POZIOMY ENERGETYCZNE – PODSTAWOWA WIEDZA W PRACY Z ENERGIĄ

Kolejny szczebel struktury kosmicznej po Żywiołach to poziomy energetyczne (gęstości). Ich znajomość jest istotna w celu zrozumienia budowy i hierarchii rozmieszczenia poszczególnych przestrzeni energetycznych oraz żyjących w nich istot. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja pochodzenia poszczególnych energii, jak również źródła i sposobu działania podpięć energetycznych. Jeżeli do pracy z energią korzystasz z przewodników duchowych, sprawdź skąd oni pochodzą. Zastanów się, co daje Ci czyjeś pośrednictwo pomiędzy Tobą a Czystym Światłem?
poziomy energetyczne

Kolejny szczebel struktury kosmicznej po Żywiołach to poziomy energetyczne (gęstości). Ich znajomość jest istotna w celu zrozumienia budowy i hierarchii rozmieszczenia poszczególnych przestrzeni energetycznych oraz żyjących w nich istot oraz bytów. Dzięki temu, możliwa jest identyfikacja pochodzenia poszczególnych energii, jak również źródła i sposobu działania podpięć energetycznych.

Na wstępie należy uporządkować pojęcia i definicje. Na rysunku poniżej, przedstawiono uproszczony schemat pojęcia wymiaru, rozumiany jako zespół parametrów osadzenia danego obiektu w czasie i przestrzeni (gęstości).   

Rys. 1. Pojęcie wymiaru w kontekście pracy z energią

Źródło: opracowanie własne

Na pojęcie wymiaru składa się pięć elementów: podstawowe miary tworzące 3 wymiary (długość, wysokość i głębokość), czas i gęstość. Ich wypadkowa określa osadzenie obiektów (planet, portali, przestrzeni) oraz energii funkcjonujących na danym poziomie energetycznym. Stąd wzięła się koncepcja „przebudzenia” i wkraczania w „piąty wymiar – 5D”, która miała zwrócić uwagę na istnienie parametru wibracji, z których zbudowany jest wszechświat. Rzeczywistość 3D i nauka z niej pochodząca nie uwzględnia struktury energetycznej/wibracyjnej oraz związku częstotliwości z upływem czasu ziemskiego. Jednocześnie, nagminne mylenie wymiaru z poziomami energetycznymi zniekształciło i okroiło istotę wiedzy o strukturze świata energii, ponieważ 5 wymiarowość jedynie wskazuje na elementarną podstawę, dzięki której otwieramy się na istnienie częstotliwości. Nie jest jednak w stanie wyjaśnić, co dokładnie funkcjonuje w danych częstotliwościach – na danym poziomie energetycznym i dlaczego. Chodzi o dostrzeganie prawdziwej natury struktury poziomów energetycznych w szerszym kontekście.  

Parametry te ulegają zmianom i wahaniom. Istnieją planety i przestrzenie na stałe osadzone w jednym przedziale częstotliwości – gęstości, lub o strukturze jak matrioszka – świat wewnątrz świata, z których każdy ma różną gęstość, wyższą lub niższą. Niektóre z nich nie ulegają zmianom czasoprzestrzennym, inne tak.   

W tabeli poniżej przedstawiono uproszczony rozkład podstawowych poziomów energetycznych w skali 0-13 z uwzględnieniem, co się w nich znajduje i jakie energie należą do tych poziomów. Wiedza ta przez długi czas była zatajana przed ogółem ludzi. Do tego stopnia, że funkcjonuje mnóstwo błędnych i sprzecznych informacji, które wprowadzają chaos i dezorientację w rozumieniu budowy świata energii. Dzieje się tak, ponieważ łatwiej manipulować Istotami, które nie są świadome zdrowych wzorców struktur energetycznych, lub je odrzucają m.in. z powodu zakotwiczenia świadomości na niższych poziomach i układów na pobór mocy, w zamian za co otrzymują iluzję wiedzy i mocy oraz korzyści od astralnych pośredników pomiędzy nimi a Źródłem. Warto, aby fani astrala, oobe, hipnozy, aniołów, szamanizmu, roślin mocy, magii, channelingów i przewodników wiedzieli, że to, czego doświadczają, jest zwykle tylko holograficzną namiastką autentycznej mocy Czystego Światła, która jest przyrodzonym prawem Istot Światła. Prawdziwą czystą Moc można rozwinąć tylko poprzez czystość intencji oraz własną, bezpośrednią łączność ze Źródłem Wszystkiego Co Jest.

Liczby reprezentują symboliczne jakości energetyczne opisujące różne częstotliwości istnienia, jak również potencjał naszej rzeczywistości, w której wszystko wzajemnie oddziałuje na siebie, jest interaktywne, współzależne i zsynchronizowane. Istnieje 13 poziomów energetycznych, z których składa się świat energii. Liczba 13 należy do kanonu tzw. faktorów tworzących energetyczne matryce istnienia. Reprezentuje pierwotne formy energii Czystego Światła powiązane z pierwotnymi kosmicznymi rasami wywodzącymi się z Żywiołów.

Poniższa tabela umiejscawia również zjawiska adekwatnie do istnienia możliwości manipulacji daną ideą, narzędziem rozwoju czy dywinacji. Przykładowo, Uniwersalne Prawa są Mądrością Wszechświata i pochodzą z poziomu Zero, lecz istnieje zjawisko używania ich zamiast z poziomu Świadomości Uniwersalnej, na niższym poziomie świadomości magowej (np. transerfing rzeczywistości V. Zeland). W ten sposób narzędzia nie są używane w zdrowym wzorcu zgodnym z Uniwersalną Świadomością (duchowa/magowa pycha), co prowadzi do wypaczenia uniwersalnych idei w wielu aspektach i pociągać może za sobą konsekwencje – sprzężenia energetyczne wynikające z naginania energii do własnych celów i korzyści.   

Kiedy rozważamy poziomy istnienia, poziomy energetyczne i poziomy świadomości, należy pamiętać, że one nie leżą gdzieś tam poza nami, jeden poza drugim. Są wewnątrz nas, a wszystko zawiera się we wszystkim. Wszystkie warianty już SĄ. Wystarczy wybrać. Jest to kwestia wyjścia świadomością poza trójwymiarową częstotliwość (a nawet pięciowymiarową) i wejście świadomości na poziom wielopoziomowej percepcji – Uniwersalnej Świadomości. Wyższy poziom zawiera w sobie wszystko poprzednie i jeszcze więcej świadomości. Świadomość rozwija się po spirali do wewnątrz. DNA również. Życie w danej częstotliwości istnienia lub podróż w różne częstotliwości to WYBÓR i zdolność przenoszenia świadomości swojej Istoty Światła, swego Jam Jest poza czasem. Rozpoznanie częstotliwości na podstawie tabeli zaprezentowanej poniżej, pomaga określić, z jakim poziomem energetycznym mamy do czynienia i ustalić po co? 

Po co świadomość zakotwicza się lub odwiedza częstotliwości astralne? 

Po co za prawdę absolutną przyjmować informacje z niższych poziomów istnienia, zamiast kierować się Uniwersalną Świadomością? 


Tab. 1. Poziomy energetyczne

poziom

rodzaj

kto/co tam jest

gdzie

opis dodatkowy

0

Czyste Światło/ Źródło/ Stwórca Wszystkiego Co Jest

Każdy o czystej wibracji serca

Absolut

Pierwotna moc stwórcza, życiodajna energia, uniwersalna prawda, zdrowe wzorce istnienia i funkcjonowania, przestrzeń kreacji i służby dla Najwyższego Dobra 

Źródło życia  Dom Istot  Światła

Centralne Słońce  Pierwotna przestrzeń zakotwiczenia świadomości

1

Cząsteczki i atomy

Komórki

skały i minerały

2

Przyroda

Rośliny

Insekty

Elfy i wróżki

Duch przyrody

 

3

Matrix 3D”

Zwierzęta (czujące)

Ludzie w matriksie

Świat materialny (cięższy)

Dominacja materii nad duchem

4-6

Astral

„Matrix 5D”

Przodkowie

Śmierć kliniczna

Arktur (iluzja białego światła i bram niebios)

Zagubione dusze (duchy)

Istoty narkotyczne

(używki)

Channeling

Hologramy

Przekonania (programy)

Totemy

bogowie, boginki

„Magia natury”

„Czarna magia”

4

Przodkowie

Niski 4

Holograficzne rzeczywistości (iluzje)

Rośliny mocy

(np. ayahuasca)    Szamanizm

Niski 5

Demony

Wysoki 5

Channeling

Różowa duchowość

Mistrzowie wzniesieni, kapłani, guru

Archaniołowie

6

Prawa uniwersalne

Matematyka, fizyka i alchemia

Magowie

 

7

Portale

Poziomy 7-8 są poza czasem i przestrzenią.

Może to być przestrzeń, kraina, miasto, albo samo przejście między poziomami. Zazwyczaj wygląda „magicznie”, nie „z tej ziemi”, bajkowo i splatają się tam rozmaite ery, epoki, formy, style. Miasta portale są niezwykle kosmopolityczne

8

Śluza

Istoty niebieskie z żywiołu wody

Świetlana rodzina

Kraina/ planeta, której atrybutem jest zdolność wyboru istnienia zarówno w formie materialnej i niematerialnej.

Błyskawiczna materializacja myśli

Pomiędzy portalami i śluzami jest próżnia (zero)

9 -13

Wyższe formy życia, rasy cywilizacje

Wyższe formy życia, rasy i  cywilizacje wszechświata według porządku naturalnego 

o naturze eterycznej (niematerialnej, poza materialnej), które są niewidzialne w niższych wibracjach/ gęstościach

Andromeda 

Kolebka pierwszej ziemskiej cywilizacji Czystego Światła (Pra Arya)

Najbliższe pasmo „sojuszników Ziemi”

10

Kreacja życia – tworzenie planet i przestrzeni, uzdrawianie komórkowe

11

Kreacja życia – tworzenie Istot i kształtowanie ich świadomości

Antares (portal 7 poziom)

Lira (przodkowie) i  jej kolonie

Źródło: opracowanie własne

Te informacje pomagają uświadomić sobie, na czym polegają podpięcia energetyczne i skąd pochodzi manipulacja energią (w formie pośrednictwa między Duszą a Źródłem Wszystkiego Co Jest). Warto zwracać uwagę czy energia, z której korzystamy, jest wibracyjnie czysta, zdrowa i harmonijna z Uniwersalną Mądrością Wszechświata – pochodzi prosto z poziomu Zero – Czystego Światła, czy też z innych poziomów/ źródeł. Wówczas możemy zweryfikować, czy oddajemy swoją energię istotom z niższych poziomów energetycznych w zamian za przewodnictwo, pośrednictwo, moc i iluzoryczne spełnianie głodu naszych oczekiwań. Istotne jest także to, że słuchając wypowiedzi danej osoby, lub czytając tzw. „przebudzone” przekazy „kosmicznych braci”, z łatwością można zorientować się, z jakich poziomów i od kogo pochodzą informacje, manipulacje wiedzą i mocą, obciążenia energetyczne, a wraz z nimi wszelkie toksyczne, fałszywe przekonania.

Ponadto, istnieje struktura hierarchii istot w Żywiołach, czyli poziom kreacji -1 do -88 i poziom służby +1 do +88.

Manipulacja poprzez hologram „fałszywego światła”

Osoby poszukujące Prawdy Uniwersalnej i wiedzy duchowej gdzie indziej, niż bezpośrednio na poziomie Zero w Źródle Wszystkiego Co Jest (np. za pośrednictwem szamanizmu, roślin mocy, channelingów, podróży astralnych, kronik Akaszy, itd.), często otrzymują wiedzę zniekształconą i zanieczyszczoną, idącą kanałami podpięć, zamiast bezpośrednio z pozomu Zero. Dlatego ci, którzy swoją wiedzę opierają na przekazach z niższych poziomów, mogą często doświadczać konfrontacji z mrokiem, ataków energetycznych, nawiedzeń bytów, tkwią w iluzji wiedzy i mocy. Osoba pracująca energią Czystego Światła odbudowuje odporność energetyczną i bezpośredni kanał duchowy łączący Istoty Światła z Uniwersalną Prawdą. Przestaje doświadczać wątpliwości, ataków, a czucie staje się jasne i klarowne. Jeśli tak nie jest, to z powodu niedoczyszczonych obciążeń i podpięć energetycznych.   

Poniżej kilka słów o „sojusznikach Ziemi”. Trzeba liczyć się z tym, że w procesie fuzji Liry i późniejszych migracji genetycznych, sojusznicze konstelacje należące do “Federacji światła”, również są pełne Istot o mieszanych intencjach, co wiąże się z ryzykiem otrzymania pomocy w zamian za oddawanie mocy i mentalne zniewolenie.

Lira – skolonizowała kolejno Orion, Plejady i Arktur. Lira steruje steruje Antares i Orionem, a Orion i Plejady sterują Arkturem i Aldebaranem. Lira symbolizuje moc archetypicznej idei wchodzenia świadomością w gęstość (pryzmat Liry). Polega to na holograficznym obrazie „przestrzeni bezcielesnej” w pobliżu Źródła, gdzie istoty postanawiają przebywać zanim wybiorą wcielenie. Oznacza to, że przebywają w „astralu” i rodzą się obciążone czyjąś karmą, przerzuconą na nich z innych istot. Lirianie podają się za twórców cywilizacji na Ziemi, co jest nieprawdą. Autorzy wielu eksperymentów genetycznych i manipulacji światłem. Twórcy „psiej rasy”.

Co ciekawe, nawet Istoty mroczne, które dopięły stworzenia rasy gadzich smoków, wspominały chłodno i negatywnie czas spędzony na Lirze. Można wnioskować, że Lira jako sąsiedztwo Ziemi, stała się kolebką gadzich struktur w tej galaktyce iich bezpośrednią przestrzenią tranzytową w tym wszechświecie.

Andromeda – galaktyka sąsiednia Drogi Mlecznej, z której przybyły Istoty Światła i stworzyły pierwszą ziemską Pra cywilizację Światła Arya. Fakt ten został zatuszowany przez Lirian za pomocą Istot z Antares.

Antares jest przestrzenią portalem, dzielącą naszą galaktykę i galaktykę Andromedy. Z Antares pochodzi wiele urządzeń manipulacji umysłem, które dotyczą widzenia i odzyskiwania pamięci duszy. Energia ta pomaga m.in. fałszować energię Andromedy jako zmienną i oderwaną.

Arktur – fałszywe światło, hologram energetycznej bramy (światła), do którego trafia po śmierci człowiek na podpięciach energetycznych. Archanioł Metatron jest charakterystycznym dla tej przestrzeni „ambasadorem Światła”. Dobrą stroną Arktura jest to, że dla świadomej Istoty Światła łatwe jest „wyciągnięcie” dla siebie z tego „wsparcia” tylko aspektów Światła. Ambasada różowej duchowości i podpięć 5 i 6 poziomu. 

Orion – „myśliwy”, konstelacja gwiazd dążąca do opanowania regionu, w którym żyjemy (ten wszechświat), problemy z dwubiegunowością. Najbardziej mroczna przestrzeń z „sojuszniczych”.

Plejady – najbardziej rozpowszechniona energia, z której pochodzi wiele przekazów. Cywilizacja fałszywego światła. 

Syriusz – kolebka kształcąca Strażników Mądrości. Syrianie nie pomagali w zakładaniu cywilizacji egipskiej, ani nie byli żadnymi pośrednikami pomiędzy Radą Galaktyczną (Federacją Światła). Syriusz jest w opozycji do tej organizacji fałszywego światła. Główny i jedyny związek Syrian z Egiptem polegał na przekazaniu Mądrości Źródła Wszystkiego Co Jest za pomocą kodów Hathorów (koty). Informacje na temat Syriusza są preparowane i zniekształcane poprzez Procyon (sterowany przez Orion).     

Wszelkie informacje o działalności Federacji Światła/ Rady Galaktycznej (to są te same siły sterujące) jako organizacji, która działa na rzecz ochrony Ziemi są w przekazach fałszowane. Jeżeli czytacie przekazy archanielskie, wiedzcie, że pełno w nich manipulacji, błędów i nieścisłości, wymieszanych z „ochłapami” wiedzy ze Źródła. Osoby, które przekazują tę „wiedzę” pod wpływem channelingów (czyli 5 poziom) i tłumacze, zdają się zupełnie nie rozumieć tego, co przekazują i mylić pojęcia (nawet te podstawowe jak wymiar i poziom). W efekcie wychodzą bzdury, niewiele mające wspólnego z Prawdą Źródła na poziomie Zero.         

W rzeczywistości pod pozorem pomocy Ziemi, polityka Rady Galaktycznej jest formą zawoalowanego wampiryzmu energetycznego oraz działań szerzących chaos i utrwalających w ludzkich umysłach programy na walkę z mrokiem. Warto pamiętać, że odcedzenie prawdy Źródła Wszystkiego Co Jest od manipulacji fałszywego światła z przekazów „sojuszniczych” wymaga nie tylko znajomości poziomów energetycznych, ale także czystego pola, wolnego od obciążeń energetycznych zakładanych istotom przez te frakcje kosmiczne.  

Podsumowując, aspekty podróży w odmiennych stanach świadomości po wcieleniach i formach, kryją w sobie wiele pułapek i niebezpieczeństw, w które mogą wpaść nowicjusze, naiwni, głodni mistycznych doznań i energetycznych fajerwerków oraz fascynaci przygód energetycznych po „astralu” kierujący się własnym dobrem, zamiast Najwyższym Dobrem. 

W szerszym kontekście kosmicznej historii, te manipulacje związane są bezpośrednio z polityką międzygalaktyczną. Pierwsza cywilizacja na Ziemi pochodzi z cywilizacji z innej galaktyki (Andromedy), a na Andromedę wiedza ta przybyła z innego wszechświata. Źródłem konfliktów politycznych jest walka o władzę, o moc Światła i o zdolność tworzenia życia. Istoty, którym brak Światła (własnego generatora mocy), poszukują źródeł pozyskiwania energii. Przestań być takim źródłem dla obcych energii, ponieważ energia życia dana Tobie z Czystego Światła jest dla Ciebie. Przestań wierzyć w politykę, bo i ta na poziomie kosmicznym jest tylko formą odciągania Twojej energii i uwagi od życia, Prawdy i autentycznego rozwoju. 

Istoto Światła – Jesteś Tu po to, aby doświadczać i tworzyć to, co przynosi czystą Radość Istnienia i Tworzenia, roztaczając w ten naturalny sposób wdzięczność i Czyste Światło, dzięki czemu swoim istnieniem pomnażasz Miłość i autentyczne Dobro – działanie dla Najwyższego Dobra, zamiast oddawać i trwonić siły na walkę, negatywny rezonans i wikłanie się w toksyczne schematy.  

Sprawdź narzędzia rozwoju według naturalnego, zdrowego wzorca. Uwolnij się od iluzji wiedzy, mocy i duchowości:c

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest