ROK 2022 – RÓWNOWAGA DYNAMICZNA A RÓWNOWAGA HARMONICZNA

Nie jesteśmy w stanie dostać od innych tego, czego sami nie chcemy sobie dać, ponieważ nie potrafimy przyjąć z zewnątrz tego, z czego sami się ograbiamy. Ucząc się równowagi harmonicznej, uczymy się równowagi dynamicznej. By docelowo ze swobodą i Radością Istnienia współtworzyć zdrową Wspólnotę Serc.

Materiał ten jest kontynuacją artykułu: Równowaga Dynamiczna 

Warto przyjrzeć się szczegółowym aspektom pojęcia równowagi, które jako energia wiodąca na przestrzeni lat 2021 i 2022 kształtują jakość naszych doświadczeń, zwłaszcza w kontekście stabilności fundamentów układów życiowych i relacji. 

2021 – rok równowagi dynamicznej

Rok 2021 był czasem nauki, na czym polega równowaga dynamiczna w naszym życiu. Główna uniwersalna mądrość, jaką mogliśmy przyswoić i poczuć, mówi o tym, że tylko uniwersalne wartości w naszych Sercach mogą stanowić stałe punkty odniesienia – fundamenty istnienia, na bazie których dokonujemy wyborów i budujemy struktury w swoim świecie. Jeśli zamiast uniwersalnych wartości uczynimy stałym punktem odniesienia własne oczekiwania lub cokolwiek z zewnątrz, gdy zniknie/ popsuje się taka okoliczność, relacja czy układ zewnętrzny, nasz świat rozpadnie się, a nawet może nie zostać tam nic trwałego i autentycznego, co możemy zabrać ze sobą w dalszą podróż przez doświadczenie życia (oprócz lekcji, jak ważny jest ten zdrowy wzorzec). Wówczas żyjemy z poczuciem straty, które sprawia, że czujemy się rozczarowani, pozbawieni wsparcia, odarci z prawa do Miłości, Dobrostanu i Pomyślności, rzuceni „na pastwę losu”, ograbieni z energii, nadużyci, nieważni. Wewnętrzny płomień przygasa wraz z wiarą w sens angażowania się w pełni i wiarą w możliwość spełnienia. 

Równowaga dynamiczna uczy nas zatem, co to znaczy być „centrum swojego Wszechświata”. Oznacza to zdolność udania się do Przestrzeni Serca i pielęgnowania w niej zdrowej relacji ze Źródłem Życia – Uniwersalną Mądrością Wszechświata – uniwersalnymi wartościami – zdrowymi wzorcami istnienia. Bez tego fundamentu nie jesteśmy w stanie zdrowo zadbać o relację ze sobą i innymi, używać Mocy Kreacji w taki sposób, by osiągnąć autentyczne poczucie spełnienia. Poprzez tę podstawową relację wkraczamy w obszar nauki tego, czym jest równowaga harmoniczna.

Równowagę dynamiczną można schematycznie przedstawić jako kwadrat i jego przekątne.

Rys. 1 Istota równowagi dynamicznej

Źródło: opracowanie własne

Cztery punkty określają strukturę fizyczną (4 strony świata, 4 pory roku, 4 rogi stołu, itp.). Piąty punkt jest wyznaczeniem środka przecinających się przekątnych.

Sposób wkraczania w równowagę dynamiczną w praktyce przedstawia rysunek 2.

Ilustruje dwa modele pojmowania równowagi – zdrowy wzorzec równowagi dynamicznej oraz trójwymiarową iluzję poczucia równowagi.

Rys. 2 Działanie równowagi dynamicznej

Źródło: K. S. Barczyńska, Sztuka Zdrowego Myślenia, Wyd. Crystal Arya, 2020, s. 84.

Wymiana zewnętrznych znaczników percepcji (czyli zewnętrznych punktów odniesienia) na UNIWERSALNE Prawa i wartości to przygotowanie gruntu pod wzorzec równowagi dynamicznej. Tylko spójny, wewnętrzny system wartości wynikający ze zdrowej częstotliwości istnienia (zdrowe wzorce) może być trwałym i niezawodnym znacznikiem percepcji. Ponieważ tylko taki sprawdzi się w polaryzacji z Węzłami Chaosu (w procesie transformacji są to przejściowe okresy pomiędzy progami energetycznymi, czas pomiędzy wyjściem z jednej częstotliwości istnienia a osadzeniem się w kolejnej). Tak pojęta równowaga dynamiczna oznacza zdolność zachowania wewnętrznej spójności, klarowności, Radości Istnienia i spokoju BEZ WZGLĘDU na zewnętrzne fluktuacje.

Ponadto, zdrowe pojęcie równowagi dynamicznej obdarza nas zdolnością, by swój wewnętrzny naturalny rytm istnienia i cykle rozwoju pogodzić z zewnętrznymi rytmami innych istot i cyklami Wszechświata zachodzącymi w naturalnym procesie życia. Daje to głębsze zrozumienie wzajemnych wpływów, możliwości i ograniczeń występujących w danych okresach życia.  

Co to jest równowaga harmoniczna?

To kolejny etap rozwoju w harmonii z Naturalnymi Prawami, który uczy nas o tym, jakie akordy łapiemy w relacjach – harmonijne czy dysonanse? Zwraca uwagę na przyczyny dysonansów.
Nauka ta jest głównym motywem przewodnim roku 2022.
Równowaga harmoniczna jest zatem ściśle związana z naszymi przekonaniami, uwarunkowaniami i performansem w związkach.
Jeśli w etapie nauki równowagi dynamicznej nie osadziliśmy się w zdrowym wzorcu, równowaga harmoniczna obnaży za pomocą pola relacji wszystkie zaniedbane wzorce i blokady, przez które zamiast tworzyć i pielęgnować zdrowe związki, miotamy się w sprzecznościach, poczuciu osamotnienia, braku Miłości, wsparcia, odwzajemnienia, bliskości oraz równowagi dawania i przyjmowania. W ten sposób, zamiast doświadczać naturalnej Miłości i lekkości w relacji z innymi, odczuwamy ciężar i niechęć do współtworzenia. To prosta droga do poczucia wyobcowania na Ziemi. Gdy czujemy się oddzieleni od innych i Źródła Życia, łatwo rozbić ludzkość jako wspólnotę oraz odebrać nam grupowe poczucie mocy i wpływu. 

Równowaga harmoniczna reprezentuje zdolność działania z poziomu Serca otwartego w zdrowy sposób. Testuje, na ile jesteśmy wewnętrznie spójni, na ile potrafimy reagować w związkach z poziomu koherencji Serca, umysłu, Duszy z Uniwersalną Mądrością, zdrowej emocjonalnej dojrzałości, bezwarunkowości, czystej intencji i życzliwości, będąc asertywnym w stawianiu granic.
To wielka sztuka komunikacji i współtworzenia, która umożliwia nam wzniesienie świadomości ponad częstotliwość nadmiarów i braków relacyjnych.
Uczymy się przestawać traktować relacje jak grę. „Grę o tron”, pozycję, wpływy, ugranie swego. Grę w pokera emocjonalnego. Grę w kalkulację „kto, komu, ile”. Kontrolę z lęku przed zdradą, odrzuceniem, nadużyciem, wykorzystaniem. Manipulację mającą na celu wyegzekwowanie tego, co Ci się według Ciebie należy.

Aby odnaleźć się w energiach równowagi harmonicznej, potrzebna nam zdrowo przepracowana równowaga dynamiczna – jakości uniwersalne z niej wynikające, które pomagają nam dokonywać zdrowych wyborów i reakcji.  

Hierarchia wartości i ważności w relacjach

Pierwsza i fundamentalna relacja, jaką tworzymy, to relacja ze Źródłem Życia – częstotliwością Czystego Światła, uniwersalnych wartości i Mądrości Wszechświata. Jakość tej relacji kształtuje i odzwierciedla jakość wszystkich kolejnych relacji, jakie tworzymy.
Druga relacja, jaką tworzymy, to relacja ze sobą. Najwyższa jej jakość to zdrowa relacja z Autentycznym Ja, które z natury jest Istotą Dobrostanu – tak, jak natura Wszechświata nią jest.
Kolejna relacja, w której odzwierciedla się jakość poprzednich dwóch, to relacja z rodziną. Ród, z którego wywodzimy się ma do zaoferowania dary, które możemy przyjąć i wyzwania, czyli rodowe obciążenia do przepracowania w sobie. Pole uzdrawiania świadomości rodu oferuje nam możliwość zakończenia programów rodowych, które przestały nam służyć.
Wszystkie inne relacje, jakie tworzymy z otoczeniem, są odzwierciedleniem poprzednich trzech poziomów relacji.

Na schemacie poniżej przedstawiono 4 poziomy relacji, ich sens w przełożeniu na poczucie siebie jako Istoty Wielopoziomowej oraz przykłady funkcjonowania w harmonii z uniwersalnymi wartościami.

Rys. 3 Istota równowagi harmonicznej

Źródło: opracowanie własne

Chcąc uzdrowić sferę relacji, w zdrowym wzorcu pracy ze sobą zaczynamy zawsze od uzdrowienia łączności ze Źródłem Życia, by móc zacząć kierować się w życiu uniwersalnymi wartościami, które są jedynym autentycznym i trwałym fundamentem funkcjonowania człowieka we wszystkich sferach życia. To relacja, która reguluje nasz system wartości i ważności, umożliwiając zdrową nawigację przez doświadczenia na poziomie duchowym, emocjonalnym, mentalnym i cielesnym. Tu możemy natknąć się na głębokie procesy związane z konfliktem oddzielenia od Źródła Życia, przejawiające się np. jako poczucie pustki, wyczerpania, bezwładu, opuszczenia, braku wsparcia, co nasila przekonanie, że jesteśmy skazani na samotne zmaganie się z życiem. 

Następnie pracujemy z jakością relacji ze sobą, ucząc się spójności z Autentycznym Ja. Odkrywamy, co to jest “Autentyczne Ja” i doświadczamy procesu, w którym mamy odnaleźć odwagę a następnie swobodę funkcjonowania w zgodzie z tym, co autentyczne – bez względu na zewnętrzne okoliczności. Uzdrowienie tych dwóch pierwszych poziomów gwarantuje całkowitą zmianę jakości relacji z rodem i z otoczeniem (choć nie należy tej informacji interpretować w taki sposób, że relacje zmienią się dokładnie tak, jak chcemy).

Dodatkowo, każda relacja odbywa się jednocześnie w 3 aspektach: harmonia duchowa, seksualna i codzienna. To tzw. triada Miłości, która ma szczególne zastosowanie w relacjach bliskich o charakterze życiowego partnerstwa w Miłości.

Rys. 4 3 Aspekty równowagi harmonicznej

Źródło: K. Kołomańska, P. Barczyński, Sztuka Miłości w Czystym Świetle, Wyd. Crystal Arya, 2019, s. 13.

Triada Miłości pomaga nam rozpoznać nasze „duchowe plemię” – dokonać świadomego wyboru duchowej rodziny, istot z którymi wibrujemy na spójnym poziomie świadomości dążącej do życia w zdrowej częstotliwości istnienia, zdrowej hierarchii wartości i ważności, życia opartego na radosnym współtworzeniu Przestrzeni Miłości. Poczucie harmonii w tych trzech aspektach jednocześnie, daje nam głębsze rozeznanie, co jest Mądrą Miłością, a co nie. Ułatwia pracę z pojęciem zaangażowania, dopasowania, odzwierciedlenia, współistnienia. 

Pojęcie Uniwersalnego Prawa Harmonii w relacjach

Kardynalna Zasada Uniwersalnego Prawa – Prawo Harmonii mówi o tym, że harmonia JEST. Zawsze. Nawet jeśli odczuwasz, że Twoje relacje nie są harmonijne, harmonia przejawia się wówczas jako mechanizmy kompensacji energii nadmiarów i braków dążących do równowagi energetycznej (np. jedna strona dominuje, druga ulega; jedna osoba daje za dużo, zależy jej za bardzo i ciągnie relację swoim kosztem, więc druga nie angażuje się, nie odwzajemnia lub nie przyjmuje; jedna osoba chce kontrolować drugą, a druga jest “niesubordynowana”, itp.). Dzieje się to wtedy, gdy nasze uwarunkowania wibrują na częstotliwości bieguna cienia, więc nie możemy doświadczać bezpośrednio bieguna Światła harmonii w relacji. Biegun Światła jednak jest – ukryty w sposobności, by przyjrzeć się głębiej uwarunkowaniom, które generują negatywne doświadczenia, i je uzdrowić (przyjąć Uniwersalną Mądrość dotyczącą przepływu energii w fizycznym świecie, zaakceptować doświadczenie cienia, dostroić swoje uwarunkowania do zdrowych wzorców, które wibrują najwyższą częstotliwością istnienia – Mądrej Miłości, Szacunku, Dobrostanu, Pomyślności, Akceptacji, Wzajemności, itp.). 

Równowaga harmoniczna w równowadze dynamicznej

Gdy zaniedbamy jakiś aspekt równowagi dynamicznej, równowaga harmoniczna odeśle nas do tych punktów rozwoju za pośrednictwem dysharmonii w relacjach. Każda relacja jest odzwierciedleniem wzorców istnienia, według których funkcjonujemy, dając nam ogromne bogactwo informacji zwrotnych na temat tego, w jakim punkcie rozwoju świadomości znajdujemy się i jakie wzorce mamy do uzdrowienia, by móc cieszyć się dojrzałymi emocjonalnie związkami. Dbałość o zdrową hierarchię wartości i ważności zapewnia zdrowy przepływ energii na każdym poziomie relacji. 

Relacja między równowagą dynamiczną i harmoniczną uczy nas zatem dbałości o siebie samego. Przypomina, że bez zdrowej relacji ze sobą nie jesteśmy w stanie tworzyć zdrowych relacji z innymi. Można powiedzieć, że uczy zdrowego egoizmu i zaprasza do uczciwej pracy ze sobą polegającej na tym, by dać sobie wystarczająco dużo uwagi i akceptacji zwłaszcza tam, gdzie poszukujemy tych jakości u innych. Gdy udajemy się do Źródła Życia w swoim Sercu i napełniamy jakościami, których brakuje nam w relacjach z innymi, w zdrowy sposób uzupełniamy głód Miłości, bliskości i wzajemności. Odbudowujemy zdrowe poczucie wartości. Dopiero wtedy gotowi jesteśmy na Mądrą Miłość, bliskość i wzajemność z innymi. 

Nie jesteśmy w stanie dostać od innych tego, czego sami nie chcemy sobie dać, ponieważ nie potrafimy przyjąć z zewnątrz tego, z czego sami się ograbiamy.

Ucząc się równowagi harmonicznej, uczymy się równowagi dynamicznej. By docelowo ze swobodą i Radością Istnienia współtworzyć zdrową Wspólnotę Serc. 

Integracja wzorca równowagi dynamicznej i harmonicznej jest tym trudniejszym procesem, im głębszy w nas podświadomy opór wobec metaforycznej śmierci tożsamości ofiary i przyjęcia zdrowej odpowiedzialności za swoje uwarunkowania. Jednak to proces, który stwarza nam szansę jako ludzkości, by odkryć na nowo moc wspólnoty – odzyskać poczucie, że jesteśmy żywym organizmem, w którym wzajemne zależności i wsparcie mogą wzmacniać poczucie grupowej mocy, pomagając nam rozwijać się i wznosić świadomość na poziom zdrowej częstotliwości istnienia – w sposób synergiczny, czyli taki, który byłby niemożliwy do osiągnięcia w separacji.  

Główne wyzwania w lekcji równowagi harmonicznej

Na polu relacji doświadczamy najbardziej intensywnych impulsów transformacji:

  • zdrowe pojęcie Prawa Harmonii – wyzwala z iluzji „złych”, „niewłaściwych”, relacji. Każda relacja jest właściwa, ponieważ odzwierciedla w adekwatny sposób nasze mniej lub bardziej świadome uwarunkowania. Każda relacja toksyczna jest też na swój sposób dobra, jeśli zechcemy uświadomić sobie pra przyczynę toksycznego schematu, z którego możemy się wyzwolić raz na zawsze – wtedy potrafimy przemienić „zło” w dobro, które jest Czystą Świadomością integrującą ze zdrowymi wzorcami istnienia. 
  • autentyczność – fundament mocy kreacji i zdrowych relacji; wyzwala z iluzji, złudzeń i gier emocjonalnych w relacjach; tworzy energię zaufania, że to, co współtworzymy, jest prawdziwe oraz pewności, że jesteśmy kochani i akceptowani, bo jesteśmy, a nie za to, że jesteśmy potrzebni
  • bezwarunkowość – uzdrawia z lęku przed nadużyciem i skłonności do wyrachowanej kalkulacji w relacjach, myślenia w kategoriach uprzedmiotowienia żywej istoty, porównywania, bilansu zysku i strat; wzmacnia potencjał zdolności do reagowania zdrowo, wyzwala z tożsamości ofiary, iluzji winy i kary, przygotowuje pole pod swobodę działania z poziomu uniwersalnych wartości; jest strażnikiem dojrzałości emocjonalnej
  • zaufanie do naturalnego procesu życia – wyzwala z lęków egzystencjalnych, iluzji zagrożenia, wspiera odbudowę łączności z głębokiem, autentycznym, przyrodzonym poczuciem ochrony i pieczy oraz Kompasem Duszy; neutralizuje poczucie braku przynależności, stres i skłonność do działania z poziomu siły zamiast mocy oraz z poziomu starych blokujących nawyków; ułatwia naukę stawania w zdrowym
  • życzliwość – wspiera zdolność wzmacniania najwyższego potencjału w sobie, innych, sytuacji, przez co zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia pozytywnych wariantów rozwoju sytuacji; rozładowuje napięcie, dba o wysoki poziom pozytywnej energii potrzebnej do utrzymania pola kwantowego w dobrej kondycji
  • synergia – to zwielokrotnienie mocy, potencjału i możliwości, wynikające ze wspólnej energii generowanej w relacji (lecz także intensyfikacja polaryzacji wątków do transformacji, przez co można odnieść wrażenie, że proces w relacji jest trudniejszy, biegun cienia wydaje się mocno przytłaczający)
  • zasada lustra – każda relacja odzwierciedla nasze uwarunkowania, lecz lustrzane odbicie nie musi być oczywiste i łopatologiczne, stąd wyzwaniem staje się, aby z otwartością i uważnością przyjrzeć się, na czym polega adekwatność odzwierciedlenia; lustro pokazuje co mamy przepracowane, czyli dostrojone do naturalnego, zdrowego wzorca, a co nie
  • komunikacja – szczególnie autentyczność w ekspresji swoich potrzeb i odczuć, wewnętrzna spójność, która umożliwia swobodne zajmowanie własnego stanowiska, intencja na dialog z innymi

Skorzystaj ze sprawdzonych narzędzi pracy ze sobą w Czystym Świetle, aby wesprzeć swoje procesy dostrajania się do zdrowych wzorców istnienia:  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest