POMIAR WIBRACJI (POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO)

Każdy obiekt w materii posiada wibrację, rozumianą jako częstotliwość promieniowania. Potencjał energetyczny istot, miejsc, obiektów lub przedmiotów można scharakteryzować za pomocą pomiaru. Potencjał ten jest zmienny, ponieważ energia płynie nieustannie i podlega rozmaitym wpływom energetycznym. W zależności od tego, czy na badany obiekt oddziałuje wibracja życiodajna lub toksyczna, poziom wibracji może podwyższać się lub spadać. W odpowiedzi na aktualne potrzeby i wymagania pomiarów wibracji o wysokiej rozpiętości, opracowano skalę uwzględniającą pomiar promieniowania w kontekście ładunku życiodajnego i śmiercionośnego, pomiar potencjału energetycznego określającego zawartość Czystego Światła, która daje także możliwość zbadania składu DNA kosmicznego.

Każdy obiekt w materii posiada wibrację, rozumianą jako częstotliwość promieniowania. Potencjał energetyczny istot, miejsc, obiektów lub przedmiotów można scharakteryzować za pomocą pomiaru. Potencjał ten jest zmienny, ponieważ energia płynie nieustannie i podlega rozmaitym wpływom energetycznym. W zależności od tego, czy na badany obiekt oddziałuje wibracja życiodajna lub toksyczna, poziom wibracji może podwyższać się lub spadać.  

Najbardziej rozpowszechniona jest tzw. Skala Bovisa. Analiza wiedzy z poziomu Zero na temat dostępnych skal pomiaru (według tej jednostki) wykazała, że są one za wąskie, aby określić poziom wibracji istot i obiektów wysoko wibracyjnych (zrównoważonych ze Źródłem Wszystkiego Co Jest). W  związku z potrzebą stworzenia dodatkowej skali, powstała ciekawa koncepcja pomiaru oparta między innymi na rozszerzonej skali Bovisa.

Rys.1. Skala pomiaru wibracji

Źródło: opracowanie własne

Skala przedstawiona na rysunku powyżej, służy do określenia poziomu wibracji dowolnego obiektu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi bezpośrednio ze Źródła Wszystkiego Co Jest. Uwzględnia pomiar promieniowania w kontekście ładunku życiodajnego i śmiercionośnego, pomiar potencjału energetycznego określającego zawartość Czystego Światła oraz daje możliwość zbadania składu DNA kosmicznego.

Aby uzyskać zgodność odczytu z tym, co jest jakie w Źródle Wszystkiego Co Jest, sprawdzający najpierw dostraja siebie, swoją Przestrzeń Serca i swoje wahadełko do poziomu Zero.

Co jeśli odczyty się różnią? Który jest autentyczny?

Pomiary wykonywane w tym samym czasie przez ludzi o 100% czystych intencjach – chcące widzieć jedynie Prawdę tak, jak ją widać w Źródle Wszystkiego Co Jest dla Najwyższego Dobra, uzyskają taki sam wynik (lub bardzo zbliżony). Jeżeli pomiary były wykonywane w różnym czasie, należy brać pod uwagę ciągłą zmienność wibracji. Oznacza to, że np. badany obiekt został w tym czasie przetransformowany energetycznie, i/lub człowiek dokonujący pomiaru mógł (mniej lub bardziej świadomie) działać z intencją odbiegającą od pełnej czystości, np. chciał za pomocą pomiaru coś ugrać lub wykorzystać te informacje, aby komuś zaszkodzić. Wykonywanie pomiarów przez ludzi z podpięciami energetycznymi do niższych poziomów (zwykle do 4-6) mogą dawać wyniki rozbieżne, ponieważ w przestrzeni takich osób istnieje podatność na manipulacje energią. Często żyją w obcym hologramie (np. pod wpływem kosmicznych istot, roślin mocy, negatywnych przekonań) i to, co widzą lub czują może być zniekształcone. Jednak, jeśli ktoś z takim obciążeniem wyraża Wolną Wolę połączenia się z czystą Istotą Światła w sobie i pozwala sobie w pełni zobaczyć Prawdę pochodzącą bezpośrednio ze Źródła Wszystkiego Co Jest (poza iluzjami mocy i wiedzy), wtedy istnieje możliwość wykonania prawidłowego odczytu. Dopóki w istocie jest cząstka Czystego Światła, w każdej chwili można ona rozpocząć proces oczyszczania, regeneracji i harmonizacji z poziomem Zero = Źródłem Wszystkiego Co Jest. 

Legenda:

Skala pomiaru wibracji

  • Promieniowanie Życiodajne i  śmiercionośne
  • Potencjał energetyczny 
  • Czystość wibracji na podstawie kosmicznego DNA

 

Promieniowanie życiodajne i śmiercionośne

Do 500.000 – ładunek promieniowania można określić jako zagrażający życiu i szkodliwy dla zdrowia.

0 – 29.999  – śmiercionośne

30.000 – 79.999 – toksyczne  

80.000 – 199.999 – zanieczyszczone

200.000 – 499.999 – trudne warunki

500.000 – 999.999 – standard w matriksie 3D, ryzyko utraty odporności, podatność na choroby, manipulacje i ataki energetyczne

1.000.000 – 4.999.999 – standard w matriksie do 5D, odporność biologiczna i zdolność do uzdrawiania poprzez medycynę naturalną, podatność na manipulacje i ataki energetyczne,

5.000.000 i więcej – pełne połączenie ze Źródłem Wszystkiego Co Jest, pełna odporność we wszystkich aspektach, jasne widzenie, słyszenie i czucie + naturalna, pełna zdolność uzdrawiania wyłącznie z poziomu pracy z energią 

Badanie potencjału energetycznego

Skala, dzięki której możemy określić w % aktualny potencjał energetyczny dowolnego obiektu, jak również zbadać np. stopień wykorzystania naszego potencjału w danej dziedzinie życia.

Skala składa się z 11 kolorów:

Minimum – czarny, szary, brąz,

Medium – czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, błękit, indygo,

Maximum – fiolet z gradientem w biały.

0 – 19.999 – wibracja zbyt niska, aby działać w pełnej harmonii z naturalnymi prawami, świadczy o braku znajomości  i rozumienia jak energia działa w materii,

20.000 – 99.999 – wibracja, w której już są czyste intencje, ale brak jeszcze umiejętności operowania energią w sposób zamierzony, zaczyna pojawiać się świadomość ładunku energetycznego materii

100.000 – 499.999 – wibracja, w której jest świadomość ładunku energetycznego i pojawia się potrzeba dostrajania się do czystej wibracji Światła (poziom Zero),

500.000 – 999.999 – wibracja wahadłowa, z tendencją do wpadania ze skrajności w skrajność. Albo wibracja się ustabilizuje na poziomie Zero, albo nastąpi upadek,

1.000.000 – 4.999.999 – wibracja stabilna, która zaczyna mieć moc uzdrawiania na poziomie molekularnym,

5.000.000  i więcej – wibracja Czystego Światła/ Poziom Zero, Wysokie Istoty Światła, nie da się tej wibracji obniżyć, silna moc uzdrawiania na wszystkich poziomach.

Skład DNA    

Skala, dzięki której można zbadać w % dokładny skład DNA kosmicznego, np. w celu identyfikacji swojego pochodzenia, lub stopnia uszkodzenia/modyfikacji pierwotnego materiału genetycznego. Pomiar stwarza możliwość skierowania swojej uwagi na zagadnienie, oraz może zainicjować proces uzdrawiania wszelkich szkód powstałych w drodze multigenetycznych eksperymentów przeprowadzanych na Istotach Światła z otwartym DNA.

Każdy żywioł ma podziałkę 0-100%.

Im więcej żywiołu Metalu w DNA, tym niższa zawartość wibracji Czystego Światła, co oznacza, że dana istota (proporcjonalnie do wyniku) poddana była nawet licznym eksperymentom genetycznym i w jej przestrzeni na różnych poziomach obecne mogą być obce konstrukcje energetyczne, służące do manipulacji energią i kontroli umysłu. W miarę oczyszczania DNA, poziom ulega zmianie i wzorzec DNA wraca do swej naturalnej (pierwotnej) formy, pochodzącej ze Źródła Wszystkiego Co Jest.   

Rozpoznawanie pochodzenia wibracji

W wielu artykułach na temat skali Bovisa poruszana jest kwestia rozróżnienia wysokich wibracji. Główny argument dotyczy tego, że wysoka wibracja może pochodzić zarówno ze Światła, jak i z mroku. Często oszust może na odczycie mieć wysoką wibrację, która w praktyce przekłada się np. na jego charyzmę i siłę perswazji. Każda istota o wysokiej wibracji ma umiejętność uzdrawiania i wpływania na wibracje. W środowisku ezoterycznym jest to uważane za istotny problem, z powodu działalności wielu osób (nauczycieli duchowych, przewodników, terapeutów, wróżbitów i uzdrowicieli), których intencje są zanieczyszczone. Skoro skala Bovisa nie daje możliwości takiego rozpoznania, to jak to rozróżnić?

Przede wszystkim, jedynym rodzajem prawdziwej mocy jest energia Czystego Światła. Wszelka moc nadawana mrocznym istotom (lub energetycznie pomieszanym) jest iluzją, ponieważ one nie posiadają mocy, tylko czerpią ją od innych istot, do których są podłączone, i które (mniej lub bardziej świadomie) zasilają je swoimi lękami, obawami, projekcjami – czyli uwagą oraz życiową energią. Siła oddziaływania mrocznej istoty zależy jedynie od stopnia podatności innych istot na wszelkie formy manipulacji (takie jak ataki, wampiryzm i systemy kontroli) oraz od pozwolenia na eksploatację. 

Dzięki zaprezentowanej powyżej skali pomiaru wibracji, można sprawdzić wibrację intencji. Każda myśl, słowo posiada częstotliwość energetyczną. Jeśli mamy wątpliwości co do czystości intencji istot postrzeganych jako wysoko wibracyjne, możemy to dodatkowo zbadać.

Istotne jest 100% pewności, że przyciągamy do swojej przestrzeni jedynie istoty/ energie/ osoby o 100% czystych intencjach pochodzących z Czystego Światła (działające dla Najwyższego Dobra) i usunięcie wszelkich przekonań oraz mechanizmów, poprzez które przyciągamy negatywne intencje lub wątpliwości i trudność w odróżnieniu kiedy intencja jest całkowicie czysta.   

Najprościej, dokonujmy wszelkich wglądów tylko z poziomu Źródła Wszystkiego Co Jest – ponad podziałami, iluzjami wiedzy i mocy oraz wszelkimi energiami, które zakłócają prawidłowe obrazowanie Prawdy takiej, jaka ona jest w Czystym Świetle. Wtedy automatycznie mamy jasne widzenie i czucie tego, z jaką energią mamy do czynienia i po prostu wyświetla nam się cały mechanizm obciążeń, jeśli jest.

Pamiętajmy o tym, że każda Istota Światła ma naturalne i przyrodzone prawo do własnego, bezpośredniego połączenia ze Źródłem Wszystkiego Co Jest. Zakotwiczając swoje pole energetyczne i świadomość na poziomie Zero, inicjujemy proces dostrajania się do naturalnych wzorców pochodzących z Czystego Światła. W praktyce oznacza to również fakt, że przestajemy być podatni na jakiekolwiek manipulacje energią, wampiryzm i systemy kontroli umysłu, oraz odzyskujemy odporność energetyczną. Zaczynamy jasno widzieć, czuć i słyszeć Prawdę taką, jaka ona jest. Przestajemy przyciągać do swojej przestrzeni energie, które nam szkodzą i przestajemy mieć potrzebę generowania sytuacji, w których wątpimy co jest jakie, lub coś nam zakłóca swobodny przepływ energii Czystego Światła.  

Jedyną skalą, która dokładnie i autentycznie pozwala rozróżnić skąd pochodzi dana wibracja, jest czystość intencji w Sercu. Dlatego jest to podstawa pracy z energią Czystego Światła i jest ona cały czas w naturalny sposób, bezwarunkowo weryfikowana. Czystość intencji jako wykładnia pracy z energią dla Najwyższego Dobra bezwzględnie ukazuje wszelkie mechanizmy, które tę czystość zakłócają. Mamy wybór oraz dowolną ilość czasu i okazji, aby dostroić się do poziomu Zero i nauczyć się działać w każdej dziedzinie tylko w taki sposób, który jest całkowicie zgodny z czystym, naturalnym wzorcem ze Źródła Wszystkiego Co Jest.     

Podsumowując, istotne jest to, aby zwracać uwagę na potencjał energetyczny materii, którą tworzymy i dążyć do pełnej czystości intencji w kreowaniu wysokich wibracji, które mają moc uzdrawiania – przywracania wszelkich struktur do stanu harmonii z naturalnymi wzorcami pochodzącymi z Czystego Światła. Otoczenie wysoko wibracyjne sprzyja szeroko pojętej regeneracji i rozwojowi dla Najwyższego Dobra. W ten sposób, możemy wspierać podnoszenie się przeciętnej częstotliwości energii świadomości zbiorowej, a przez to proces grupowego dostrajania się do energii bezwarunkowej Miłości. Dzięki temu, możemy wspierać proces rozwoju i wznoszenia Istot Światła na wyższy poziom – dostrojony do naturalnej, pierwotnej wibracji Zero – Czystego Światła. Im bardziej stabilna jest ta wibracja u każdej Istoty Światła, tym większa moc obliczeniowa grupy działającej dla Najwyższego Dobra.  

Poniżej przykładowe pomiary wibracji z dnia 28 maja 2017 r.

Rośliny 500.000 – 999.999

Mięso  20.000 – 99.999

Jeśli osoba o niestabilnej wibracji nagle je podniesie, a później np. zje posiłek niskowibracyjny, to jej wibracja osobista spadnie znacznie bardziej, niż wibracja osoby o całkowicie ustabilizowanej wibracji na poziomie powyżej 5.000.000, lub na co dzień żyjącej w wysokich wibracjach i żywiącej się wysokoenergetycznie.

Kot maksymalnie 1.000.000

Język miłości 700.000 – 5.000.000 i powyżej

Język sabotażu 0 – 70.000

Język bez względu na narodowość, to wibracja uczucia włożona w myśli i słowa

Język Celtycki 50.000 – 2.000.000

Języki nowożytne 15.000 – 1 .000.000

Język angielski 100.000 – 950.000

Łacina 100.000 – 2. 500.000

Alfabety

Głagolica 200.000 – 5000.000 i powyżej

Bukwica 100.000 – 2.000.000

Futhark 250.000 – 5000.000 i powyżej

Hebrajski/ Arabski 70.000 – 1.000.000

Chiński 70.000 – 1.000.000

Staroegipski 100.000 – 1.000.000

Grecki 100.000 – 1.000.000

To samo słowo zapisane językiem wysoko wibracyjnym zwiększa wibrację słowa.

Tokio 50.000 – 350.000

Nowy Jork 15.000-250.000

Bruksela 10.000 – 80.000

Arktyka 80.000 – 950.000

Krzywy Las koło Gryfina 450.000 – 950.000

Monastery w Nepalu 600.000 – 950.000

Jamajka 450.000 – 1.000.000

Wyspa Sobieszewska 500.000 – 1.000.000

Pamukkale 500.000 – 1.000.000

Stonehenge 750.000 – 1.000.000

Białowieski Park Narodowy 800.000 – 1.000.000

Wyspa Wielkanocna 800.000 – 1.000.000

Bieszczady 1.000.000 – 2.000.000

Amazonia 800.000 – 3.000.000

Madagaskar 800.000 – 3.000.000

Ayers Rock i Olgas w Australii 1.500.000 – 3.500.000

Kryształowa Góra w Kraskowie 700.000 – 5.000.000

Piramida Cheopsa w Gizie 2.000.000 – 7.000.000

Teotihuacan w Meksyku 2.000.000 – 8.000.000

Machu Picchu 5.000.000 – 10.000.000

Władimir Putin 20.000 – 500.000

Papież Franciszek 80.000 – 3.000.000

Osho 500.000 – 3.000.000

Nikola Tesla 800.000 – 3.000.000

Księżna Diana 600.000 – 3.500.000

Doda 300.000 – 5.000.000

Michael Jackson 500.000 – 8.000.000

Dalajlama 1.000.000 – 9.000.000

Keanu Reeves 650.000 – 10.000.000

Xiuhtezcatl Martinez 500.000 – 15.000.000

Beata Pawlikowska 7.000.000 – 20.000.000

Hrabia Saint Germain 45.000.000 – 50.000.000

Archanioł Michał 1.000.000 – 3.000.000

Allah 1.500.000 – 4.500.000

Matka Boska 1000.000 – 5.000.000

Archanioł Rafael  1000.000 – 5000.000

Budda 1.500.000 – 5.000.000

Jezus 5.000.000 – 8.000.000

Archanioł Metatron 4.500.000 – 8.500.000

Tara 4.500.000 – 10.000.000

Istoty, które mają w maksymalnym potencjale 5000.000 i więcej pochodzą z Czystego Światła.

Ci, którzy są ludźmi i będą się jeszcze wcielać, mogą jeszcze poszerzyć swój maksymalny potencjał (jest on otwarty).

Zamów skalę pomiaru wibracji

Inne teksty, które mogą Was zainteresować (kliknij w tytuł, aby przejść do treści artykułu) 

Dostrzegasz wartość wiedzy publikowanej na blogu Crystal Arya? 

Wesprzyj utrzymanie strony, rozwój bloga i newslettera

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest