RODZAJE MOCY. SKĄD POCHODZI MOC ENERGETYCZNA?

Istnieją różne źródła mocy i sposoby jej pozyskiwania. Energia jest jedna, ale różne są metody operowania nią w materii - z różną świadomością i intencjami. Nie każda moc pochodzi z Czystego Światła. To, że ktoś potrafi zrobić wgląd czy coś zadziałać energią, jeszcze nie czyni go świadomą Istotą Światła działającą dla Najwyższego Dobra i żyjącą w harmonii z naturalnymi wzorcami. Naucz się rozróżniać pochodzenie mocy, ponieważ to pierwszy krok do tego, by odcedzić iluzje wiedzy i mocy od autentycznej wartości energii.

Czym jest moc pochodząca z Czystego Światła i czym różni się od innych rodzajów mocy?

Istnieją różne źródła mocy i sposoby jej pozyskiwania. Znajomość wartości energii zgodnie ze zdrowym i naturalnym wzorcem pochodzącym z poziomu Zero, i tego, w jaki sposób energia działa pomiędzy sferą ducha i materii na różnych poziomach, pozwala dostrzec zasady naturalnych praw i zrozumieć konsekwencje ich łamania. Energia jest jedna, ale różne są metody operowania nią w materii – z różną świadomością i intencjami. Z tego powodu, pozyskiwanie mocy można sprowadzić do dwóch źródeł: 

1.Naturalna moc Czystego Światła, która jest przyrodzonym prawem Istot Światła – pochodząca ze świadomości zakotwiczonej bezpośrednio na poziomie Zero w Źródle Wszystkiego Co Jest 

2. Inne „moce” pochodzące z zakotwiczenia świadomości poza Źródłem Życia, w astralu (poziomy 4-6).

Na schemacie poniżej przedstawiono uproszczoną mapę świata energii według poziomów energetycznych.

Rys. 1 Mapa poziomów w świecie energii

Źródło: Opracowanie własne 

W związku z tym, że Ziemia w procesie wznoszenia wibracyjnego oscyluje obecnie pomiędzy poziomem 3-6, od wielu lat rozkwita zainteresowanie fragmentem świata energii, który funkcjonuje w tych częstotliwościach (astral). Pęd do badania tego zakresu wibracji, zaowocował popularyzacją metod i narzędzi, które często opierają się na iluzji wiedzy i mocy oraz na pośrednictwie innych istot postrzeganych jako „wyższe” (manipulacja wiedzą i mocą). Większość osób myli mistycyzm z autentyczną duchowością wierząc, że ten astralny lunapark reprezentuje cały świat energii i można komunikować się z nim jedynie poprzez szamanizm, magię, przewodników, karty, channeling, oobe, reiki, rośliny mocy, anioły i inne zjawiska charakterystyczne dla tego regionu świata energii. Fala new age utrwaliła w powszechnym odbiorze taki obraz pracy z energią, przez co społecznie zatracono i zniekształcono pierwotne, naturalne jej pojęcie.     

W konsekwencji, wiele ludzi pracuje w częstotliwościach niskich (astral) a nie czystą energią (Źródło Życia), narażając siebie i klientów na fałsz, iluzję, podpięcia i inne konsekwencje pracy na tym poziomie energii. Bierze się to z braku wiedzy, kompleksów mocy, podpięć do żerców sterujących istotami pobierającymi moc z astrala. W uproszczeniu, cały ten bałagan energetyczny pochodzi z braku rozróżnienia częstotliwości w rozległym świecie energii.  

Nie każda moc pochodzi z Czystego Światła. To, że ktoś potrafi zrobić wgląd czy coś zadziałać energią, jeszcze nie czyni go świadomą Istotą Światła działającą dla Najwyższego Dobra i żyjącą w harmonii z naturalnymi wzorcami. Ludzie (wedle swoich programów mentalnych) potrzebują różnych doświadczeń i często nawet na poziomie Duszy wydaje im się, że „tak to już jest”, że styczność z energetycznym syfem astralnym jest czymś normalnym, że muszą z tym obcować, aby móc się czegoś nauczyć, rozwinąć lub coś osiągnąć. Oczywiście jest to tylko program, ale obecny w zbiorowej świadomości i odzwierciedla sytuację na rynku usług rozwoju duchowego. 

Oszustwa ezoteryczne i rozbieżności

Wiele ludzi żyje w traumie lub niechęci, ponieważ ich styczność ze światem energii ograniczyła się wyłącznie do astrala i doświadczeń z tego zakresu, za pośrednictwem przewodników, guru, mistrzów, szamanów, bioenergoterapeutów, uzdrowicieli, wróżek, kręgów mocy, itd., których świadomość zakotwiczona jest na takim poziomie energetycznym. W tym przedziale wibracyjnym doświadczyli lęku, fałszywego światła, oszustw, manipulacji, wampiryzmu energetycznego i innych niskich częstotliwości charakterystycznych dla tego fragmentu świata energii.

Dlaczego to się dzieje?     

Doświadczanie przykrych i szokujących sytuacji np. z ludźmi pracującymi z duchowością lub energiami dzieje się po to, aby nauczyć się odróżniać fałszywe światło i iluzję mocy od energii Czystego Światła. Istota tej nauki tej polega na tym, że każdy sam zgłębić ma niuanse, aby zacząć rozróżniać co dla niego jest jakie. Nie da się nauczyć kogoś jak czuć samodzielnie i jak mieć pewność, że nasze czucie dostrojone jest do Źródła Wszystkiego Co Jest. Można jedynie wskazać sposób, jak dostrajać się do częstotliwości Źródła, jak to ćwiczyć, jak osadzać się w zdrowych wzorcach i udrażniać swoją łączność z Mądrością Czystego Światła. Pewność przychodzi z doświadczeniem życia w świadomej obecności. Zaczynamy obserwować (to, co było i to, co jest) z poziomu prawdy pochodzącej z Czystego Światła, odkrywając głębszy sens, istotę lekcji, ograniczenia, synchroniczność, przyciąganie i inne naturalne prawa, które ukształtowały jakość naszych doświadczeń w taki, a nie inny sposób. Z tej mądrości możemy wyciągnąć wnioski, uzdrowić swoją postawę i dzięki temu przestać powielać stare schematy, które przestały nam służyć.  

Różnica pomiędzy 100% czystą intencją a jej iluzją bywa bardzo subtelna i nie każdy wyczuwa manipulację od razu, a dopiero po czasie. Klucz leży we wzorcach i negatywnym rezonansie. Odbiór zniekształcają nam również nasze własne ograniczenia, które sprawiają, że trudno nam odbierać to co jest takim, jakie to jest w Czystym Świetle. Często ogrom przytłoczenia jasnego czucia i widzenia poprzez energetyczne obciążenia i nadmiar emocji sprawia, że nie jesteśmy w takim stanie (w naturalny i klarowny sposób) rozróżnić istoty, czystych intencji od manipulacji, miejsc zdrowych od toksycznych, osób autentycznych od tych żyjących za fasadą.  Dlatego ważnym etapem na początku drogi duchowej pod przewodnictwem Czystego Światła, są procesy dostrajania pojęć i wzorców dotyczących bezpośrednio tych zagadnień. Temat rozróżnienia dodatkowo komplikuje fakt, że wśród osób zakotwiczonych w astralu także zdarzają się ludzie o czystych sercach i potencjale, ale mają ograniczoną świadomość i mogą nie wiedzieć, że mimo dobrych chęci, funkcjonują jednak tylko w ograniczonym zakresie częstotliwości. Czasem ktoś chce dobrze, a wychodzi „źle”. Czasem ludzie przechowują mnóstwo wyobrażeń na temat tego, czym jest dobro, praca z energią, oczyszczanie, pomoc, wsparcie, na jakich zasadach i w jakich warunkach to się odbywa, itd. W zależności od tego, jakie przyjęli wzorce, taka będzie ich zdolność odczucia i oceny procesów energetycznych.      

Gdy zamiast lękami, obawami i uprzedzeniami, zaczynamy kierować się 100% czystą intencją przyciągania do swojej przestrzeni jedynie prawdy, jak również osób o czystych sercach i intencjach, inicjujemy w ten sposób zmianę w przestrzeni i otwieramy się na rzeczywistość wolną od energetycznego wampiryzmu, ezoterycznej mgiełki, zniekształceń wiedzy i iluzji mocy. Gdy pragniemy autentyczności, sami mamy najpierw wykazać się autentycznością wobec siebie i innych, co może wymagać dodatkowej pracy ze sobą.  

Jak zacząć przyciągać czystą energię?

Jeśli jest w Tobie żal, wściekłość, pogarda, wstręt i potrzeba osądzania środowiska ezoterycznego za jego niedoskonałość, polecam przepracować negatywny rezonans z tym wszystkim, bo to jedyny rzetelny sposób, aby przestać przyciągać osoby o pomieszanej energetyce i uwolnić się od emocjonalnej trucizny, która jedynie zasila tzw. wahadła, które żywią się negatywną energią. Ten mechanizm autosabotażu blokuje swobodę rozwoju duchowego i generuje mnóstwo lęków oraz uprzedzeń, które jedynie urzeczywistniają nasze obawy, zamiast prowadzić nas ku czystej energii Światła, która umożliwia autentyczny rozwój bez iluzji wiedzy i mocy. Brak umiejętności zachowania neutralnego stosunku do tego, co uważamy za zjawiska szkodliwe i negatywne, tworzy magnetyczną siłę przyciągania, co powoduje, że je przyciągamy. Dopóki jest w nas negatywny rezonans, zasilamy swoją energią i uwagą to, co wolelibyśmy, aby przestało istnieć. Prosta zasada: znika popyt, znika produkt. 

Jeżeli znasz i rozumiesz uniwersalną, pierwotną i czystą wartość energii oraz działasz w harmonii z naturalnymi prawami, wtedy otwierasz się na wsparcie mocy Czystego Światła i wkraczasz na ścieżkę dostrajania się do poziomu Zero (powrót do Jedności). Jedynym warunkiem jest autentyczna chęć działania dla Najwyższego Dobra i gotowość przepracowania swoich obciążeń uczciwie – w biegunie Światła. Wiąże się to z potrzebą wypracowania absolutnie uczciwej postawy życiowej wobec wszelkich mechanizmów kontroli, które zostaną Ci ukazane w Czystym Świetle. Każda myśl, decyzja i czyn będą weryfikowane z poziomu czystości intencji i zgodności z naturalnymi prawami. Haczyk tkwi jedynie w tym, na ile jesteśmy otwarci i gotowi, aby zaufać pierwotnej Mądrości Źródła i przejść te procesy oczyszczania z blokad, ponieważ wyzwalanie się z mechanizmów kontroli i manipulacji często wywraca do góry nogami życie stworzone na starych, ograniczających nas programach. To wszystko może się po prostu rozpaść, aby zrobić miejsce na nowe życie – Wolne i autentyczne, czyli oparte na zasadach Czystego Światła – dostrojone do naturalnych praw, którym wszystko podlega we wszechświecie.  

Pamiętaj, że jasne czucie i widzenie nie służy wglądom, które ułatwią Ci kontrolowanie sytuacji i naginanie biegu zdarzeń do swoich wyobrażeń. Przewodnictwo godne zaufania pokazuje prawdę i szerszy kontekst sytuacji po to, aby ułatwić Ci dostrojenie się do naturalnych wzorców i działanie dla Najwyższego Dobra.        

Energia Czystego Światła    

Podstawowy rodzaj mocy to Energia Życia – Czystego Światła, która posiada najmocniejszą i najczystszą wibrację. Jedyna „legalna” moc kreacji dana Istotom Światła, do której mają przyrodzone prawo. Aby stworzyć Żywą Istotę, konieczne jest DNA Istoty Światła. Bez tego można stworzyć jedynie bezduszną biomaszynę niezdolną do generowania czystej mocy, która może jedynie pobierać ją od innych – pasożytować. To sztuczna inteligencja, która może jedynie imitować Czyste Światło – odbijać światło tak, jak Księżyc odbija światło Słońca. Moc Czystego Światła to we Wszechświecie najcenniejszy dar i zarazem najbardziej poszukiwana energia, szczególnie przez istoty mroczne, czyli pozostające w konflikcie ze Źródłem Życia (działające dla interesu własnego, zamiast dla Najwyższego Dobra).

Z tego powodu, istoty z kompleksem „stwórcy”, które opanowała żądza władzy nad stworzeniem, rozwinęły i udoskonaliły rozmaite technologie służące manipulacji świadomości oraz pozyskiwaniu w ten sposób mocy od Istot Światła z otwartym DNA, więc także od ras ludzkich. Odkąd Archonci uruchomili eksperymenty multigenetyczne, powstało wiele Istot, które mają w różnym stopniu zmodyfikowane DNA kosmiczne (w ten sposób powstały hybrydy mrocznych ras), które w związku z tym, cechuje dualność i różny stopień podatności na manipulacje. 

Podstawowym budulcem Istoty Żywej (zawierającej Duszę) jest cząstka Czystego Światła (eter+żywioł). Zatem, jedyny autentyczny rodzaj mocy, który wynika z bezpośredniego połączenia ze Źródłem Wszystkiego Co Jest, polega na działaniu dla Najwyższego Dobra – 100% czystych intencji i zgodności z Naturalnymi Prawami. W dłuższym procesie, istnieje możliwość odbudowy Istoty Światła na podstawie jej oryginalnego DNA pochodzącego z Czystego Światła i oczyszczenia jej z wpływów i skutków eksperymentów na DNA. Dusza zawsze ma wolną wolę i wybór, czy wraca do Światła, czy pozostać woli w mroku. Im więcej istot zasila swoją świadomością biegun cienia, tym więcej możliwości dla mrocznych ras, by się rozwijać i werbować istoty, żeby trwale zasilały sobą ich wahadła. 

Na takim kolejnym, niższym wibracyjnie poziomie mocy pojawia się potrzeba pozyskania jej z innych źródeł niż Czyste Światło. Oznacza to, że istnieją byty i istoty, które manipulują innymi istotami w celu pozyskania ich mocy – energii życiowej – w celu operowania nią dla osiągnięcia własnych celów. Ten schemat utrzymuje poziom „walki światła z mrokiem”. Tylko, że autentyczne Czyste Światło nie walczy, ponieważ w częstotliwości Źródła Życia energia walki i rywalizacji nie istnieje. 

Najbardziej subtelnym rodzajem manipulacji są tzw. istoty „fałszywego światła”, wśród których funkcjonuje działanie mające na celu doprowadzenie do wiary innych istot w ich „boskość” i  „wyższość”. 

Jeśli szukasz drogi na skróty, mylisz duchowość z religiami, kultami i mistycyzmem, pojawia się skłonność do posiłkowania się mocą pochodzącą od pomocy „bogów”, „wyższych istot”, „kosmitów”, „roślin mocy”, „sił nadprzyrodzonych”, „duchów”, itd. Otrzymujesz pomoc i moc w zamian za umowę, uznanie zwierzchnictwa tych istot i energii nad Tobą. Uznając je za „boskie” lub silniejsze, zasilasz je swoją własną życiową energią, dodając im mocy. Wyrzekasz się swojego prawa do suwerenności jako Istota Światła i uznajesz, że potrzebujesz pośrednictwa, aby otrzymać moc, wiedzę i wsparcie. To pierwszy stopień subtelnej manipulacji, który ugruntował na Ziemi działanie kultów, religii i „wyższych sił”. Pytanie brzmi, „wyższych” od czego? Cały hologram wiedzy i mocy opiera się na założeniu, że istnieje coś „wyższego”.

Spójrz, co w tej teorii dzieje się z Twoim poczuciem własnej wartości i wiarą w swoją moc?    

Z poziomu Źródła Wszystkiego Co Jest nie istnieje coś takiego jak hierarchia „boska”. Bogów wymyśliły istoty, które potrzebowały siły roboczej do realizacji swojego marzenia o byciu stwórcami. W Źródle Wszystkiego Co Jest, każda Istota Światła jest „bogiem” – ma moc tworzenia życia i kreowania własnej rzeczywistości. 

Podstawowe mechanizmy kontroli i manipulacji, poprzez które najczęściej oddajemy swoją moc, zasilając energią i uwagą tzw. wahadła żywiące się emocjami:  

– mechanizmy strachu: strach, lęki, obawy, zwątpienie, brak wiary, niemoc, brak zaufania, potrzeba kontrolowania 

– mechanizmy walki i siłowania się: brak akceptacji, nienawiść, gniew, pogarda, złorzeczenia, skłonność do osądzania i wymierzania sprawiedliwości, mściwość, poczucie braku sprawiedliwości, ból, poczucie krzywdy, wiara w iluzję dobra i zła, tworzenie ofiar i katów, potrzeba kontrolowania

– mechanizmy niskiego poczucia własnej wartości: brak pewności, brak stabilności emocjonalnej, dezorientacja, osłabienie i słabość, poczucie winy, depresja, brak wiary we własne możliwości, poniżanie siebie, zwątpienie w siebie, brak komfortu we własnej skórze, brak asertywności, trudność w stawianiu granic

– mechanizmy braku odpowiedzialności za swoją rzeczywistość: wyparcie i opór, brak akceptacji, oczekiwania, rozczarowanie, rozgoryczenie, smutek, żal, tworzenie ładunku winy i kary – potrzeba obwiniania, narzucanie swojej woli i wizji, potrzeba samosądu, negacja własnego wpływu, potrzeba kontrolowania

– mechanizmy przymusu: dominacja-uległość, opór i upór, perfekcjonizm, poczucie obowiązku i odpowiedzialności, uleganie naciskom, chęć udowadniania, skłonność do  wymuszania zdarzeń, testowanie wytrzymałości i odporności, podatność na szantaż emocjonalny, skłonność do negatywnych kompromisów     

– mechanizmy żądzy: toksyczna miłość, władza, nadmiar pragnienia, zbytnia chęć, poczucie straty, potrzeba analizowania bilansu zysków i strat, narzucanie woli, uzależnienia, uległość wynikająca z chęci ugrania czegoś, tęsknota, uzależnianie swojego samopoczucia od zdobycia tego, na czym nam zależy, skupianie się na wyobrażonych efektach zamiast na realnych efektach, potrzeba kontrolowania, niepohamowane emocje 

Inne rodzaje mocy, wykorzystywane przez magów, kapłanów czy szamanów oraz całe rzesze ludzi zmanipulowanych, zwykle pochodzą z innych źródeł niż Czyste Światło i polegają na manipulacji energią. Iluzją mocy i wiedzy jest czerpanie mocy z roślin lub natury w sposób, który ma zastąpić naturalny rozwój bez wspomagaczy. 

Czym innym jest harmonijne współistnienie z Naturą, żywiołami i poddanie się naturalnym cyklom i rytmom, a czym innym chęć zaprzęgania ich do osiągnięcia swoich celów. Sztuką jest stawianie takich celów i wtedy, aby uzyskać naturalne wsparcie i w sprzyjających warunkach, zamiast wbrew Naturze walczyć z przeciwnościami.   

Brak rozróżnienia częstotliwości energii (czystości mocy) oraz brak zdrowych, zrównoważonych wzorców powoduje, że ludzie skłonni są postrzegać siebie jako słabych i bezbronnych, albo operowanie energią rozumieją w zawężonym aspekcie, do realizacji własnego interesu, pogwałcając zasadę działania dla Najwyższego Dobra. Zaczynają wierzyć, że istnieje coś, co może im zaszkodzić i nimi manipulować, że świat jest „przeciwko dobru”, utrwalając w sobie zgorzknienie, poczucie rezygnacji i zgodę na to, by zawsze „coś” im przeszkodziło, rzucało kłody pod nogi i blokowało. Poszukują protez wiedzy i mocy, które wypełnią pustkę niemocy, stąd wraz z rosnącym zainteresowaniem magią i okultyzmem, wiele skupia się na efektach mocy, ignorując jej jakość – pochodzenie, czystość i prawość. 

Żaden kult czy religia nie mówi o bezpośrednim połączeniu ze Źródłem Życia. Dlaczego przez wiele tysięcy lat ustanowiono i utrwalono pośrednictwo wiedzy i mocy? Ponieważ bez tego, brakowałoby uzasadnienia dla funkcjonowania w świecie tych pośredników, którzy żerują na życiowej energii, a wtedy wiele istot masowo wyszłoby z tej częstotliwości niemocy i astral opustoszałby. 

Podsumowując, zwracaj uwagę na to, skąd pochodzi moc. Chęć pracy wyłącznie energią Czystego Światła to sygnał, że dojrzewasz emocjonalnie i duchowo, że przestały Cię interesować protezy wiedzy i mocy. Wtedy przestaje robić na Tobie wrażanie efekciarstwo ezoteryczne, a skupiasz się na istocie pracy z energią –  dążeniu do harmonii z naturalnymi prawami poprzez naukę zdrowych i zrównoważonych wzorców pochodzących z Czystego Światła.

Istota o 100% czystych intencjach z każdego doświadczenia (bez względu na jego częstotliwość) wyniesie lekcję Światła i Miłości. Jednocześnie uwalnia się z potrzeby poznawania autentycznej wartości Światła przyciągając sobie to, co nim nie jest.  

Inne teksty, które mogą Was zainteresować (kliknij w tytuł, aby przejść do treści artykułu)

Dostrzegasz wartość wiedzy publikowanej na blogu Crystal Arya? 

Wesprzyj utrzymanie strony, rozwój bloga i newslettera

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest