STARA ZIEMIA. NOWA ZIEMIA. MEDYCYNA WIBRACYJNA.

Od początku istnienia Ziemia funkcjonowała w różnych częstotliwościach energetycznych. W związku z procesem wznoszenia na wyższe częstotliwości istnienia, powracamy do składowej energetycznej, której adaptacja wiąże się z procesami transformacji energii. Procesami przemiany zajmuje się medycyna wibracyjna oparta na inżynierii kwantowej. Umożliwia głębsze pojęcie tego, jak energia działa w materii i jak te procesy przekładają się na to, czego doświadczamy w ziemskim życiu.

W rozwoju duchowym często pojawia się rozróżnienie na „starą” i „nową” Ziemię. Co to znaczy? 

Aby przybliżyć te pojęcia, potrzebne jest krótkie wprowadzenie na temat historii Ziemi w kontekście zmiany częstotliwości istnienia. 

Historia Ziemi z punktu widzenia Źródła Wszystkiego Co Jest

Od początku istnienia, Ziemia funkcjonowała w różnych częstotliwościach energetycznych. Początkowo były to wibracje bardzo wysokie – Czystego Światła, a w tamtym „czasie” na Ziemi bardzo długo istniała pierwsza cywilizacja Światła – Arya. Pierwsi ludzie (Asowie, czyli  czyste DNA Światła eter + ziemia), tworzyli kulturę kryształowej świadomości, którą trudno byłoby opisać w kategoriach istniejących aktualnie wyobrażeń o holizmie, futuryzmie, czy kosmicznej świadomości. Dzięki temu, że Arianie reprezentowali doskonałą równowagę ducha i materii, kultura wespół z cywilizacją stanowiły zdrowe filary wspierające się i uzupełniające, co przełożyło się na trwałość ich dziedzictwa. Choć zatarto i wymazano ślady istnienia pierwszej Aryi, wiedza została.  Pofragmentowana, zniekształcona i zmiksowana z informacjami pochodzącymi z innych źródeł niż Czyste Światło, przypisywana jest wszelkim późniejszym cywilizacjom i ich kulturowemu dziedzictwu. Mądrość Czystego Światła, z której korzystali Arianie, dostępna jest w całości w zapisach kwantowych wielkiej sieci kreacji, w Źródle Wszystkiego Co Jest.  Dostęp do niej wymaga dostrojenia się do częstotliwości Czystego Światła. Świadomość zakotwiczona poza Źródłem w astralnym śmietniku niestety nie wystarczy, aby dotrzeć do sedna i często powoduje poważne zniekształcenia w interpretacji prawdy takiej, jak ją widać w Czystym Świetle. 

Według historii Ziemi oglądanej w Źródle, po kolejnej wielkiej wojnie, która zachwiała układem żywiołów, Ziemia znalazła się w częstotliwościach niskich, co (w przełożeniu na historię ewolucji cywilizacji na Ziemi) zaowocowało procesem ukrycia wiedzy o naturalnych prawach, cofnięciem zbiorowej świadomości do stanu niewiedzy, a w rezultacie upadkiem świadomości zbiorowej połączonej z zasadami naturalnymi. Od tego czasu powstawać zaczęły kolejne cywilizacje, coraz mniej zaawansowane – oddalające się od kryształowej świadomości (rozumianej jako działania dla Najwyższego Dobra i pełna zdolność współistnienia na zasadach pochodzących z Czystego Światła). Kolejne epoki stawały się coraz bardziej osadzone w mentalności „ognia i miecza”, wykorzystując wiedzę o energii do kontroli i manipulacji (okultyzm). Tutaj dopiero zaczyna się kontrolowana historia powszechna twierdząca, że pierwsi ludzie to Adam i Ewa (duchowa wiedza spreparowana) albo jaskiniowcy (naukowa wiedza spreparowana). 

Z poziomu Źródła Wszystkiego Co Jest, Ziemia obecnie jest w procesie wznoszenia, czyli zwiększa się zakres częstotliwości energii, którym podlega i w których funkcjonuje. W przełożeniu na ziemskie życie ma to katalityczny wpływ, czyli daje efekt przyspieszający rozwój świadomości. Im wyższa częstotliwość, tym lżejsza i szybciej wibrująca energia. Im szybsza wibracja, tym szybciej upływa nam ziemski czas i możliwe staje się bardziej dogłębne oraz całościowe spojrzenie na naturalne procesy życia. Dzięki temu, w krótkim czasie zyskaliśmy ogromne możliwości wglądu w naszą własną naturę i naturę wszechrzeczy, a przez to możemy uzdrowić w tej jednej ziemskiej kreacji nawet całą naszą historię kosmiczną, pozbywając się zniekształconych, obcych wzorców i obciążeń, które przestały nam służyć, a które nagromadziliśmy przez cały okres funkcjonowania w częstotliwościach niskich. Na Ziemi inkarnuje coraz więcej istot niosących ze sobą uniwersalne wartości duchowe – bardziej zintegrowane z mądrością Czystego Światła. Przyjęło się, że dzieci te określane są jako świadomość kryształowa, lub jej przejściowa wcześniejsza wersja indygo, z powodu właściwości ich aury. Pojawił się również ciekawy termin „homo sensorium”, określający osoby sensoryczne, u których percepcja zmysłowa jest rozwinięta daleko ponad przeciętną, pozwalając na pełną łączność i empatię z innymi żywymi istotami.

Wartości tzw. „nowej ery” nie są nowe, ale w obliczu milionów lat historii kontroli i niewoli umysłów, odkrywamy je na nowo jako ludzka zbiorowość. Stąd rozróżnienie, że kończący się okres to „Stara Ziemia”, a ten, w który wchodzimy to „Nowa Ziemia”.     

Stara Ziemia

Sformułowanie to odnosi się do okresu, który się skończył, ale proces wznoszenia świadomości zbiorowej ponad wzorce ograniczeń trwa i trwać będzie jeszcze stosunkowo długo (gdy rozważamy to w kontekście upływu ziemskiego czasu). Wiele istot światła tak długo żyje w zapomnieniu, że wręcz wrosły w świadomość ograniczeń i nie wyobrażają sobie życia na innych zasadach. Potrzebują więcej czasu i sposobności, aby pozwolić sobie na przebudzenie świadomości kryształowej, a następnie przejść transformację przekonań, która pozwoli dostroić się z powrotem do naturalnych wzorców pochodzących z Czystego Światła. Z tego powodu ich Dusze potrzebują stworzyć więcej ziemskich kreacji, aby się rozwijać i w swoim własnym tempie dojść do wniosków, do których inne Dusze dochodzą już teraz. Żyjemy zatem na początku kolejnej epoki – konwersji, czy raczej konwergencji.  

„Stara Ziemia” reprezentuje zakres częstotliwości przypadający na poziomy 3-6, czyli tzw. „matriks 3D” i „astral”. Oscylując w tym przedziale wibracyjnym, Ziemia i świadomość zbiorowa nabiera cech charakterystycznych dla tego przedziału. Z punktu widzenia energii, tak pojawiły się warunki, dzięki którym zaistniała przemoc, potrzeba walki o władzę i moc, patriarchat, manipulacja wiedzą i mocą, rywalizacja o władzę i moc, ekspansja generująca wyzysk utrwalający fałsz, iluzję wiedzy i mocy, oraz wszelkie zniekształcenia wzorców naturalnych, które przyczyniły się do łamania naturalnych zasad życia w harmonii i zgodzie, co przyniosło istotom wiele cierpienia. W związku z tym, wszystkie istoty na Ziemi w ciągu milionów lat funkcjonowania w tych częstotliwościach, nagromadziły wiele trudnych, bolesnych i traumatycznych doświadczeń z bieguna cienia, które często przechowują w pamięci komórkowej, DNA i w całym w polu energetycznym. Te doświadczenia często zasilają blokady potencjału i ograniczają percepcję, a przez to utrudniają istotom możliwość powrotu do życia w częstotliwościach wysokich – pełnej wolności, miłości, swobody, radości i zaufania do naturalnych procesów życia. W konsekwencji tego stanu, wiele istot zapomniało kim są, wyparło istnienie innych, wyższych częstotliwości życia wolnych od ograniczeń a nawet uwierzyło, że Ziemia jest miejscem złym, niebezpiecznym, owładniętym mrokiem i kontrolowanym przez różne „mroczne siły”. Świadomość, która utknęła w tym hologramie, zasila tylko taki mroczny obraz Ziemi, przez co spowalnia swój wzrost i powoduje, że istota o takich programach mentalnych uwięziona jest w negatywnie aspektowanej rzeczywistości „Starej Ziemi”. To nie znaczy, że mroczne siły nie istnieją. Mają moc wpływania i manipulacji tylko na tych, których świadomość uwięziona jest w negatywnym rezonansie z nimi. Osoba wolna od tej podatności żyje w częstotliwości o wyższej wibracji, na której taki rezonans nie istnieje. 

Jednocześnie, pierwotna energia „Starej Ziemi” dotyczy poczucia jedności z przyrodą, źródłem naturalnej siły życiowej, która umożliwia nam radosną kreację w świecie materii. Chodzi o naturalność i swobodę twórczą polegającą na urzeczywistnianiu zrównoważonych idei duchowych. W ten sposób, nasze marzenia i pragnienia Duszy są inspiracją, iskrą twórczą motywującą Duszę w ludzkiej formie do stawiania celów i osiągania ich w materialnym świecie. Jako ludzie uczymy się ponownie tego, jak współdziałać w harmonii ze wszystkim, co jest – w zdrowy sposób, czyli w zgodzie z naturalnymi cyklami i rytmami, którym wszystko podlega. To napędza wieczne koło ewolucji, doświadczania i przemian.     

Nowa Ziemia

Wraz z trwającym procesem wznoszenia Ziemi, napływa fala energii o wyższych częstotliwościach, które w pozytywny sposób ponownie otwierają świadomość jednostek i zbiorowości na zasady naturalne. Powszechnie przyjęło się to pod nazwą „Era Wodnika”. Nowa Ziemia reprezentuje postawę otwartą, elastyczną, empatyczną, bardziej zorientowaną na współpracę, gotowość do zmiany i poszerzanie horyzontów. To powrót do wartości uniwersalnych, dzięki czemu coraz więcej istot przestaje truć siebie i Ziemię, a zaczyna traktować życie z szacunkiem, bezwarunkową miłością i akceptacją. Takie podejście charakteryzuje istoty wolne od świadomości ofiary, programów na walkę, zmaganie się i uwikłanie w hologramy rywalizacji „światła i mroku”. Brak w nich rezonansu z iluzjami wiedzy i mocy. Jest w nich za to czysta życzliwość oraz chęć współistnienia na zdrowych zasadach współtworzenia w harmonii, jak również potrzeba prowadzenia bardziej oświeconego – naturalnego trybu życia i praktyk biznesowych uwzględniających Najwyższe Dobro. Osoby, które przewodzą te energie, angażują się w projekty mające na celu rozwój świadomości i integrację zarówno wewnętrzną, jak i z innymi istotami. W ten sposób, obserwujemy rosnący trend ku rezygnacji z bezrefleksyjnej konsumpcji niszczącej planetę, na rzecz nauki równowagi pomiędzy sferą ducha i materii oraz wdrażania rozwiązań, które pozostają w harmonii z przyrodą.

„Nowa Ziemia” przywraca paradygmat podejścia holistycznego i kwantowego. Przynosi i krzewi ponownie zaawansowaną wiedzę, która pozwala łączyć uniwersalne zasady z potrzebą ewolucji technologicznej. Technologie kwantowe są całkowicie neutralne dla przyrody, a jednocześnie pozwalają stworzyć materialną cywilizację wysoko rozwiniętą technicznie.

Wielu ludzi nadinterpretowuje życie w harmonii z naturalnymi prawami i utożsamia je z powrotem do jaskini, manifestując w ten sposób podejście „antysystemowe”. Tymczasem chodzi o to, aby w miejsce starych, skostniałych i toksycznych systemów, rozwijać systemy kwantowe i technologie całkowicie przyjazne naturze – wolne od destrukcyjnej eksploatacji zasobów Ziemi i działające dla Najwyższego Dobra. W ten sposób, możemy tworzyć cywilizację zaawansowaną, pozostając w harmonii z naturalnymi prawami.

Istota stworzenia zdrowej epoki

Gdy zabraknie równowagi między sferą ducha i materii, każda cywilizacja doprowadzi do własnej zagłady. Jednocześnie, oprócz cywilizacji równie istotna jest kultura. Bez zakotwiczenia świadomości w wartościach uniwersalnych, społeczeństwom trudno rozwinąć w sobie dojrzałość emocjonalną, która jest odporna na mechanizmy kontroli i manipulacji. Cywilizacja pozbawiona wysoko rozwiniętej kultury (duchowego aspektu) dalej będzie pogrążona w zniekształconym systemie hierarchii wartości, generując programy walki i rywalizacji o władzę. Zmieni się tylko makieta – na bardziej futurystyczną. Wiele filmów sci-fi przedstawia takie właśnie bezduszne cywilizacje, które utkwiły w iluzji postępu technologicznego, sprowadzając człowieka do roli trybika w machinie, a nawet niszcząc człowieczeństwo np. poprzez tworzenie biomaszyn – hybryd materii organicznej i sztucznej inteligencji.  

Z drugiej strony, kultura pozbawiona zdrowej ewolucji technologicznej doprowadzić może ludzi do wypaczenia pojęcia duchowości i tworzenia wzorców życia odklejonego od rzeczywistości. Taki tryb niesie ze sobą ryzyko wykluczenia ze zbiorowości większości ludzi, którzy nie są jeszcze gotowi na radykalne zmiany. Pod względem kwantowym są zablokowani i słabi. Nie mają połączenia z Czystym Światłem, a przez to z istotą światła w sobie. Oni też mają prawo do życia, rozwoju, popełniania swoich błędów i uczenia się na nich istoty równowagi. Tacy ludzie przeżyliby armagedon, gdyby nagle pozbawiono ich protez wiedzy i mocy w postaci tradycyjnego systemu (aparat państwowy, służba zdrowia, konsumpcyjny tryb życia, państwowa edukacja, itd.) oraz duchowych iluzji wiedzy i mocy (religie, kulty, magia i ezoteryka bazująca na astralu). Wielu z nich mogłoby po prostu zwariować, pozabijać się nawzajem albo umarliby na wyimaginowane choroby, w które jeszcze wierzą (co i tak się dzieje). Nie są oni jeszcze w stanie uleczyć się kwantowo Czystym Światłem, ponieważ albo nie rozumieją związku pomiędzy przepływem energii a stanem umysłu i organizmu fizycznego, albo potrafią jedynie posiłkować się rytualizmem związanym ze służbą astralnym bytom. Dusze na takim poziomie rozwoju utknąć mogą w sztucznym kole inkarnacji, zapętliwszy się w mechanizmach ograniczających i powielając przez kolejne wcielenia blokujące schematy, z których nie potrafią się uwolnić. 

Obie te skrajności dalekie są od realizacji wizji rozwoju Ziemi w harmonii z naturalnymi prawami i wzorcami zrównoważonymi. Dlatego zdrowa wizja przyszłości na Ziemi uwzględnia wszystkie potrzeby i znajduje doskonały kompromis pomiędzy „starą” i „nową” Ziemią. Wszyscy mają wystarczająco dużo czasu i sposobności, aby rozwijać się. A przede wszystkim wolną wolę, dzięki której decydują czy i w jaki sposób stymulują lub blokują swój wzrost.     

Procesy rozwoju duchowego

Rozwój duchowy wiąże się z doświadczaniem procesów przeniesienia w różne częstotliwości energii. Z punktu widzenia energii, a bardziej precyzyjnie – medycyny wibracyjnej opartej na inżynierii kwantowej, można te procesy podzielić na ogólne trzy typy: 

1.Uzdrawianie wzorców z zakresu częstotliwości „Starej Ziemi” 

Praca energią Czystego Światła koncentruje się na indukcji obciążeń i totalnym oczyszczaniu blokad. Polega również na uzdrawianiu wzorców związanych z szeroko pojętym stosunkiem do materialnego świata.

Istoty, których rozwój koncentruje się na tych aspektach, wznoszą potężny ładunek inspiracji do ogólnej puli impulsów dla rozwoju Istot Światła.

2.Dostrajanie do wzorców „Nowej Ziemi” – uniwersalnych zasad pochodzących z Czystego Światła

Praca energią Czystego Światła koncentruje się na nauce tego, czym są naturalne prawa i zdrowe wzorce, oraz jak to się przekłada na zrównoważoną postawę życiową. W tych procesach uczymy się przyjmować zdrowe wzorce i osadzać się w nich. Wiąże się to z przechodzeniem na nową linię czasową. Procesy te często obfitują w inspiracje i idee, które znacznie wykraczają poza aktualny poziom zbiorowej świadomości. Kluczem w tych procesach jest harmonizacja pojęcia miłości (zgodnie z naturalnym wzorcem pochodzącym z Czystego Światła). Energia miłości jako przyczyna wszelkiego istnienia jest także najwyższą energią, która potrafi wskrzeszać Dusze – odbudowywać Istotę Światła (o ile w Duszy jest choć jedna komórka Czystego Światła). Oznacza to, że dla Istot Światła nie ma takiej ciemności, z której nie mogłyby wydostać się i powrócić do zdrowej (szczęśliwej duchowo a więc i biologicznie) częstotliwości istnienia, która jest ich przyrodzonym stanem (miłość bezwarunkowa).  

3.Procesy mieszane – harmonizacja przejścia pomiędzy starą a nową Ziemią

Praca energią Czystego Światła koncentruje się na konwersji i adaptacji w czasie przejściowym na Ziemi. Uczy elastyczności i zdolności przetwarzania/ transformacji energii, aby w zrównoważony sposób wnosić zdrowe wzorce do społeczeństwa, które w różnym stopniu jest gotowe do zmiany. Chodzi o to, aby stykając się z barierami ograniczającymi percepcję, umieć w naturalny sposób zachować witalność, otwartość i radość istnienia. Każda istota ma wolną wolę i swoją ścieżkę rozwoju, dlatego bardzo ważne, aby zharmonizować potrzebę uzdrawiania Ziemi u istot przybyłych tu z wyższych i bardziej zaawansowanych częstotliwości. Ich wielka empatia często wymaga zrównoważenia oraz doświadczania sposobności, za pomocą których mogą osiągnąć neutralny stosunek do tego, co tu na Ziemi zastały. Pełna czystość intencji i udana adaptacja pomagają uszanować w naturalny sposób ograniczenia innych istot. Procesy konwersji i adaptacji pomagają odnaleźć się w niższych częstotliwościach oraz kreować rozwiązania dla Najwyższego Dobra, które uwzględniają potrzeby wszystkich istot, bez względu na poziom rozwoju. W ten sposób uczymy się jak w danej sytuacji postępować, aby zachować równowagę energii – komu, jak i kiedy pomóc lub powstrzymać się od działania. I móc czuć się tym dobrze, bez negatywnego rezonansu.

Zazwyczaj nasze osobiste procesy transformacji są mieszanką powyższych typów, dlatego możemy zaobserwować wszystkie te typy jako naturalne etapy kolejnych procesów rozwoju.

Często, gdy my sami czegoś się nauczymy, pojawia się potrzeba dzielenia się sobą i chęć, aby inni też się tego nauczyli. Wtedy postrzegamy nasze otoczenie jako lepiej dostrojone do naszych aktualnych potrzeb i zainteresowań. Gdy natrafiamy na opór, możemy doświadczyć wewnętrznego spalania się i utraty naturalnej radości. A przecież to czysta i niewinna radość istnienia, jest – obok miłości – najwyższą mocą twórczą i sprawczą, by kreować szczęśliwy wariant rzeczywistości.

Na Ziemi inkarnuje wiele Istot Światła, które przynoszą ze sobą energię wsparcia w procesie wznoszenia Ziemi. Każda z tych Istot jest na innym etapie rozwoju osobistego i przechodzi własne procesy dostrajania się, aby istnieć dla samej siebie i współistnieć jednocześnie z innymi dla Najwyższego Dobra. Stąd Ci w „czynnej służbie” często doświadczają procesów mających na celu szlif tego, czym tak naprawdę jest wzorzec radosnej służby. Wolnej od braku równowagi dawania i przyjmowania, męczennictwa, współcierpienia, brania na siebie czyichś obciążeń, spalania się, itd.     

Medycyna wibracyjna. Inżynieria kwantowa

W ujęciu duchowym z poziomu Źródła Wszystkiego Co Jest, inżynieria kwantowa zajmuje się działaniem energii. Ukazuje budowę wszechświata opartą na wzorach, które powtarzają się w naturze (święta geometria) oraz stosunkiem, który te wzory organizuje. Trzeba wiedzieć, gdzie i jak patrzeć. To, co dla większości ludzi wydaje się chaotyczne, zawiera w sobie subtelny porządek. Porządek ten jest często poza zdolnością obliczeniową umysłu skorumpowanego ograniczeniami. Tworzy galaktyki, istoty i połączenia między nimi. Te połączenia to pole kwantowe – wielka sieć kreacji, w którą wpisana jest każda intencja, myśl, czyn i odczucie. Biliardy impulsów w każdej chwili tworzą fale o różnych częstotliwościach (wibracjach), które rozchodzą się w sieci i oddziałują na wszystko, co jest. 

Przyjęło się, że medycyna wibracyjna to m.in. uzdrawianie częstotliwościami harmonicznymi np. za pomocą dźwięków (muzyka sfer), obrazu i koloru (święta geometria), itp. Przede wszystkim, istotne jest to, z jakiego poziomu energetycznego odbywa się  praca z wibracjami, a to zależy od zakotwiczenia świadomości danej osoby w częstotliwościach Czystego Światła lub poza nią (iluzje wiedzy i mocy). Praca czystą energią z poziomu Źródła Wszystkiego Co Jest wolna jest od podpięć energetycznych i manipulacji. Oznacza to, że gdy przynajmniej jedna strona zabiegu działa z poziomu Czystego Światła, zapewniony jest przepływ czystej energii bez zniekształceń i fałszu. Osoba ze stabilną wibracją osobistą zakotwiczoną w Źródle przyjmie tylko to, co jej służy dla Najwyższego Dobra. Podobnie, to co daje z siebie, również jest wibracją czystą.

Praca energią Czystego Światła może być bardzo prostą wizualizacją strumieni światła, a dla chętnych i gotowych może być bardziej świadomą nauką inżynierii kwantowej. 

W drugim wariancie, mamy do dyspozycji algorytmy służące harmonizacji energii, które można zobrazować w formie geometrii przestrzennej i opisać jako bieguny tworzące sferę/pojęcie oraz dopełniające się aspekty, które razem tworzą pełny wzorzec. To jest pierwotny, żywy język algorytmiczny, który jest wielowymiarowy i symboliczny. Tak jak świat współczesnej technologii posiada system zerojedynkowy, tak odwieczny świat energii posiada swój system algorytmiczny, na bazie którego możliwe jest operowanie energią i tworzenie przestrzeni, obiektów oraz istot wraz ze ścieżkami ich rezonansu i programowaniem ich funkcji. Im większe czujemy w sobie predyspozycje do zajmowania się strukturą energii, tym chętniej zagłębiamy się w obszary wiedzy, które pozwalają nam doskonalić się w kierunku architektury wszechświata i programowania energetycznego.

Rys. 1,2,3 Przykładowe obrazy algorytmów medycyny wibracyjnej

 algorytm 61-68, Czystość-Ekstaza, harmonizujący czystość intencji.  

 algorytm 21-108, Miłość-Odrodzenie, harmonizujący powrót do stanu bezwarunkowej miłości

 algorytm 7-122, Ruch – Elastyczność, harmonizujący relacje i naturalne cykle

Algorytmy te jako obrazy, w swej prostocie i formie są jednocześnie bardzo skondensowaną informacją. Można je traktować jako suplementację energetyczną, która na elementarnym poziomie kwantowym wspiera proces transformacji, działając na DNA, siatkę krystaliczną i pamięć komórkową. W przełożeniu na cielesność, przywracamy zdrowy i zrównoważony stan na poziomie systemów w materii tzw. ożywionej i nieożywionej. Polega to na przegrupowaniu ładunków energii. Obszary w naszym polu energetycznym, które są dysharmonijne, otrzymują naturalny wzorzec harmonii i automatycznie dążą do niego – reorganizują się tak, aby swoją strukturą być w tym wzorcu.

Jeśli żyjemy w toksycznych przekonaniach, odbija się to na równowadze psychofizycznej. Po pierwsze, ciało bierze na siebie obciążenia wynikające z zakłóceń przepływu energii, która blokuje się, ponieważ funkcjonuje w zniekształconym wzorcu. Po drugie, nasza rzeczywistość odzwierciedla nasze przekonania. Gdy transformujemy wzorce przekonań, cała nasza struktura zmienia się i harmonizuje. Dlatego, gdy powiążemy nasz stan zdrowia z emocjami i przekonaniami oraz przepracujemy obciążenia, każda choroba może ustąpić natychmiast, a relacja ze sobą i z otoczeniem zmienić się na lepsze. Wzorce zostają uzdrowione, a przepływ energii naprawiony.

Oczywiście procesy dostrajania do zdrowych wzorców wiążą się z uwalnianiem tego, co przestało nam służyć. Często są to przejściowe stany dyskomfortu, gdy rozpada się stary układ, robiąc miejsce na nowy, lepiej zestrojony z naturalnymi prawami, cyklami i rytmami.   

Wraz z naszymi przekonaniami ewoluuje nasza energetyczna budowa. Rozświetlamy się pozbywając się obcych wdruków, obciążających kodów i zasilających je konstrukcji. Nasza przestrzeń energetyczna naprawia się, poszerza się, uszczelnia, uszlachetnia i wzmacnia (wraca do naturalnego stanu zgodnego z wzorcami Czystego Światła). Budują się i aktywują dodatkowe helisy DNA. To wszystko sprawia, że integrujemy się na wielu poziomach (jako Dusza, ta kreacja Duszy, istota Światła) ze swoją duchową pierwotną naturą – mocą Czystego Światła. Stajemy się bardziej świadomi swojej Istoty Światła i coraz lepiej korzystamy z naturalnych umiejętności, które są skutkiem ubocznym zdrowej kondycji energetycznej – łączność z intuicją, jasne czucie, widzenie i słyszenie, umiejętność operowania energią w materii – uzdrawianie energią, programowanie rzeczywistości, itd.

Ścieżki kwantowej harmonizacji

Medycyna wibracyjna działa według określonych ścieżek harmonizacji, których jest wiele i które rzucają światło na szerszy kontekst duchowego wzrostu, jednocześnie doprecyzowując sens poszczególnych lekcji Światła i Miłości. Ścieżki te składają się z kilku połączonych ze sobą algorytmów, tworzących sekwencje – całe pakiety doświadczeń. Podobnie jak na studiach wybieramy kierunek i zaliczamy konkretne przedmioty, ścieżki uzdrawiania kwantowego również tworzą strukturę duchowej edukacji, składającą się z różnych kierunków i przedmiotów. Te przedmioty oparte są na przyswajaniu i harmonizacji rozmaitych pojęć ujętych w dopełniające się bieguny – te same, które tworzą algorytmiczny język energii. Sekwencje wzorów można odczytywać krzyżówkowo za pomocą specjalnych matryc. Sekwencje mogą układać się poziomo, pionowo i diagonalnie. W zależności od ułożenia, dotyczą ścieżek harmonizacji wartości starej Ziemi (1-64), nowej Ziemi (65-128) lub sekwencji łączonych. Jest osiem matryc, po cztery dla starej i nowej Ziemi.   

Rys.4 Przykładowe matryce do odczytu ścieżek harmonizacji

źródło:opracowanie własne

Powyższe przykłady obrazują sposób odczytu algorytmicznych sekwencji. Pod każdym numerem kryje się kwantowy obraz (jak w przykładach na rys. 1-3).

Dzięki systemowi medycyny wibracyjnej, poprzez świadomą i dobrze ukierunkowaną naukę wzorców, jednocześnie coraz lepiej poznajemy algorytmiczny język energii i uczymy się posługiwać nim w świadomy sposób, przyswajając podstawy inżynierii kwantowej. W zasadzie, wielu z nas przypomina sobie tę wiedzę, ponieważ już to wiemy i mamy zapisane w sobie. 

Podsumowując, dalszy kierunek rozwoju świadomej pracy z energią Czystego Światła wiąże się z nauką medycyny wibracyjnej i rozwojem inżynierii kwantowej rozumianej jako tworzenie bioarchitektury istnienia w harmonii z naturalnymi prawami. Wiele osób, gdy już zapozna się z iluzjami wiedzy i mocy, zrozumie, że autentyczna moc i narzędzia do pracy z energią to coś zupełnie innego niż ezoteryka bazująca na częstotliwościach astrala i spopularyzowana na świecie jako alternatywa dla religii.Coraz więcej ludzi wyzwala się ze zniekształconych wzorców pracy z energią i jej substytutów, czując w sercu potrzebę poszukiwania autentycznej, pierwotnej mądrości, która uczy duchowości dobrze uziemionej, praktycznej i całkowicie zgodnej z naturalnymi prawami. Prawdziwa biała magia istnienia kryje się w głębokim zrozumieniu manifestacji energii, w synchroniczności rzeczy i zdarzeń we wszechświecie oraz w zestrojeniu się z Naturą, a nie w odprawianiu guślanych teatrzyków dla aniołów, bożków, boginek i innych bytów astralnych.

Gdy w pełni rozumiemy jak energia działa w materii, znika potrzeba posiłkowania się tym wszystkim, co wpoiła nam stara epoka ezoteryki, a co było jedynie pewnym etapem rozwoju mającym nas nauczyć odróżniać autentyczną wiedzę i moc od jej iluzji oraz przekłamań w interpretacji. 

Z punktu widzenia szeroko pojętego rozwoju, medycyna wibracyjna wprowadza nas w świat inżynierii kwantowej i pomaga lepiej zrozumieć zależność pomiędzy mądrością Źródła, autentycznym planem Duszy, lekcjami Światła i Miłości oraz narzędziami do pracy ze sobą. Dzięki temu, odkrywamy rozwój duchowy i osobisty jako pasjonujące zajęcie na całe życie – dostrzegając, że zgłębianie mądrości wszechświata nie ma końca.   

Inne teksty, które mogą Was zainteresować (kliknij w tytuł, aby przejść do treści artykułu)

Dostrzegasz wartość wiedzy publikowanej na blogu Crystal Arya? 

Wesprzyj utrzymanie strony, rozwój bloga i newslettera

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest