SYMBOLE ENERGETYCZNE I MANIPULACJE NIMI

Figury geometryczne nazywane świętą geometrią odzwierciedlają wykreślne toru, którym podąża energia w przyrodzie, a także odzwierciedlają częstotliwości fal dźwiękowych. Ciekawe jest to, że mało mówi się o pierwotnym pochodzeniu symboli (ich prawidłowym obrazowaniu pochodzącym sprzed epok, w których pojawiła się religia i inne formy okultyzmu), oraz o historii zapożyczeń świętej geometrii. Za to można znaleźć wiele interpretacji oscylujących do poziomu świadomości uwięzionej w koncepcjach religijnych i okultystycznych, z dorobionymi do tego rozmaitymi ideologiami na temat magii symboli. Czujność wobec oddziaływania energii kształtów i symboli jest bardzo ważna, a umiejętność jej odróżniania wiele mówi o tym, gdzie osadzona jest świadomość człowieka.
SYMBOLE ENERGETYCZNE I MANIPULACJE NIMI

Symbole i archetypy to potężne narzędzia oddziałujące na człowieka poprzez umysł. Istnieje wiele wspólnych motywów geometrycznych, które działają na poziomie komórkowym, bez względu na to czy się w to wierzy, czy nie. Są one strukturami rezonansowymi (polami wibracyjnymi), które zakotwiczone są w zbiorowej świadomości. W zależności od intencji twórców i osób posługujących się symbolami na przestrzeni wieków i w różnych subkulturach, nadawana jest im konkretna moc działania – twórcza lub destrukcyjna interpretacja. Warto wiedzieć, że energia jest jedna – to poziom świadomości i czystość intencji nadaje symbolom pozytywne lub negatywne działanie. Jeżeli używasz symboli, rób to świadomie i zwracaj uwagę na to, czy symbol którym operujesz to pierwotny, czysty wzorzec pochodzący ze Źródła Wszystkiego Co Jest, czy jego późniejsza wersja, która mogłaby zawierać w sobie negatywne kody lub podpięcia do niższych poziomów energetycznych. Zastanów się skąd pochodzą symbole i naucz się je odróżniać pod kątem formy czystej i pierwotnej oraz naleciałości historycznych, aby mieć pewność bez wątpliwości, co zasilasz swoją energią – Najwyższe Dobro pochodzące z Czystego Światła czy iluzje mocy.     

Ciekawe jest to, że mało mówi się o pierwotnym pochodzeniu symboli (ich prawidłowym obrazowaniu pochodzącym sprzed epok, w których pojawiła się religia i inne formy okultyzmu), oraz o historii zapożyczeń świętej geometrii. Za to można znaleźć wiele interpretacji oscylujących  do poziomu świadomości uwięzionej w koncepcjach religijnych i okultystycznych z dorobionymi do tego rozmaitymi ideologiami na temat magii. W związku z tym, wiele osób wciąż utożsamia heksagram z „gwiazdą Dawida”, vesica piscis z chrześcijaństwem, swastykę z hitlerowcami, piramidę z okiem (oraz każdy istniejący trójkąt) z illuminati, kamień filozoficzny z alchemikami (okultystami), a dla wielu osób pentagram bez względu na jego obrócenie symbolizuje satanizm. Trudno się dziwić, że wiedza o tym skąd zapożyczono te symbole i z jaką intencją zostały odwrócone jest tak ograniczona, skoro większość materiałów nie podaje informacji o źródłowym pochodzeniu symboli.

Czym były symbole energetyczne, zanim pojawiła się religia i inne rodzaje magii?

Tzw. „święta geometria” pierwotnie jest matematycznym obrazem przepływu energii i jej fizycznej manifestacji w przyrodzie. Mówi się o niej “architektura wszechświata”. Przykłady świętej geometrii są wszechobecne w naturze (mechanika nieba, budowa organizmów żywych i inne naturalne prawa). Figury geometryczne nazywane świętą geometrią odzwierciedlają tor, którym podąża energia, a także odzwierciedlają częstotliwości fal dźwiękowych. Ich graficzne przedstawienie to suma wykreślnych dających określone figury.

Symbol jako struktura rezonansowa jest polem wibracyjnym. Odzwierciedla jakości energetyczne, które odbieramy za pośrednictwem zmysłów, rejestrując formy przepływu fal tworzących wszechświat. Interpretacja symboli przez umysł uwarunkowana jest m.in. oprogramowaniem, na bazie którego funkcjonujemy. Struktury rezonansowe takie jak symbole i archetypy kształtują przestrzeń ciała świetlistego korespondującą z kodami energetycznymi.  

Czym różni się magia od pracy z czystą energią?

Korzystanie z magii białej lub czarnej wynika z osadzenia świadomości w astralu, czyli na niższych poziomach energetycznych niż Uniwersalna Mądrość Wszechświata = Źródło Wszystkiego Co Jest = poziom Zero, przy czym biała magia z założenia opiera się na czystych intencjach, a czarna magia stosowana jest, aby szkodzić. Oba rodzaje wykorzystują tzw. magię natury, przypisując Moc innym źródłom mocy niż Źródło/ Stwórca/ Absolut. Oczywiście, niektóre narzędzia i symbole można podłączyć do Źródła, aby korzystać z mocy Czystego Światła. Zarówno rytuałach katolickich (saturnińskich) czy szamańskich (np.wicca), działania opierają się na hologramie Źródła osadzonym w astralu.

Praca z czystą energią odbywa się na poziomie Zero, w absolutnej czystości intencji płynących prosto z Serca i w całkowitej świadomości rozróżniającej poziomy energetyczne. Czysta energia operuje Żywiołami bez antropomorfizacji zjawisk i bez nadawania im miana „bogów” lub „bogiń”. Jest to świadoma kreacja rzeczywistości całkowicie odarta z ezoteryki i opierająca się na znajomości naturalnych praw, którym wszystko podlega. Używanie świec intencyjnych, ziół czy działanie w harmonii z mechaniką nieba są w tym wypadku jedynie wsparciem, aby uruchomić procesy zmian, a nie narzędziem – „lekiem na całe zło”, który miałby rozwiązać problem zamiast nas. Czysta praca z energią polega zatem na umiejętności przepracowania własnych przekonań z poziomu uzdrawiania pamięci komórkowej. Żadny magiczny gadżet, w tym symbol nie zrobi tego z nas, może jedynie wesprzeć intencje zmiany i pracy nad sobą.  

Rys. 1. Przykładowe symbole i ich manipulacje

Źródło: opracowanie własne

VESICA PISCIS 

(łac., dosł. „rybi pęcherz”) – w geometrii euklidesowej jest to krzywa o migdałowatym kształcie zamknięta na płaszczyźnie, symetryczna względem swojego środka, powstała przez przecięcie się dwóch okręgów o równych promieniach w taki sposób, że środek jednego okręgu leży na okręgu drugim. Na długo przed Euklidesem, zbudowano piramidę w Gizie, dokładnie według proporcji wyznaczonych przez vesica piscis.

Pierwotnie, jest to część wspólna dwóch okręgów symbolizujących ciało i Duszę, biegun światła i cienia uzupełniających się wzajemnie i tworzących pełnię obfitości – jedność. Mówi się także, że to symbol sprowadzania energii duchowej do świata ziemskiego i utożsamiany jest także z energią kreacji (np. poród, symboliczny kształt waginy to także migdał i utożsamiany jest z portalem, poprzez który Dusza wciela się na Ziemi). Symbol pokoju i ochrony energetycznej. Zapożyczona przez chrześcijan i przerobiona na rybę, a później także na Święty Graal (Chalice).

PENTAGRAM

W prawidłowym obrazowaniu jest to naturalny cykl przemian żywiołów. Reprezentuje zasadę 5 przemian, która zachowała się w kulturze chińskiej i ayurwedzie. Zapożyczony w magii ziemi (wicca), gdzie używany jest różnie – pozytywnie i negatywnie, w zależności od intencji oraz przez satanizm, gdzie odwrócony został w symbol bahometa (kozła) i jest podstawową figurą w czarnej magii.

HEKSAGRAM (merkaba)

Sześcioramienna gwiazda złożona z dwóch trójkątów, symbolizująca sferę Ducha i materii oraz ich przenikanie się na Planie Duszy. Pierwotnie jest to również suma dalszych wykreślnych, z których wyłania się architektura biegunów przeciwieństw, na których opiera się naturalne prawo sterujące wszechświatem. Zapożyczony przez kabałę, wykorzystywany jako pieczęcie Salomona i utrwalony w zbiorowej świadomości jako symbol Żydów.

SWASTYKA 

Pierwotnie jeden ze starożytnych symboli słowiańskich odnoszący się do energii solarnej – Światła, dobrobytu i pomyślności. Wraz z ekspansją Słowian, pojawił się na Dalekim i Bliskim Wschodzie, na stałe osadzając się w tamtejszej kulturze. Zapożyczony przez wiele różnych organizacji, w przedwojennej Polsce często widnieje w godłach formacji militarnych, ale najbardziej znana jest wersja odwrócona przez Hitlera, dzięki której zniesławiono prawidłowy obraz swastyki. W kulturze słowiańskiej istnieje wiele odmian i wariacji na temat swastyki, które według prawidłowego obrazowania niosą za sobą energię wzrostu. 

Złamane S

Pierwotnie jest to runa Sowilo, za którą pierwotnie stoi obrazowanie sfery sukcesu – pewności siebie, powodzenia, wiary i zwycięstwa. Symbolizuje słońce i połączenie z energią wzrostu przyciągającą spełnienie. Zapożyczona przez nazistowskie SS. 

PACYFKA (SYMBOL POKOJU)

Nazywana „krzyżem Nerona” jest odwróconym symbolem starożytnej runy Algiz oznaczającej ochronę, lub zapożyczeniem runy Yrd, oznaczającej niespodziankę od losu. W Głagolicy jest to jedna z trzech form graficznych litery A, symbolizująca Boga, boskość. Pierwotnie symbol ten odnosi się do połączenia z niebiosami gwiaździstymi, w kontekście znajomości mechaniki nieba i umiejętności korzystania z naturalnych praw, co zapewnia zrównoważone i spokojne działanie (trwała ochrona). Jego odwrócenie spowodowało skojarzenie z “walką o pokój”, przy czym w prawidłowym obrazowaniu brak jest elementu walki. Wojowanie reprezentuje energie pochodzące z bieguna cienia, zatem są to działania sprzeczne z ideą pokoju pochodzącą z Czystego Światła. 

KAMIEŃ FILOZOFICZNY

Pierwotnie reprezentuje układ energetyczny, którym podąża cykl kreacji. Zewnętrzny największy okrąg symbolizuje Stwórcę/ Źródło Wszystkiego Co Jest, kosmos, absolut. Itd.

Trójkąt z podstawą u dołu to żywioł Ognia (trygon ognia) – symbolizuje impuls, który sprowadza energię ze Źródła do świata fizycznego, symbolizowanego przez kwadrat (świat materii, cztery kierunki świata, cztery kąty pokoju, porządek, fundament). Wewnętrzne koło w kwadracie oznacza powtórny obieg energii wiedzy rozumiany jako doświadczenia. Symbol ten zapożyczony został przez alchemików i wykorzystywano go w różnych intencjach. Jak wiadomo, alchemia mogła służyć zarówno białej jak i czarnej magii. 

Odwrócona tęcza LGBTQ

Jako tęczę przedstawia się system czakralny, gdzie kolor czerwony symbolizuje podstawę, a fiolet koronę. Odwrócenie tej symboliki stało się flagą środowisk homoseksualnych. Warto zauważyć, że brak w niej w ogóle koloru ciemno niebieskiego/granatowego. Co ciekawe, w prawidłowym obrazowaniu promieni kosmicznych te barwy reprezentują przepływ informacji zgodny z myślą pochodzącą z Czystego Światła i  energię tworzącą oraz destylującą wodę i zmieniającą skład chemiczny. 

To tylko niektóre, najbardziej znane przykłady manipulacji powstałych wokół symboli energetycznych. Odwracanie symboli wiąże się z odwróceniem prawidłowego obrazowania. Praktycznie każdy wzór da się odwrócić, a wiele z nich użyć wedle wolnej woli intencji. Ci, którzy chcą korzystać lub korzystają z symboli a ich intencją jest Najwyższe Dobro, powinni zwracać uwagę na to czy używają pierwotnej świętej geometrii, zanim została ona zniekształcona późniejszymi wpływami.    

Podsumowując, nożem można pokroić chleb lub zabić człowieka. To przede wszystkim czystość intencji, z którą wybieramy i używamy kształtów oraz symboli, nadaje im moc. Świadomość człowieka zakotwiczonego i osadzonego w Źródle Wszystkiego Co Jest będzie w naturalny sposób odbierać czy dany symbol jest pierwotnym obrazem czystej energii, czy jego zmanipulowaną późniejszą formą, która jest zanieczyszczona lub działa negatywnie. Na poziomie obserwacji przepływu energii po prostu widać algorytm, wedle którego symbol działa. Dlatego warto rozwijać się i pracować z przekonaniami z poziomu Zero = Źródła Wszystkiego Co Jest – Czystego Światła. Dzięki temu możemy uniknąć zamknięcia świadomości w niższych poziomach, lęku i uprzedzeń do symboli w ogóle, teoriach spiskowych, których produktem jest często świadomość ograniczona do znajomości negatywnego oddziaływania symboli – nie znająca pierwotnej czystej energii i jej wzorca oraz powielająca i promująca ten negatywny obraz zamiast wiedzy o prawidłowym obrazowaniu. 

Chodzi o to, aby bezpośrednio samemu jasno widzieć, czuć i rozumieć manifestację energii poprzez symbole, zamiast polegać na przekazach wiedzy, które osadzone są do poziomu 6 (praw). Dzięki temu lepiej rozumiemy, co zostało zniekształcone w danym zapożyczeniu pierwotnego symbolu i mamy bezpośredni odczyt przepływu częstotliwości w polu energetycznym. Bez wątpliwości, co zasilamy swoją energią.  

Inne teksty, które mogą Was zainteresować (kliknij w tytuł, aby przejść do treści artykułu)

Dostrzegasz wartość wiedzy publikowanej na blogu Crystal Arya? Wesprzyj rozwój strony: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest