ZASADY NATURALNEGO PRAWA

Istnieją pryncypalne i nienaruszalne zasady Naturalnego Prawa, którym wszystko podlega bez względu na to, czy znasz to prawo czy nie. Funkcjonują one ponad podziałami, trwale i niezmiennie, tworząc doskonały mechanizm działania Wszechświata i wszechrzeczy. Poznaj Naturalne Prawa i działaj w zgodzie z nimi, a Twoje życie stanie się dużo łatwiejsze, bardziej przyjemne i spełnione.

Zasady Naturalnego Prawa

Istnieją pryncypalne i nienaruszalne Prawa Naturalne, którym wszystko podlega bez względu na to, czy znasz to prawo czy nie. Funkcjonują one ponad podziałami, trwale i niezmiennie, tworząc doskonały mechanizm działania Wszechświata i wszechrzeczy. Najwyższa Moc i inteligencja, która przenika wszystko, co żywe.

W tym artykule znajdziesz krótki wstęp z 8 podstawowymi Uniwersalnymi Prawami opisanymi przez Marka Passio, które dają obraz tego, jak działa energia w materii. Jednak nie jest to pełen obraz. Cały Katalog Uniwersalnych Zasad Wszechświata – 61 praw to najobszerniejsze dotąd stworzone opracowanie tworzące esencję, dzięki której możesz odpowiedzieć sobie samodzielnie na kluczowe pytania egzystencjalne. Także te, które dopiero zadasz. Zestaw tych zasad i ich opisy wystarczy do pełnowartościowej, świadomej pracy ze sobą i dokonania samouzdrowienia w każdej dziedzinie życia poprzez powrót do zdrowych wzorców istnienia. 

 

Wielu ludzi utożsamia Naturę z drapieżnym instynktem – prawem eliminacji słabszych jednostek przez silniejsze. Warto wiedzieć, że jest to wtórne prawo – hologram z bieguna cienia, który pojawił się na Ziemi dopiero wraz z chęcią odłączenia się istot Żywiołu Metalu (archontów) od Źródła Wszystkiego Co Jest i rozpoczęciem przez nich działań pasożytniczych (przeciwko Istotom Światła) w celu pozyskiwania energii życiowej z innych źródeł niż Czyste Światło (poprzez kosmiczne eksperymenty multigenetyczne i kontrolę umysłów). W Źródle Wszystkiego Co Jest dostępne są zapisy, zgodnie z którymi przez eony przed tym incydentem, istniała na Ziemi pierwotna cywilizacja Światła (pra Arya), która reprezentowała Naturę wolną od drapieżnej eksploatacji. Istoty o pierwotnym DNA pochodzącym z Czystego Światła nie polowały. System Przyrody w swojej najstarszej wersji był ekosystemem całkowicie przyjaznym i odżywiał pranicznie (Czystym Światłem) wszystkie żywe istoty, które żyły ze sobą w zgodzie i harmonii. To była cywilizacja osadzona między gęstościami 9-13, a zatem bardzo wysoko rozwinięta i oparta na bezwarunkowej Miłości w jej najdoskonalszej formie. Pojawienie się natury drapieżnej było konsekwencją krzyżowania DNA Istot Światła w sztuczny sposób z obcym DNA i w ten sposób archonci stworzyli wiele hybryd, które miały im służyć w budowie ich imperium “bogów”. Wtedy zamieniono Ziemię w laboratorium (2 fala Aryi, raj, ogród zwany Eden, hybrydy gatunku ludzkiego, czyli projekt “pierwszy człowiek”, “Adam i Ewa”, itd.).  Pojawiły się nowe gatunki, które odżywiały się przyrodą zamiast praną – pasożyty, chwasty, rośliny i zwierzęta roślinożerne, mięsożerne, krwiożercze, itd., ponieważ otrzymały DNA istot pasożytniczych (gen drapieżnika). Tu dopiero zaczyna się historia świata kultywowana przez saturniańskie religie i kulty, pojawiają się “bogowie” i usankcjonowany zostaje hologram władzy Metalu na Ziemi przez “plemiona żmijowe”, w którym wymazano istnienie wcześniejszej cywilizacji Światła, a historię ubarwiano aż po dziś wieloma spekulacjami mającymi na celu dezinformację. Warto zastanowić się, jaką masz korzyść z utrzymywania swoją energią obrazu, w którym utożsamiasz naturę z tym hologramem historii i wtórnym zjawiskiem drapieżnictwa, zamiast wspierać jej pierwotny, prawidłowy obraz (cywilizacja praniczna)? Jeśli jest w Tobie aktywna cząstka pierwotnej Istoty Światła, pamięta ona i rezonuje z wizją świata wolnego od eksploatacji, iluzji walki o przetrwanie, itd. Dąży ona do poznania pierwotnych (prawdziwych) naturalnych praw i dostraja się do Mądrości Źródła Wszystkiego Co Jest.    

Życie w harmonii z Naturalnym Prawem znacznie ułatwia obserwację natury zjawisk i rozumienie zależności w świecie energii, które przekładają się na świat materii. Podejmowanie decyzji w zgodzie z Naturalnym Prawem sprawia, że otrzymujemy naturalne wsparcie. Te cykle energetyczne są jak pory roku (które w pewnym sensie sprzyjają lub nie) realizacji założeń i Celów, które sobie zaplanowaliśmy. Planując w pełnym poszanowaniu naturalnych cykli i rytmów, niwelujemy potencjalne energie, które mogłyby utrudnić lub przeszkodzić nam w realizacji lekkiej, przyjemnej i łatwej. Jeżeli realizacja czegokolwiek idzie Tobie opornie, wiedz, że to jedynie wynik braku odpowiedniej świadomości – stan, w którym żyjesz w obciążeniach i konflikcie z prawdziwą naturą energii, której jeszcze nie rozumiesz. Ponieważ wszystko ma swoje miejsce i jest idealnie zsynchronizowane w „czasie i przestrzeni”, potrzebne jest całkowite zaufanie do naturalnych procesów życia, które niczym przypływy i odpływy wyrzucają „skarby” z głębin na brzeg, a potem zabierają z plaży to, co na niej leży. By za jakiś czas ponownie to wypluć na brzeg. To doskonale odzwierciedla proces rozwoju świadomości – to jak gromadzimy doświadczenia, a także różne śmiecie mentalne, które zalegają potem w głębinach umysłu i zostają regularnie wyciągane „na tapetę”. Niektóre same rozpadają się z czasem, niektóre wymagają Twojej uwagi i woli – interwencji – oczyszczenia i uzdrowienia.

Poniżej lista nadrzędnych zasad zebranych przez Marka Passio, które znalazły potwierdzenie w Źródle Wszystkiego Co Jest, i które warto poznać oraz nauczyć się skutecznie stosować:            

MENTALIZM

Wszystko jest w umyśle, to co dzieje się w Twoich myślach – dzieje się w Twojej rzeczywistości. Myśli i emocje przyciągają doświadczenia. Tak działa naturalne Prawo Przyciągania, dlatego inwestuj mądrze w myśli i wzmacniaj uwagą tylko to, co życiodajne – co powoduje, że wzrastasz prawdziwy Ty i Twoi bliscy, a Twój świat transformuje w przyjazne, spokojne, pozytywne, piękne i radosne miejsce do życia.  

ODZWIERCIEDLENIE (ODPOWIEDNIOŚĆ)

Wszechświat jest holograficzny i fraktalny – oznacza to, że mikrokosmos odzwierciedla makrokosmos. Gdy poznajesz budowę natury, poznajesz budowę Wszechświata. Dzięki temu możesz lepiej rozumieć architekturę wszechrzeczy i poruszać się w niej jak ryba w wodzie. Każda rzeczywistość jest hologramem, ponieważ jest zmaterializowaną projekcją energii. Dbaj zatem o to, aby Twój hologram był zgodny z Naturalnymi Prawami i zdrowymi wzorcami istnienia. Żyj w radości, spełnieniu i bez lęków. Przestań zasilać swoją energią obce negatywne hologramy, które utrzymują Cię w stanie braku miłości, jedności, pewności, w strachu i poczuciu zagrożenia oraz innych negatywnych emocjach. 

WIBRACJA

Wszystko wibruje, materia nie jest stała – to energia (o określonych częstotliwościach tworzących poziom zagęszczenia), która ciągle jest w ruchu. Gdy rozpoznajesz naturalną wibrację zgodną z pierwotnymi wzorcami pochodzącymi z Czystego Światła (o najwyższej wibracji Zero), wtedy dostrajasz się do tzw. bieguna Światła i przestajesz projektować na swoją rzeczywistość iluzje negatywizmu utrwalone przez wtórne obce prawa. Czysta wysoka wibracja ma zdolność harmonizowania materii na poziomie molekularnym. Oznacza to, że każda struktura energetyczna powraca pod jej wpływem do naturalnego i szczęśliwego biologicznie wzorca. Gdy pracujesz energią Czystego Światła (bez pośrednictwa), podnosi się Twoja wibracja, zwiększa się Twoja moc, odporność fizyczna i psychiczna oraz naturalna zdolność do regeneracji. 

POLARYZACJA

Całe pole energetyczne składa się z pary uzupełniających się przeciwieństw tworzących jednolitą całość (biegun Światła i biegun cienia). Na każdy paradoks i każdą skrajność jest rozwiązanie. Energia zawsze dąży do zrównoważenia. Gdy rozumiesz jak działa biegunowość, wtedy wiesz, jakie podejmować decyzje i działania, aby dostroić się do stanu doskonałej równowagi przeciwieństw = balans Zero = Źródło Wszystkiego Co Jest. Wtedy przeciwieństwa w Tobie zgodnie współpracują i wspierają się, zamiast się wykluczać, zwalczać lub rywalizować ze sobą. Takie ustawienie energii jest w punkcie zero (vector equlibrium). Stan współpracy przeciwieństw nazywa się Jednią świadomą swej biegunowości.   

CYKLE I RYTMY

Rytm pokazuje tendencje zmienności i jej powiązania (kompensacja energii). Możesz dostosować się do naturalnych rytmów i cykli, którym wszystko podlega, lub dokonywać zwiększonego wysiłku idąc pod wiatr. To kwestia świadomości i wyboru. Znajomość i akceptacja naturalnych cykli i rytmów, którym wszystko i wszyscy podlegamy, otwiera możliwość otrzymania wsparcia Natury zawsze wtedy, gdy go potrzebujesz. Eliminujesz w ten sposób iluzję nazywaną “przeciwnościami losu”. Znika mechanizm walki, trud, cierpienie, przemęczenie i wszelki opór – ponieważ działasz w harmonii z prawdziwą naturą energii.

PRZYCZYNA I SKUTEK

Wszystko dzieje się zgodnie z Prawem Wolnej Woli, która działa w ramach nieprzekraczalnego prawa Natury (konsekwencja działania). Nic w naturze nie ginie. Opisuje to efekt domina lub zjawisko karmy. Plan przyczynowości ustanawia na poziomie mentalnym takie czynniki jak „Dlaczego?”. Moc i wola działania zależy od poziomu świadomości i wynikającej z tego analizy przyczyn. Rozumienie prawdziwych, naturalnych przyczyn i skutków daje niewyobrażalną moc uzdrowienia. 

RODZAJ/PŁEĆ

Jako stan współistnienia pomiędzy lewą i prawą półkulą mózgu, oraz jako wyraz równowagi i współpracy przeciwieństw tworzących Całość/ Jedność.

MATRYCA ŻYCIA (KWIAT ŻYCIA)

Wzorzec łączący kreację istnienia w całość. Ten pierwotny – pochodzący ze Źródła Wszystkiego Co Jest – zapisany jest w DNA Zero, jako absolutna czystość intencji. Przejawia się ona poprzez gotowość generującą taką energię Miłości, która tworzy dynamikę kreacji i jej kierunek w całkowitej harmonii z Naturalnymi Prawami (poprzez wzmacnianie obrazu materii sercem i umysłem pozostającymi w doskonałej synchronizacji działania). To zapis energetycznych wzorców, dzięki którym pole energetyczne pamięta stan doskonałej równowagi (poziom Zero/ wzorce z Czystego Światła), która przekłada się na najwyższą  – bezwarunkową miłość, mądrość, inteligencję, zgodność, itd.  

W tabeli poniżej przedstawiono ciekawe podejście do charakterystyki Naturalnego Prawa i praw wtórnych.      

Tab 1. Filtracja Naturalnych Praw

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Passio, „Naturalne Prawo. Prawdziwe Prawo Przyciągania (i jak stosować je w życiu)”

Powyższe rozważania odzwierciedlają sens i cel dostrajania się do Naturalnych Praw. Gdy żyjemy w ich negacji lub braku zrozumienia, wtedy rośnie nasza podatność na mechanizmy negatywnej manipulacji energią i kontroli umysłu. Konsekwencją oddzielenia od natury jest zagubienie i błądzenie – ścieżka, która pogłębia konflikt oddzielenia od Źródła Wszystkiego Co Jest, a co za tym idzie, oddala od rozumienia pierwotnej istoty Naturalnych Praw (Czystego Światła). 

Poniżej przedstawiono kolejną tabelę, która stanowi kontynuację rozważań Marka Passio na temat konsekwencji podążania ścieżką Praw Naturalnych lub iluzji prawa (praw wtórnych). 

Tab. 2 Wyraz Naturalnych Praw

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Passio, „Naturalne Prawo. Prawdziwe Prawo Przyciągania (i jak stosować je w życiu)”

Warto zauważyć, że na ścieżkę autentycznego samopoznania wiedzie droga Miłości i akceptacji Uniwersalnej Prawdy, które wyzwalają z iluzji, zbliżają do poczucia wolności i równowagi wewnętrznej. Naturalny porządek w każdej sferze życia jest wynikiem życia w harmonii z Naturalnymi Prawami. Pełne rozumienie Naturalnych Praw (z poziomu Źródła Wszystkiego Co Jest) manifestuje się w skutkach jako naturalny porządek – stan równowagi i akuratności.  

Podsumowując, wiele osób zastanawia się jak te prawa przejawiają się w ich życiu codziennym. Im wyższa wibracja Istoty Czystego Światła i lepsza koncentracja uwagi na poznaniu istoty działania energii, tym większe prawdopodobieństwo, że ta mądrość i wiedza pojawią się w naszej przestrzeni. Dla osób świadomych ich działania, Naturalne Prawa są doskonale widoczne, wręcz namacalne. Aby móc je dostrzec i docenić, potrzebna jest gotowość, otwartość i akceptacja. Ponieważ często na początku może zdarzyć się tak, że ujrzawszy siebie i swoją rzeczywistość w świetle Naturalnych Praw okaże się, jak wiele wykreowaliśmy na ślepo – dlatego coś nie działało i nie zadziała (brak zgodności). Potrzebna jest także zdolność do wzięcia odpowiedzialności za to, co się stworzyło, zachowując dystans i postawę obserwacji zjawisk, bez potrzeby utożsamiania się z negatywnymi myślami, które pochodzą z poziomu umysłu uwięzionego w analitycznej postawie. Czyli, bez potrzeby złoszczenia się, obwiniania siebie lub innych, demonizowania, oporu i negacji wobec alternatywnych rozwiązań, itd. 

Z poziomu Zero, istotą rozwoju każdej Duszy jest wolność i radosna kreacja. A istnieją one wtedy, gdy wystarczająco dobrze poznaliśmy i opanowaliśmy działanie energii oraz jej manifestację w materialnym świecie. Naturalnych Praw nie da się objąć z poziomu analitycznego oprogramowania umysłu, ponieważ takie oprogramowanie służy oddzielaniu nas od istoty Natury (Istoty Światła), zamiast nas do niej przybliżać. Dopiero, gdy porzucimy programy walki i transformujemy schemat rywalizacji pomiędzy umysłem i sercem, przejdziemy na tryb, w którym umysł i serce wspierają się oraz współdziałają dla Najwyższego Dobra, w jedności z Duszą i Mądrością Źródła Wszystkiego Co Jest. Od tego momentu na nowo poznajemy siebie i swoją rzeczywistość, istotę Naturalnych Praw i jej przejawy oraz pojmujemy to, co w Przyrodzie pochodzi z Czystego Światła.   

Literatura:

http://www.whatonearthishappen…

Zapoznaj się z najobszerniejszym katalogiem Naturalnych Praw, jakie dotąd zebrano w jednym miejscu. Zasady Uniwersalnego Prawa to Mądrość Wszechświata – podstawowa wiedza, której potrzebujemy, by rozwijać się w zdrowy sposób i dostrajać do zdrowej częstotliwości życia.

Ten Katalog Uniwersalnych Praw został napisany z poziomu Zero – Źródła Wszystkiego Co Jest. Praktyczna wiedza, którą możesz od razu stosować w życiu. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest