PRACA CZYSTYM ŚWIATŁEM JAKO TERAPIA NATURALNA

Wiele osób kojarzy terapie naturalne raczej z medycyną naturalną, ziołolecznictwem i zdrową dietą. Najbardziej zaawansowanym i doskonałym rodzajem terapii naturalnej jest tzw. uzdrawianie kwantowe (praniczne, fantomowe), rozumiane jako praca Czystym Światłem (kompleksowa praca z energią z poziomu Źródła Wszystkiego Co Jest), obejmująca m.in. kasację wszelkich obciążeń energetycznych, harmonizację energii i transformację przekonań.
PRACA CZYSTYM ŚWIATŁEM JAKO TERAPIA NATURALNA

Wiele osób kojarzy terapie naturalne raczej z medycyną naturalną, ziołolecznictwem i zdrową dietą. Najbardziej zaawansowanym i uniwersalnym rodzajem terapii naturalnej jest uzdrawianie kwantowe rozumiane jako praca Czystym Światłem (kompleksowa praca z energią z poziomu Źródła Wszystkiego Co Jest), obejmująca usuwanie wszelkich obciążeń energetycznych i transformację przekonań. 

Natura to nie tylko organiczna żywność, zioła, rytuały czy zabiegi medycyny wschodniej. Natura jest cały czas do naszej dyspozycji, wystarczy dostroić się do uniwersalnych praw i zrozumieć jak naprawdę energia działa w świecie fizycznym. Wtedy korzystamy w pełni z dobrodziejstw Natury.  

Zalety kompleksowej pracy Czystym Światłem:

 • Odzyskujesz i udrażniasz własną łączność ze Źródłem Wszystkiego Co Jest
 • Zyskujesz możliwość samodzielnego, dogłębnego oczyszczania, odżywiania, regeneracji i aktualizacji (na wszystkich poziomach istnienia) do naturalnych wzorców pochodzących z Czystego Światła
 • Świadoma praca z czystą energią – bez podpięć do iluzji wiedzy i mocy – bez ryzyka uwikłań w negatywne manipulacje energią
 • Rozwój zdolności współdziałania w harmonii z naturalnymi prawami, bez generowania toksycznej energii (dysharmonii)  
 • Integracja sfery duchowej i fizycznej – praktyka duchowości dobrze uziemionej, która polega na zrozumieniu jak energia działa w materii 
 • Podejście zrównoważone do rozwoju – bez cierpienia, walki ze sobą, tresury, męczennictwa, wyrzeczeń, itd.  
 • Ekonomiczne podejście – współpracując z Czystym Światłem oszczędzasz na czasie, zasobach, lekach, suplementach, zabiegach, terapiach, itp. 
 • Uzdrawiasz siebie kompleksowo i wielopoziomowo
 • Otrzymujesz Wsparcie Duszy i dla Duszy w procesach rozwoju
 •  Oczyszczasz karmiczne uwikłania własne, rodu, rasy i wspierasz inne Istot Światła w uzdrowieniu
 • Otwarcie pamięci komórkowej
 • Regeneracja DNA
 • Powrót do naturalnych zdolności jasnego czucia, widzenia, słyszenia 

Praca Czystym Światłem w sposób całościowy i kompletny, może w wielu przypadkach nie tylko wesprzeć wszelkie inne terapie, ale często je zastąpić. Dzieje się tak, ponieważ wszelkie dolegliwości fizyczne i dysharmonie w organizmie mają swoje źródło w przekonaniach i blokadach energetycznych. To, co najpierw istnieje na poziomie energii – w polu kwantowym, następnie manifestuje się w ciele. Dlatego warto uzdrawiać z poziomu źródła i przyczyn, zamiast „leczyć” tylko skutki – fizyczne objawy (choroby). Rodzaj dolegliwości jedynie wskazuje na konkretny obszar energetyczny i emocjonalny, któremu należy się przyjrzeć, zidentyfikować obciążenia, usunąć to, co do usunięcia i przepracować to, co przepracowania z poziomu Źródła, oraz zastąpić wzorcami zdrowymi – które przywracają energię do stanu zrównoważonego.

Poniższy schemat przedstawia istotę dostrajania się do bieguna Światła.

Rys.1  Spektrum doświadczeń – biegun Światła i biegun cienia

 

Źródło: Opracowanie własne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzdrawianie Czystym Światłem

W przełożeniu na pracę z wzorcami i emocjami, to są tzw. „lekcje Światła i Miłości”, które uświadamiają Duszy i kreacji, gdzie i w jakim stopniu rozmijasz się z naturalnymi, zrównoważonymi wzorcami – pochodzącymi z Czystego Światła. Uzdrowienie ich m.in. na poziomie siatki krystalicznej i pamięci komórkowej (podstawowe struktury wszelkich poziomów istnienia), przywraca naturalną równowagę zarówno w sferze duchowej jak i fizycznej. Dolegliwości fizyczne i uciążliwe stany psychiczne ustępują bezpowrotnie, gdy lekcja zostaje w całości zrozumiana, zaakceptowana oraz przyswojona, co oznacza pełne osadzenie się we wzorcach zdrowych i zrównoważonych. To są fakty potwierdzane przez wszystkie osoby uczciwie i kompleksowo pracujące nie tylko energią Czystego Światła, ale generalnie z poziomu świadomości reprezentującej podejście, że każde obciążenie fizyczne ma korzenie w sferze duchowej.    

W praktyce, praca energią Czystego Światła oznacza również, że przestajemy potrzebować doświadczać bieguna cienia w danym temacie i w pełni swobodnie żyjemy w biegunie Światła, zachowując w naturalny sposób równowagę (brak potrzeby generowania nadmiarów i braków, akceptacja biegunowości). Konsekwencją dla zdrowia i ciała jest wolność od potrzeby brania na siebie obciążeń i manifestowania ich w formie dolegliwości fizycznych. To samo dotyczy generowania zaburzeń i ograniczeń w poszczególnych sferach życia, nie tylko tej zdrowotnej, ale i we wzorcach rozwoju, obrazowania siebie, świata, relacji, kreatywności, pasji, sfery zawodowej i finansowej, itd.  

Totalna Biologia – sekretny język ciała 

Jednym z podstawowych narzędzi służących identyfikacji negatywnych przekonań, jest totalna biologia. Poprzez wszelkie dolegliwości, schorzenia, dysharmonie ciała i psychiki, przemawia Dusza, umysł i ciało, wskazując dokładnie, co jest do uzdrowienia. To jasne i wyraźne komunikaty, które można przełożyć na tzw. sekretny język ciała. Dzięki temu, możliwa jest indukcja nie tylko toksycznych programów mentalnych, które przestały nam służyć, ale przede wszystkim dojście do źródeł wszelkich obciążeń, skąd generowane i zasilane są blokady energii, które gdy ignorowane, w końcu manifestują się jako choroby.  

Sama totalna biologia opiera się głównie na dojściu do wydarzeń inicjujących konflikt (np. w okresie prenatalnym lub w dzieciństwie), zatem często może nie wystarczać to, aby skutecznie, dogłębnie i całościowo oczyścić oraz uzdrowić całe pole kwantowe na wszystkich poziomach. Istnieją takie traumy, obciążenia i schematy, które zakotwiczone są np. na poziomie Duszy, w innych wcieleniach i formach, które wymagają większej uwagi i efektywnej metody działania, ponieważ łączą się z potrzebą weryfikacji złożonych pakietów wzorców i mechanizmów. Z pomocą przychodzi kompleksowa terapia Czystym Światłem, która umożliwia dogłębne i całościowe uzdrowienie kwantowe, eliminując możliwe przeoczenia, wybiórczość, patowe sytuacje, nawroty i sytuacje, w których generowane są innego rodzaju dolegliwości, lub gdy innymi metodami trudno dojść do sedna i uzdrowić pierwotną przyczynę.  

Założeniem kompleksowej pracy Czystym Światłem jest dojście do takiego etapu rozwoju, w którym przestajemy potrzebować bólu, dolegliwości, chorób, lęków, dramatów i przeszkód jako motywacji lub szansy na dokonanie zmian. Chodzi o to, aby pozwolić sobie w pełni na to, by procesy rozwoju odbywały się w atmosferze łagodnej, harmonijnej, komfortowej i przyjaznej. Rozwój w biegunie Światła zakłada, że równie dobrze (a nawet lepiej), możemy przepracować swoje lekcje bez potrzeby doświadczania traum, cierpienia i komplikacji, których większość z nas (przynajmniej na poziomie powierzchownym) wolałaby uniknąć. Przez to odciążamy organizm i przestajemy chorować na poziomie fizycznym.   

Oczyszczanie organizmu

Podstawowym narzędziem pracy Czystym Światłem w temacie oczyszczania organizmu jest dogłębna Medytacja Czystego Światła, podczas której można najpierw wykonać kompleksową detoksykację na wszystkich poziomach, a po tym przywrócić ustawienia optymalne, pierwotnie dane z Czystego Światła – wzorce funkcjonowania w sposób zrównoważony. Dzięki temu, zarówno poziomy eteryczne jak i fizyczne mogą łagodnie oraz w naturalny sposób przestawić się na zdrowy i lekki tryb funkcjonowania, czyli odzwyczaić się od działania w zniekształconych wzorcach, które mogły prowadzić do dysharmonii energetycznych, które manifestowały się jako fizyczne dolegliwości i choroby. Każdy system, układ, organ, tkanka, komórka i włókno istnienia reagują na częstotliwość Czystego Światła reorganizując swoją strukturę i powracając do stanu równowagi.  

Oprócz tego, zwyczaj systematycznego przeprowadzania Medytacji Czystego Światła pomaga udrożnić własny, osobisty kanał połączenia ze Źródłem Wszystkiego Co Jest oraz rozwinąć umiejętności przydatne w samouzdrawianiu i pracy ze sobą. 

Oczywiście, warto w tym czasie organizm wspierać w doraźny sposób, stosując np. oczyszczanie ziołami i zachowując lekką, wegetariańską dietę. Część osób, którym trudno oczyszczać się wyłącznie na poziomie energetycznym, odczuwa potrzebę przeprowadzania głodówek. Warto wiedzieć, że rozwijanie umiejętności pracy Czystym Światłem może zastąpić podejście radykalne – oparte na surowej postawie, dyskomforcie, narażaniu się na drastyczne wyrzeczenia i traktowaniu rozwoju jako walki, czy potrzeby pokonywania siebie. Praca Czystym Światłem zakłada pełen szacunek do siebie, akceptację swoich obciążeń. To podejście z miłością, łagodnością i wsparciem, które rozwija umiejętność przepracowywania obciążeń, traktując siebie jak najlepszego przyjaciela i ukochaną istotę. Te same, a nawet lepsze efekty, można osiągnąć bez cierpienia, przymusu, tresury czy głodzenia się. Ponieważ tylko to, co zbudowane na autentycznej miłości jest zdrowe, zrównoważone i pozostaje w zgodzie z naturalnymi prawami.        

Suplementacja

Suplementując wszelkie składniki odżywcze bezpośrednio z Czystego Światła (odżywianie praniczne), z czasem można dojść do wprawy, która całościowo, albo w ponad 2/3 zastąpi suplementację fizyczną. Jest to nie tylko naturalne, ale ekonomiczne. Czyste Światło zawiera w sobie całą Mądrość Źródła Wszystkiego Co Jest, a wraz z tym pozwala przyswajać wszystko, co potrzebne do zrównoważonego rozwoju i funkcjonowania (składniki odżywcze, mikroelementy, pierwiastki, wzorce, itd.) – w doskonałych proporcjach, w nieograniczonej ilości i bez potrzeby poświęcania nadmiernej uwagi w sposób naukowy temu, co ma być dostarczane.

Takie podejście wymaga zaufania do naturalnych procesów życia i pełnego pozwolenia sobie, aby przyswajać suplementy bezpośrednio. Jest to umiejętność, którą można w sobie rozwijać.    

Programowanie umysłu

Umysł jest narzędziem, które działa pod wpływem programowania. Na tym fakcie opiera się sukces marketingu, reklamy i tak generowane jest zainteresowanie ludzi nie tylko wokół mediów i konsumpcji, lecz także życiowych zwyczajów, nawyków i działań. Umysł jest programowany nieustannie przez otoczenie, rodzinę, społeczność i globalną świadomość zbiorową, dlatego istotne jest, aby samodzielnie zaprogramować swój umysł tak, żeby służył nam dla Najwyższego Dobra – był odporny na negatywne wpływy i obciążające przekonania, sabotujące nasze zdrowie psychiczne i fizyczne.

Pozytywne programowanie umysłu pozwala dostroić swoje przekonania do zrównoważonych wzorców, dzięki czemu tworzymy rzeczywistość bardziej przyjazną, harmonijną, radosną i spełnioną. 

Jak zatem przestać chorować i odzyskać odporność?

Przede wszystkim, istotne jest to, aby zmierzyć się ze swoimi przekonaniami, zaakceptować rzeczywistość, której jesteśmy twórcami i siebie jako jej twórców. Systematycznie, sukcesywnie i skrupulatnie oczyszczać, transformować wszelkie wzorce i przekonania, które przestały nam służyć, a przez które chorujemy, tracimy odporność, żyjemy w negatywnych schematach, jesteśmy dla siebie okrutni, itd. W ten sposób wracamy do naturalnego stanu odporności.

To są procesy rozwoju i transformacji, u każdego indywidualne. W zależności od gotowości, otwartości, chęci i pozwolenia na zmiany, tempo uzdrawiania też się zmienia – jest błyskawiczne, lub proces harmonizacji wydłuża się.    

Usuwanie obciążeń energetycznych – konstrukcje kontroli i manipulacji

Oprócz sposobów wyzwalania się z chorób, wiele ludzi poszukuje skutecznych metod pozbywania się energetycznych podpięć, podczepień, implantów, klątw, uroków, złorzeczeń, magii i rytuałów, ślubowań, pieczęci, hologramów, przerzuconej karmy, wampiryzmu energetycznego i innych konstrukcji energetycznych, składających się na mechanizmy kontroli i manipulacji energią. 

Pracując energią Czystego Światła, każde obciążenie ściąga się z poziomu Źródła Wszystkiego Co Jest skutecznie i w sposób SAMODZIELNY, w harmonii z naturalnymi prawami i działając dla Najwyższego Dobra. 

Świat energii zbudowany jest z częstotliwości = gęstości = poziomów energetycznych. W zależności od zakotwiczenia świadomości na danej częstotliwości, czerpiemy moc, wiedzę i obraz z danego poziomu. Działaj wyłącznie z poziomu Czystego Światła = poziom Zero = Źródło Wszystkiego Co Jest, jeśli interesuje Cię wgląd autentyczny i wolny od negatywnych manipulacji oraz istotne jest dla Ciebie to, czy działasz dla Najwyższego Dobra. 

Osoby, które ściągają obciążenia rytualnie, przygotowując całą scenografię, rekwizyty i odgrywając przedstawienie (często teatralne), często nie rozumieją czym tak naprawdę jet praca z energią Czystego Światła, ponieważ rekwizyty zastępują im autentyczną moc. Korzystając z channelingu i wsparcia innych istot ze świata energii, też działają często z niższych poziomów energetycznych. Zamiast w Źródle, taka świadomość zakotwiczona jest zwykle na poziomie (4-6) szamanizmu, magii i okultyzmu, a to jest działanie w hologramach wiedzy i mocy (iluzja), wybiórcze, ryzykowne i często przeinaczające wgląd w naturę energii, narażając na błędy, skutki uboczne, podpięcia, itd. Sytuacje o zanieczyszczonej energetyce dzieją się po to, aby zrozumieć gdzie popełniamy błąd – w jaki sposób nasze pojęcie mocy i pracy z energią rozmija się z autentyczną istotą i sensem tych działań.

Na etapie początkowym odzyskiwania własnej łączności z autentyczną mocą (proces udrażniania kanału Czystego Światła łączącego nas ze Źródłem Wszystkiego Co Jest), większość rekwizytów jest pomocna, jeśli podłączymy je do poziomu Zero i używamy jedynie jako wsparcie czystej intencji. Dopóki rekwizyty stanowią substytut mocy, trwamy w iluzji pracy z energią.     

Gdy działamy bezpośrednio z poziomu Zero, w ten sposób omijamy śmietnik astralny, złudzenia i częstotliwości niskich wibracji. Działamy pod pieczą najwyższej wibracji – Czystego Światła, która eliminuje w naturalny sposób toksyczne energie (są za niskie by istnieć na tym poziomie), co pozwala zachować pełną ochronę, stabilność energetyczną i błyskawicznie, lekko unicestwia to, co dla innych metod jest trudne lub niemożliwe. Warto zatem zwracać uwagę na to, skąd pochodzi energia i skąd czerpie się moc. Aby działać dla Najwyższego Dobra, czerpmy ją z Czystego Światła, a nie ze śmietnika świata energii.

Podsumowując, praca z energią Czystego Światła nie stanowi panaceum na wszystko, ponieważ sukces naszych działań zależy od czystości naszych intencji. Potrzebne jest nasze własne pozwolenie, aby podejmowane działania były harmonijne i skuteczne 100%. Podstawową zasadą działania wibracji Zero jest respekt dla Wolnej Woli istot. Warto pamiętać też o obserwacji prawa paradoksalnych intencji. Aby osiągać wyniki łatwo, lekko i z przyjemnością, potrzeba całkowicie swobodnego przepływu energii i zgody na wsparcie Czystego Światła, ponieważ gdy próbujemy wymuszać efekty lub kontrolować to, w jaki sposób wsparcie ma się objawić i przebiegać, wtedy wciąż emanujemy energią blokującą wsparcie. Na poziomie energetycznym chodzi o wolność od tego i zaufanie, że Czyste Światło (więc i nasza Istota Światła) lepiej poradzi sobie niż skorumpowany umysł. Praca Czystym Światłem, jak każda inna rzecz przynosi efekty dzięki systematycznej pracy, zaangażowaniu, otwartości, cierpliwości i pełnemu oddaniu się Mądrości Źródła Wszystkiego Co Jest, respektując wskazówki i przestrzegając zasad działania dla Najwyższego Dobra.

To jest rozwiązanie dla osób chcących usamodzielnić się w rozwoju i uzdrawianiu, oraz dążących do zrozumienia jak działa świat fizyczny. Ludzie, którzy poszukują cudotwórcy, który odwali za nich całą „brudną robotę” i uratuje ich od nich samych, zazwyczaj nie chcą pracować ze sobą uczciwie, a co za tym idzie, ignorują rolę swojego udziału i zrozumienia w procesie trwałego uzdrowienia. Nie są gotowi na prawdę i wzięcie odpowiedzialności za rzeczywistość, którą sobie stworzyli. Często podświadomie chodzi im wyłącznie o to, aby pozbyć się problemu i móc dalej uparcie robić to, co doprowadziło ich do choroby, dramatu lub poczucia braku.  

Inne teksty, które mogą Was zainteresować (kliknij w tytuł, aby przejść do treści artykułu)

      Dostrzegasz wartość wiedzy publikowanej na blogu Crystal Arya? Wesprzyj rozwój strony: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest