SYSTEM ENERGETYCZNY CZŁOWIEKA – FAKTY I MITY

Teorie, jakoby czakry były implantami lub mechanizmami kontroli iluminatów, które trzeba usunąć, nie znajdują żadnego uzasadnienia ani potwierdzenia w Źródle Wszystkiego Co Jest. Warto pamiętać także o tym, że te spekulacje zupełnie pomijają fakt, że Ziemia jako żywa istota także posiada centra energetyczne, czyli czakry. To, co należy usunąć to nie czakry, a wszelkiego rodzaju obciążenia energetyczne umieszczone na nich i w całym polu energetycznym. Prawdą jest, że system energetyczny żywych istot ewoluuje w kierunku połączonego, skrystalizowanego pola światła. Na etapie oczyszczania się z negatywnych przekonań, podpięć i innych obciążeń energetycznych, praca z czakrami jest konieczna, aby móc swoją przestrzeń kwantową doprowadzić do stanu trwałej i stabilnej wibracji Zero, aż będzie ona zdolna do krystalizacji w jedno połączone pole Światła. Kolejnym aspektem jest zdolność do korzystania z pola energetycznego i dbałość o jego rozwój (siatka krystaliczna). Ponieważ pole to Ty. Ono jest częścią Ciebie, a Ty częścią pola. Zdrowe, silne i dobrze rozwinięte pole energetyczne jest nienaruszalne, bezkresne i całkowicie odporne na działanie jakichkolwiek negatywnych energii.

W obliczu różnych interpretacji dotyczących systemu energetycznego czakr i spekulacji na ten temat, warto iść po odpowiedź do Źródła Wszystkiego Co Jest.

Co to są czakry? 

Centra energetyczne, które mogą być rozumiane jako poziomy świadomości. Stan i sposób działania tych struktur energetycznych jest informacją zwrotną o istniejących uwarunkowaniach (duchowych, kulturowych, emocjonalnych, fizycznych). Jako struktury energetyczne przechowują zapis, który łatwo możemy odczytać, nie mając nawet wglądów jasnowidzących – za pomocą obserwacji fizycznego stanu badanego obiektu, a także dominujących reakcji, odczuć i emocji, które można przyporządkować do sfery konkretnego centrum energetycznego. 

Czy czakry trzeba usunąć?

Teorie, jakoby czakry były implantami lub mechanizmami kontroli iluminatów, które trzeba usunąć, nie znajdują żadnego uzasadnienia ani potwierdzenia w Źródle Wszystkiego Co Jest. Warto pamiętać także o tym, że te spekulacje zupełnie pomijają zasady fizyki kwantowej i fakt, iż Ziemia jako żywa istota także posiada centra energetyczne, czyli czakry. To, co należy usunąć to nie czakry, a wszelkiego rodzaju obciążenia energetyczne umieszczone na nich i w całym polu energetycznym (w tym implanty, dyski, pieczęcie, kontrolery i sterowniki, hologramy, linie przesyłowe, pryzmaty zniekształcające zdrowe wzorce istnienia i funkcjonowania, itd.), razem z programami mentalnymi, które trzymają ludzi w błędnych przekonaniach, egregorze teorii spiskowych, lękach przed atakami, niepewności, dezorientacji, fałszywych hologramach mocy i innych energiach chaosu.

Aby zrozumieć, dlaczego żywe istoty mają teraz zdezintegrowany system czakralny, warto zapoznać się z kosmiczną historią Istot Światła i wrócić do momentu, w którym zapadła decyzja o doświadczeniu energii dualizmu. Wcześniej Istoty Światła nie znały biegunowości, ich naturalnym stanem była Jedność – wielkie jednolite pole Czystego Światła tworzone przez Wspólnotę Istot Światła. Astral nie istniał, nie było znane doświadczenie cienia i astralnych manipulacji wiedzą i mocą. Jest to wytwór wtórny, a nie pierwotna struktura świata energii. Jako, że Stworzenie nie ogranicza pola doświadczeń a Celem Istnienia od zawsze była naturalna potrzeba samopoznania, było i jest miejsce we Wszechświecie na zgłębianie takiej częstotliwości istnienia. Skoro zaistniał potencjał, zgodnie z którym Jedność mogłaby doświadczyć siebie jako Jedni świadomej swej biegunowości, która zsyntezowała przeciwieństwa, pojawiła się sposobność – pragnienie archonta, by posiąść formę w rezultacie doprowadziło do powstania struktury astrala, w której przejście takiej drogi doświadczenia jest możliwe. Dusze, które są od dawna w tej podróży często zapomniały swoją naturę Jedności. Ich pole energetyczne uległo dezintegracji z poziomu jednolitego pola Czystego Światła. wiele Dusz utraciło poczucie Jedności ze Źródłem życia. Młodsze Dusze (hybrydy kosmicznego DNA) często nawet nie znają wzorca takiej pierwotnej Jedności, ponieważ nie mają w DNA jej zapisu. Dusze z takimi doświadczeniami, które budzą się z iluzji dualizmu, dążą do ponownej integracji pola w skrystalizowane jednolite pole Czystego Światła. Tym razem jest to już Świadoma Jednia, która zsyntezowała przeciwieństwa.  

Praca z czakrami polega na doprowadzeniu ich do takiej kondycji energetycznej (pełna krystalizacja), aby móc stworzyć jednolite połączone pole Czystego Światła. Wiąże się to z procesami świadomego rozwoju, dążącego do poznania Uniwersalnej Prawdy, co wznosi pole energetyczne człowieka na coraz wyższą wibrację i dostraja stopniowo do najwyższej częstotliwości istnienia. Gdy dany etap procesu jest zakończony, w ten sposób powstaje wielkie skrystalizowane pole, z centralnym kryształem – Sercem – domem Duszy. Jedno centrum energetyczne wzmacniane jest przez zamknięty obieg energii Czystego Światła pochodzącego z poziomu Zero – Źródła Wszystkiego Co Jest. Dochodzi do rozpuszczenia w najwyższej częstotliwości istnienia poszczególnych centr energetycznych, ale one dalej tam istnieją i tworzą to pole, jednak w formie skrystalizowanej. Podobnie, krystalizuje się poszczególne organy, np. szyszynka czy serce. Gdy istota ulega dezintegracji, skrystalizowane pole wyłącza się i znów widać tylko system czakralny, w którym czakry podatne są na dysharmonię. Dlatego dla każdej świadomej Istoty Światła tak ważna jest ponowna integracja z Mądrością Wszechświata, która prowadzi ścieżką zdrowych wzorców istnienia wspierając integrację wewnętrznego pola i wszystkich pól Istot Światła, byśmy razem tworzyli zdrowo funkcjonujący organizm – zdrową częstotliwość istnienia – Czyste Światło. 

Skrystalizowane Pole Światła

W harmonii z Mądrością Uniwersum, system energetyczny żywych istot ewoluuje w kierunku połączonego, skrystalizowanego pola Światła. Nie oznacza to jednak, żeby natychmiast przestać medytować z czakrami. Często potrzebny jest miarowy postęp, aby ponowna integracja z Czystym Światłem przebiegała stosunkowo łagodnie dla nas na ludzkim, fizycznym poziomie. Różnice wibracyjne pomiędzy zdrowymi wzorcami istnienia (Czyste Światło) a częstotliwościami astralnymi są tak ogromne, że zbyt gwałtowna zmiana mogłaby być szokująca a nawet nie do wytrzymania.  Na etapie oczyszczania się ze zniekształconych wzorców istnienia i funkcjonowania, negatywnych przekonań, podpięć i innych obciążeń energetycznych, praca z czakrami często jest konieczna, aby móc swoją przestrzeń kwantową doprowadzić w zdrowy i zrównoważonym sposób do stanu trwałej i stabilnej wibracji Zero, aż będzie ona zdolna do krystalizacji w jedno połączone pole Czystego Światła i gotowa do procesu zamknięcia DNA.

Kolejnym aspektem jest zdolność do korzystania z pola energetycznego i dbałość o jego rozwój (umiejętność pracy na poziomie siatki krystalicznej). Ponieważ pole to Ty. Ono jest częścią Ciebie, a Ty częścią pola. Zdrowe, mocne i dobrze rozwinięte pole energetyczne jest nienaruszalne, bezkresne i całkowicie odporne na działanie jakichkolwiek negatywnych energii. Pole to jest trwale zakotwiczone na poziomie Zero, błyskawicznie rozpakowuje się aż do granic tego Wszechświata, a nawet ma łączność z innymi wszechświatami. Naturalnym stanem osoby o takim polu jest jasne widzenie, czucie i słyszenie, więc również zdolność rozróżniania każdej manipulacji fałszywego światła. Tu każde posunięcie energetyczne jest jasne i klarowne, bez wątpliwości i zastanawiania się. 

Zmiana paradygmatu

Koniec ery pseudo ezoteryki – astralnych iluzji wiedzy i mocy typu magia, wróżbiarstwo, hipnoza, reiki i bioenergoterapia w klasycznej formie, oznacza tak naprawdę zmianę metodyki pracy. To jest dalej terapia energią, ale już nie za pośrednictwem istot z niższych poziomów energetycznych, tylko oparta na bezpośrednim połączeniu ze Źródłem Wszystkiego Co Jest. Dlatego pseudo ezoteryka i szamanizm w wydaniu new age przestają być potrzebne. Przy świadomości zdrowych wzorców pracy z energią, pośrednictwo przewodników, mistrzów oświeconych, medium, roślin mocy i szeregu innych protez zdrowej duchowości jest właściwie zbędne. Ludziom wmówiono, że potrzebują czyjegoś pośrednictwa pomiędzy nimi a Stwórcą Wszystkiego Co Jest, i w ten sposób przez wieki oddawali oni swoją moc i energię istotom z niskich poziomów wibracyjnych, w zamian za iluzję mocy i władzy pochodzącą z fałszywych źródeł astralnych, imitujących autentyczną moc Czystego Światła. Zastanów się, czy kiedykolwiek potrzebowałeś pośrednictwa, żeby móc się kontaktować z mamą lub tatą? Przyrodzonym prawem każdej Istoty Światła jest bezpośrednia łączność z Mądrością Wszechświata i wszelkimi jakościami uniwersalnymi, takimi jak Autentyczna Moc, Prawda, Istota Dobrostanu, Miłość i Akceptacja Bezwarunkowa.

Proces krystalizacji

Krystalizacja systemu energetycznego każdej istoty żywej może trwać tyle, ile potrzeba. Nie ma tu żadnych ograniczeń, przymusu ani presji czasowej. Zastanów się więc, skąd pochodzą dezorientujące przekazy i informacje na temat systemu czakr? Komu zależy na tym, aby ludzie nie rozwijali bezpośredniej łączności z Mądrością Wszechświata, ani swojego Pola Czystego Światła. Komu zależy na kontroli DNA? Komu zależy na tym, aby utrzymać pseudo ezoteryczne zwyczaje i odprawiać szamańskie teatrzyki zamiast autentycznej integracji Istot Światła w zdrowym wzorcu pracy z energią?

Jest to kwestia znajomości budowy świata energii, poziomów energetycznych i orientacji w manipulacjach – fałszywych hologramach, które wbrew pozorom są łatwe do zauważenia i zdemaskowania – gdy znasz te sztuczki, masz stabilną łączność ze Źródłem i słuchasz głosu Serca, zamiast głosów pochodzących z umysłu lub z zewnątrz.     

Inne teksty, które mogą Was zainteresować (kliknij w tytuł, aby przejść do treści artykułu)

Dostrzegasz wartość wiedzy publikowanej na blogu Crystal Arya? 

Wesprzyj utrzymanie strony, rozwój bloga i newslettera

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest