CZEGO BRAKUJE W „KODZIE EMOCJI” B.NELSONA?

Poznaj brakujące elementy struktury „Kodu emocji”, które są standardem w zdrowym wzorcu świadomej pracy z energią. Odkryj 8 niezwykłych korzyści ze stosowania „Kodu emocji” dostrojonego do poziomu Źródła Życia! Dowiedz się, dlaczego zaktualizowany „Kod emocji” jest świetną alternatywą dla skomplikowanej kinezjologii neuroenergetycznej.
uwalnianie emocji

„Kod Emocji” i druga część „Kod Ciała” to popularne książki opisujące metodę samouzdrawiania, którą opracował dr Bradley Nelson.

Z punktu widzenia Uniwersalnej Świadomości jest to bardzo plastyczne narzędzie, które łatwo oczyścić z astralnych podpięć, iluzji wiedzy i mocy oraz zakotwiczyć w częstotliwości Źródła Życia. Ugruntowanie tej metody w zdrowym wzorcu rozwoju i duchowości zdecydowanie zwiększa potencjał „Kodu emocji” jako narzędzia do świadomej pracy ze sobą. Praktyka tak zaktualizowanej i ulepszonej metody otwiera szereg wspaniałych korzyści.

8 niezwykłych korzyści ze stosowania „Kodu Emocji” dostrojonego do poziomu Źródła Życia:

• Wzrasta dynamika uwalniania emocji

W takcie jednego podejścia można standardowo uwolnić bez większego wysiłku nawet do kilkudziesięciu emocji. W praktyce oznacza to skrócenie czasu sesji z kilku miesięcy, tygodni lub dni do kilku lub kilkunastu godzin. To szczególnie istotny czynnik w sytuacjach krytycznych, przy nieznośnym ataku bólu, itp.

• Znika „niesprawdzalność”

Umiejętność wykonania testu ciała lub testu kinezjologicznego – bez astralnych podpięć, przekłamań Uniwersalnej Prawdy, rozpraszających wątpliwości, energii sugestii i sabotażu wypaczających zdrową istotę sytuacji – oto główny haczyk decydujący o tym, czy człowiek jest w stanie samodzielnie posługiwać się „Kodem emocji”.
Stosując test ciała w Źródle Życia znika zjawisko „niesprawdzalności”, o których autor informował w książce. Między innymi, nie istnieją takie sytuacje, w których kogoś nie można zeskanować, nie da się mu zrobić Kodu emocji lub wychodzą jakieś sprzeczne informacje.

• Znikają pomyłki

Sprawdzanie informacji z pola energii bezpośrednio z poziomu Źródła Życia eliminuje wszelkie pryzmaty zniekształcające percepcję. Źródło Życia – Czyste Światło to najwyższa częstotliwość istnienia, czyli wolna od wszelkich energii kontroli i manipulacji. Czysty przepływ pra Energii Życia poza wszelkimi iluzjami i ograniczeniami. Do tego potrzebny jest jednak prowadzący proces, który jest świadomą Istotą Światła ze stabilnie zakotwiczonym polem energetycznym w częstotliwości Źródła Życia i doświadczeniem w świadomej pracy z energią Czystego Światła.

• Wzrasta zdolność sprawdzania w trudnym stanie emocjonalnym i fizycznym

Umiejętność wykonania testu ciała lub testu kinezjologicznego z poziomu Źródła Życia umożliwia używanie „Kodu emocji” nawet, gdy bardzo źle się czujemy fizycznie lub psychicznie. Dzieje się tak, ponieważ stając w częstotliwości Czystego Światła jesteśmy w stanie uziemić i zminimalizować odczucie bólu lub dyskomfortu a ciało chętnie współpracuje oraz lepiej daje sobie radę z uziemieniem i przepustowością energii.
To bardzo cenna możliwość, dzięki której możemy procesować „Kodem emocji” nawet podczas silnego ataku bólu lub psychicznej huśtawki. Częstotliwość Źródła Życia powoduje, że łatwiej nam przepuścić przez siebie najtrudniejsze odczucia a jednocześnie na fundamentalnym poziomie pozostać w punkcie Zero – zdrowego stabilności, wewnętrznej równowagi, zrównoważonego podejścia, dystansu, neutralności, zaufania, wiary, skupienia na esencji rozwiązania dla Najwyższego Dobra, itp.

• Rozwijamy intuicję oraz bezpośredni kanał komunikacji z Energią Życia

Jak najczęstsze przebywanie w częstotliwości Źródła Życia i praktyka ćwiczeń rozwojowych z tego poziomu istnienia w dynamiczny sposób podnosi osobistą wibrację człowieka, rozwija naturalne ekstrasensoryczne umiejętności, pogłębia świadomość częstotliwości Czystego Światła oraz wzmacnia poczucie wiarygodności we własnych oczach, dzięki czemu budujemy zaufanie do siebie, własnej intuicji, wglądu i zdolności klarownej interpretacji informacji z pola energetycznego.

• Wzrasta koherencja ciała z uzdrawiającą częstotliwością Źródła Życia

Obecność w częstotliwości Źródła Życia odbudowuje, stabilizuje i rozwija przepustowość energii bez względu na charakter ładunków, z którymi mamy do czynienia. Regularna praktyka świadomej pracy ze sobą w Czystym Świetle podnosi częstotliwość osobistej wibracji, a wzrost koherencji i zdolności do coraz bardziej swobodnego przepuszczania i transformowania nawet ciężkich, gęstych energii bólu czy silnych negatywnych emocji, akceleruje osobistą moc, potencjał i energię samouzdrawiania.

• Alternatywa dla kinezjologii neuroenergetycznej

Można powiedzieć, że „Kod emocji” (nawet w swej oryginalnej wersji) jest czymś w rodzaju bardzo, bardzo mocno uproszczonej kinezjologii neuroenergetycznej, w której pracuje się na setkach punktów w ciele, by odblokować i uwolnić obciążenia w pamięci komórkowej, podczas gdy „Kod emocji” używa tylko meridianu centralnego.
Dodatkowe uzupełnienie „Kodu emocji” o zasady świadomej pracy z energią w Czystym Świetle sprawia, że staje się narzędziem będącym prostą, nieprzekombinowaną alternatywą dla kinezjologii neuroenergetycznej. Należy także wziąć pod uwagę fakt, iż oficjalnie kinezjologia neuroenergetyczna wciąż zawiera w sobie poważne zniekształcenia m.in. pojęcia pracy z energią i duchowości, co generuje podpięcia do niższych poziomów energetycznych. W związku z brakiem instruktażu, który prowadzony byłby z poziomu Uniwersalnej Świadomości, brakuje doświadczonych praktyków tej metody, którzy potrafiliby pracować z poziomu Źródła Życia. Ponadto, jest to metoda wymagająca nawet kilku lat intensywnej nauki, a „Kodu emocji” może używać każdy, kto potrafi prawidłowo wykonać testy ciała.

• 2 część czyli „Kod ciała” okazuje się….zbędny

Można powiedzieć, że „Kod emocji” wzbogacony o Mądrość Wszechświata i zdrowy wzorzec pracy z energią staje się narzędziem samowystarczalnym dla praktyka świadomej pracy z energią Czystego Światła. Można spokojnie obyć się bez tej skomplikowanej księgi drugiej „Kod ciała” a tym bardziej bez drogiej aplikacji na telefon, na której tak naprawdę zarabia metoda. Sam w sobie tom drugi warto mieć na półce biblioteki i może stanowić cenną inspirację do poszukiwania tematów do uzdrowienia lub w celu szczegółowego doprecyzowania obszarów w ciele, co rzadko się zdarza. Jeśli pracujemy z emocjami z poziomu Źródła Życia okazuje się, że tom 2 będzie dłużej stał i się kurzył niż zajdzie potrzeba, by rozszerzyć proces o ten dodatek.

Czego brakuje w oryginalnej wersji „Kodu emocji” i „Kodu ciała”?

1. Kultura działania z poziomu najwyższej częstotliwości istnienia bez podpięć do astrala

Wszelkie metody i narzędzia aspirujące do pracy z energią i samouzdrawiania bazują na odczycie informacji z pola energetycznego. Taki odczyt ma sens, jeśli jest w 100% kompatybilny z Uniwersalną Prawdą. Częstotliwość Uniwersalnej Prawdy to częstotliwość Źródła Życia. Odczyt nie będzie całkowicie klarowny bez świadomej intencji ukierunkowanej na komunikację tylko z tym, co widać z poziomu Źródła Życia i bez zakotwiczenia w nim świadomości sprawdzającego.
W przypadku pracy z energią nie tylko skuteczność procesów świadczyć może o tym, że proces został prawidłowo zidentyfikowany i przeprowadzony.
Niektóre procesy do pewnego momentu mogą wydawać się skuteczne, aż wyjdzie na jaw prawda: niewiedza, subtelne manipulacje energią i mocą, nadużycia, podpięcia energetyczne i inne skutki uboczne działania z poziomu astralnych iluzji wiedzy i mocy.
Są one możliwe do oczyszczenia i całkowitego uzdrowienia bez nawrotów tylko z najwyższego poziomu częstotliwości istnienia, zatem prędzej czy później i tak wszystkie eksperymentalne drogi pseudo duchowości zaprowadzą nas do Źródła Życia.

2. Metodyka zadawania pytań kompatybilna z Uniwersalną Świadomością

W odróżnieniu od oryginału, metodyka używania „Kodu emocji” z poziomu Źródła Życia odbywa się nie jedno etapowo a w trzech etapach:
1. sprawdzanie zablokowanych emocji jawnych, następnie 2. sprawdzanie ukrytych zablokowanych emocji i co najważniejsze na koniec: 3. weryfikacja + uwalnianie jawnych a następnie ukrytych emocji mogących prowadzić do NAWROTÓW negatywnego schematu, od którego chcemy się uwolnić (np. choroby czy toksycznego modelu reagowania).
Jeśli nie wyprocesujemy dokładnie tego, co może być hakiem emocjonalnym wtłaczającym z powrotem w niechciane schematy, wówczas możemy znów zacząć gromadzić zablokowane emocje i wykonany proces uwalniania okaże się nietrwały, tylko częściowo skuteczny lub w ogóle nieskuteczny.

3. Rzetelna identyfikacja źródła zablokowanych emocji

Kolejna znacząca różnica między stosowaniem oryginalnego „Kodu emocji” a wersją dostrojoną do częstotliwości Źródła Życia dotyczy świadomości, skąd zablokowane emocje są odziedziczone lub przejęte. W praktyce świadomej pracy ze sobą, oprócz sprawdzania kolejno, czy zablokowana emocja została odziedziczona lub przejęta po matce, ojcu bądź z rodu, w przypadku odpowiedzi negatywnej należy sprawdzić, czy została odziedziczona lub przejęta ze świadomości zbiorowej + doprecyzowanie, o jaką grupę chodzi (np. kobiet, matek, przedsiębiorców, nadwrażliwych, pokrzywdzonych, itp.).
Jeśli zablokowana emocja nie została przejęta z tego poziomu istnienia, sprawdza się dodatkowo poziom Duszy i hasło „zewsząd po trochę”.
Oczywiście nie ma gotowego szablonu zawierającego kompletną listę wszystkich potencjalnych grup.
Sprawdzając informacje w Źródle Życia, właściwa grupa lub poziom istnienia wyświetla się na bieżąco i prowadzący proces niemal automatycznie jest naprowadzany na właściwe hasło. Dlatego jakość testu podnosi zdolność jasnego czucia, widzenia, słyszenia i wiedzenia – umiejętności konieczne w pracy profesjonalnego uzdrowiciela lub terapeuty.

4. Formuły intencyjne z Czystego Światła

W oryginale brakuje kluczowego elementu charakterystycznego dla struktury świadomej pracy z energią, jakim jest najmocniejsze narzędzie uzdrawiania przez świadomość – formuły intencyjne z Czystego Światła.
Zastosowanie formuł intencyjnych ze Źródła Życia podczas oczyszczania „Kodem emocji” ugruntowuje proces na poziomie najwyższej częstotliwości istnienia. Dzięki temu mamy pewność, że oczyszczenia dokonujemy:
– czystą, autentyczną Energią Życia bez astralnych podpięć i manipulacji
– w harmonii z Naturalnymi Prawami
– na wszystkich poziomach istnienia, zamiast wybiórczo i powierzchownie
– odżywiamy oczyszczoną przestrzeń Czystym Światłem, by wesprzeć regenerację i zdolność przyswajania zdrowych wzorców istnienia w miejsce usuniętych lub odblokowanych emocji.

Podsumowanie

„Kod emocji” jest wartościowym narzędziem w apteczce samouzdrawiania, nawet w oryginalnej formie ze wszystkimi swymi brakami. To, że ktoś dotąd używał oryginału z błędami, nie musi wcale oznaczać, że tylko mu się wydawało, że coś uzdrowił. Nie musi też oznaczać, że od razu nabawi się podpięć. Wozem drabiniastym także dojedziemy na miejsce, tylko że nie autostradą i nie tak komfortowo jak najnowszym Bentleyem. Świadomy rozwój ma to do siebie, że weryfikuje jakość metod i narzędzi w Źródle Życia, dostrajając je do zdrowych wzorców istnienia i funkcjonowania.

Jeśli mimo stosowania „Kodu emocji” w oryginale lub formie zaktualizowanej w Źródle Życia tematy nie uzdrawiają się lub nawracają, może to oznaczać, że oprócz tego narzędzia należy dokonać identyfikacji procesu i włączyć dodatkowe narzędzia adekwatne do natury blokady, która nie puszcza. 

Skorzystaj ze sprawdzonych narzędzi pracy ze sobą w Czystym Świetle, aby wesprzeć swoje procesy dostrajania się do zdrowych wzorców istnienia:  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest