MODELE DUCHOWOŚCI. DUCHOWI MISTRZOWIE I PRZEWODNICY

Kim tak naprawdę są duchowi mistrzowie i przewodnicy astralni? Kogo lub co warto przyjąć za przewodnictwo godne zaufania w podróży przez rozwój duchowy i osobisty? Czy na pewno te dwa pojęcia są rozdzielne? Jak odróżnić iluzję duchowego mistrzostwa i subtelne manipulacje wiedzą oraz mocą w kontekście przewodnictwa duchowego?

Kim tak naprawdę są duchowi mistrzowie i przewodnicy astralni? Kogo lub co warto przyjąć za przewodnictwo godne zaufania w podróży przez rozwój duchowy i osobisty? Czy na pewno te dwa pojęcia są rozdzielne? Jak odróżnić iluzję duchowego mistrzostwa i subtelne manipulacje wiedzą oraz mocą w kontekście przewodnictwa duchowego?

Zastanów się, kto i dlaczego potrzebuje „wyższych istot”, „mistrzów wniebowstąpionych”, „kosmicznych braci” i innych postaci, które często postrzega się jako autorytet? Po co Ci duchowi mistrzowie i przewodnicy? Skąd wzięły się autorytety duchowe i naukowe? Warto przyjrzeć się z uwagą, co tak naprawdę stoi za koncepcją autorytetów i mistrzostwa.

Czy zdrowy rozwój i wzrost może odbywać się w warunkach poniżenia siebie i wywyższenia czegokolwiek?

Skąd pomysł na „istoty wyższe”, skoro struktura Istot Światła w świecie energii jest równoległa, horyzontalna i według naturalnych praw oraz zdrowych wzorców istnienia wszyscy są tak samo ważną i wartościową częścią wielkiej Całości?

Skąd pomysł na uwiarygodnianie duchowej wiedzy za pomocą nauki?

Czemu służy opór przed uznaniem siebie jako pełnowartościowej Istoty Światła, której naturalnym stanem jest dostęp do mądrości wszechświata i uniwersalnej prawdy, oraz ich zdrowa interpretacja?

Jak niskie poczucie własnej wartości i poczucie braku wiarygodności we własnych oczach wspiera człowieka na jego drodze do mistrzostwa?

Czy można tak naprawdę rozwinąć własny duchowy kanał łączności z Mądrością Wszechświata i Uniwersalną Prawdą, powielając cudze modele duchowości, powołując się na cudze koncepcje, cytując cudze prawdy i żyjąc według cudzych wglądów? Co taka postawa pokazuje?

W tych refleksjach odnaleźć możemy następujące słowa kluczowe: autorytet, mistrzostwo i interpretacja. Ich wspólnym mianownikiem jest poczucie siebie jako kompletnej, pełnowartościowej istoty mocy.

Każda Istota Światła nosi w sobie cząstkę pierwotnej energii stwórczej. Niektórzy nazwą ją bogiem, inni wyższą inteligencją lub absolutem. W przekazach Czystego Światła nazywam ją poziomem Zero, Mądrością Wszechświata, Istotą Miłości, Dobrostanu i Harmonii, Uniwersalną Prawdą, Czystym Światłem, itd. Wszystkie te jakości uniwersalne opisują naturę Źródła Wszystkiego Co Jest – zdrową, harmonijną częstotliwość istnienia.   

Obecność tej cząstki w nas świadczy o tym, że mamy BEZPOŚREDNI dostęp do wiedzy, którą przekuć możemy w Uniwersalną Mądrość. Nie potrzebujemy zatem umniejszać swoim duchowym i intelektualnym zdolnościom odbioru i interpretacji, poszukując na zewnątrz guru, który wskazałby nam właściwą drogę. W zdrowym wzorcu istnienia i funkcjonowania, wszyscy jesteśmy mistrzami i uczniami jednocześnie dla siebie nawzajem. Nie ma końca wzrostu, ponieważ nawet scalona Jedność stworzyła Kontrast, by za pośrednictwem Dusz rodzących się w Źródle wyruszać w podróż samopoznania, odkrywać swoją różnorodną naturę i doświadczać siebie. By móc wyodrębnić i uświadomić sobie swoje składowe, a następnie zintegrować przeciwieństwa, dokonać syntezy i zjednoczyć się jako Jednia świadoma swej biegunowości.

Autorytety i mistrzowie

Gdy za jedyny i najwyższy autorytet przyjmiesz mądrość wszechświata przejawiającą się poprzez naturalne prawa, cykle i rytmy, zdrowe wzorce istnienia oraz synchronię, wówczas wszystko i wszyscy stają się INSPIRACJĄ. Przestają być wykładnią i wyrocznią, a stają się sposobnością do wyruszenia we własną podróż do sedna percepcji opartej na zdrowych wzorcach. Nikt, ani nic nie ma już monopolu na Prawdę. Wówczas kształtujesz swoją własną odpowiedzialność za siebie, swoje decyzje i wybory. Gdy raz Twoja uwaga zostanie zwrócona na jakiś aspekt rozwoju, łączysz się świadomością z częstotliwością Czystego Światła i mądrość wszechświata pracuje w Tobie cały czas. Intuicyjnie czujesz przewodnictwo godne zaufania, które nie ograbia Cię z własnego mistrzostwa, kierując Twoją uwagę na ubóstwienie i wywyższanie tej energii. Czyste Światło konsekwentnie rozwija w Tobie wewnętrznego mistrza poprzez sztukę równoważenia, samostanowienie i docieranie się ze swoją Istotą Światła. W ten sposób, odzyskujesz poczucie siebie jako wyrazu Miłości i mądrości wszechświata, istoty, której naturalnym stanem jest świadomość Stwórcy w sobie. To rodzi naturalne poczucie czystości i klarowności przekonań. Twoim kompasem jest filtr Czystej Intencji, działania dla Najwyższego Dobra oraz zdolność odbioru tego co jest w kontekście poziomu zestrojenia ze zdrową częstotliwością istnienia – naturalnymi prawami i wzorcami.

Duchowe mistrzostwo w zdrowym wzorcu jest punktem zjednoczenia się z głębokim, naturalnym poczuciem istoty Naturalnych Praw kosmicznych. Jest stanem naturalnej receptywności istoty życia na wszystkich poziomach istnienia.

Interpretacja

Przeniesienie wartości pra autorytetu i mistrzostwa z poziomu Źródła na poziom religii, kultów i nauki, to subtelny zabieg kontroli umysłu oraz manipulacji wiedzą i mocą. Główną korzyścią z kreowania autorytetów w typie „mistrzów wniebowstąpionych” jest przerzucenie odpowiedzialności za siebie na zewnątrz, z obawy przed popełnieniem błędów i negatywnymi ich konsekwencjami. Jeśli koncepcje mistrzów, porady wróżek, czy zabiegi uzdrowicieli okażą się nieskuteczne lub błędne, można ich za to obwinić – „on mi źle powiedział/ doradził/ ona wprowadziła mnie w błąd”. Poszukiwanie drugiej i trzeciej opinii, szukanie numeru 1, to bezpośredni schemat oddawania władzy i mocy zewnętrznym wpływom. Jest to wysoka cena za zrzucenie z siebie odpowiedzialności za własne życie, wybory i decyzje. Kładąc się na cudzym kanale duchowym, płaci się m.in. utratą poczucia siebie jako wolnej, suwerennej, samostanowiącej i pełnowartościowej istoty mocy. Brak zdrowego wzorca odpowiedzialności za siebie i brak zdrowego stosunku do wyborów, decyzji, błędów, porażek i istoty konsekwencji prowadzi do przesunięcia w pojęciu odpowiedzialności – zamiast samostanowienia, pojawia się koncepcja kary i karmy do odpracowania, a wraz z nimi abstrakcyjny lęk przed negatywnymi konsekwencjami. Skłonność do przerzucania odpowiedzialności za siebie na zewnątrz upośledza decyzyjność, naturalną odwagę, spontaniczność i przede wszystkim fundamentalne poczucie zaufania do siebie i Mądrości Wszechświata.

Przyrodzone prawo dostępu do Mądrości Wszechświata dla każdej istoty zawiera też wzorzec pomocniczy, dzięki któremu możemy kształtować głębię własnej interpretacji przewodnictwa godnego zaufania. 

Zniekształcony stosunek do duchowego mistrzostwa i przewodnictwa przejawia się w postawie życiowej, która przypomina fanatycznych groopies skupionych wokół idoli. Oczarowani aż do otępienia, bezkrytycznie i jakby w stanie hipnotycznego uniesienia, powtarzają słowa swych mistrzów, których traktują jak bóstwo. Całą energię i uwagę kierują na uwielbienie cudzego mistrzostwa, głodząc poszukiwacza i mistrza w sobie, deprecjonując swoje dary i talenty duchowe oraz ziemskie, których nawet nie znają. Jest to przykład ucieczki od siebie w innych. Człowiek, który potrzebuje jakichkolwiek idoli, bóstw i „wyższych istot” od siebie, ma do przepracowania programy niewolnictwa, biegun dominacja-uległość, władza i moc – poddaństwo-uległość. Jest tu także Lekcja Światła i Miłości zachęcająca do rewizji swojego pojęcia człowieczeństwa. Kim tak naprawdę jest Dusza w ludzkiej formie?  Jaką autentyczną moc ma człowieczeństwo wyrażane w zdrowym, naturalnym wzorcu?

Patrząc na ludzi klęczących przed bóstwami, modlących się do aniołów, uwięzionych w koncepcjach religijnych, zapatrzonych w guru, lub uzależnionych od naukowych dogmatów i badań, możemy zaobserwować w pełnej krasie mechanizm mentalnego zniewolenia zniekształconymi wzorcami autorytetów i mistrzostwa, utrwalonych w zbiorowej świadomości programami egipskimi.

Pojęcie interpretacji mądrości wszechświata i Uniwersalnej Prawdy również można dostroić do naturalnych, zdrowych wzorców. Jest to element wspierający proces powrotu do zdrowego wzorca percepcji, duchowości, pracy z energią, ze sobą, obrazowania świata energii, sensu i celu istnienia, funkcji tych wszystkich pojęć i zdrowego stosunku do nich. Wszystko to pomaga zakotwiczyć swoją świadomość w Źródle Wszystkiego Co Jest i dotrzeć do poczucia wiarygodności we własnych oczach jako Istoty Światła.

Prawdziwi przewodnicy i mistrzowie duchowi

Niech Miłość i Wdzięczność będą Twoimi mistrzyniami na ścieżce powrotu z krainy cienia – zapomnienia, poczucia oddzielenia od Źródła – Dobrostanu. Niech staną się Twoim drogowskazem wyjścia z pułapki dualizmu, bezwzględności, ignorancji, obojętności, zagubienia, poczucia niemocy i desperacji.

Niech działanie dla Najwyższego Dobra będzie Twoim mistrzem, kompasem w drodze powrotnej do zdrowej częstotliwości istnienia – w Dobrostanie.

Niech czystość intencji i klarowność zamiarów pomaga Ci dokonać wyborów i podjąć decyzje, które prowadzą Cię do najszczęśliwszego wariantu Twego życia, wyzwalając Cię z wszelkiej podatności na iluzje i manipulacje żywiące się strachem, wątpliwościami, zachłannością, fiksacją, żądzą, wszelkimi nadmiarami i brakami.        

Niech wewnętrzna potrzeba życia w harmonii z autentycznym JA – Istotą Dobrostanu wspiera Cię w rozstrzyganiu co służy dla Najwyższego Dobra, pomagając odkryć Ci naturę uniwersalnych praw i kolejne kroki w procesie dostrajania się do zdrowej częstotliwości istnienia, w której doświadczyć możesz na co dzień, trwałej  Radosnej Pełni.  

Niech Radość Istnienia i Tworzenia wskazuje Ci to, w co warto zainwestować swoje zaangażowanie, czas i uwagę, by działać z poziomu ochoty, przyjemności i twórczego spełnienia, dzięki czemu pomnażasz Obfitość i Pomyślność.

Niech percepcja Oczyma Piękna rozwija w Tobie zdrową wrażliwość i zdolność dostrzegania w tym co jest bezgranicznej Miłości, opieki, wsparcia wszechświata.

Niech Akuratność i Adekwatność będą Twymi przewodnikami w procesie docierania do złotego środka – stanu równowagi i harmonii. Zwłaszcza w momentach, gdy orientujesz się, jak to jest bujać się ze skrajności w skrajność.

Niech zdrowe wzorce i przekonania będą Twymi mistrzami, wspierając Cię w osobistym mistrzostwie sztuki równoważenia. Niech chronią Cię przed skłonnością do popadania w nadmiary i braki.

Niech naturalne cykle i rytmy organizują Twoje poczucie czasu, przestrzeni i produktywności, pomagając Ci w zdrowej codziennej organizacji życia w harmonii z Twoją Autentyczną Istotą i Planem Istnienia. 

Niech Świadoma Obecność służy Ci w procesie przeżywania głębi Teraz tak, by móc w pełnowartościowy sposób celebrować dar życia.  

Niech każda osoba, sytuacja, odczucie, emocja i reakcja będzie Twoim przewodnikiem po aktualnym stanie Twoich uwarunkowań.

Niech Kontrast (dualizm) i cały rezonans pozytywny lub negatywny, jaki w sobie odczuwasz będzie Twoim przewodnikiem prowadzącym Cię do integracji przeciwieństw w sobie i poczucia siebie jako Jedni.

Niech dojrzałość emocjonalna będzie Twą mistrzynią wychwalania Światła, zamiast przeklinania mroku.

Niech zdolność Wybaczania i Akceptacji przewodzi Ci na ścieżce Wolności, Suwerenności i emocjonalnej higieny na co dzień.

Modele duchowości

Istnieje wiele koncepcji mówiących o sposobach rozwijania świadomości duchowej. Jeśli nastawieni jesteśmy na przyjęcie tylko mądrości, autentycznej wiedzy i Najwyższego Dobra, w każdej z nich możemy odnaleźć cenne inspiracje. Modele duchowości można podzielić na dwa główne schematy:

Model izolacji, odosobnienia społecznego i ascezy

to koncepcja odzwierciedlająca sylwetkę mnicha, eremity, nauczyciela duchowego, jogina, buddy, który rozwija się poprzez kontemplację w odosobnieniu. Schemat ten działa na programie „albo duchowość, albo reszta” – rodzina, pieniądze, ziemskie przyjemności, spełnienie, itd. Model ten jest już doskonale znany i energia takiej ścieżki rozwoju funkcjonuje od dawna w tzw. puli impulsów do rozwoju Istot Światła.

Rozwój świadomości duchowej kosztem innych sfer życia zakłada ofiarę, poświęcenie, jest pełen wyrzeczeń, lecz także wskazuje na ucieczkę od ucieleśnienia ziemskiego spełnienia, doświadczania siebie w pełni jako człowieka, istoty społecznej, zintegrowanej z tym co jest. Choć na pewnych etapach izolacja może być przydatna, taki model rozwoju jest abstrakcyjny dla przeciętnego człowieka. Trudno może mu utożsamić się z Buddą, Jezusem, czy Anastazją, ponieważ oni nie reprezentują życia takiego, jakie prowadzą przeciętni ludzie. Większość mistrzów wniebowstąpionych nie ma rodziny, dzieci, pracy w korpo, domu na kredyt we frankach, ani samochodu w leasingu, babci chorej na raka, itp. Reprezentowany przez tego typu postacie model rozwoju świadomości duchowej jest odklejony od zwyczajnej, ludzkiej codzienności i promuje ucieczkę od pełnego doświadczenia życia w ludzkiej formie. Dla jednych może być to inspiracja do radykalnych zmian stylu życia, jednak dla wielu to wciąż przekonanie, że wysoką świadomość duchową można osiągnąć tylko w odosobnieniu, a warunki zwyczajnej codzienności uniemożliwiają rozwój nadzmysłów i umiejętności postrzeganych jako paranormalne.    

Model rozwoju poprzez integrację społeczną

– zakłada, że duchowe mistrzostwo możemy osiągnąć bez względu na społeczne uwarunkowania. Łatwo jest być Zen w totalnym odosobnieniu, medytując na łonie natury i odcinając się od cywilizacyjnego zgiełku. Jednak, czy to jest autentyczne mistrzostwo w praktyce? Bądź zen jako matka kilkorga dzieci, lider zespołu pracującego pod presją czasu, lub jako ojciec, który właśnie rzucił pracę na etat, by rozwijać pasję, robić to, co gra mu w Duszy i jednocześnie wywiązać się ze swojej funkcji rodzica i męża z poziomu ochoty, radości i wdzięczności, zamiast poczucia obowiązku i lęku o przetrwanie. Odkrywaj, jak to jest być Zen, uczestnicząc aktywnie w życiu, angażując się w związki i wszystko, co ma do zaoferowania rzeczywistość, choć zdajesz sobie sprawę z tego, jak wiele wzorców obowiązujących powszechnie odbiega od zdrowej częstotliwości istnienia. Bądź Zen w obliczu lęku, wyzwań i chorób cywilizacyjnych, bólu oraz cierpienia, które zwykliśmy wykorzystywać jako wrogą energię tłamszącą naszą Moc.   

Człowiek o rozwiniętej świadomości duchowej, który jednocześnie żyje po ludzku zwyczajnym życiem, staje się dostępny i wiarygodny. Swoją obecnością pokazuje innym, że świadomość duchowa i rozwój nie są dla wybranych, ani nie wymagają izolacji, lecz są to uniwersalne jakości stanowiące przyrodzone prawo każdej żywej Istoty. Taki człowiek mówi: „Jestem taki, jak Ty”. Ty też możesz wzrastać duchowo i połączyć się ze swoim wewnętrznym mistrzem, bez potrzeby rezygnowania z tego, co ludzkie. Ty też możesz jasno widzieć i czuć, wprowadzając Świadomość Stwórcy do obiegu zwyczajnego życia, integrując duchowość z prozą życia codziennego, kreując bardziej oświecone praktyki biznesowe, które w miejsce wyzysku i zachłanności na wyniki, ukierunkowane są na działanie dla Najwyższego Dobra i szerzenie uniwersalnych wartości. Ty też możesz korzystać z systemu dla Najwyższego Dobra, zastępować gadzie nawyki zdrową postawą życiową. Ty też możesz wprowadzać do tradycyjnego ujęcia życia rodzinnego, społecznego i zawodowego element Czystej Świadomości. W ten sposób, dokonujemy wszyscy razem na co dzień stopniowej, bardzo dogłębnej transformacji wzorców istnienia, współtworząc nową kulturę i cywilizację Otwartych Serc, która krok po kroku zastępuje gadzie struktury, stare patriarchalne wzorce i zmanipulowane wyobrażenia na temat duchowości, rozwoju i ich relacji z przyziemną codziennością.    

W związku z ewolucją pojęcia rodziny i charakteru wspólnot tworzonych na poziomie kosmicznym, rozwinęły się nowe zasady i potrzeby rozwojowe. Odzwierciedlenie tego trendu na poziomie ziemskim pokazuje, że koncepcje izolacji, energie „mistrzów wniebowstąpionych”, guru i inne tego typu astralne manipulacje wiedzą i mocą przechodzą do lamusa. Potrzebujemy wizji i rozwiązań wychodzących naprzeciw aktualnym potrzebom rozwojowym, które w dobrze uziemiony i trzeźwy sposób pomagają nam zintegrować częstotliwość Czystego Światła z życiem w 3D. W ten sposób, wyzwalamy się z uwikłań dualizmu i wspólnie odkrywamy wizję Nowej Ziemi. W tej wizji jest miejsce dla każdej Istoty, jej Wolnej Woli i koncepcji życia, tak samo jak we wszechświecie jest miejsce na wszystko. Wszystkie autentyczne potrzeby zostają uwzględnione, nikt nie jest wykluczony. Prawdziwe Światło wszystko obejmuje i integruje ze sobą.   

Na Ziemi inkarnuje coraz więcej Istot Światła obdarzonych Czystą Świadomością. To są osoby, których naturalnym stanem jest poczucie naturalnych praw i zdrowych wzorców. W ich Planie Istnienia priorytetem jest integracja tej częstotliwości w warunkach życia takiego, jakim ono jest aktualnie. Ich cele Duszy są ukierunkowane na adaptację. W zależności od tego, co mamy w Planie Istnienia, nasze cele mogą być nastawione na poznanie duchowe i ekspansję energetyczną, lub na ucieleśnienie kosmicznych energii w ludzkiej, codziennej egzystencji. Dlatego dla jednych ścieżka rozwoju poprzez izolację wydaje się właściwą drogą, podczas gdy inni, którzy już przychodzą z Czystą Świadomością uczą się, jak ją uziemić i zastosować w praktyce – bez potrzeby odczuwania wyobcowania i niechęci do świata, w którym jeszcze na porządku dziennym jest świadomość gadzia, barbarzyńska i oparta na marnotrawstwie.   

Rozwój duchowy i osobisty

Często idą w parze, ale można zaobserwować również tendencję do rozdzielania tych dwóch pojęć. Rozwój osobisty powszechnie kojarzy się bardziej z podejściem analitycznym, psychologicznym, pracą z emocjami, NLP i racjonalnym nurtem odcinającym się od duchowości, którą z poziomu tego podejścia postrzega się jako groteskowe fantazje new age, zabobony i czary mary. W zdrowym wzorcu rozwoju, duchowość jest trzeźwa i dobrze uziemiona, oparta na świadomej pracy, bez astralnych iluzji wiedzy i mocy, rytualistycznych teatrzyków charakterystycznych np. dla nurtu szamańskiego. Duchowość pozbawiona solidnej podstawy opartej na zdrowych wzorcach, zamienia się często w mistycyzm, parodię pracy z energią polegającą na pływaniu po astralnych hologramach imitujących Prawdę Uniwersalną. Z kolei rozwój osobisty oparty wyłącznie na naukowym podejściu, pomija element świadomej pracy energią Czystego Światła, przez co uniemożliwia rozwinięcie prędkości Myśli do częstotliwości Źródła Wszystkiego Co Jest – Uniwersalnej Prawdy. Dopiero zintegrowane, holistyczne podejście, które w sposób kompleksowy integruje nas w zdrowym wzorcu współpracy Serca, umysłu, intuicji i intelektu z Duszą oraz mądrością wszechświata, organizuje rozwój zrównoważony i pełnowartościowy. Aktualne czasy, etap rozwoju żywych Istot i potrzeby rozwojowe pokazują, że cele duchowe i ziemskie nie mogą być dłużej rozdzielane. Podejście systemowe, procesowe i synergiczne do rozwoju umożliwia syntezę darów Duszy i Ziemi, by w kompletny sposób doświadczyć spełnienia w tej kreacji, korzystając z zasobów kosmicznych i ziemskich. Wówczas docieramy do pojęcia sedna budowy świata energii i materii – najpierw jest stan energetyczny, a materia jest jego fizycznym odzwierciedleniem, nie inaczej. 

Podsumowując, podatność na duchowe skróty w rozwoju i fałszywe przewodnictwo duchowe jest konsekwencją programów mentalnych m.in. na odpowiedzialność, samostanowienie, władzę i moc, oraz poczucie wiarygodności we własnych oczach. To nie znaczy, że źle jest czerpać inspiracje z szóstego poziomu (guru, anioły, mistrzowie, autorytety naukowe, kapłani i magowie, kosmiczni bracia), lecz warto przyjrzeć się z jaką intencją i na jakich wzorcach potrzebujemy takich energii do rozwoju. Jeśli potrafimy wziąć ze wszystkiego tylko to, co działa dla Najwyższego Dobra i nastawieni jesteśmy na uniwersalną mądrość wszechświata, to nawet od głupiego nauczymy się czegoś mądrego. Pamiętajmy jednak, aby kierowała nami czystość intencji, a nie duchowa pycha, czy zachłanność na mistyczne doświadczenia lub na monopol na prawdę. Niech inspiracje pozostaną inspiracjami, nawet jeśli mamy do czynienia z lansowaniem ich na autorytety. Niech kieruje nami wewnętrzna potrzeba stania w autentycznej mocy, zamiast umniejszania sobie i poszukiwania protez wiedzy i mocy. 

 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest