ROK 2024 – UKIERUNKOWANIE POPRZEZ ŚWIADOMĄ OBECNOŚĆ W RUCHU

Energia ukierunkowania dominująca we wzorcu równowagi dynamicznej pojawia się ponownie w kontekście sprzymierzeńca, który wskazuje nam, w jaki sposób nasza uwaga zostaje rozproszona w zbyt wielu kierunkach poprzez uwarunkowania współbrzmienia, przez co nie możemy scentralizować swojej energii i tracimy uważność. Gdy nie jesteśmy w pełnowartościowy sposób Obecni, jak możemy czuć się dobrze w dynamice życia, trafnie postrzegać istotę spraw, cieszyć się życiem i kreować świadomie? Wzorce równości i różnorodności, współpracy, odpowiedzialności, lojalności, wierności i sprawiedliwości stają w tym roku w centrum uwagi. Zaburzenia Świadomej Obecności identyfikować będą ogniska zapalne wskazujące na przyczyny zakłóceń prawości w tych obszarach. Poprzez zyskanie Świadomej Obecności pomagają uzdrowić blokady swobodnego współtworzenia.
sowr

Świadoma Obecność mówi: Jestem. Czuję. Uczestniczę.

Poprzednie trzy lata uniwersalne pomogły nam doświadczyć harmonizacji z poczuciem zdrowego ukierunkowania (równowaga dynamiczna), sztuką równoważenia (równowaga harmoniczna) i współbrzmienia (magnetyczny rezonans). Te trzy elementy to naturalne składowe kolejnego wzorca, który jest motywem przewodnim roku 2024 i kontynuacją zgłębiania jakości współbrzmienia poprzez Świadomą Obecność oraz zdrowe uziemienie. Energia ukierunkowania dominująca we wzorcu równowagi dynamicznej pojawia się ponownie w kontekście sprzymierzeńca, który wskazuje nam, w jaki sposób nasza uwaga zostaje rozproszona w zbyt wielu kierunkach poprzez uwarunkowania współbrzmienia, przez co nie możemy scentralizować swojej energii i tracimy uważność. Gdy nie jesteśmy w pełnowartościowy sposób Obecni, jak możemy czuć się dobrze w dynamice życia, trafnie postrzegać istotę spraw, cieszyć się życiem i kreować świadomie?

Rok 2024 scala i pomaga wyeliminować ogniska niezgody, które zaburzają ład Zdrowej Istoty Życia, doświadczania Wspólnoty Serc i synergii Mocy Kreacji.

Rys. 1 Ewolucja kolejnych etapów wzrostu 2020-2025

Opracowanie własne

Powyższy schemat ukazuje continuum impulsów dla rozwoju żywych istot na Ziemi. Możemy zaobserwować, w jaki sposób poprzednie i następne impulsy tematyczne wiążą się ze sobą i z Archetypami Planu Istnienia. 

Świadoma Obecność – aktualizacja obrazowania pojęcia

Upowszechnione wyobrażenie o Świadomej Obecności jest statyczne i często zakłada izolację od otoczenia w stylu mistrzów oświeconych, którzy udawali się w odosobnienie, składali w ofierze życie prywatne i zawodowe, by zdobyć cenną wiedzę i wgląd w naturę życia. My także często uważamy, że należy udać się w spokojne miejsce, by wyciszyć się, medytować w samotności i w drodze tej kontemplacji zyskać dystans oraz uważność na istotę spraw. To ważny element, by zachować równowagę pomiędzy aktywnością i wypoczynkiem, samotnością i otoczeniem. Jednak potrzebujemy zdrowego wzorca aktywnej Świadomej Obecności, dzięki której jesteśmy jednocześnie aktywnym uczestnikiem życia i świadomym, neutralnym obserwatorem. Wymaga tego ciągle rosnąca dynamika życia, w której coraz intensywniej zdarzenia i procesy nakładają się na siebie, nie dając nam możliwości wciśnięcia aż tak długiej pauzy, by wycofać się i odosobnić, uspokoić, zregenerować i dotrzeć do sedna spraw. Dlatego uczymy się Świadomej Obecności w ruchu, która pozwala na większą stabilność emocjonalną i odporność energetyczną, łącząc umiejętności statycznej Świadomej Obecności z aktywnym uczestnictwem w życiu.  

Istota Społeczna

Lata 2022-2025 ukierunkowane są przez coraz bardziej społeczne energie, to znaczy, że każdy następny rok i jego dominujący wzorzec coraz głębiej weryfikują postawę Ja – Istota Społeczna oraz jakość współistnienia w grupie, równoważąc oś Ja – My. Pierwsza relacja współistnienia to relacja człowieka ze Źródłem Życia oraz świadomość współtworzenia rzeczywistości z Wszechświatem. Jeśli dążę i zmagam się zamiast współtworzyć z synchronią z poziomu przyrodzonej mocy, to także brak mi zdrowego wzorca współistnienia i współtworzenia z innymi. 

Energie społeczne oparte są na Zasadzie Lustra, jak również wskazują na wzorce równości i różnorodności, współpracy, odpowiedzialności, lojalności, wierności i sprawiedliwości. Te kwestie stają w tym roku w centrum uwagi. Zaburzenia Świadomej Obecności identyfikować będą ogniska zapalne wskazujące na przyczyny zakłóceń prawości w obszarach tych wzorców. Poprzez zyskanie Świadomej Obecności pomagają uzdrowić blokady swobodnego współtworzenia.

Ten ósemkowy rok 2024 nasycony jest energetycznie piątkową energią, gdzie splata się sfera mentalna i duchowa. Można powiedzieć, że chodzi o mentalność dojrzałą duchowo – koncepty oparte na zdrowych duchowych filarach oraz bardziej duchowe, czyli świadome energetycznie spojrzenie, które wzbogaca i zdrowo ukierunkowuje analizę umysłową. Jeśli ósemka to zarządzanie a piątka to rytm i ruch, rok 2024 odnosi się do dynamiki świadomego zarządzania w ruchu. W praktyce testowane są uwarunkowania Obecności wpisanej w dynamiczny ruch wszystkich elementów życia i bycia go świadomym.

W archetypach Planu Istnienia Współbrzmienie zintegrowane w 7/7 wkracza w następną fazę harmonizacji: Świadomą Obecność. W 8/8 wymiar harmonicznego współbrzmienia rozszerza się na poziom kodów galaktycznych, ukazując nam potęgę Świadomości. Innymi słowy, 8/8 dociera na poziom głęboko zakorzenionych uwarunkowań Duszy, które możemy zweryfikować i zharmonizować za pośrednictwem kreacji.

8 jest częstotliwością rezonansu harmonicznego i urzeczywistnienia. Z jednej strony mówi o wnoszeniu harmonii do codziennego życia i wyzwalaniu się z egocentryzmu. Z drugiej strony niesie świadomość siebie jako maga, alchemika, lub „pełnomocnika Stworzenia”. Energia ta łączy w sobie istotę materializacji, punkt styczności między fizyczną rzeczywistością, a energią stwarzania. Mówi zatem o byciu świadomym, dokąd zaprowadzą nas nasze myśli, przekonania, emocje i wartości – nie tylko w kontekście naszego własnego życia, lecz także naszego wpływu na otoczenie i wibrację Ziemi.

Wibracja 8/8 sama w sobie jest bardzo aktywna i dynamiczna, więc możemy wyraźnie odczuwać jej siłę oddziaływania, szczególnie jeśli uwikłani jesteśmy w nieuzdrowione wzorce związane z Obecnością i równowagą dynamiczną. Częstotliwość ósemki wiąże się z przyspieszeniem materializacji naszych wzorców, myśli i uwarunkowań, czyli w bezwzględny i konsekwentny sposób ukazuje nam ich jakość na kanwie codziennych wydarzeń, których dynamika rośnie. Wykładnia wzrostu dynamiki rozwoju egzekwuje od nas odpowiedzialność na wyższym poziomie pojęcia, by wypełnić fakultety Duszy obrane w Planie Istnienia – w konkretny, skuteczny sposób, bez tracenia energii na to, co rozprasza i co nie jest tak naprawdę ważne. 

Narzędzia rozwoju świadomości

Dlatego coraz większego znaczenia nabiera nie to, czy w ogóle zajmujemy się swoim rozwojem i świadomością, lecz to, jaki model zarządzania obraliśmy: 

Na ile jesteśmy świadomi jakości i skuteczności koncepcji, metod i narzędzi, które stosujemy na codzień do harmonizacji ze zdrowymi wzorcami istnienia (lub którymi się interesujemy)? 

Na ile inspiracje i metodyka, której poświęcamy uwagę, nadaje się aktualnie w praktyce?   

Na ile nadążamy z integracją procesów i potrafimy adaptować swój styl pracy ze sobą do rosnącej dynamiki energetycznej? 

Na ile potrafimy pogodzić życie ze sferą rozwoju, a na ile jedno od drugiego rozprasza? (Ucieczka od życia w procesy rozwoju lub zaniedbanie rozwoju z powodu zbytniego zaabsorbowania codziennym życiem). 

Chodzi o to, by zweryfikować, czy przypadkiem nie jemy zupy widelcem, skoro mamy do dyspozycji łyżkę. Jeśli kwestia zarządzania procesami kuleje, uświadamianie sobie obszarów do integracji i ich procesowanie może stawać się coraz bardziej przytłaczające. Presja taka odbiera poczucie Zdrowej Istoty Rozwoju. Dlatego należy uważać na mentalne i duchowe ego, ambicjonalne podejście do życia i rozwoju, żądzę sukcesów i skłonności do tyranizowania, jak również na stwarzanie sobie samemu problemów, chwiejną moralność czy zniekształcone poczucie odpowiedzialności.

Główne wyzwania w lekcji Świadomej Obecności w warunkach dynamicznej równowagi

  • UCIECZKA Z TU I TERAZ

Po co gubię Obecność w sobie w zetknięciu z dynamicznym ruchem wielu elementów życia?

Po co żyję przeszłością lub przyszłością zamiast w Teraz?

Jaką funkcję spełnia dręczenie się tym, co było lub czego nie było?

Po co dręczyć się tym, czego jeszcze nie ma lub może wcale nie być?

Jakie tematy wysprzęglają mnie z Tu i Teraz?

Czego potrzebuję, aby wrócić i pozostać w Tu i Teraz?

Jakby to było: świadomie ustawiać rzeczywistość?

Jak radzę sobie z emocjonalnością własną i cudzą w Teraz?

  • BRAK UZIEMIENIA LUB ZBYTNIA PRZYZIEMNOŚĆ

Na ile mój wzorzec uziemienia jest zdrowy i zrównoważony?

W jakich obszarach tracę uziemienie?

Jaką funkcję spełnia bujanie się ze skrajności w skrajność – od przyziemności i usztywnienia do zatracenia, odklejenia od rzeczywistości?

Po co utożsamiam uziemienie z uwięzieniem?

Po co utożsamiam przyziemność z odpowiedzialnością/ dorosłością?

Czego potrzebuję, aby przyjąć zdrowy wzorzec uziemienia i zdrowy obraz siebie jako Istoty zdrowo uziemionej?

Jakby to było: zdrowo uziemiać duchowe energie, lekkość, zachwyt?

Kiedy uziemienie to zasadniczość, bezwzględność i surowość a brak uziemienia to współczucie, szczodrość, ciepło, empatia?

  • DYNAMIKA MANIFESTACJI

Na bazie czego mapuję rzeczywistość?

Po co tkwię w iluzji sukcesów i porażek?

Na ile mam zdrowe ukierunkowane na to, by przetransformować każdą energię/ sytuację/ emocję w sukces Duszy?

Czego potrzebuję, aby umieć odnaleźć się zdrowo w czasie przyspieszeń i w czasie stagnacji?

Na ile potrafię w optymalny sposób spożytkować każdy wariant manifestacji?

Jakby to było: zaufać, że naturalny rytm i dynamika procesów życia działa na moją korzyść?

Czego potrzebuję, aby zaufać naturalnemu procesowi życia?

Na ile współpracuję z naturalnym kosmicznym rytmem?

Na ile tworzę zamiary z poziomu braku, ambicji lub pożądania zamiast z poziomu poczucia siebie jako Istoty Miłości i Dobrostanu?

Na ile kusi, by kombinować z manifestacją zamiast uczciwie wzrastać i kreować?

Na ile mam zdrowe podejście do konsekwencji?

  • AUTORYTET ORAZ ZARZĄDZANIE LUDŹMI ZAMIAST PARTNERSTWA

Na ile wpadam w mechanizm zarządzania innymi lub podporządkowuję się czyjemuś zarządzaniu zamiast stać w zdrowej energii partnerstwa?

Co/ kto jest moim autorytetem i dlaczego?

Po co stawiam ponad Mądrością Wszechświata autorytety oparte na ludzkim umyśle analitycznym lub pragnienia i obawy?

Po co wdaję się w poczucie konfliktu o autorytety, skoro Natura robi swoje?

Czego potrzebuję, aby stać się dla siebie zdrowym partnerem/ partnerką?

Czego potrzebuję, aby uznać i przyjąć Zdrową Istotę Partnerstwa?

Jakie ukryte korzyści czerpię z manipulowania innymi/ wzmacniania się kosztem innych/ wywyższania ponad innych lub poniżania siebie w stosunku do kogokolwiek/czegokolwiek?

  • PRAWDA I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Na ile potrafię ujrzeć i przyjąć zdrowo najtrudniejszą Prawdę bez: wypierania, zaprzeczania, usprawiedliwiania, kombinowania, oburzenia, strachu, ucieczki lub obsesji wpłynięcia na stan rzeczy według uznania własnego umysłu?

Na ile kieruję się w życiu Uniwersalną Prawdą?

Na ile sabotuję Uniwersalną Sprawiedliwość poprzez wchodzenie w rolę sędziego, krytyka i egzekutora?

Czego potrzebuję, by w pełni zaufać Uniwersalnej Prawdzie i Sprawiedliwości?

  • ZASADA LUSTRA

Na ile widzę i uznaję każdego człowieka, sytuację, energię i emocję jako agentów pozytywnej zmiany?

Na ile zdrowo interpretuję odzwierciedlenie i adekwatność tego co jest w odniesieniu do siebie i otoczenia?

Rok uniwersalny o wibracji 8 zwraca także uwagę na pułapki sukcesu takie jak:

– perfekcjonizm

– duma, pycha, szefowanie, protekcjonalizm, upór

– ślepa konsekwencja w działaniu

– mylenie zdrowych aspiracji z ambicjonalnym podejściem

– pracoholizm, praca ponad wszystko inne

– wiara w to, że można nazwać sukcesem sukces materialny kosztem innych sfer życia lub zdobyty przez kombinatorstwo, kosztem uczciwości wobec uniwersalnych wartości

– kult umysłu, racjonalizowanie i materialistyczne podejście

– obsesja sukcesu, luksusu, prominentnego wizerunku

– bezwzględność, wyrachowanie

– wartościowanie żywych istot poprzez ich przydatność, produktywność, ambicje i osiągnięcia

Moc Kreacji – dominanta globalnych prądów rozwojowych

Pamiętajmy, że wzorzec Mocy Kreacji jako lejtmotyw kolektywnych procesów, którym podlegamy wszyscy na ścieżce ewolucji, przechodzi w kolejne fazy ugruntowania. Dzięki temu, w kontekście świadomego rozwoju i obecności na planecie, w centrum naszej uwagi wchodzi świadomość potencjałów i ich zastosowania. Oznacza to rozpoznawanie talentów swojej Duszy i Kreacji (patrz Plan Istnienia), zdrowa świadomość i zarządzenie swoim potencjałem energetycznym (patrz Charakterystyka potencjału) oraz nabytymi doświadczeniami i umiejętnościami.

Procesy oczyszczania, transformacji i harmonizacji zbiorowej świadomości ze zdrowym pojęciem Mocy Kreacji zakotwiczyły się w materii i przeszły do fazy praktycznej. Dotyczą zmiany kolektywnej struktury pod względem celu, organizacji, sposobu zarządzania, by stworzyć wspólnotę Świadomych Istot Światła kompetentną w kwestii harmonizacji działania ludzkości w oparciu o zdrowe wzorce istnienia. Innymi słowy to przemiana przebrzmiałych powszechnych struktur funkcjonowania społeczeństwa w świadomy kolektyw Dobrostanu. Te cele mogą stawać się uwypuklone w inicjatywach społecznych, dlatego ważne, aby uzmysłowić sobie własne tęsknoty i bolączki dotyczące poczucia wspólnoty – by trzeźwo postrzegać modne trendy celujące w budowanie społeczności. 

Kwestie wolności i suwerenności nieodłącznie wybrzmiewają w tle nie bez powodu, skoro kolejny rok uniwersalny 2025 ma w motywie przewodnim wzorzec władzy i mocy.

Matryca poziomów świadomości DNA

Trwające procesy aktualizacji potencjału DNA zwracają naszą uwagę na wiedzę o matrycach poziomu świadomości. Kształtowanie świadomości poprzez Świadomą Obecność w ruchu wpływa w korzystny sposób na procesy akceleracji potencjału osobistego, przyczyniając się również do wzrostu energii stymulujących ewolucję pola świadomości zbiorowej.

Skorzystaj ze sprawdzonych narzędzi pracy ze sobą w Czystym Świetle, aby wesprzeć swoje procesy dostrajania się do zdrowych wzorców istnienia:  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest