ROK 2023 – MAGNETYCZNY REZONANS

Magnetyczny rezonans przygotowuje nas do Wspólnoty Otwartych Serc. Obserwując swoje uwarunkowania dotyczące współistnienia i współbrzmienia, przeglądamy się w lustrze prawdy o jakości i aktualnej kondycji nas samych jako indywidualnych tożsamości. Im bardziej harmonijna to energia, tym przyjemniej doświadczamy Synergii i Synarchii, podnoszących Moc Kreacji na nowy i niezwykle ekscytujący poziom współtworzenia.

W poprzednich dwóch latach (2021 i 2022) na kanwie totalnych zmian związanych z transformacją matrycy życia na Ziemi, pracowaliśmy ze wzorcem równowagi dynamicznej i równowagi harmonicznej.

Rok 2023 zwraca naszą uwagę na wzorzec rezonansu.

Jeśli porównać naukę tych wzorców do matematyki, uczyliśmy się cyfr, liczb oraz rodzajów działań na nich. W roku 2023 sprawdzamy, jak idą nam równania z wykorzystaniem wszystkich rodzajów działań.  

Rys. 1 Ewolucja kolejnych etapów wzrostu 2020-2025

Opracowanie własne

Powyższy schemat ukazuje continuum impulsów dla rozwoju żywych istot na Ziemi. Możemy zaobserwować, w jaki sposób poprzednie i następne impulsy tematyczne wiążą się ze sobą i z Archetypami Planu Istnienia. 

Prawo rezonansu

Zawarte jest w Prawie Harmonii. Oprócz istoty pojęcia harmonii, która zawsze istnieje, nawet jeśli widzimy tylko jej brak, magnetyczny rezonans mówi: Integruję i współbrzmię

W archetypach Planu Istnienia, Moc Kreacji oswojona w archetypie 5/5 i 6/6 na poziomie indywidualnego Ja, w archetypie 7/7 wkracza teraz w przestrzeń magnetycznego rezonansu – współodczuwania i współtworzenia na polu integracji przekształcającej materię i fizyczną codzienność w duchową mądrość najwyższej jakości. W ten sposób, zestrajamy swój kręgosłup duchowy z kręgosłupem Wszechświata.

Archetyp ten reprezentuje magnetyczną siłę łączenia, która jest promieniem mistycznej mocy przyciągania. To częstotliwość istnienia o naturze rezonansowej, której intencją jest wyzwalać indywidualne Ja z wpływów polaryzacji.

Najgłębszym jej wyrazem jest Moc Serca i Autentyczna Istota. Dynamiczna i katalityczna natura 7/7 przyspiesza zaistnienie sposobności ku transformacji duchowej, oraz wzbudza w ludziach i w otoczeniu zmiany zmierzające do pojednania, współpracy i integracji ze zdrowym wzorcem Autentyczności.

Magnetyczny rezonans inicjuje ruch, a spolaryzowane ładunki tworzą łańcuch przyczynowo-skutkowy, który daje nam fizyczny obraz tego, co najmocniej rezonuje w naszym wnętrzu. Większość tego, co widzisz jest tym, co myślisz o tym, co widzisz. Innymi słowy, następuje przyciąganie adekwatnych osób, sytuacji, energii, uczuć i emocji, którego celem jest rozładowanie skonfliktowanych energii tworzących przekonania, które przestały służyć Ci dla Najwyższego Dobra. Wspiera to w integracji siebie w sobie, a potem w utrzymaniu swego zintegrowanego wewnętrznego pola w stanie równowagi pośród zewnętrznych pól złożonych wpływów. Świadomość charakteru rezonansu odkrywa naturę magnetycznych ładunków, które w sobie nosimy. Dzięki temu rezonansowi możemy dokonać selekcji tego, co przyciągamy jak magnes, a co przyciąga nas. Ogniwa energii w symbolu 7/7 są otwarte, a jej pole nikogo nie zatrzymuje w środku. Można w dowolnej chwili wejść w rezonans, dołączyć do grupy i zintegrować się, lub wyjść z negatywnego rezonansu i oddać magnesy, które przestały nam służyć. Wibracja 7 testuje praktyczną zdolność wykorzystania swojej łączności z Mądrością Wszechświata, szlifuje umiejętność przełożenia daru odczuwania i duchowej mocy na działanie w społeczeństwie. Energia ta wyraża także otwartość na obie „strony medalu” różnych sytuacji i wystawia na próbę teorie. Ucieleśnieniem 7 jest atrakcja pasujących do siebie energii i ludzi podobnie myślących. To mistrzowska energia, która zaopatruje w witalność wszystko, co robimy i sprawia, że jesteśmy dla siebie katalizatorami rozwoju.

Główne wyzwania w lekcji rezonansu magnetycznego

  • UWARUNKOWANIA I UKRYTE KORZYŚCI Z REZONOWANIA

Z czym współbrzmię?

Na ile to, z czym współbrzmię, przyczynia się do wejścia i utrzymania się na zdrowej częstotliwości istnienia – wznoszącej się linii życia?

Na ile to, z czym współbrzmię, przyczynia się do zatrzymania mnie w opadającej, martwej linii czasu cienia: nadużyć, strachu, bólu, cierpienia, ograniczeń?

Po co z czymś rezonuję w dany negatywny sposób?

Jakie ukryte korzyści mam z negatywnego rezonansu?

Po co ktoś/ coś wpływa na mnie dezintegrująco?

Po co ktoś/ coś wybija z pantałyku, odbiera spokój, równowagę, dobre samopoczucie?

Co negatywny rezonans komunikuje mi, czego jeszcze o sobie nie wiem?

  • ŚWIADOMY OBSERWATOR

Rok uniwersalny o wibracji 7, która reprezentuje pole magnetycznego rezonansu, należy do sfery emocjonalnej związanej z pozycją Świadomego Obserwatora, który jest jednocześnie aktywnym uczestnikiem przygody życia. Od jakości tego wzorca zależy poziom kolejnych wzorców – kluczy, sposób odbioru odczuć i doznań związanych z obserwacjami oraz jakością ich interpretacji.

Jakby to było, zachować zdolność Świadomej Obecności, Obserwacji i Kontemplacji, jednocześnie aktywnie uczestnicząc w życiu?

  • OTWARTE SERCE

Moc magnetycznego rezonansu związana jest z Energią Serca. Tu rozwijana jest w praktyce zdolność koherencji Serca, umysłu, Duszy z Mądrością Wszechświata. Naturalna zdolność czucia Sercem, co jest jakie, na jakim poziomie wibruje, jaki rodzaj częstotliwości jest emitowany.

  • PERCEPCJA WIELOPOZIOMOWA

Siódemka uczy, aby brać pod uwagę wszystkie „strony medalu”, patrzeć holistycznie, lecz także wnikliwie przyjrzeć się każdemu punktowi widzenia, aspektowi i informacji, a następnie dokonać syntezy i wyciągnąć wnioski. Wyzwaniem staje się zatem skłonność do jednostronnego, stronniczego, wybiórczego oglądu i pochopnego wyciągania wniosków, pomijając szczegóły i aspekty, które zmieniają zupełnie obraz sytuacji.

  • AUTENTYCZNOŚĆ

Dogłębnie powtarzający się i maglowany wzorzec we wszystkich procesach, ponieważ jest to fundament zdrowej Mocy Kreacji i działania dla Najwyższego Dobra.

Gdy brakuje autentyczności, wyzwaniem staje się:

– samopoznanie: odwaga, by poznać, co jest Najwyższym Dobrem, prawdziwym własnym kierunkiem, istotą swoich procesów, autentycznych potrzeb

– lęk przed byciem słabym, nijakim, pospolitym (lub kolorowym, oryginalnym, jedynym w swoim rodzaju, unikatowym,) itd.

– swoboda bycia sobą, stawania za sobą, życia swoją autentyczną drogą

– swoboda wyrażania siebie

– sabotaż swoich odczuć, potrzeb, Najwyższego Dobra

– ucieczka od siebie, lęk przed osądem, oceną i odrzuceniem (przy jednoczesnym braku zrozumienia, że najgorsze odrzucenie już się wydarzyło, gdy sami odrzuciliśmy prawdę, siebie, swoje uczucia i potrzeby, wybierając działanie z poziomu lęku, obaw, fałszywej strefy komfortu, głodu spokoju, uznania, itd.)

  • INTEGRACJA

Pojęcie klucz, które możemy obserwować poprzez odczucia na osi:

– ja – inni oraz świat wewnętrzny – otoczenie zewnętrzne/społeczne, a dokładniej:

osamotnienie – zdrowa samotność – współistnienie z innymi – ucieczka od siebie w innych

– poprzez spójność w swoich myślach, odczuciach i działaniach w harmonii z Naturalnymi Prawami i zdrowymi wzorcami

– poprzez wzorzec KOHERENCJI, SYNERGII, SYNARCHII, które reprezentują różne poziomy wzorca współistnienia, wspólnoty i współdziałania.

Energia roku o wibracji 7 jest zatem zetknięciem sfery emocji z refleksyjnością, czasem koncentracji na sobie i swoim wewnętrznym świecie, umiejętnością obserwacji i wyciągania mądrych wniosków. Związana jest w wewnętrzną potrzebą rozwoju oraz samodoskonalenia.

Wyzwaniem staje się:

– perfekcjonizm, skłonność do obwiniania siebie

– poczucie osamotnienia i wyobcowania

– skłonność do izolacji, chłód emocjonalny, oddalenie

– dominacja analitycznego umysłu nad Sercem

– pesymizm

  • ISTOTA EMOCJONALNA

Jednym z kluczowych wzorców w świadomej pracy ze sobą jest ZDROWA ISTOTA EMOCJONALNA. Tu weryfikujemy poziom i jakość swoich przekonań z tym związanych.

Na ile żyję w zdrowym wzorcu pojęcia EMOCJI i ich funkcji?

Na ile żyję w zdrowym wzorcu Istoty Emocjonalnej?

Jaki pielęgnuję obraz siebie jako Istoty Emocjonalnej?

Na ile jest zdrowy i służy mojemu Dobrostanowi?

Do czego tak naprawdę wykorzystuję emocje, intelekt, odczucia, doznania, intuicję?

Po co daję emocjom moc niszczącą, zabijającą, która może doprowadzić do szału, amoku, wyczerpania, depresji, samobójstwa, itp.?

Po co emocje mogą mnie pochłonąć, strawić?

Jakby to było odzyskać władzę i opanowanie, przywracając sobie i emocjom zdrową pozycję, zdrowo korzystać z daru odczuwania?

Jakby to było, gdyby moim doradcą życiowym była Mądrość Wszechświata, zamiast niepohamowanych emocji?

Co daje mi poczucie integracji, a co wyobcowania?

Co chce mi przekazać zbyt emocjonalna (lub martwa, obojętna) cząstka mnie?

Jakby to było, żyć w zdrowym obrazie autentycznej roli emocji?

Po co utożsamiam nadwrażliwość i przewrażliwienie z tzw. „wysoką wrażliwością”?

Jak mogę na co dzień zdrowo i z czułością chronić się przed gromadzeniem w sobie napięcia i stresu oraz zdrowo dać im ujście?

  • POCZUCIE WYJĄTKOWOŚCI

Nadmierna potrzeba wyjątkowości i oryginalności lub trudność, by dostrzec i uznać swoją wyjątkowość.

Zdrowe pojęcie wyjątkowości rozumiane jako poczucie odrębności i indywidualizmu przy jednoczesnej świadomości, że wszyscy jesteśmy Jednością i w pewien sposób tacy sami, choć tak różni.

Zniekształcone pojęcie wyjątkowości sprawia, że czujemy się wyobcowani, inni, nie rozumiani przez otoczenie, dziwni. Warto przyjąć wzorzec wyjątkowości pochodzący ze Źródła Wszystkiego Co Jest – oparty na prawidłowym obrazowaniu.

Wszak każdy z nas jest wyjątkowy, jako rozwijająca się świadomość pozostająca częścią Wielkiej Całości. Szanujmy własną odrębność i wyjątkowość innych ludzi, zachowując głębokie poczucie jedności i współistnienia.

  • EGO I PYCHA

Brak zdrowych wzorców istnienia wymienionych w poprzednich punktach skutkuje zastąpieniem zdrowej postawy życiowej energią małego ego, wyzwaniem staje się zatem:

– skłonność do porównywania i wartościowania w zniekształconych miarach typu lepszy-gorszy

– skłonność do dowartościowywania się w niezdrowy sposób, np. wywyższanie-poniżanie

– rywalizacja o pozycję, uwagę, uznanie, wpływ

– skłonność do działania z poziomu dumy, pychy, ambicji, by utrzymać status quo

– brak równowagi w ustawieniu energii Ja – inni (przekonanie, że aby zadbać o siebie, muszę to zrobić kosztem innych)

Podsumowując, można zauważyć, że wszystkie te aspekty płynnie przenikają się, łączą i wpływają na siebie wzajemnie, weryfikując szlachetność osobowości człowieka i jej przełożenie na decyzje oraz czyny. 

Należy też pamiętać o tym, że po zmianie matrycy Życia na Ziemi, każdy człowiek jako indywidualna istota sam dokonuje wyboru linii czasu, na której będzie żył. A do wyboru jest zdrowa częstotliwość istnienia (wznosząca linia czasu 5D/wielopoziomowa) oraz martwa, zapadająca się linia 3D.

Linia istnienia nie jest uwarunkowana dla danej istoty tym, na jakim poziomie wibruje (nie)świadomość zbiorowa. Jest to istotne z punktu widzenia pogłębiającego się rozszczepienia częstotliwości istnienia. To znaczy, że Ty możesz żyć na jednej linii, a na drugiej Twoi bliscy, sąsiedzi czy ludzie gdziekolwiek na Ziemi. Każdy samodzielnie swoimi myślami i czynami w każdej chwili zakorzenia się w danej częstotliwości życia.

Pamiętając o tym, że wciąż trwają bardzo intensywne procesy aktualizacji potencjału DNA, więcej uwagi poświęcajmy na  dbałość o swój spokój, komfort, ulgę, lekkość, by odciążyć się w trudnych momentach transformacji. Gdy na kanwie procesów są emocje, robi się bardzo wybuchowo, jeśli napięcia przybywa, a nie jest ono zdrowo rozładowane. Warto zwrócić uwagę na układ nerwowy i powiązane z nim funkcje:  W jakiej jest kondycji? W jaki sposób gromadzę, pomnażam napięcie i stres? Jak na co dzień wspieram siebie w rozładowaniu napięcia, zachowaniu energii neutralności, relaksu, przyjemności? Czego potrzebuję, aby ukoić nerwy, funkcjonować w równowadze?

 

Skorzystaj ze sprawdzonych narzędzi pracy ze sobą w Czystym Świetle, aby wesprzeć swoje procesy dostrajania się do zdrowych wzorców istnienia:  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest