CZYM RÓŻNIĄ SIĘ USTAWIENIA W ŹRÓDLE ŻYCIA OD USTAWIEŃ HELLINGEROWSKICH?

Poznaj 6 głównych błędów powszechnej metody ustawień hellingerowskich, które prowadzić mogą do poważnych energetycznych powikłań poustawiennych. Dowiedz się, czym różnią się ustawienia w Źródle Życia wykonywane w zdrowym wzorcu pracy z energią bez ryzyka astralnych podpięć i negatywnych skutków ubocznych. Odkryj inspiracje, co i jak ustawiać z poziomu Źródła Życia.
Ustawienia systemowe

Ustawienia rodzinne i systemowe to popularna metoda pracy ze sobą i uzdrawiania wszelkiego rodzaju konfliktów, zwłaszcza w rodzie i tych dotyczących palących nas problemów. 
Obserwacja rynku i rozwoju metody zapoczątkowanej przez Berta Hellingera pozwala na jeden podstawowy wniosek: im większa świadomość ustawiających, tym szerszy zakres tematów, które można uzdrowić tym narzędziem oraz rosnąca zdolność korzystania z potencjału ustawień tak, by uzdrowić wzorce istnienia bez skutków ubocznych i wyrządzania krzywdy.

Podstawową kwestią jest definicja „ustawienia”. 
Co to znaczy w zdrowym obrazowaniu? 

Jaką funkcję pełni ustawienie w zdrowym wzorcu pracy z energią?

Z poziomu Uniwersalnej Świadomości ustawienie oznacza proces dostrojenia ustawianej reprezentacji do naturalnego zdrowego wzorca istnienia. Jeśli tematem ustawienia jest coś, czego w ogóle w zdrowym wzorcu istnienia ma nie być, wówczas proces polega na oczyszczeniu pola energii.

Ustawienia w Źródle Życia stwarzają unikalną przestrzeń, w której możliwa jest synergia różnych narzędzi świadomego rozwoju, np. wglądu jasnowidzącego, deklaracji wolności, dekodyki, metody 100%, 3U, formuł kasacyjnych i programujących z Czystego Światła. 
Synergiczna moc to coś znacznie więcej, niż tylko suma pojedynczych błogosławieństw, które płyną ze stosowania instrumentarium w świadomy sposób.

Czym różnią się ustawienia w Źródle Życia od ustawień hellingerowskich?

Ustawienia z poziomu Źródła Życia różnią się zasadniczo od konwencjonalnych ustawień hellingerowskich przede wszystkim pojęciem ustawienia i jego funkcji jak również tym, że prowadzący i główny reprezentant to przynajmniej dwóch jasnowidzów, którzy działają z poziomu Uniwersalnej Świadomości, respektując Naturalne Prawa Wszechświata i zdrowe wzorce istnienia. 
Gdy Mądrość Wszechświata nadzoruje ustawienie, możliwa jest radykalna zmiana i uzdrowienie postawy życiowej, jeśli jest zielone światło synchronii i Duszy człowieka na to, by reprezentujący stanęli w imieniu reprezentowanego w zdrowej energii, zwolnili się z blokujących wzorców i przyjęli zdrowe podejście. 
Z perspektywy Uniwersalnej Świadomości można (a nawet należy) ustawiać dosłownie wszystko (co dotyczy nas samych), ponieważ umiejętność zdrowego ustawienia rzeczywistości jest atrybutem świadomego podejścia, rozwoju i pracy z energią. Możemy zatem ustawiać „istotę” zjawiska: emocje, modele reakcji, wszystkie cząstki domagające się uwagi, ciało, organy, Duszę, swoje sfery życia, relacje, archetypy. Każdy zdrowy wzorzec istnienia jest Żywą Istotą jakiegoś pojęcia, więc chodzi też o to, by ustawiany „obiekt” zestawić w relacji ze Zdrową Istotą (np. Emocjonalną, Życia, Miłości, Dobrostanu, Szacunku, Współistnienia, Pracy, Odpowiedzialności, Sprawiedliwości, itd.).

Jednocześnie warto podkreślić, jak cennym błogosławieństwem jest dorobek Berta Hellingera. W głębokim szacunku do korzeni ustawień, rozwijajmy ich potencjał.

6 najczęściej popełnianych błędów w konwencjonalnej sztuce ustawień:

 • Zakładanie, że przyczyną każdego konfliktu jest sytuacja w rodzie

Z poziomu Uniwersalnej Świadomości wiadomo jednak, że zależą one również od uwarunkowań Duszy powstałych w wyniku doświadczenia składającego się na historię Duszy oraz od wzorców istnienia przyjętych za własne. Te aspekty determinują charakter doświadczeń człowieka od poczęcia, a zatem wpływają również na wzorzec przyjścia na świat, jakość relacji z rodem i otoczeniem oraz na cały model funkcjonowania w życiu. 
To dość częsty błąd, zarówno w filozofii ustawień hellingerowskich (jak i Totalnej Biologii). W tym drugim przypadku wciąż popularny jest dogmat, że aby rozwiązać swój konflikt zdrowotny, trzeba odnaleźć przyczynę w relacjach rodowych. Czyli, jeśli np. nie możesz zapytać mamy o przebieg ciąży, trudno będzie rozwiązać Ci Twój konflikt, a błądzenie i poszukiwanie rozwiązania zająć może wiele czasu (pochłonąć wiele godzin sesyjnych i pieniędzy zainwestowanych w spotkania z ekspertami Recall Healing).

Tymczasem, świadoma praca ze wzorcami istnienia wykonywana z poziomu Uniwersalnej Świadomości jest w stanie rozwiązać każdy konflikt bez względu na to, czy znasz swój ród, historię lub nie. Analogicznie, w zdrowym wzorcu pracy z energią zasada ta dotyczy sztuki ustawień.

 • Zakładanie, że tylko jedno wydarzenie z przeszłości odpowiada za cierpienie

Obciążenia zazwyczaj tworzą zestawy. To całe pakiety uwarunkowań złożone z mniej lub bardziej świadomych wzorców, traum, przekonań i postaw życiowych wypracowanych w odpowiedzi na nie. 
Co więcej, poszczególne elementy tworzące zestaw obciążeń mogą być zakotwiczone na różnych poziomach istnienia. Dlatego sama praca np. z Wewnętrznym Dzieckiem czy tylko z poziomu poprzedniego wcielenia może być wybiórcza i nieskuteczna. 
Zestawy obciążeń należy postrzegać całościowo, odnosząc się holistycznie do każdego poziomu istnienia. Żeby móc to zrobić, trzeba najpierw być świadomym, co to są „poziomy istnienia” i dysponować darem ekstrasensytywności, który umożliwia dogłębną komunikację ze sobą jako Istotą Wielopoziomową, a następnie z innymi również postrzeganymi jako takie istoty.

 • Zmuszanie klienta do uznania, szacunku, wybaczenia – przyjmowania do serca ludzi i sytuacji, przez które czuje się straumatyzowany

Proces wglądu i uzdrawiania w zdrowym wzorcu nie polega na zmuszaniu się do przyjęcia zdrowej postawy, lecz na stworzeniu komfortowych warunków, w których ta cząstka w nas, która cierpi, złości się, buntuje, tkwi w roli ofiary, nie może wybaczyć, nie chce konfrontacji, itd., DOBROWOLNIE dojrzewa do stanu uznania, akceptacji i dopiero wtedy może naprawdę wybaczyć. 
W zdrowym wzorcu ustawień, w tym procesie rolą prowadzącego i ustawiających się w reprezentacjach jest stworzenie maksymalnie wysokowibracyjnej energii wsparcia, która daje zielone światło najpierw na integrację zdrowego pojęcia i funkcji uznania oraz przebaczenia. 
Dzięki temu pole świadomości klienta zaczyna rozumieć głębszy sens i mechanikę energii uznania. 

 • Ustawienie jawne i ryzyko manipulacji energią poprzez sugestię lub wedle własnego widzi mi się

Gdy wiemy, co ustawiamy, pojawia się ryzyko sugestii, która może zanieczyszczać klarowność wglądu, odgrywania ról i kierowania ustawieniem. Nawet, jeśli mamy 100% czyste intencje, podświadomy umysł może przemycać odczucia i nasuwać wyobrażenia, które będą częścią naszej osobowości a nie jasnowidzącym, klarownym obrazem ustawianej sytuacji tak, jak ją widać w Źródle Życia. 
Należy pamiętać również o tym, że nie wszyscy terapeuci oferujący swe usługi na rynku rozwoju duchowego i osobistego to głęboko świadome Istoty Światła pracujące z poziomu Uniwersalnej Świadomości/ Czystego Światła, bez podpięć astralnych, w pełni uczciwe, kompetentne, z przepracowanymi wzorcami, bez duchowego ego, obdarzone darem jasnowidzenia, jasnoczucia, itp. Gdy brak zdrowego systemu wartości i ważności, będzie się to przekładało na kulturę ustawień.

W zdrowym wzorcu ustawień, w tym procesie rolą prowadzącego i ustawiających się w reprezentacjach jest weryfikacja, na ile to możliwe, by w jawnym ustawieniu zachować 100% czystości przepływu bez ulegania sugestiom. Jeśli nie, rozwiązaniem jest ustawienie niejawne, w którym tylko prowadzący jest świadom reprezentacji.

 • Brak zainteresowania efektami ustawienia

Ideą większości powszechnie wykonywanych ustawień jest samo ujrzenie sytuacji i pozostawienie jej rozwoju bez ingerencji. Ustawienia hellingerowskie zakładają raczej bierną obserwację dynamiki, nie podejmując korekty wzorców istnienia, jeśli ustawienie samoistnie nie prowadzi do rozwiązania. Takie podejście prowadzi do wielu dramatycznych sytuacji, w których procesy zostają rozgrzebane i pozostawione bez transformacji w kierunku świadomego doprowadzenia do harmonizacji energii. 
W konsekwencji może to przyczyniać się do poważnych dramatów i dysharmonii w życiu człowieka, gdyż raz zainicjowany proces wymaga nawigacji i przeprowadzenia go do końca, czyli do ugruntowania w zdrowym wzorcu istnienia. Przynajmniej w zdrowym wzorcu rozwoju, pracy z energią, pracy z emocjami i transformacji. Z punktu widzenia zdrowego BHP energetycznego, większość ustawień przeprowadzanych zgodnie z metodą Berta Hellingera to brak profesjonalizmu, a nawet ryzyko pogorszenia sytuacji w polu energetycznym.
W zdrowym wzorcu pracy z energią, baczną uwagę zwraca się na to, czy sytuacja już jest ustawiona, czyli dostrojona do zdrowego wzorca tematu, czy należy ją pozostawić i dać się energii wybrzmieć lub może wymaga strategii procesu, by nawigować do uzdrowienia.

 • Brak higieny energetycznej w ustawieniach grupowych

Oprócz rażącej nieznajomości energetycznego BHP będącej ciemną stroną rynku ezoterycznego, a które jest przecież podstawą zdrowej higieny pracy z energią, w powszechnych ustawieniach grupowych w roli reprezentantów ustawia się ludzi, którzy… akurat przyszli na spotkanie. 
Nie prowadzi się żadnej weryfikacji poziomu ich świadomości ani selekcji energetycznej, które wyeliminowałyby udział pasożytów energetycznych oraz ryzyko energetycznych powikłań poustawiennych. 
W zdrowym wzorcu pracy z energią rzetelna znajomość i stosowanie zdrowej higieny energetycznej decydują o tym, czy terapeuta nadaje się w ogóle do tego fachu oraz czy z klientem możliwa jest praca z energią i w jakim zakresie.   

Wielu klientów uczestniczących w takich ustawieniach grupowych przyznawało, że często zdarzało się, iż ktoś nie wyszedł z reprezentacji <sic!> i pozostał w ustawieniu, co jest niedopuszczalne. Gdzie był wtedy prowadzący?

Najczęściej ustawiane tematy w Źródle Życia

Najczęściej ustawiane tematy w Źródle Życia pokazują spektrum możliwości, jakie daje to narzędzie; najważniejsze tematy dla klientów oraz oddają powagę życiowych spraw do rozwiązania, z którymi trudno było skutecznie poradzić sobie innymi metodami i narzędziami.

• Problemy zdrowotne i emocjonalne dzieci
• Energia mieszkania/ domu/ działki
• Autosabotaż
• Opętania
• Wymarzony klient
• Kondycja firmy/ projektu
• Depresja 
• Ciąża zagrożona
• Relacja z Energią pieniędzy
• Uzależnienia
• Kondycja związku partnerskiego
• Relacja z Energią Życia
• Relacja Duszy i ciała

Przykłady korzyści z ustawień w zdrowym wzorcu

•Unikasz ryzyka astralnych podpięć

•Unikasz ryzyka energetycznych powikłań poustawiennych

•Omijasz autosabotaż, który uniemożliwiał rozwiązanie Twoich problemów innymi metodami świadomej pracy ze sobą 

•Przestajesz czuć się zależnym od grupowych warsztatów – możesz ustawiać wtedy, kiedy potrzebujesz i bez energetycznego prostytuowania się 

•Oprócz samego ujrzenia dynamiki relacji i myślenia życzeniowego, że sama się od tego przetransformuje, możesz od razu i świadomie ustawić siebie w zdrowej postawie i zakończyć schematy, które przestały Ci służyć

•Odbudujesz kulturę zdrowej dbałości o siebie jako Istotę Wielopoziomową 

•Rozwijasz mentalność świadomej istoty, doświadczając wartości, jaką daje zdrowy wzorzec energetycznej dbałości

•Odbudowujesz i pielęgnujesz swoją łączność ze Źródłem Życia

•Rozwiązujesz sytuacje dla Najwyższego Dobra, zapobiegając przekształcaniu sygnałów alarmowych w dramaty życiowe

•Odbudowujesz pole energetyczne i swoją relację Żywą Istotą pojęć będących fundamentem spełnionego wariantu życia 

Inspiracje do ustawień w Źródle Życia

 • Głęboki proces uzdrawiania niezaspokojonych przyrodzonych potrzeb człowieka

Każdy człowiek przychodzi na świat z siedmioma fundamentalnymi potrzebami, które należą do Przyrodzonych Naturalnych Praw Żywych Istot. Przyrodzone i naturalne oznacza, że nie można ich nabyć ani stracić, ponieważ nie są przedmiotem, lecz Żywą Istotą. Świadomość tych wartości jest w nas Żywa, gdy swobodnie wyrażamy je sobą, czujemy i respektujemy bezwarunkowo. W ten sposób jesteśmy ich wibracyjnym odpowiednikiem, więc mogą być dominującą – żywą i życiodajną energią w naszym życiu. Siedem fundamentalnych potrzeb człowieka należy do kontraktu między Duszą dziecka i jego rodziców. Gdy dorośli o tym zapominają, dzieci przypominają o kontrakcie i egzekwują swoje Przyrodzone Prawa. Gdy prawa te są łamane, dziecko najpierw zabiega o spełnienie swoich naturalnych potrzeb, następnie zaczyna niestrudzenie egzekwować je walką i agresją, aż w końcu poddaje się i rezygnuje – przestaje wierzyć, że jego potrzeby zostaną zaspokojone.
Jako dorośli ludzie nosimy w sobie wiele ran wynikających z powyższego zaniedbania. Choć staramy się dążyć do swoich celów, coś to skutecznie utrudnia i sabotuje, przynosząc nam wiele cierpienia i rozczarowań. 
Pakiet ustawień w Źródle Życia pomoże skutecznie uporać się z raną Wewnętrznego Dziecka i wesprzeć zdrowy proces dojrzewania, by stać się zdrowym dorosłym.

 • System energetyczny – harmonizacja czakr  i budowa jednolitego pola Czystego Światła

Pakiet ustawień w Źródle Życia to dobry sposób na uporządkowanie kondycji swojego systemu energetycznego i regulacji zdrowego przepływu Energii Życia we wszystkich sferach. Od tej kondycji może zależeć nasze zdrowie, odporność energetyczna, poczucie ochrony i pieczy, zdolność do utrzymania wewnętrznej równowagi, relacja z ciałem i emocjami, doświadczanie relaksu, Radości Życia czy spełnienia. Tu kryją się modele funkcjonowania i mechanizmy obronne, które determinować mogą nasze najgłębsze uwarunkowania. 
Większość ludzi żyje w bardzo ograniczających wyobrażeniach o swoim systemie energetycznym i niewiedzy na temat uwarunkowań swojego profilu energetycznego oraz naturalnej strategii działania. 
Ustawienia w Źródle Życia mogą doskonale wyregulować negatywne zjawiska związane z zarządzaniem centrami zdefiniowanymi i niezdefiniowanymi, niwelując poważne dysfunkcje, które znacząco wpływają na komfort życia.

 • System wartości i ważności – ustawienie wszystkich sfer życia

Trudności z integracją zdrowego systemu wartości i ważności to fundamentalna przyczyna zatorów we wszystkich sferach życia człowieka. Ustawienie zdrowej relacji z każdym elementem zdrowej hierarchii wartości to potężne wsparcie, które w korzystny sposób wpływa na kluczowe obszary życia: relację ze Źródłem Życia, relację ze sobą, swobodę ekspresji Autentycznego Ja, zdrowie i witalność, relacje z innymi oraz finanse.
Harmonizacja ta przynosi ogrom samoświadomości, zrozumienia i ulgi, ukierunkowując i dodając pewności siebie, by móc zaufać Mądrości Wszechświata, opiece pola energetycznego, naturalnemu procesowi życia, działaniu dla Najwyższego Dobra. Oczyszcza i odbudowuje relację z Prawdą Uniwersalną, ugruntowuje poczucie wiarygodności we własnych oczach, dodaje otuchy, by z odwagą dokonywać wyborów spójnych z uniwersalnymi wartościami.

 • Ustawienia archetypowe

Szczególnym rodzajem harmonizacji ze zdrowymi wzorcami istnienia są ustawienia archetypowe w Źródle Życia. Archetypy energii żeńskiej takiej jak Pra Matka, energii męskiej jak Pra Ojciec i archetyp Pra Łona istnienia to zapomniane fundamenty energetycznego poczucia zadomowienia. 
Bogactwo zdrowych archetypów wspomaga uzdrowienie poczucia wewnętrznej spójności, zgody i współpracy dopełniających się przeciwieństw. Sprawia, że odzysku-jemy poczucie siebie jako Kompletnej i Pełnowartościowej Istoty połączonej ze Wszystkim Co Jest. Poprzez odkrywanie i harmonizację relacji z pierwiastkiem męskim i żeńskim, energią kontrastu i biegunowości, uzdrawiamy pierwotny konflikt oddzielenia od Źródła Życia stanowiący główną przyczynę energii konfliktu wewnętrznego mającego swe odzwierciedlenie na Ziemi. Świadoma praca z archetypami jest szczególnie cennym modułem w procesie uzdrowienia traum relacyjnych i rodzinnych, wzorca partnerstwa, Miłości i spełnienia w życiu osobistym. 
Ustawienia archetypowe służą przywróceniu w polu zdrowego przepływu energii żeńskiej i męskiej, aby kobieta była w stu procentach kobietą a mężczyzna funkcjonował jako stuprocentowy mężczyzna, co zapewnia stawanie w mocy zamiast w sile, a także daje pozytywny skutek dla ciała, narządów wewnętrznych i ogólnej dyspozycji życiową energią. Kiedy kobieta stoi w sile, traci mnóstwo życiowej energii i zmaga się z życiem, a gdy wraca do swojej przyrodzonej mocy, jej sprawy są błyskawicznie załatwione bez wysiłku. Podobnie, gdy mężczyzna nie stoi w przyrodzonej mocy, czuje się słaby, bezsilny, wyeliminowany z życia. Zdrowe archetypy przywracają pełnię Mocy i Radości Kreacji.

 • Ustawienia dla dzieci

Wielu ludzi waha się zdecydować na ustawienia dla swoich dzieci – i słusznie, ponieważ jest to delikatny temat wymagający Czystej Świadomości, wyjątkowego wyczucia i profesjonalizmu. Ustawienia w Źródle Życia prowadzone są przez Uniwersalną Mądrość Wszechświata, co eliminuje ewentualne błędy w sztuce pracy z energią. 
Warto wiedzieć, że pole energetyczne dzieci to zazwyczaj nowszy system operacyjny niż dorosłych. Dzięki temu dynamika procesów jest znacznie szybsza. Dodatkowo, pamięć komórkowa dzieci ma znacznie mniej obciążeń niż u dorosłego człowieka. 
Ustawianie dzieci w Źródle Życia to wspaniałe doświadczenie, które uczy jak bardzo z każdym pokoleniem i dekadą zwiększa się świadomość i potencjał rozwoju ludzkości, receptywność oraz naturalne podejście do transformacji energii. Z tego powodu świadomym ludziom zajmującym się profesjonalną pracą z energią Czystego Światła jest znacznie łatwiej pracować z dzieckiem w jego polu niż ze starszymi pokoleniami. Częstotliwość pola dzieci jest często bardzo otwarta na Uniwersalną Świadomość lub zbliżona do niej, czyli także do częstotliwości świadomego terapeuty kwantowego. Jest też zazwyczaj znacznie wyższa niż świadomość przeciętnego dorosłego. Dlatego dzieci na poziomie codzienności czują się nierozumiane, a podczas ustawienia mają często dużo uwag do przekazania dorosłym. Szczególnie płody, niemowlęta i maluchy, które jeszcze nie potrafią mówić, a swoje potrzeby i uwagi wyrażają stanem zdrowia, licząc na jego zdrowy odczyt. Do ok. 13-15 roku życia pole dziecka jest połączone z polami rodziców i bez ustanku odzwierciedla uwarunkowania rodowe – po to, by je ujrzano i zintegrowano. Przestrzeń ustawień w Źródle Życia umożliwia m.in. zdrową regulację tej zależności, by zdjąć z małych ludzi nadmiar poczucia misji transformacji energii. 

 

Ustaw swoją rzeczywistość!

W zdrowym wzorcu istnienia zdolność ustawiania rzeczywistości jest naturalną strategią zarządzania swoim życiem i rozwojem. 
Jest to zdrowa alternatywa dla powszechnie wdrukowanego toksycznego nawyku dążenia do realizacji marzeń i celów. 
Pułapka dążenia to jedna z największych iluzji świadomości zbiorowej, poprzez którą ludzie utrzymują sami siebie w mechanizmach autosabotażu oraz kontroli i manipulacji umysłu.
Człowiek świadomy mechaniki działania energii w materii wie, że postawa dążenia zawiera w sobie błąd kierunku intencji, który osłabia jego moc kreacji, moc sprawczą i zdolność do zdrowej samorealizacji.

Ustawiać rzeczywistość możemy za pomocą przyrodzonego warkocza zamiaru z Czystego Światła lub wykonując ustawienia w Źródle Życia.

ZAMIAST DĄŻYĆ – USTAW
ZAMIAST PRAGNĄĆ – USTAW
ZAMIAST WĄTPIĆ – USTAW

 

*Powyższy tekst jest fragmentem e-booka “Praktyczny poradnik:Ustawienia w Źródle Życia”, K.S. Barczyńska, Crystal Arya 2024

Skorzystaj ze sprawdzonych narzędzi pracy ze sobą w Czystym Świetle, aby wesprzeć swoje procesy dostrajania się do zdrowych wzorców istnienia:  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest