RYTMY I RYTUAŁY

W częstotliwości Nowej Ziemi istota świadomego rozwoju nierozerwalnie połączona jest z kulturą człowieka, jego trybem życia, codziennymi wyborami i kierunkiem skupienia uwagi. Świadomy rozwój i spokojny wzrost w częstotliwości Dobrostanu możliwy jest przy zdrowej organizacji życia codziennego. Potrzebujemy struktury i dobrych nawyków, które wspierają procesy rozwoju, tworzą życiodajną, zdrową atmosferę -bioarchitekturę, w której łatwiej przetworzyć intensywne procesy transformacji i akceleracji potencjału twórczego. Współczesna kultura pełna jest wypaczonych pojęć i rytuałów, które przekształciły się w zbiorowe ograniczające nawyki wręcz uniemożliwiające odzyskanie łączności ze Zdrową Istotą Życia i odcinające od zdrowego rytmu istnienia. Poznaj główne błędy organizacji życia i wskazówki tworzenia na co dzień Dobrostanu.

Jakiej kultury pragniemy?

Po zmianie matrycy życia na Ziemi z trójwymiarowej na pięciowymiarową Nową Ziemię (a docelowo wielopoziomową), ewoluowało pojęcie rozwoju. Wielu ludzi wciąż żyje w przebrzmiałym obrazowaniu, w którym rozwój i życie codzienne są (i mogą być) jakby oddzielnymi, autonomicznymi sferami. Niby rozwijają się po to, by podnieść jakość swojego życia, lecz ogólna świadomość istoty rozwoju jest dość ograniczona. Tymczasem, w częstotliwości Nowej Ziemi istota świadomego rozwoju nierozerwalnie połączona jest z kulturą człowieka, jego trybem życia, codziennymi wyborami i kierunkiem skupienia uwagi. Te elementy odzwierciedlają spójność idei z czynami oraz Czystość Intencji decydujące o wyniku i charakterze manifestacji.

Świadomy rozwój i spokojny wzrost w częstotliwości Dobrostanu możliwy jest przy zdrowej organizacji życia codziennego. Potrzebujemy struktury i dobrych nawyków, które wspierają procesy rozwoju, tworzą życiodajną, zdrową atmosferę -bioarchitekturę, w której łatwiej przetworzyć intensywne procesy transformacji i akceleracji potencjału twórczego. Współczesna kultura pełna jest wypaczonych pojęć i rytuałów, które przekształciły się w zbiorowe ograniczające nawyki wręcz uniemożliwiające odzyskanie łączności ze Zdrową Istotą Życia i odcinające od zdrowego rytmu istnienia. To echo starej, trójwymiarowej matrycy życia na Ziemi, która jest zapadającą się linią czasu bez przyszłości w wariancie zdrowym, szczęśliwym i spełnionym, ponieważ niemożliwym do realizacji przez trójwymiarową percepcję uwarunkowaną brakiem, bólem, cierpieniem i strachem. Czas puścić sabotujące, skostniałe wzorce niby życia i adaptować się do warunków wznoszącej się linii czasu – nowej matrycy wielopoziomowej, gdzie rozwój duchowy i osobisty oznacza rozwijanie Mocy Kreacji ukierunkowanej na Esencję Życia – Istotę Dobrostanu. Wybór linii życia już się dokonał. Zgodnie z prawidłami trwającego rozszczepienia częstotliwości, mamy do czynienia z trzema grupami świadomości:

– Ci, którzy nie są zdolni do transformacji i wzniesienia swojej świadomości, zapadają się wraz z opadającą linią trójwymiarową (w tej grupie ludziom jest coraz gorzej w życiu, tak naprawdę już nie żyją, tylko walczą o przetrwanie lub umierają)

– Ci, którzy dążą do życia w zdrowej częstotliwości istnienia, lecz doświadczają trudnych, intensywnych procesów odklejania się od pozostałości uwarunkowań trójwymiarowej świadomości, by docelowo przestawić się na Świadomość Uniwersalną i poczucie siebie jako Istoty Wielopoziomowej (w tej grupie ludzie budzą się do Życia)

– Ci, którzy są spójni z wartościami uniwersalnymi i ucieleśniają je na co dzień, wspierają więc poprzednią grupę przejściową w ich procesach harmonizacji ze zdrową częstotliwością istnienia (w tej grupie ludzie doświadczają Zdrowej Istoty Życia i dzielą się nią z innymi)

Aby powrócić do zdrowych wzorców istnienia konieczna jest swoboda odklejenia się od schematów, które na co dzień wypaczają i niszczą zdrową częstotliwość istnienia, szkodzą i są atrapą prawdziwych wartości. Bez dbałości o taką organizację życia, która wspiera nas na co dzień, trudno poradzić sobie z pojęciem energii transformujących i ich intensywnością, utrzymaniem się w równowadze dynamicznej i harmonicznej. Bardzo głębokie procesy transmutacji DNA są mocno odczuwalne na poziomie fizycznym, dlatego równolegle z harmonizacją do zdrowych wzorców potrzebne jest kompleksowe oczyszczanie pamięci komórkowej ze złogów przebrzmiałych doświadczeń i uwarunkowań. W ten sposób dbamy równocześnie na poziomie ciała fizycznego o zdolność integracji procesów akceleracji potencjału.

6 Podstaw kultury wspierającej życiodajną energię wzrostu

To fundamenty, które wspierają w tym, by wkroczyć na ścieżkę autentycznego rozwoju i utrzymać się na drodze życia opartego na kulturze prawdziwego Dobrostanu.

• CZYSTA INTENCJA
• AUTENTYCZNOŚĆ
• ŚWIADOMA OBECNOŚĆ W TERAZ
• SZACUNEK I LOJALNOŚĆ WOBEC NATURALNYCH PRAW I ZDROWYCH WZORCÓW
• CIERPLIWOŚĆ
• UZNANIE TEGO CO JEST

W każdym trudniejszym momencie rozwoju warto uczciwie odpowiedzieć sobie na pytanie:

Na ile kieruję się powyższymi wartościami i pielęgnuję taką postawę w sobie?

Na ile jeszcze wpadam w pułapki rozwoju, przebudzenia, duchowości, Dobra i Miłości?

Praca ze zdrowym systemem wartości i ważności zawsze jest kluczowa w procesie uwalniania się z poczucia stagnacji, obezwładnienia i zmęczenia walką z cieniem. Gdy otwieramy się na zdrowy fundament istnienia, Mądrość Wszechświata prowadzi nas do Esencji Życia, a sfery naszego życia prostują się z czasem. ODKRYWAMY krok po kroku, jaka to ścieżka, (bez wymuszania biegu zdarzeń wedle uznania racjonalnego umysłu).

5 błędów kultury organizacji życia

To podstawowe błędy, które niszczą przestrzeń Dobrostanu, autentyczności, wycinają ze Świadomej Obecności w Teraz, rozpraszają uwagę, utrudniając koncentrację na działaniu dla Najwyższego Dobra, czyli w harmonii z Zasadami Naturalnego Prawa i z intencją harmonizacji ze zdrowymi wzorcami istnienia. 

nawyk kierowania się lękiem egzystencjalnym w dokonywaniu wszelkich codziennych wyborów jak i podejmowaniu kluczowych życiowych decyzji
np. uleganie projekcjom niskiego poczucia własnej wartości, poczuciu zagrożenia, niepokoju i niedostatku, strach przed biedą, osądem, napiętnowaniem, wykluczeniem i samotnością. Poczucie niezasługiwania na esencję, z czego rodzi się ochłapożerstwo, wybór bylejakości i rezygnacja z nastawienia na żywą, pełnowartościową wartość. 

wymuszanie swojej wizji z przekonania o tym, że to jedyne słuszne rozwiązanie; działanie z poziomu ambicji i niedowartościowania, nawyk kontrolowania sytuacji, wyrachowane podejście z poziomu analitycznego umysłu pozbawionego łączności z intuicją i Mądrością Wszechświata (zamiast zaufania naturalnemu procesowi życia).

bezrefleksyjne powielanie zwyczajów i norm ogólnie przyjętych
nawyk podejmowania decyzji w oparciu o powszechnie przyjęte zwyczaje, normy społeczne i opinie innych bez zastanowienia się, po co tak naprawdę to robimy, na jakiej intencji oraz wykonywanie tych czynności z automatu (np. wychowanie dzieci, spożywanie konkretnych potraw, obrzędy, np. obchodzenie świąt, urodzin, imienin, chrzest niemowląt i komunia małych dzieci, święcenie jajek, pochówek w konwencji religijnej, niszczenie przyrody poprzez rozbudowę betonowych cmentarzy i chodzenie na groby, utożsamianie wykształcenia z tradycyjnym systemem edukacji jako jedynej możliwości zagwarantowania dobrej pracy i wynagrodzenia, chodzenie do lekarzy i zażywanie leków, wyprawianie wesela na kredyt, słuchanie wiadomości w radio i tv, praca na etat, utrzymywanie kontaktu z ludźmi, których nie lubimy i nie mamy z nimi żadnej odżywczej relacji, używanie konkretnych produktów, budowa domów w określonym kształcie i o określonym wystroju, golenie miejsc intymnych, noszenie określonych ubrań, itp.).

nawyk kierowania się pośpiechem
mówi o uwięzieniu w iluzji czasu, fałszywych miarach i wskaźnikach wartości oraz zapomnieniu Zdrowej Istoty Czasu. Szerzej: https://crystalarya.com/blog/crystal-arya/zegarmistrz-swiatla-purpurowy/

zachłanność prowadząca do wyboru dróg na skróty
nie każda wiedza jest Mądrością Uniwersalną, nie każde rozwiązanie zadziała dla Najwyższego Dobra, nie każde ułatwienie i ulepszenie prowadzi do realnej poprawy jakości życia. Warto zatem uczciwie zweryfikować, skąd czerpiemy wiedzę i inspiracje, z jaką intencją podchodzimy do swoich osobistych wizji i dostępnych rozwiązań, na ile nowoczesne innowacje ułatwiają życie, lecz mogą ograbiać z Esencji – życiodajnej energii. Dusza nie nasyci się substytutami autentycznego sukcesu i spełnienia. Zawsze pozostanie niedosyt i brak satysfakcji na głębszym poziomie, dlatego wymuszanie swojej wizji i drogi do sukcesu oraz oszukiwanie się, że coś niepełnowartościowego zastąpi nam autentyczną jakość, prowadzi nie tylko do jałowości, rozczarowań i poczucia zawodu lecz przede wszystkim do wypalenia zasobów życiowej energii i poczucia autentycznego sensu istnienia.

brak uważności 
brak wrażliwości na jakość intencji, programy mentalne, zdrowe wzorce, jak również brak uważności na walory jakościowe pod względem energetycznym tego, co kupujemy, tworzymy, czym się otaczamy. To prowadzi do powierzchownej interpretacji tego co jest, uniemożliwia głębokie pojęcie całego ciągu energetycznych przyczyn i skutków oraz głębszego sensu zdarzeń. W efekcie człowiek staje się otępiały, jest łatwym obiektem kontroli, manipulacji i wyzysku, nie rozumie siebie, swojej drogi życia i życiowych lekcji ani otoczenia, żyje w lęku i stresie, wpada w pułapkę poczucia bycia ofiarą losu. Przestaje mieć łączność ze Zdrową Istotą Życia, z czego biorą się wszystkie poprzednio wymienione błędy kultury organizacji życia. 

Błędy te wydają się wrośnięte w zbiorową świadomość i powszechne postępowanie, choć równolegle i bardzo dynamicznie rozwija się nowa, szersza świadomość. Wielu ludzi nie zauważa jeszcze, że błędy kultury organizacji życia to patologiczne podejście lub wydaje im się, że zmiana tych uwarunkowań jest zbyt trudna. Istnieją indywidualne, ukryte i wyparte korzyści z trwania w niewolnicznym stanie. To wszystko wynika z braku poczucia zdrowych wartości, czyli zdrowej hierarchii wartości i ważności oraz zdrowych miar i wskaźników wartości.  

5 błędów iluzji świadomego rozwoju

Świadomy rozwój zaczyna się tam, gdzie człowiek przestaje mieć potrzebę przeznaczania swojej życiowej energii na dawanie uwagi kolektywnym pasożytom energetycznym: polityce, religii i innym astralnym atrapom duchowości.

• Iluzja przebudzenia
Szerzej: https://crystalarya.com/blog/crystal-arya/iluzja-przebudzenia/ 
Koncentracja uwagi na konfliktach systemowych, politycznych, religijnych, teoriach spiskowych, walce „dobra i zła”; potrzeba piętnowania wad, nadmierne zaangażowanie w dekonspirację i uświadamianie innych. To wszystko odciąga od życia swoim własnym życiem i inwestycji swego bezcennego czasu w tworzenie świadomej Przestrzeni Miłości.

Iluzja duchowości
Jest także iluzją przebudzenia, Dobra, Miłości i altruizmu. Mylenie religii i astralnego mistycyzmu New Age ze Zdrową Istotą Duchowości. Rozdawnictwo energetyczne. Ucieczka od życia doczesnego w mistyczne uniesienia lub ciągłą „pracę nad sobą” kosztem samorealizacji w innych sferach życia. Nadinterpretacja doświadczeń (np. zbiegów okoliczności, znaków, symboli, snów, karmy, itp.) nadając im wypaczone mistyczne znaczenie i determinującą rolę w swoim życiu. Ukryte korzyści z przerzucania odpowiedzialności za swoje uwarunkowania np. na astralne byty, karmę, swoją numerologię, kosmogram, układ mechaniki nieba, itp. Zbytnie skupienie na sobie i swoich problemach do rozwiązania. Izolacja, wyobcowanie – z lęku przed zwykłym życiem, błędami, negatywnymi energiami, lecz także z lęku przed mocą, sukcesem i poczuciem pełni.

• Iluzja wiedzy i mocy
Kolejna iluzja przebudzenia oparta na tzw. „kompleksie maga”, czyli skłonność do utożsamiania świadomości duchowej z astralnym rytualizmem magicznym. Brak rozróżnienia istoty mocy, skąd pochodzi prawdziwa moc i energia. Działanie oparte na demonstracji mocy i wpływu; zarządzanie energią, wiedzą i mocą z ukierunkowaniem na manifestację efektu, pozbawione intencji działania dla Najwyższego Dobra. Efekciarstwo może prowadzić do dróg na skróty o wątpliwej jakości intencji.
Choroba tocząca większość z tych, którzy identyfikują siebie jako magowie, szamani, wróżki, czarownice, czarodziejki, guru, wojownicy światła, przewodnicy duchowi, coache, itp., dowartościowując się w ten sposób. Szerzej: https://crystalarya.com/blog/crystal-arya/rodzaje-mocy-skad-pochodzi-moc-energetyczna/

Podejście ambicjonalne i przedmiotowe
Kolejna iluzja przebudzenia, w której praca „nad sobą” (zamiast ze sobą) oraz ciśnienie na efekty prowadzą do wyrachowanego podejścia do procesów rozwoju. Szerzej: https://crystalarya.com/blog/crystal-arya/praca-nad-soba-a-praca-ze-soba-rozwoj-procesy-transformacji-a-stosunek-do-siebie/

Zachłanność, by być już kimś innym i gdzie indziej w życiu, często prowadzi do aroganckiej postawy wobec procesów rozwoju i swoich autentycznych Lekcji Światła i Miłości, przez co integracja cienia przeciąga się a ukończenie danego etapu przemiany staje niemożliwe. Ambicjonalne podejście do rozwoju to ślepy zaułek, z którego w końcu trafimy do punktu wyjścia. 

Iluzja końca procesów rozwoju
Rozwój nigdy się nie kończy, tak jak naturalny cykl życia jest nieustanną ewolucją z jednego stadium do kolejnego. Każdy koniec daje początek czemuś nowemu, i nawet to samo następnym razem jest już trochę inne. Wielu ludzi oszukuje się, że gdy ukończą dany etap rozwoju, to już staną się ostateczną, doskonałą wersją siebie i skończy się rozwój a oni będą wtedy szczęśliwi. Jednak po jednym procesie przychodzą kolejne transformacje. Ważne, aby nauczyć się akceptować naturalny rytm istnienia i cykliczność przemian oraz nauczyć się, jak pogodzić procesy transformacji z prowadzeniem życia codziennego. Nauczyć się przestać odkładać ciągle na później to, na co jest pora TERAZ. Czy to jest odpoczynek, czy działanie, szczęście, obecność, kreacja, dobra książka, relaks, porywający Duszę projekt. Cokolwiek to jest, jako Istoty Wielopoziomowe żyjące aktualnie na wielopoziomowej matrycy życia, jesteśmy wielozadaniowi i zdolni symultanicznie obejmować wielość wątków, radzić sobie ze wszystkim, co wyłania się na co dzień.

Rodzaje rytmu

Naturalny rytm Twojego oddechu i bicia Twego Serca, naturalny tryb przechodzenia z jednego stanu w inny, naturalny cykl menstruacyjny, naturalny sposób odczuwania po swojemu oraz naturalny rytm i cykle Twojego istnienia, które możesz odczytać ze swego Planu Istnienia, kosmogramu, imion i nazwisk, daty swego urodzenia, numerologii, itp. To wszystko tworzy Twój osobisty, unikalny Kompas, nawigację, w którą każda Żywa Istota jest wyposażona i według której może funkcjonować, by zdrowo rozwijać się, kroczyć przez życie śmiało, w zaufaniu do naturalnego procesu życia, z poczuciem pieczy i ochrony oraz doświadczyć pełni istnienia.
To wszystko wpisuje się w szerszy, Wielki Plan Istnienia regulowany przez Naturalne Prawa wyrażane przez ruch mechaniki nieba i szeroko opisywany przez systemy astrologiczne oraz kalendarz biodynamiczny oparty na rytmie trzynastkowym faz Księżyca.

Sztucznie narzucone rytmy i cykle dysharmonijne z naturalnym, kosmicznym porządkiem, to przede wszystkim wytwór niewolniczej cywilizacji z obciętą wartością czasu – rytmem dwunastkowym (12 miesięcy, 24 godziny, itp.) – organizacja życia podporządkowana niewolniczemu wzorcowi przetrwania (wstawanie na przymusie z budzikiem, by zdążyć do pracy/szkoły, które są substytutem pełnowartościowego rozwoju, twórczości i samorealizacji. Oddać na ten czas dzieci do placówek kształtujących je od małego na posłusznych niewolników, bo tryb przetrwania odcina Cię od możliwości życia we własnej wspólnocie. Zjeść na szybko coś przetworzonego i zazwyczaj pozbawionego życiodajnej mocy, zaopatrzyć się w „produkty” przetrwania, bo brak czasu na własnoręczne komponowanie potrzebnych artefaktów do tworzenia wysokowibracyjnej Przestrzeni Miłości i wymianę z Istotami Światła, które tworzą inne życiodajne dzieła mocy.
Brak czasu, brak energii, które tworzą błędne koło wraz z niewiedzą i ignorancją wszystkiego, co potrzebne jest do kreacji spełnionej w Dobrostanie.
Wybór codziennie i w każdej chwili należy do Ciebie, w jakiej rzeczywistości i jakości rytmu żyjesz.

Zdrowa Istota Rytuału

Studiując różne źródła wiedzy przyrodzonej, możemy odnaleźć esencję zdrowego wzorca „rytuału”.

W starosłowiańskim języku „ryt” oznaczał wyryte rylcem, rzeźbione lub frezowane w materiale „rezy”, czyli obserwowane elementy rzeczywistości będące nośnikiem informacji, tworzące matrycę, czyli pierwowzór. Pochodną „rezów” są „ryzy”, związane z pojęciem dyscypliny, ustalonego porządku, trybu postępowania a nawet reżimu. [1]

Gdy przyjrzymy się obrazowi RYTUAŁ w Głagolicy, odnajdziemy w nim informację:

R – Mowa i modlitwa: Życie jest modlitwą, czyli zadbaj o Czystą Intencję w Sercu oraz zdrowy język, którym formułujesz i wyrażasz swoje myśli, uczucia i emocje – każde zdanie jest jak zaklęcie, którym zaklinasz sobie wariant rzeczywistości, w którym żyjesz.
Wszelkie czynności wykonuj z Czystą Intencją działania dla Najwyższego Dobra, w szacunku do uniwersalnych wartości. Nawet drobne czynności wykonywane szczerze, z neutralnym stosunkiem (lub zdrowym namaszczeniem) mogą nabrać ogromnej pozytywnej mocy.
Y – Źródło, klucz: Klucz do Uniwersalnej Mądrości znajduje się w Źródle Życia, z którego pochodzi kosmiczny, czyli naturalny porządek istnienia. Poruszamy się według zaplanowanego przez Duszę i Mądrość Wszechświata Planu Istnienia. Klucz połączony jest z drogą zdobywania wiedzy przez doświadczenia, odkrywania Uniwersalnej Miłości, Prawdy i Mądrości poprzez ich integrację.
T – Pewnie, mocno, głęboko twardo: Człowiek stabilny, stały w systemie wartości, kierujący się bez wahania uniwersalną etyką i zasadami Naturalnego Prawa. Wolny jest od sprzeniewierzania się im i podatności na negatywne wpływy. Jest wierny, lojalny wobec zdrowego wzorca istnienia i wartości przyrodzonych.
U – Nauka Mądrości Uniwersalnej: płynne przejście od wiedzy podstawowej do oświeconej poprzez odkrywanie Żywej Księgi Życia – przeznaczenia całego Stworzenia, prowadzi do życia w harmonii z Naturą.
A – Człowiek, świadomość, energia: Tak czyni Człowiek – Az (As) – czyli Bóg/ Bogini w ludzkiej formie.
Ł – Harmonia, Pełnia Życia, Esencja zdrowia, witalności, Dobrostanu: Postawa naszej duchowości i harmonii zawiera się w dbałości o każdą sferę życia: zdrowie, relacje, otoczenie, samorealizacja. Czynnik/ wzorzec wewnętrznej Esencji jest wrodzonym atrybutem istot Światła i świętą energią motywującą nas do harmonizacji ze zdrowymi wzorcami. Tylko Żywa Istota (obdarzona Duszą) nosi w sobie tę cząstkę pra stwórczej Energii Życia – Czystego Światła. Pozbawione są jej natomiast bezduszne byty (biomaszyny, pasożyty energetyczne, itp.).

Rys. 1 Obraz pojęcia RYTUAŁ i RYTM w Głagolicy

Wspólny człon „ryt”, razem dając obraz mocnej, stabilnej Czystej Intencji w harmonii z kosmicznym, naturalnym porządkiem istnienia. Zawiera w sobie Świadomą Obecność (Jam Jest). RYTM zawiera dodatkowo:

Myśleć, proces myślowy, pojęcie, świadomość, mądrość życiowa: W zdrowym wzorcu istnienia myśleć zdrowo oznacza zjednoczyć swój przepływ myśli z Uniwersalną Świadomością. To percepcja wielopoziomowa, która umożliwia prawdziwie mądry wgląd i przegląd zdarzeń, ich znaczenia i funkcji, zdolność przetworzenia każdej sytuacji zdrowo i przekucia doświadczeń w Uniwersalną Mądrość. Rytm mówi o tym, że Czysta intencja w mowie – modlitwa jest kluczem do Źródła Życia, naturalnego porządku istnienia, umacnia go w naszym życiu, przynosząc jedność myśli z Uniwersalną Świadomością, wzmacniając zdolność percepcji wielopoziomowej i przekucia doświadczeń w Mądrość.

Rytm mówi zatem o tym, że werbalizacja Czystej Intencji jest kluczem do Źródła Życia i mądrości, umacnia je w naszym życiu i myśleniu, rozwijając percepcję wielopoziomową, która przynosi zdolność przekucia każdego doświadczenia w Uniwersalną Mądrość.

Wartość liczbowa obrazu rytmu i rytuału odpowiada bukwie wiedzy, czyli życie w naturalnych rytmach i rytuały to wspierające łączą nas z Mądrością Wszechświata, obfitują w wiedzę niezbędną do tworzenia esencji Dobrostanu.

Odczarowanie pojęcia rytuału

Rytuał rozumiany jako powtarzalna czynność o pewnej symbolice i znaczeniu wykonywana regularnie w zgodzie z określonym rytmem i porządkiem w zdrowym wzorcu istnienia służy rozwijaniu wrażliwości na zdrowy przepływ energii i dostrajaniu się do swojego naturalnego rytmu, cykli energetycznych oraz do wielkich rytmów i cykli Natury. Prowadzi to do rozwoju sztuki kontemplacji każdej czynności w życiu, celebracji daru istnienia, z czego rodzi się pojęcie Dobrostanu i jego głębokie poczucie.
Wrażliwość na uniwersalne jakości i zdolność celebracji codziennego życia wznosi każdy moment ponad banalność i bylejakość, czyni nas bardziej receptywnymi na prawdziwą magię – dostrzeganie cudu Życia i tego, w jaki sposób zwyczajność jest nadzwyczajna. Zaczynamy dostrzegać, jak życie w harmonii z naturalnymi rytmami i cyklami tworzy na co dzień częstotliwość Mądrej Miłości, Radości istnienia i tworzenia, przynosi spokój, równowagę, poczucie ochrony i pieczy, daje poczucie przynależności do swojej rzeczywistości i akceptację tego co jest, zdrowe poczucie wartości i ważności, zdolność samodzielnego rozstrzygania co jest jakie. Uczymy się, jakie codzienne rytuały są dla nas naturalnym wsparciem, by budować i wzmacniać zdrowe poczucie wartości, zadowolenia, przyjemności i spełnienia. Zaczynamy dostrzegać, jak brak porządku i celebracji w codziennym życiu (lub niezdrowy porządek i rytuały) ograbiają nas z tych wszystkich jakości, wprowadzając chaos i rozproszenie energii, prowadząc do utraty witalności, kreatywności, innowacyjnych rozwiązań, podatności na spadki wibracyjne. Widzimy, kiedy jest marnotrawienie bezcennej uwagi i degradacja częstotliwości życia, a co i kiedy nas odżywia, wznosi na poziom zdrowej częstotliwości pełni.

Pomyślność naszych działań i zabiegów może być zależna od kultury organizacji codziennego życia w głębokim, wysoko sensytywnym odczuwaniu, kiedy i na co jest właściwa pora oraz jak uczynić każdą czynność Świadomą Obecnością, kontemplacją i medytacją.
Wówczas wszystko, czym się zajmujemy, nabiera coraz lepszej jakości, wibruje coraz czystszą, zdrowszą i szczęśliwą wibracyjnie częstotliwością. Łatwiej rezygnować z dawania uwagi czemuś lub komuś, co nie ma w sobie potencjału odżywczego dla naszej świadomej Przestrzeni Miłości. Łatwiej wybierać takie środowisko, towarzystwo i czynności, które wspierają proces wznoszenia na zdrową częstotliwość pełni życia i utrzymania się na niej w każdej sferze życia. Gdy poznamy już wartość uniwersalnych jakości, selekcja tego, co obdarzamy swoją życiową energią i uwagą, staje się naturalna. Nie ma dylematów, ponieważ jak moglibyśmy wahać się między tym, co nas buduje, stawia w autentycznej mocy i uszczęśliwia a tym, co ograbia z życiowej mocy i potencjału jej realizacji?
Bez wahania wybieramy to, co nam służy i rezygnujemy z tego, co powoduje wyczerpanie, podkopuje Dobrostan. Taka postawa ukierunkowania na Najwyższe Dobro bez dylematów i zastanawiania się, jest naturalna w częstotliwości Nowej Ziemi, wręcz konieczna w warunkach rosnącej dynamiki doświadczeń.

W pierwotnym znaczeniu zdrowego wzorca rytuał zbliżał człowieka do wyczucia Natury i jednoczył z najwyższą energią stwórczą Życia. Uczył, jak świadomie być Obecnym, wyrażać wdzięczność, radzić sobie z emocjami, transformować energię, osiągać i utrzymywać stan równowagi.
Dzięki pozytywnym rytuałom, (np. takim jak wdzięczność, praca z emocjami, kontemplacja tego co jest, przyjęcie i uznanie swoich uwarunkowań, dbałość o higienę emocjonalną i energetyczną), człowiek staje się bardziej odporny na negatywne wpływy, bardziej świadomy tego, co naprawdę jest ważne i wartościowe oraz bardziej skoncentrowany na kreacji Dobrostanu.

Rytmy i cykle można podzielić na osobiste, regulujące funkcjonowanie człowieka w ramach swojego Planu Istnienia oraz ogólne – dotyczące Przyrody i regulacji przepływu prądów energetycznych dla wzrostu i rozwoju całej struktury Wszechświata. Rytmy osobiste są wpisane w cykle ogólne i z nimi skorelowane.

Rytuały można podzielić na codzienne (np. pielęgnacja ciała, medytacja), cykliczne (np. celebracja przesileń, Pełni i Nowiów Księżyca), doraźne (np. zmiana i przeniesienie).

Moc zdrowych rytuałów służących organizacji życia w częstotliwości autentycznego Dobrostanu

• poprawiają kulturę organizacji życia
• eliminują czynniki rozpraszające i prowadzące do destrukcyjnego chaosu, pomagają skupić energię na celu
• pomagają utrzymać zdrową częstotliwość osobistej wibracji i przestrzeni
• redukują przebodźcowanie, stany niepokoju i rozdrażnienia
• tworzą spokojną, świętą przestrzeń, w której następuje akceleracja potencjału energetycznego
• mogą rozbudzać i harmonizować półkule mózgowe, wspierać generowanie pomysłów i inicjowanie rozwiązań
• zapobiegają wypaleniu, wyczerpaniu, dezorganizacji
• utrzymują poczucie sensu i celowości
• pielęgnują kulturę autentyczności
• budują poczucie wspólnoty i przynależności, zwiększają receptywność na Miłość i Mądrość Uniwersalną
• inspirują do świadomej celebracji życia
• wspierają naturalne poczucie ochrony, pieczy i Dobrostanu
• pielęgnują klarowność i transparentność w interpretacji tego co jest
• pomagają uwolnić emocje w konstruktywny sposób i przepracować zniekształcone wzorce istnienia
• budują kulturę wsparcia, empatii, zrównoważonego podejścia do życia

Rytualizm astralny

Większość kultury szamańskiej i związanej generalnie z „czarowaniem” to zniekształcona, astralna nadinterpretacja pierwotnej funkcji i znaczenia rytuałów w zdrowym wzorcu istnienia. Błędne ukierunkowanie intencji i posługiwanie się energią prowadzi do manipulacji wiedzą i mocą, tworząc nadmiary i braki, nadużycia i sprzężenia energetyczne, które prędzej czy później mają przykre lub dramatyczne konsekwencje. Zostaje wystawiona tzw. energetyczna faktura za naginanie Naturalnych Praw, ignorancję i działanie z poziomu małego ego. Rytualizm astralny, czyli powszechnie błędnie rozumiana magia, to także tzw. „świadomość magowa” osadzona w astralu na szóstym poziome energetycznym (zamiast w Źródle Życia – Źródle Wszystkiego Co jest – Czystym Świetle), czyli iluzja wiedzy i mocy.

Biała magia (np. palenie świec intencyjnych, mantry, litoterapia, ziołolecznictwo, muzykoterapia, używanie systemów dywinacyjnych, itp.) jest bardzo łatwą przestrzenią dla astralnych podpięć do niższych poziomów świadomości, dlatego bardzo ważne jest, aby zadbać najpierw o Czystą Intencję na proces, a także o dobrą łączność ze Źródłem Życia, zakotwiczyć w nim świadomość i narzędzia, zadbać o zdrowy wzorzec pracy z energią, duchowości, mocy, magii, itd. Wówczas możliwe jest doświadczenie autentycznej białej magii w służbie świadomej kreacji zdrowej częstotliwości życia bez iluzji wiedzy i mocy, bez tworzenia nadużyć, podpięć i długów energetycznych.

Wykorzystywanie rytuałów czarnej magii to działanie ukierunkowane na celowe szkodzenie żywym istotom w celu wymuszenia oczekiwanego wyniku manifestacji swojej woli dla własnych interesów ego (np. rytuał spętania miłosnego, rytuał przejęcia cudzej mocy lub dóbr, rytuał voodoo, itp.). Jest to skrajność w biegunie cienia rytualizmu, zawsze obarczona bardzo poważnymi negatywnymi konsekwencjami, zwłaszcza dla tych, którzy dopuszczają się rażących nadużyć i działają z premedytacją przeciwko Istotom Światła.

Wdrażanie zdrowych rytuałów – przydatne inspiracje

Ma na celu budowę kultury organizacji życia codziennego w oparciu o harmonię z Naturalnymi Prawami i zdrowymi wzorcami istnienia, tak by pobudzać Twoją zdolność koncentracji i Moc Kreacji do manifestacji autentycznego Dobrostanu i poczucia spełnienia. 

22 typy zdrowych rytuałów odpowiadają zdrowym wzorcom istnienia zawartym w Archetypach Planu Istnienia.

Tab. 1. Archetypy Planu Istnienia jako inspiracja do codziennych rytuałów i pracy ze sobą

l.p.

ARCHETYP

FUNKCJA

CZYSTA INTENCJA

1

Jedność

Proces budowania i utrzymania poczucia Jedności

Proces harmonizacji ze zdrowym podejściem do:

– uznania w sobie Mądrości Uniwersalnej, siebie jako części Uniwersum, Stworzenia

– relacji z energią męską, Pra Ojcem

– różnicy między egotyzmem a zdrowym egoizmem

– walki, fanatyzmu, fiksacji, obsesyjności, chciwości

– skłonności autodestrukcyjnych

– uzależnień

– poczucia continuum –

porządku przyczynowo – skutkowego

– przewodnictwa, wizjonerstwa, inspiracji

– konfliktu oddzielenia

Dziękuję, że

moim naturalnym stanem jest zdrowe

poczucie Jedności

ze wszystkim co jest

– w autentycznym uznaniu i szacunku do

wszelkiego stworzenia.

2

Biegunowość

Proces oczyszczania z nawyku dualistycznego, trójwymiarowego postrzegania rzeczywistości

Proces harmonizacji ze zdrowym podejściem do:

– funkcji Kontrastu i polaryzacji

– pułapek dualizmu

– regulacja doświadczenia na osi: mądrość – głupota

– różnorodności, odmienności/
odmiennego stanowiska, wartości, poglądów

– akceptacja biegunowości i współistnienia odmiennych

– akceptacja, że to co odmienne nie musi stać w konflikcie do naszych wartości

Integracja pierwotnego konfliktu oddzielenia od Źródła Życia, który prowadzi do poczucia wewnętrznego konfliktu

Dziękuję, że

mój obraz kontrastu, polaryzacji i ich funkcji

jest całkowicie zdrowy

i dostrojony do

naturalnego

zdrowego wzorca.

3

Ekspresja

Proces harmonizacji ze zdrowym wzorcem:

– komunikacji

– poczucia własnej wartości

– wyrażania Autentycznego Ja

– swobody ekspresji twórczej

– integracji zdrowego przepływu Energii Kreacji (energia seksualna i samorealizacja twórcza)

– doświadczeń na osi sukces – porażka

– tremy, nieśmiałości, lecz także egocentryzmu, pychy, gwiazdorzenia, itp.

Dziękuję, że lekko, łatwo

i bez wysiłku wyrażam to,

co autentyczne

poprzez Radosną ekspresję.

Moja relacja

z Energią Kreacji

jest całkowicie zdrowa

i zrównoważona.

4

Obfitość

Proces harmonizacji ze zdrowym wzorcem tego, jak tworzyć i przyjmować Obfitość.

Integracja obciążeń związanych z lękami egzysten-cjalnymi.

Proces harmonizacji ze zdrowym podejściem do:

– przyrodzonego Prawa do Miłości, Obfitości, Dostatku, Harmonii, Dobrostanu, itd.

– łączność z potencjałem Obfitości

– zaufania i poczucia straty

– gospodarności, zarządzania zasobami

– pojęcia bogactwa, biedy, niedostatku

– pojęcia pecha

-szczodrości, dzielenia się i pomnażania

– spełnienia, sukcesu

Dziękuję, że wiem tak,

jak to wie

Mądrość Wszechświata,

jak tworzyć, przyjmować

i pomnażać Obfitość.

Uznaję siebie jako

Istotę Dobrostanu.

5

Wolność

i przynależność

Proces harmonizacji ze zdrowym wzorcem:

– poczucia indywidualizmu i wyjątkowości, różnorodności, odmienności, przywództwa, wolności ducha bez prowokacji

– uzdrawianie skłonności do poczucia oddzielenia i wyobcowania

– intuicji

– otwartości bez uprzedzeń

– holistycznego podejścia zorientowanego na wizjo-nerskie koncepcje

– przynależności bez sztucznego dopasowywania się, przytłoczenia, ograniczenia

– działania bez przymusu, presji, lęku przed wyklu-czeniem

– asertywności

– ryzyka

Dziękuję, że moje poczucie wolności i indywidualizmu jest całkowicie zdrowe

i zrównoważone

bez potrzeby popadania

w nadmiary i braki.

6

Moc Kreacji

Proces harmonizacji ze zdrowym podejściem do:

– blokad ekspresji i tworzenia, słomianego zapału, dekoncentracji, jałowości działań

– poczucia siebie jako Kreatywnej Istoty Mocy

– Źródła Kreatywności

– energii Myśli i jej materializacji

– współtworzenia

– doświadczeń na osi uziemienie-odrealnienie

– koncepcji, planów, teorii i praktyki

– działania z poziomu Radości Życia i tworzenia, ochoty, natchnienia

– poczucia abstrakcyjnych idei

– owoców, efektów, wyników

– koherencji Serca, umysłu ze Źródłem Kreatywności

– innowacji, pomysłowości, zaradności

Dziękuję, że żyję

w całkowicie

zdrowym wzorcu

Mocy Kreacji.

Moja łączność

ze Źródłem Życia

i Kreatywności

jest całkowicie uzdrowiona

i wolna od blokad przepływu Energii Kreacji.

7

Magnetyczny rezonans

Proces harmonizacji ze zdrowym podejściem do:

– autentyczności

– wewnętrznej spójności i klarowności

– lęków przed odrzuceniem, negatywną oceną

– otwartości Serca prowadzącej do swobodnego tworzenia społeczności i Wspólnot opartych na Miłości, wzajemnym szacunku, wolności, akceptacji

– łączenia ze sobą różnych elementów i integracji

– nadwrażliwości, skłonności do ukrywania się za fasadą, izolacji, udawania, odgrywania roli zamiast prawdziwego uczestnictwa

– koherencji Serca, umysłu, Duszy z Mądrością Wszechświata

– samokontroli, projekcji lękowych

Dziękuję, że wierzę,

że od teraz jestem

istotą całkowicie otwartą

na autentyczność, integrację oraz Wspólnotę Serc

bez lęku przed osądem i odrzuceniem.

Pozwalam sobie w pełni

na integrację

i mogę poczuć się z tym całkowicie dobrze.

8

Świadoma Obecność

i Uziemienie

Proces harmonizacji ze zdrowym podejściem do:

– Tu i Teraz

– obecności na Ziemi, w ciele, w świecie fizycznym

– cielesności, materialnego wymiaru życia

– tęsknoty za eterycznym światem

– wzorca duchowości

– integracji sfery duchowej i materialnej

– ucieczki od siebie, codzienności np. w odmienne stany świadomości

– spełnienia zamiarów i poczucia mocy sprawczej

– inteligencji emocjonalnej

– poczucia siebie jako Istoty Społecznej

Dziękuję, że

przestałam/ przestałem sabotować swoją obecność na Ziemi i w ciele.

Bez wysiłku łączę świadomość siebie

jako

Istoty Duchowej Cielesnej.

9

Władza, moc i wpływy

Proces oczyszczania z iluzji wiedzy i mocy.

Proces harmonizacji ze zdrowym podejściem do:

– pojęcia władzy, mocy, wpływu, przywództwa

– odpowiedzialności za swoje uwarunkowania

– odporności energetycznej na negatywne wpływy

– spektrum doświadczenia na osi dominacja-uległość

– pojęcia siebie jako Istoty Mocy

– uznanie swoich talentów

– kontroli, manipulacji, zawłaszczenia

Dziękuję, że żyję

w całkowicie zdrowym wzorcu władzy, mocy, wpływu i przywództwa

bez potrzeby doświadczania energii walki, manipulacji wiedzą i mocą oraz dominacji i uległości.

Moja odporność energetyczna

jest całkowicie odbudowana,

zdrowa i stabilna.

10

Świadoma Jednia

Proces harmonizacji ze zdrowym podejściem do:

– integracji wewnętrznej i klarowności zamiarów

– funkcji Kontrastu i pułapek dualizmu wzniesionych przez integrację na poziom synergicznej mocy wynikającej z integracji dopełniających się przeci-wieństw

– doświadczeń na osi podejścia: podmiotowe – przedmiotowe

– regulacja doświadczenia na osi poczucie celu – aspiracje – perfekcjonizm – manifestacja mocy

– pojęcia doskonałości, ideału, perfekcji

– pojęcia wyobrażeń, oczekiwań

– kompleksu maga/ kreatora

– poczucia samodoskonalenia, spełnienia, zadowo-lenia, satysfakcji, samorealizacji, synergii

– pojęcia służby

– odpowiedzialności płynącej z łączenia się z duchową mocą

Dziękuję, że

doskonale wiem,

co to znaczy być

Jednią Świadomą

swej biegunowości,

która zintegrowała przeciwieństwa w sobie

i korzysta bez wysiłku

z synergicznej mocy.

11

Struktura i system

Proces harmonizacji ze zdrowym podejściem do:

– porządku, struktury, zasad i mechaniki działania, systemowości, konstrukcji, budowania

– mechaniki działania energii w materii, rozumienia prawideł regulujących funkcjonowanie Wszechświata i  życia na Ziemi

– systemu wartości i ważności, fundamentów istnienia

-doświadczeń na osi Życie-Śmierć-Życie

– naturalnych cykli i rytmów

– pojęcia stałości i przemijania, przywiązania i odpusz-czania

– iluzji straty

– pojęcia intelektu, pragmatyzmu, analizy, logiki, innowacji

– prawości i mechanizmów emocjonalnych

Dziękuję, że

moim naturalnym stanem

jest zdrowe pojęcie

i podejście

do uniwersalnego porządku.

Znam i rozumiem

wszelkie struktury

i mechanikę ich działania

tak, jak je zna i rozumie

Mądrość Wszechświata.

Jestem istotą całkowicie wolną

od nadmiaru przywiązania

oraz iluzji straty.

 

12

Dojrzałość emocjonalna

Proces harmonizacji ze zdrowym podejściem do:

– pojęcia Miłości, seksualności, aprobaty, akceptacji

– integracji zdrowego wzorca Istoty Emocjonalnej i autentycznej funkcji emocji

– poczucia własnej wartości

– stabilności emocjonalnej

– entuzjazmu, motywacji, pędu do rozwoju, nauki, dzielenia się i przekazywania wiedzy

– skrajności, burzliwości

– dostrzegania piękna

– fanatyzmu, przesady, nieokiełznanych emocji

– pojęcia umiaru

Dziękuję, że

Uznaję siebie jako

Zdrową Istotę Emocjonalną.

Mogę i potrafię

Być AKURAT.

Zdrowo korzystam z energii emocji, entuzjazmu i pędu.

 

13

Otwarte

Serce

Proces harmonizacji ze zdrowym podejściem do:

– pojęcia Miłości Bezwarunkowej i akceptacji

– obrazu Mocy Serca

– energii Matki

– opieki, troski, wsparcia, humanitaryzmu, zaufania

– pojęcia empatii a rozdawnictwa i iluzji dobra

– asertywności a zachowań pasywno-agresywnych

– poczucia zranienia, zawodu, rozczarowania, opuszczenia, porzucenia, wykluczenia, przedmiotowego traktowania, wyrachowania

– intuicji i wiedzy abstrakcyjnej pochodzącej z Mądrości Serca

– depresji, wywyższania i poniżania, wyrachowania, poczucia bezwartościowości

– daru życia i relacji

– pojęcia, jak BYĆ

– obrazu siebie jako Istoty Miłości

Dziękuję, że uznaję siebie

Jako Zdrową Istotę Miłości.

Zwalniam się

z wszelkich zniekształconych pojęć Miłości

oraz sabotujących wzorców, które odcinają mnie

od życia w zdrowym wzorcu Otwartego Serca.

Przyjmuję z powrotem

moje przyrodzone

Prawo do Miłości,

Szacunku, Akceptacji, Dobrostanu.

Wiem, jak BYĆ

Mądrą Miłością tak,

jak to wie

Mądrość Wszechświata.

14

Indywidualizm i lustro

Proces harmonizacji ze zdrowym podejściem do:

– Uniwersalnej Zasady Lustra

– odzwierciedlenia, katalizy emocji, informacji

– stawiania granic

– pojęcia tożsamości, tego co własne a co cudze

– zależności i współuzależnienia

– obiektywizmu, widzenia wszystkich stron medalu

Dziękuję, że

żyję w całkowicie

zdrowej relacji

z energią odzwierciedlenia.

Zawsze wiem, tak jak to wie Mądrość Wszechświata,

kim naprawdę jestem,

co jest moje

a co cudze.

15

Świadomość Stwórcy

Proces harmonizacji ze zdrowym podejściem do:

– wewnętrznej równowagi ukierunkowującej na poczucie łączności ze swoją Istotą Światła, Źródłem Życia i Uniwersalną Świadomością

– łączności z Autentycznym Ja

– intuicji i instynktowności

– energii kreatywności

– zapętlenia, trudności dotarcia do sedna, rozwiązania, esencji

– spirali rozwoju

Dziękuję, że

moim naturalnym stanem

jest doskonała bezpośrednia i autentyczna łączność

z Mądrością Wszechświata.

Jestem w swoim

Centrum

tak łatwo, jak oddycham.

 

16

Duchowe światło

Proces harmonizacji ze zdrowym podejściem do:

– Istoty Duchowej – autentyczności, życzliwości, otwartości, bycia „światełkiem” w ciemności

– pojęcia magii

– dostrzegania niezwykłości w zwykłym

-akceptacji zwyczajności, prozy życia i wnoszenia na co dzień dichowej energii

– daru obserwacji, rozświetlania siebie i innych

– równowagi dawania i przyjmowania

Dziękuję, że

doskonale wiem,

czym tak naprawdę jest autentyczna magia życia.

Bez wysiłku wnoszę

swoje wewnętrzne Światło

do codziennego życia.

17

Perswazja –

Ekspresja

w komunikacji

Proces harmonizacji ze zdrowym podejściem do:

– manipulacji w komunikacji

– transmisji emocji na osi mowa – milczenie

– traum ekspresji i komunikacji

– sztywności poglądów, fiksacji na swoją wizję i wiedzę

– pewnością siebie i tego, w co wierzymy

– wykorzystania energii przekazu do transmisji wartości

– poczucia wartości i ważności

Dziękuję, że

doskonale potrafię żyć bez negatywnego rezonansu

z energią

manipulacji.

Moja ekspresja

w komunikacji

jest całkowicie zdrowa

i działa dla

Najwyższego Dobra.

18

Decyzyjność

Proces harmonizacji ze zdrowym podejściem do:

– przywództwa, decyzji, błędów, konsekwencji wyborów i decyzji, poczucia wiarygodności, godności,

– poczucia siebie jako Pełnowartościowej i Suwerennej Istoty Mocy

– wahania, braku zdecydowania, braku

odpowiedzialności lub jej nadmiaru

– bezwartościowości, podatności na szantaż emocjonalny

– miar i wskaźników wartości

Dziękuję, że

Moim naturalnym stanem jest swoboda podejmowania decyzji

dla Najwyższego Dobra.

Bez wysiłku i dylematu kieruję się w wyborach

uniwersalnymi wartościami, zdrowymi miarami

i wskaźnikami wartości.

19

Harmonia

w formie

Proces harmonizacji ze zdrowym podejściem do:

– nadwrażliwości, opresji, obostrzeń, ograniczeń

– poczucia harmonii w przestrzeni

-tworzenia miejsc mocy i wysokoenergetycznej twórczości

– radosnej służby

– energii pragnienia i dyspozycji życiową mocą

– samorealizacji

Dziękuję, że

doskonale wiem,

czym jest zdrowa harmonia

i zdrowo dysponuję

życiową energią

w służbie

najwyższej

częstotliwości istnienia.

20

Wolność

w przepływie

Proces harmonizacji ze zdrowym podejściem do:

– wolności i autentyczności

-konfliktów, różnorodności, odmienności

-świadomości siebie i granic

-oporem na swobodny przepływ

– odpornością energetyczną

-transformacji, zmian, elastyczności

– odkrywania, eksploracji, przyswajania nowych idei

– poczucie naturalnego ruchu, rytmu, przepływu

– pojęcie życia jako duchowej podróży

Dziękuję, że

żyję w całkowitej wolności od nadmiarów i braków

zaburzających

zdrowy przepływ energii

w moim życiu.

 

21

Inicjacja

Ognia

Proces harmonizacji ze zdrowym podejściem do:

– pojęcia mocy i siły

– dyspozycji Żywiołem Ognia

– motywacji, siły i wytrzymałości, walki, zmagania się, pokonywania słabości i przeszkód

-energii transformacji, spalania się i odradzania się jak Feniks z popiołów

– odpowiedzialności

– doświadczeń na osi ruch- brak ruchu do działania

– efektów, owoców, wyników

– ekspresji swego autentycznego ja w służbie innym

– treningu odporności na stres, wytrzymałości w trudnych warunkach

Dziękuję, że

doskonale wiem,

kiedy jest

działanie z poziomu autentycznej mocy,

a kiedy walka

i siłowanie się.

Potrafię uznać siebie jako Zdrową Istotę Mocy

i wybierać zawsze to, co stawia w autentycznej mocy

mnie i innych.

22

Początek

i koniec

Proces harmonizacji ze zdrowym podejściem do:

– zmiany i przeniesienia

– sytuacji kończących dany etap rozwoju, zwieńczenia i doświadczenia Nowego, nieznanego

– transformacja poczucia przywiązania i straty oraz lęku przed zmianą

– zdrowy stosunek do etapów przejściowych pomiędzy końcem a początkiem

– czystości intencji

-pojęcia siebie jako Istoty Wielopoziomowej

– pojęcia oświecenia, pełni i pustki

– autentycznej łączności ze Źródłem Życia, Uniwersalną Prawdą i Mądrością Wszechświata

– guru, iluzji wiedzy i mocy duchowej

– poczucia celowości życia

– poczucia wartości i ważności

– kompleksu guru i zbawcy

Dziękuję, że

żyję w całkowicie

zdrowej łączności

z pra stwórczą

mocą istnienia.

Jestem istotą wolną

od iluzji wiedzy, mocy

i duchowości.

Moja relacja

z naturalnym cyklem

Życia – Śmierci – Życia

jest całkowicie

zdrowa i zrównoważona.

 

Archetypy wymienione w tabeli powyżej reprezentują ukierunkowanie na życie w zgodzie z Planem Duszy i wypracowaniem zdrowych nawyków codziennej organizacji życia w oparciu o świadomy rozwój. W praktyce, świadoma praca ze swoimi uwarunkowaniami jest także rytuałem, który wnosi do życia porządek, strukturę i pozytywną energię łączącą nas ze zdrową częstotliwością istnienia – Istotą Dobrostanu.

Można zauważyć, że przykłady Czystej Intencji sformułowane są w energii wdzięczności, w czasie dokonanym i wzmacniają docelowy obraz harmonii w danym temacie. Zdrowa energia prośby, modlitwy, pragnienia i intencji wolna jest od sformułowań sabotujących typu „proszę boże, niech nigdy nie będę głodna ani biedna, niech mnie ominie choroba, niech mnie los oszczędzi/przestanie karać, niech moje dzieci będą dobrymi ludźmi a aniołowie je ochronią, niech partner się zmieni, żebyśmy mogli być szczęśliwi, niech astralne byty przestaną mnie atakować, żebym poczuł wreszcie spokój, niech paliwo przestanie drożeć a w pracy więcej mi płacą, a sąsiad niech przestanie hałasować…”, itp., „a jak to się wszystko spełni, to obiecuję, że będę dobrym człowiekiem”.

Jako inspirację do pracy ze sobą i tworzenia własnych zdrowych rytuałów można wykorzystać także swoje archetypy numerologiczne, astrologiczne, klucze genowe (Gene Keys). Każdy system odczytu potencjału energetycznego daje jakieś możliwości i może natchnąć do wprowadzenia na co dzień więcej pozytywnych nawyków, które wspierają harmonizację ze swoją autentyczną drogą życia, celem tej kreacji i zdrowymi wzorcami istnienia. 

Zmiana i przeniesienie w zdrową częstotliwość istnienia z częstotliwości patologicznej odbywa się za pośrednictwem transmisji czystej, niewinnej świadomości ukierunkowanej na DOCELOWY OBRAZ DOBROSTANU. Zamiast skupiać się na tym, co nie działa i co jest nie tak, uwaga kierowana jest na to, o jakim wzorcu istnienia docelowo to wszystko mówi. To, co jest „nie tak” pokazuje, z jakim zdrowym wzorcem rozmijamy się, dlatego otrzymujemy patologię zamiast radosnej pełni. Gdy dostrzeżemy w swojej sytuacji błogosławieństwo (możliwość uświadomienia sobie o jaki zdrowy wzorzec do zintegrowania chodzi) i wyrazimy szczerą, radosną chęć integracji ze zdrową postawą (radosną chęć, bo każdy proces to szansa na integrację cienia, wyjście z blokujących uwarunkowań i zjednoczenie się ze zdrowym wzorcem, by od tego momentu doświadczyć tematu w wersji radosnej pełni), cierpliwie poddając się procesowi transformacji (bez ciśnienia, oczekiwań, roszczeń, sabotażu) wówczas krok po kroku Mądrość Wszechświata ODKRYWA przed nami drogę do celu. Dlatego rozwój i zmiana jest PRZYGODĄ DO ODKRYCIA, a nie analitycznym planem obliczonym na efekty i wyniki zamknięte w czasie kalendarzowym i kwocie pieniężnej. Bo jak obliczysz, ile czasu zajmie Ci oduczenie się reagowania lękiem, z którym żyjesz od 40 lat? Ile potrzebujesz, żeby zacząć siebie naprawdę kochać? Ile zajmie Ci wybaczenie tym, przez których czujesz się zmarnotrawiony i poturbowany tak, że nie potrafisz normalnie żyć? Jak szybko pozwolisz sobie cofnąć schorzenie, na które pracowałeś 25 lat, a które przez medycynę konwencjonalną uznane jest za nieuleczalne? Jak szybko uznasz siebie jako Wolną Suwerenną Pełnowartościową Istotę Światła, Mocy i Dobrostanu? Jak szybko pozwolisz sobie odzyskać pełną łączność z Uniwersalną Świadomością, intuicją i korzystać z nadzmysłów? Ile czasu zajmie Ci eliminacja wszystkiego, co przestało Ci służyć? Ile TOBIE to wszystko zajmie?

Z tego powodu pytania typu: ”ile sesji na to potrzeba?” od razu wskazują na człowieka z zaburzonym systemem wartości i ważności, który najchętniej przerzuciłby na drugą stronę swoją odpowiedzialność za swoje uwarunkowania, poczucie braku, z którego bierze się skąpstwo i lęk przed efektami. Człowieka, który nie zdaje sobie sprawy ze swojego przedmiotowego podejścia do siebie, do rozwoju (i pewnie do wszystkiego innego). Człowieka, dla którego jego własne podejście do swojego doświadczenia przyszykowało mu długą drogę rozwoju, zaczynającą się od nauki zdrowych wartości, zanim pojawi się dobra pora na pracę z jego pragnieniami. I to wszystko jest OK, o ile jest w człowieku pełna otwartość i gotowość do totalnej zmiany swojego podejścia do wszystkiego po kolei.

Pytania kwantowe i aformacje

Kolejnym zdrowym nawykiem codziennym, który może być osobistym rytuałem Dobrostanu, pomaga radzić sobie z emocjami i wspiera konstruktywną przemianę toksycznych energii w życiodajną jakość, jest formułowanie trapiących nas myśli i tematów w pytania kwantowe i aformacje.

Pytania kwantowe pobudzają umysł i Wszechświat do znalezienia odpowiedzi. To otwarte pytania ukierunkowane na stworzenie w sobie przestrzeni umożliwiającej zadziałanie synchronii, która podsuwa nam najlepsze możliwe odpowiedzi. Dlatego nie pytamy o konkretne sugestie, a koncentrujemy się na docelowym stanie swojego samopoczucia, np. “Co mówi mi o mnie moja sytuacja, czego jeszcze o sobie nie wiem?”, “Jakby to było żyć w spokoju, wolności od lęku o zdrowie/ pieniądze/ relacje?, “Jak może być jeszcze lepiej?”, “Jakby to było poczuć się spełnionym?”, “Co mogę zrobić w tej sytuacji dla Najwyższego Dobra?”, itp.

Podobnie, aformacje (nie mylić z afirmacjami) są również rodzajem pytań kwantowych, które pobudzają umysł i pole energii do odnalezienia odpowiedzi. Zamiast pytać “Dlaczego mi się nie wychodzi?”, “Dlaczego ciągle mam pod górkę?”, itp., pytaj “Dlaczego tak dobrze mi wychodzi?”, “Dlaczego mam tak  z górki, lekko, łatwo i przyjemnie? Zamiast mantrować poczucie braku i niedostatku, pytaj “Dlaczego mam tak wspaniałe życie?”, “Dlaczego tak łatwo zarabiam miesięcznie tyle, ile kiedyś rocznie?”, “Dlaczego mam takich wspaniałych klientów?”, “Dlaczego tak bardzo kochamy się, wzajemnie szanujemy z partnerem?”, “Dlaczego jestem tak bardzo szczęśliwa z wymarzonym partnerem?”, itp.

Plakaty z aformacjami tematycznymi na finanse i spełnioną Obfitość materialną, relację ze sobą oraz odporność na ataki energetyczne: KLIKNIJ TU

Pytania kwantowe dalekie są od oszukiwania się lub wmawiania sobie czegoś, czego nie ma. Ich zadaniem jest stworzyć w Twoim polu energii swobodny przepływ, który umożliwia materializację rozwiązań prowadzących do osiągnięcia stanu, w którym czujesz odpowiedź na zadane pytania, a przez to manifestuje się Twoje spełnienie. Codzienny kwadrans z wypowiadaniem na głos pytań kwantowych ma ogromną moc kreacji i manifestacji rozwiązań, jeśli skupiasz się na docelowym stanie (zamiast na główkowaniu “jak niby to ma się wydarzyć i kiedy?”). Sposób i czas realizacji pozostaw Mądrości Wszechświata, a Ty skup swoją uwagę na przyjemnej energii zawartej w tak sformułowanych pytaniach i odczuciu lekkości, jaka w nich panuje. Kontempluj, jak codziennie zmienia się ton Twojego głosu, gdy wypowiadasz swoje pytania. Nie przesadzaj z ich ilością. Z uważnością opracuj maksymalnie 10 pytań tak, by wolne były od języka autosabotażu i narzucania zbyt określonej specyfikacji, co, gdzie, kiedy i z kim. Wszak Twoim celem jest dotarcie do stabilnego poczucia Radości, Miłości, Spełnienia, Dobrostanu. Dopiero odkryjesz szczegóły tego wariantu swojej rzeczywistości, gdy synchronia stworzy Ci sposobności do ich doświadczenia.  

Inne codzienne ogólne dobre nawyki podnoszące wibrację żywych istot i przestrzeni

– życie zgodne z naturalnym biodynamicznym kalendarzem księżycowym w domu, ogrodzie, dla zdrowia i urody
– świadoma celebracja tematyczna według Pełni, Nowiów i przesileń
– życie w zgodzie ze swoim naturalnym rytmem i cyklami (budzę się, kładę się spać, spożywam posiłki, gdy mam potrzebę a nie dlatego, że „muszę”; tworzę projekty z poziomu Radości i Ochoty a nie dlatego, ze „muszę”, listę spraw dotyczących dbałości o siebie i przestrzeń wykonuję zaczynając od tego, co mogę zrobić w najbardziej neutralny lub radosny sposób a nie dlatego, że „muszę”; u kobiet, które miesiączkują – życie w zgodzie z 4 fazami kobiecości w cyklu menstruacyjnym
– dbałość o harmonię w przestrzeni (porządek fizyczny – wszystko ma swoje miejsce, utrzymanie czystości fizycznej jak również pielęgnacja wibracji, nie trzymamy przedmiotów zniszczonych, źle kojarzących się lub otrzymanych od ludzi z nieczystymi intencjami, unikamy gromadzenia starych przedmiotów, np. antyków, bibelotów, zwłaszcza jeśli nie przeszły gruntownej, generalnej renowacji i oczyszczania energetycznego)
– dbałość o to, czym odżywiamy swoją Duszę, Serce, umysł i ciało (wibracje obrazów, dźwięku, lektura, towarzystwo, dieta) 
– budowanie pola energetycznego w osobistej przestrzeni (miejsce życia jest Miejscem Mocy, świątynią ciała, odżywia Duszę, Serce, wycisza umysł, wspiera odżywianie ciał subtelnych)
– rytuał wdzięczności doskonale magnetyzuje wodę (tworzenie Żywej Wody)
– czas na celebrację, kontemplację
– regularna praca ze sobą harmonizująca tematy aktualnie domagające się uwagi
– Medytacja w Czystym Świetle
– gimnastyka energetyczna, masaże
– kąpiele w ziołach, soli kłodawskiej, soli epsom, itp.
– litoterapia, aromaterapia, koloroterapia
– kontakt z żywym ogniem (ogniska, kominek)
– kontemplacja Przyrody, np. gwieździstego nieba, deszczu, sun gazing, itp.
– dbałość o zdrową komunikację ze sobą i innymi

Wszystkie żywe istoty potrzebują zdrowej kultury – naturalnego rytmu i rytuałów, by osiągnąć stan Dobrostanu i go utrzymać. Skąd zatem przekonanie, że ignorując te podstawy, można stworzyć Dobrostan? Skąd nadzieja, że można tego doświadczyć zatruwając i obciążając regularnie swoje pole energetyczne wybieraniem w kółko tych samych pustych atrap życiodajnej energii, mocy i sukcesu?
Skąd przekonanie, że oszukując się energetycznie, prowadząc jałową egzystencję z poziomu lęku o przetrwanie i niedowartościowania można stworzyć cokolwiek życiodajnego, od czego „odetniesz kupony”?
Skąd pomysł, że Dusza nasyci się atrapami esencji życia?

W energii Nowej Ziemi potrzebna jest świadoma, konsekwentna decyzja zmiany w praktyce myślenia trójwymiarowego na percepcję wielopoziomową. Znać wartościowe idee to jedno, a drugie to stworzyć rytm życia, w którym w każdej chwili żyjemy tymi jakościami.

Literatura:

[1] T. Pruss Mroziński, Ikony bukw głagolicowych, 2020

Skorzystaj ze sprawdzonych narzędzi pracy ze sobą w Czystym Świetle, aby wesprzeć swoje procesy dostrajania się do zdrowych wzorców istnienia:  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest