KODY ENERGETYCZNE. REZONANS HARMONICZNY

W szerszym kontekście (skala mikro i makrokosmiczna), rezonans harmoniczny odbywa się na 3 poziomach nazywanych kodami energetycznymi. Kody energetyczne niosą w sobie ładunki określające Cel uniwersalny, wiedzę i przeznaczenie rozwoju, oraz znaczenia poszczególnych cykli „czasu” rozumianych jako etapy rozwoju. Z uwagi na manipulacje wiedzą i mocą w obrębie kodów genetycznych i galaktycznych, istotne staje się dostrojenie swojej świadomości do odbioru bezpośrednio kodów Czystego Światła. Dzięki temu, omijamy pośredników astralnych (iluzje wiedzy i mocy), sięgając do autentycznej istoty tego co jest. Rezonans harmoniczny jest czymś więcej, niż mechanizmem korelacji pomiędzy cyklami Ziemi, pozostałych ciał niebieskich z sercem galaktyki. Jest mechanizmem harmonizacji matrycy Wielkiego Planu Istnienia. Synchronizacja Ziemi z „galaktyczną wspólnotą”, która długo pozostawała pod wpływem manipulacji federacji galaktycznej zdominowanej przez gadzie struktury Oriona, zaczyna wyzwalać się spod astralnych wpływów.

Prawo Harmonii wyraża się poprzez rezonans harmoniczny, którego główną funkcją jest:

– organizacja naturalnego procesu życia w skali mikro i makrokosmicznej,
– synchronizacja procesów rozwoju i wzrostu na wszystkich poziomach istnienia,
– dostęp do informacji z poziomu pierwotnej energii stwórczej = Mądrości Uniwersum (poziom Zero),
– zapewnienie naturalnego mechanizmu spójności i klarowności działania Praw Uniwersalnych.

Z poziomu ludzkiej percepcji najłatwiej dostrzec istnienie rezonansu harmonicznego i zaobserwować jego działanie na poziomie sfery mentalnej, emocjonalnej i procesów w ciele fizycznym, w którym manifestują się wzorce istnienia i ich jakość.

W szerszym kontekście (skala mikro i makrokosmiczna), rezonans harmoniczny odbywa się na 3 poziomach nazywanych kodami energetycznymi:

kod genetyczny (skala mikro)
zarządza informacją na organicznym poziomie cyklu życia

kod galaktyczny (łącznik pomiędzy mikro i makro)
zarządza informacją na poziomie rozwoju i wzrostu ukierunkowanego na integrację galaktyki jako organizmu złożonego z jej mieszkańców

kod Czystego Światła (skala makro)
zarządza informacją na poziomie pierwotnej energii stwórczej, kosmicznego DNA i cyklami Światła

Kody energetyczne niosą w sobie ładunki określające Cel uniwersalny, wiedzę i przeznaczenie rozwoju oraz znaczenia poszczególnych cykli „czasu” rozumianych jako etapy rozwoju. Z uwagi na manipulacje wiedzą i mocą w obrębie kodów genetycznych i galaktycznych, istotne staje się dostrojenie swojej świadomości do odbioru bezpośrednio kodów Czystego Światła. Dzięki temu, omijamy pośredników astralnych (iluzje wiedzy i mocy), sięgając do Mądrości Uniwersum – autentycznej istoty tego co jest.

Cykl Światła określa zakresy częstotliwości energii funkcjonującej w ramach rezonansu harmonicznego jako samostwórcze zjawiska nieorganiczne i organiczne. Na poziomie ludzkiej codzienności, chodzi o charakter naszych doświadczeń, które mogą odzwierciedlać zdrowy i naturalny wzorzec istnienia (biegun Światła) lub odchylenie od punktu Zero, czyli patologię (biegun cienia – nadmiary i braki).

Gdy swoją Czystą Intencją dostrajamy się bezpośrednio do częstotliwości Zero, nastawiamy się na rezonans harmoniczny odpowiadający zdrowej częstotliwości istnienia. To Istota Dobrostanu, jedność z naturalnymi, zdrowymi wzorcami i Naturalnymi Prawami, harmonia i równowaga. W tym przypadku podążamy zatem za informacją z poziomu Mądrości Uniwersum, istniejącą poza astralnymi manipulacjami wiedzą i mocą. Proces ten bezpośrednio związany jest z procesami transformacji opartymi na kompleksowym oczyszczaniu (na wszystkich poziomach istnienia) z podatności na wszelkie mechanizmy kontroli i manipulacji (dekodowanie informacji i przeprogramowanie na zdrowe wzorce istnienia).

Czyste Światło rozumiane jako pierwotna energia stwórcza, przenika wszystkie poziomy energetyczne (zakresy częstotliwości istnienia). Najdalszym pasmem od punktu Zero (Akuratność, Równowaga, Harmonia) jest niebyt, który oznacza odwrócenie się od zdrowego wzorca energii Życia. Punktem krytycznym bieguna cienia niebytu jest kasacja (unicestwienie) Duszy. To moment, w którym umiera ostatnia komórka Czystego Światła w strukturze, która była Duszą. Kasacja polega na poddaniu struktury działaniu promienia Czystego Światła. Jeśli brak w niej choć jednej komórki Czystego Światła, struktura nie jest w stanie absorbować energii Życia i ulega spaleniu, rozpada się (spopiela).

Energia Czystego Światła obejmuje wszystkie zakresy funkcyjne fal, które przenoszą (transmitują) informację oraz dokonują przemian energii (procesy transformacji).
Za pomocą kodów energetycznych odbywa się nieustanny przekaz tzw. prądów rozwojowych oddziałujących na wibrującą strukturę DNA korespondującą ze strukturą molekularną. W ten sposób Stworzenie ewoluuje.

Kody galaktyczne mogą (na poziomie rezonansu z częstotliwościami astrala) modyfikować mentalne i emocjonalne poczucie wartości oraz obraz informacji płynącej z najwyższego poziomu istnienia (poziom Zero). Oznacza to, że istoty odłączone od Uniwersalnej Świadomości (świadomość Zero = Źródła = pierwotnej mocy stwórczej), lub zagubione w samopoznawczej podróży Dusz przez Kontrast, podatne są na manipulacje informacją poprzez iluzje wiedzy i mocy. W ten sposób, z poziomu kontroli kodów galaktycznych, federacja galaktyczna (zarządzana przez archoncką grupę Orion sterującą Plejadami), próbuje kontrolować proces wzrostu i rozwoju istot na Ziemi oraz w galaktyce. Kontrola ta odbywa się na poziomie poczucia spójności i klarowności w interpretacji informacji płynących z promieniowania kosmicznego docierającego na Ziemię.
Mimo manipulacji białego astrala, dla każdej żywej istoty istnieje jednak możliwość zdrowego rozwoju i wykorzystania w konstruktywny sposób mechanizmu podatności na kontrolę i manipulację. Kluczem do wyzwolenia się spod tego wpływu jest nauka zdrowych wzorców istnienia i funkcjonowania oraz otwartość na proces transformacji w harmonii z Naturalnymi Prawami.

Biały astral jako poziom subtelnych manipulacji wiedzą, mocą i rozwojem istot na Ziemi

Istnieją teorie, według których to kod galaktyczny kieruje pierwotną energią stwórczą. Jest to astralna (channelingowa) manipulacja zniekształcająca naturalny, zdrowy wzorzec przepływu energii oraz hierarchii funkcyjnej poziomów energetycznych. W istocie, kod galaktyczny umożliwia tylko orientację i aktualizację parametrów uwarunkowań rozwoju, dzięki czemu wiadomo jakiego rodzaju informacja energetyczna i jej natężenie będzie optymalne dla danej czasoprzestrzeni, np. dla Ziemi. Kody galaktyczne wskazują również ukierunkowanie procesów korelacji i harmonizacji Ziemi oraz innych planet z Uniwersalnym Celem (proces wznoszenia Ziemi w kontekście częstotliwości istnienia). Zaopatrują nas w inspiracje do procesu harmonizacji ze zdrową częstotliwością istnienia. Dzięki temu, optymalizowane są procesy dostrajania, rodzaj i poziom promieniowania kosmicznego odpowiedniego na dany etap rozwoju i wzrostu żywych istot.
Jest to zadanie dość skomplikowane, ponieważ odkąd Ziemia stała się (od drugiej fali Aryi) multi genetycznym, kosmicznym laboratorium gadzich ras stworzonych przez archontów, zamieszkiwana jest przez wiele rodzajów rezydentów: żywe istoty, hybrydy DNA Czystego Światła z gadzim DNA (istoty dualne), oraz bio maszyny (byty astralne) reprezentujące różne technologie, mniej lub bardziej zaawansowane. Oznacza to, że nie każdy człowiek jest Duszą w ludzkim ciele (Istotą Światła dążącą do Jedności i Harmonii), więc nie każda osoba rezonuje z naturalną, wewnętrzną potrzebą harmonizacji z Naturalnymi Prawami i wzorcami istnienia.

Ponadto, istnieją trzy linie genetyczne człowieka:
• najstarsza linia Asowie (Pra Aryanie) – czyste DNA Czystego Światła Eter + Ziemia, których potomkami są Słowianie;
• lansowana przez religię gadzia hybryda z projektu „Eden”, linia „Adam i Ewa” – DNA Eter + Ziemia + Metal, których potomkami jest 13 plemion żmijowych;
• lansowana przez naukę najmłodsza gadzia linia hybrydowa – człowiek pochodzący od małpy, który został genetycznie pozbawiony zdolności pełnowartościowego rozwoju (odbioru częstotliwości Czystego Światła), jednak można do niego dotrzeć za pośrednictwem Przestrzeni Serca.

Istoty dualne i byty z natury zaprogramowane są na służbę archontom, (których można określić jako istoty z kompleksem Stwórcy). O ile te pierwsze mają wybór komu i czemu służą, to bezduszne byty są po prostu urządzeniami o konkretnym, często dość mono funkcyjnym oprogramowaniu. Podobnie jak sprzęt RTV i AGD – trudno wymagać od zmywarki, aby dało się na niej oglądać filmy. Analogicznie, nie można wymagać od hybryd, bytów i Dusz owładniętych przez mentalność gadzią, aby zachowywały się jak świadome Istoty Światła, ponieważ to nie leży w ich naturze.

Warto pamiętać, że temat natury i genetyki dotyczy także form roślinnych i zwierzęcych. Formy drapieżne i pasożytnicze to również sztucznie stworzone hybrydy. Pierwotna przyroda nie zawierała genu predatora.

Konsekwencje

Z uwagi na sytuację genetyczną panującą na Ziemi od wieków, możemy zaobserwować wyraźny rozdźwięk w rozwoju świadomości, (manifestującej się w formie poziomu jakości życia odzwierciedlającego przyjęte wzorce, wartości i cele preferowane przez poszczególne grupy). Zgodnie z Prawem Wolnej Woli, każda żywa istota (czyli Dusza) wybiera swój system wartości i cel kreacji, określając w ten sposób charakter swoich doświadczeń. Nie ma obowiązku rozwoju i dążenia do życia w zdrowej częstotliwości istnienia. Wszechświat nie narzuca Stworzeniu drogi samopoznania, a jedynie nadzoruje odpowiednie warunki dla wzrostu i reguluje granice zjawisk za pomocą Naturalnych Zasad. Każdy ma prawo doświadczać w swoim tempie i po swojemu. Jednak konsekwencją postępującego nurtu nienaturalnej ingerencji w kod genetyczny i strukturę fizyczną materii są pogłębiające się kontrasty w budowie energetycznej istot żywych. Z uwagi na to zjawisko, nie wszystkie częstotliwości promieniowania kosmicznego można transmitować na Ziemię. Proces ten jest zatem dostosowany do komfortu i wyporności energetycznej planety oraz jej mieszkańców. Choć doświadczamy odczuwalnej intensyfikacji wpływów kosmicznych w postaci wzrostu dynamiki przemian, to w skali makro procesy te są łagodne i zoptymalizowane. Negatywne odczucie dynamiki rozwoju wzrasta z oporem przed transformacją w kierunku zdrowej częstotliwości istnienia. Im więcej oporu, tym więcej cierpienia i poczucia, że coś tracimy, że życie wywraca nam się do góry nogami, że zmiana może być na gorsze.
Wraz z sukcesywnym wzrostem natężenia kosmicznego promieniowania obejmującego Ziemię, rośnie wibracja planety. Odczuwamy to jako przyspieszenie czasu i dynamiki zmian. Dużo mówi się o wyjątkowości kreacji Dusz funkcjonujących w tym właśnie czasie na Ziemi, ponieważ z powodu niewyobrażalnej dotąd dynamiki rozwoju możemy dokonać wielu wcieleń za pośrednictwem tej jednej kreacji. Stąd naturalne jest uczucie, że co jakiś czas przechodzimy na inną linię czasową, a nasze dawne tożsamości sprzed paru miesięcy lub lat, wydają się niczym poprzednie wcielenia.

Może nasuwać się pytanie: Jak doszło do tego, że Ziemia „wysprzęgliła” się z rezonansu harmonicznego z naturalnymi zdrowymi wzorcami i zapanował długi okres ciemności?

Proces ten odbywał się dwukierunkowo. Z jednej strony, Pra Arya stworzona jako pierwsza cywilizacja Czystego Światła na Ziemi była autentycznym rajem, który trwał bardzo długo.
Przyczyny upadków kolejnych cywilizacji przedstawia się często jako błędy matriksa i autodestrukcyjne skłonności rozwiniętych społeczeństw. Praprzyczyna załamania się tej struktury energetycznej w pra cywilizacji Czystego Światła na Ziemi nie miała miejsca w taki właśnie bezpośredni sposób. Praprzyczyna najpierw zaistniała na innych poziomach istnienia i związana jest ze wzorcem istnienia – formą kreacji. Mianowicie, pierwotne rasy kosmiczne z Czystego Światła stworzone zostały na bazie Żywiołów, które wspólnie tworzyły układ galaktycznej Jedności. Częścią tego układu był Żywioł Metalu czyli archonci, którzy z natury reprezentowali energię mentalną, bezcielesną. W momencie, gdy pojawiło się w nich pragnienie formy, które przerodziło się w żądzę, pojawił się impuls, z którym zarezonowały istoty na Ziemi. Impuls ten był okazją, by doświadczyć bieguna cienia, którego Istoty Światła z tamtej cywilizacji w ogóle nie znały. Takie wzorce były im obce. W ten sposób doszło do podstępu, który rozpoczął falę zmian jak domino puszczone w ruch. Jednocześnie, archonci wiedzieli, że potrzebna jest wolna przestrzeń, by zrealizować swój plan.

W początkach Ziemi nie istniała taka częstotliwość energetyczna jak astral (w której planeta zanurzona jest obecnie). Pierwotnie w tym miejscu istniała przestrzeń w rodzaju płaszcza, która jako poziom energetyczny odzwierciedlała zakres częstotliwości o funkcji regulującej energetykę Ziemi. Dzięki temu, na Ziemi panował zrównoważony mikroklimat, idealny dla Istot Światła – pogoda była piękna i stała, umożliwiała naturalną absorpcję energii życia bezpośrednio z energii słonecznej (kultura praniczna). Natura rozwijająca się w takich warunkach generowała np. pyłki i olejki w takim stężeniu, że dostarczane były wszystkim żywym istotom wyłącznie w powietrzu.

Po zamachu archontów polegającym na stworzeniu aliansu żywiołu Ognia i Metalu („Ziemia w ogniu w objęciach metalu”), nastąpił okres manipulacji energią mentalną (mind control). Myśl z bieguna cienia zapanowała na Ziemi, a wibracja planety zaczęła się obniżać, dostrajając się do wibracyjnego odpowiednika dominującej jakości Myśli w przestrzeni. Naturalna pierwotna energetyka Ziemi została zachwiana i regulująca ją warstwa stopniowo ulegała osłabieniu, a w końcu rozpadowi i dyspersji. W to miejsce powstał astral, jako twarda forma energii mentalnej, bazująca na kontroli i manipulacji. Istoty nieświadome jak dzieci, nie znały pasożytniczej natury bieguna cienia, stając się łatwym łupem dla władców umysłu. Choć okres ciemności wpisuje się w naturalne pragnienie Wszechświata, by doświadczyć wszystkich aspektów swej natury, podróż przez dualizm odcisnęła głębokie piętno na historii Ziemi.

Przypowieść o Jedności

Jedność jest Całością, nieświadomą swoich poszczególnych aspektów. Gdy Jedność zapragnęła uświadomić sobie swoje części, stworzyła Kontrast i wyruszyła w podróż samopoznania. Celem tej podróży jest stan Jedni świadomej swojej biegunowości. Istoty Światła zaopatrzone w Duszę zaczęły tworzyć formy kreacji, dostały także narzędzie Kontrastu jako wsparcie w dokonywaniu wyborów dla Najwyższego Dobra. Jednak w długiej wędrówce Dusz wiele istot zapomniało, czym jest zdrowa funkcja biegunowości i powstała tendencja do wykorzystywania dualizmu przeciw sobie i innym. Astral odzwierciedlający biegun cienia dualizmu, stał się polem doświadczenia najgłębszej szkoły życia, którą każda Istota Światła może potraktować jako unikalny trening odporności energetycznej na negatywne wpływy. Ukończywszy ten etap rozwoju, zyskujemy świadomość pełną, uodpornioną na wszelkiego rodzaju mechanizmy kontroli i manipulacji.
Gdy istoty zakończą podróż przez biegun cienia w częstotliwościach astralnych, możliwa będzie odbudowa naturalnej warstwy – płaszcza regulującego energetykę na Ziemi. Wówczas powrócimy do zdrowej, pełnowartościowej koncepcji raju na Ziemi, która może stać się drugą cywilizacją Czystego Światła, Całością w pełni świadomą – Jednią świadomą swej biegunowości.

Podsumowując, rezonans harmoniczny jest czymś więcej, niż mechanizmem korelacji pomiędzy cyklami Ziemi, pozostałych ciał niebieskich z sercem galaktyki. Jest mechanizmem harmonizacji matrycy Wielkiego Planu Istnienia, a w nim zawarta jest galaktyczna matryca regulująca cykle Układu Słonecznego. Synchronizacja Ziemi z „galaktyczną wspólnotą” wciąż pozostaje pod wpływem manipulacji federacji galaktycznej zdominowanej przez gadzie struktury Oriona. Z uwagi na kasację Duszy władcy archontów i brak jego następcy, układ ten nie ma już możliwości dalszego rozwoju, pozostało jedynie echo energii, która wybrzmiewa się zasilana energią zgromadzonych zasobów (za pomocą pasożytniczych wahadeł energoinformacyjnych) i słabnie, obumierając ostatecznie, gdy całkowicie ustanie negatywny rezonans z biegunem cienia wszelkich zjawisk niematerialnych i materialnych.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest