CHARAKTERYSTYKA ŻYWIOŁÓW W PRACY Z ENERGIĄ Z POZIOMU ZERO

Czym jest Poziom Zero = Źródło Wszystkiego Co Jest, praca z energią z poziomu Zero (Czystym Światłem)? Aktualizacja charakterystyki żywiołów energetycznych zgodnie ze Źródłem Wszystkiego Co Jest określa zakres i właściwości wszelkich struktur na poziomie siatki krystalicznej wszechrzeczy. Przydatna w pracy z harmonizacją poziomu danego żywiołu w wibracji osobistej. Pomaga uświadomić sobie do jakiego żywiołu należą sfery życia, z którymi pracujemy i jakie energie je określają oraz wspomagają. Opisy żywiołów stanowią oś zainteresowań i przyciągania do swojej przestrzeni konkretnych doświadczeń, mających wzbogacić świadomość o te elementy. Można je potraktować jako nadrzędne wektory rozwoju. Poznaj i zrozum dążenia Twojej Duszy w tej kreacji z perspektywy pracy z energią żywiołów.

Aktualizacja charakterystyki żywiołów energetycznych w zgodzie z naturalnym wzorcem pochodzącym ze Źródła Wszystkiego Co Jest określa zakres i właściwości wszelkich struktur na poziomie siatki krystalicznej wszechrzeczy. 

Co nam daje wiedza o żywiołach?

Jest przydatna w pracy z harmonizacją poziomu danego żywiołu w wibracji osobistej. Pomaga uświadomić sobie również, do jakiego żywiołu należą sfery życia, które aktualnie są w procesie uzdrawiania i jakie energie je określają oraz wspomagają.

Wibracja osobista zawiera w sobie m.in. dwie informacje o dominujących w nas żywiołach. Pierwsza i bardziej rozpowszechniona to obecna kreacja – data urodzenia (zodiak), a druga to kosmiczne DNA (pierwotna forma, w której narodziła się Dusza).    

Z poziomu kosmicznego DNA chodzi o rodzaj zapisu informacji, który determinuje dążenie do rozwoju i opanowanie energii w zakresie wyznaczonym poprzez dany żywioł. To znaczy, że osoba znająca swoje pochodzenie kosmiczne, może porównać jego cechy z dążeniami Duszy w obecnej kreacji i dzięki temu maksymalnie zestroić te energie ze sobą. Taka harmonizacja znacznie ułatwia sztukę samopoznania, naukę harmonizacji, dokonywanie właściwych życiowych wyborów i daje zrozumienie dlaczego oraz po co doświadczamy akurat tego i tak, a nie czegoś innego i inaczej. Dlaczego mamy akurat takie a nie inne talenty, ograniczenia i życiowe wyzwania? Dzięki temu, możemy bardziej dogłębnie zrozumieć swój prawdziwy Plan Duszy i ułatwić sobie życie, podążając w zgodzie z nim. Wtedy życiowa ścieżka staje się wolna od błądzenia po omacku i braku pewności, czy to co robimy, ma sens. Mamy głębsze i bardziej świadome poczucie bycia na właściwym miejscu i we właściwym czasie. Możemy w pełni korzystać z dobrodziejstw prawa doskonałej synchronizacji. Jednocześnie, wiedza ta nieustannie wpływa korzystnie na rozwój świadomości i ułatwia uwalnianie się z ograniczeń, blokad oraz dysharmonii energetycznych, które utrudniają nam osiągnięcie celu, swobodną, radosną i spełnioną egzystencję.      

Rys. 1. Charakterystyka żywiołów w pracy z energią z poziomu Zero  

  

Źródło: opracowanie własne

Legenda

Cztery astrologiczne trygony i dwa energetyczne heksagony (sfery istnienia: duchowa i materialna) odzwierciedlają potncjały i  określają przyporządkowanie znaków zodiaku do żywiołów. Sprawdź, jakie obszary zainteresowania wybrała Twoja Dusza w tej kreacji. Dzięki temu, zrozumiesz ogólne i nadrzędne wytyczne doświadczeń, które przyciągasz, i które determinują Twój aktualny rozwój. To mogą być sfery, w których wykazujesz szczególne predyspozycje, lub przeciwnie – które sprawiają Ci większą trudność i może wydawać się, że całe życie się z nimi zmagasz, uważając je za swoją achillesową piętę. Razem, wyznaczają one Twój osobisty biegun światła i cienia, który przepracowujesz nie tylko jako obecne wcielenie, lecz także możesz uzdrawiać i harmonizować wzorce zaadaptowane przez Duszę na wszystkich poziomach energetycznych (praca z poziomu Zero).     

Opisy żywiołów stanowią oś zainteresowań i przyciągania do swojej przestrzeni konkretnych doświadczeń, mających wzbogacić świadomość o te elementy. Można je potraktować jako nadrzędne wektory rozwoju, bez względu na to jaki obierzemy kierunek, co reprezentujemy sobą w tym wcieleniu, jaki wykonujemy zawód, jaki mamy obraz siebie, itd.   

Wpływy mechaniki nieba na dany obszar reprezentowany przez żywioły, to głównie cykle solarne i księżycowe, retrogradacje planet i silniejsze ich układy wzajemne, o których na bieżąco informują nas astrologowie. Można je wykorzystać w świadomej pracy z energią nad konkretnymi tematami. Informują także o możliwości wystąpienia silniejszych wpływów energetycznych w danym obszarze. Istotne znaczenie ma także obsadzenie tych ciał niebieskich w horoskopie urodzeniowym, ponieważ ukazuje to co, kiedy i w jaki sposób może się uruchomić (w kontekście procesu uzdrawiania).

Kolory, kształty i kryształy posiadają energetyczny zapis właściwości danego żywiołu w siatce krystalicznej. Wspierają pracę z energią (medycyna wibracyjna) i mogą być wykorzystywane jako wsparcie w aktywacji tam, gdzie jest nadmiar lub niedobór danego żywiołu. Do zastosowania kolorów, kształtów i kryształów w celu niwelowania oraz harmonizacji nadmiaru, warto poznać zasadę 5 przemian (który żywioł wzmacnia lub kontroluje inny żywioł).

Poziom Zero = Źródło Wszystkiego Co Jest

Warto zwrócić uwagę na heksoktaedr (szcześcio-ośmiościan, z ang. cuboctahedron). To figura geometryczna reprezentująca Eter – Poziom Zero (vector equlibrium). Oznacza punkt zero, który w ujęciu wektorowym stanowi najbardziej podstawowy nośnik – ukierunkowanie energii wraz z jej zwrotem i orientacją w przestrzeni. Określa także prędkość, siłę i możliwe przyspieszenie. Z energetycznego punktu widzenia, taka konfiguracja odznacza się doskonałą symetrią, ponieważ wszystkie wektory mają równą długość i kąt nachylenia. Wtedy przepływ energii pozostaje w stanie absolutnej równowagi, a zatem pustki i nicości, która stanowi punkt wyjściowy każdego ruchu, i z której powstają wszelkie formy. Jednocześnie, to moment doskonałego zrównoważenia wszelkich czynników, w tym wszelkich doświadczeń wchłoniętych z wszelkich linii czasowych. Bieguny (światła i cienia, przeciwieństwa) równoważą się do Zero – pustka jako brak ruchu. To także moment, w którym początek i koniec stają się Jednią, próżnia i pustka stają się pełnią Całości.

W przełożeniu na przekonania heksoktaedr działa jak “złoty środek” – idealne proporcje – prawidłowy obraz zjawiska – czysta Uniwersalna Prawda. W przełożeniu na uzdrawiającą pracę z energią i działania w polu kwantowym, punkt zero to Poziom Zero = Źródło Wszystkiego Co Jest, jako macierz wszelkich Uniwersalnych Praw Naturalnych obowiązujących we Wszechświecie, definicji i zdrowych wzorców pochodzących z Czystego Światła. Sensem pracy z przekonaniami jest właśnie dostrajanie się do nich i pozytywne programowanie przekonań, które polega na usuwaniu zniekształconych wzorców z poziomu siatki krystalicznej i pamięci komórkowej, oraz zastępowaniu ich wzorcami uniwersalnymi, 100% zgodnymi z Prawami Naturalnymi. Punkt zero/ poziom zero w naturalny sposób określa dla każdej istoty i każdego obiektu indywidualnie wszystkie parametry, które mają być spełnione, aby w danej sferze mogła połączyć się ze Źródłem Wszystkiego Co Jest, zakotwiczyć i osadzić w zrównoważonych wzorcach. W praktyce oznacza to naturalność i lekkość kierowania się w życiu prawidłowym obrazowaniem, poprzez naturalne, automatyczne stosowanie uniwersalnych, zdrowych wzorców. Im lepiej przepracowany każdy temat i pojęcia składające się na daną sferę egzystencji, tym zdrowsze nasze podejście do tego, co jest. Jednocześnie, tym więcej przyciągamy i odkrywamy szczęśliwych przebiegów zdarzeń, bez potrzeby doświadczania negatywizmu.

Heksoktaedr można nałożyć na dowolny obiekt, dzięki czemu przywracamy punkt zero dla tego obiektu. W ten sposób otwieramy dostęp do Mądrości Źródła Wszystkiego Co Jest i czerpiemy prawidłowe obrazowanie tego obiektu – wzorzec pochodzący z Czystego Światła wraz ze wszystkimi definicjami, zastosowaniem i umiejętnością korzystania z tej wiedzy. W ten sposób można przywrócić i aktualizować siatkę krystaliczną wszechrzeczy do wzorca naturalnego.

W zależności od potencjału danej Istoty (wibracja osobista), stopnia jego aktywacji i umiejętności korzystania z niego (zakotwiczenie i osadzenie w Źródle Wszystkiego Co Jest), różne osoby reprezentują różnorodny poziom zestrojenia z energią Czystego Światła i oddziaływania na rzeczywistość z poziomu Zero. Naturalnie, można nauczyć się i wytrenować umiejętność pracy najwyższą wibracją istnienia. Należy pamiętać, że taka intencja raz wprawiona w ruch, będzie determinować naszą rzeczywistość. Trudno przerwać i wycofać się, ponieważ zainicjowaliśmy pewne procesy na wszystkich poziomach energetycznych. Każdy z nich trwa w innym tempie uzdrawiania i w naturalny sposób pobudza kolejne procesy (energia dąży do równowagi). Tam, gdzie potrzeba, aby odbyło się więcej procesów, możemy odczuwać pewne trudności. Potrzebna jest konsekwencja działania i warto uzbroić się w cierpliwość, wytrwałość, optymizm, zaufanie do naturalnych procesów życia oraz zdolność obserwacji, bez potrzeby negatywnego rezonansu z tym, co jest. Identyfikuj obciążenia, zamiast identyfikować się z nimi.

To właśnie znajomość energii żywiołów i tego, gdzie oraz w jaki sposób działają może nas wspaniale zainspirować do tego, uczynić z pracy ze sobą bardziej świadomą pracę z energią, a nawet ciekawy styl życia oparty na działaniu w jedności z Prawami Naturalnymi. Wtedy nawet to, co wcześniej wydawało się zbyt ciężkie do uzdrowienia, przebiega możliwie jak najbardziej komfortowo.      

Zamów charakterystykę swojego potencjału: kliknij tu

Inne teksty, które mogą Was zainteresować (kliknij w tytuł, aby przejść do treści artykułu)

 Dostrzegasz wartość wiedzy publikowanej na blogu Crystal Arya? Wesprzyj rozwój strony: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest