PRAWIDŁOWE OBRAZOWANIE

Prawidłowe obrazowanie polega na umiejętności odczytywania pojęć wyrażanych przez słowa. Za każdym słowem stoją obrazy i wibracje, które reprezentują pierwotne wzorce pojęć i definicji istniejące w zgodzie z naturalnymi prawami. Zapoznanie się z interpretacją pojęcia słów z perspektywy prawidłowego obrazowania jest bezcenną inspiracją, która otwiera nasze serca i umysły na pierwotne znaczenie obrazów i w pozytywny sposób wzbogaca naszą świadomość, dostrajając ją do rozumienia praw kosmicznych. Dzięki temu szybciej uczymy się wzorców uniwersalnych, dzięki którym tworzymy rzeczywistość bardziej świadomie, lekko i przyjemnie - w harmonii z naturą zasad rządzących wszechświatem.

Prawidłowe obrazowanie polega na umiejętności odczytywania pojęć wyrażanych przez słowa. Za każdym słowem stoją obrazy, które reprezentują pierwotne wzorce pojęć i definicje istniejące w zgodzie i harmonii z Naturalnymi Prawami (czyli pochodzące z poziomu Zero – Czystego Światła – Mądrości Wszechświata). W językach słowiańskich słowa są (a raczej były) skrótami. Z każdym obrazem powiązane jest oddziaływanie (wibracja) [1]. 

Do języków obrazowych należy m.in. głagolica, pismo runiczne (np. futhark klasyczny), liczby, symbole, kolory i kształty. W językach obrazowych, za każdą formą graficzną/ literą stoi obraz reprezentujący pewien zakres i określoną sferę egzystencji. Każdy obraz obejmuje pełnię Obfitości czyli biegun światła (pozytyw) i biegun cienia (negatyw), uzupełniające się i tworzące wspólnie Jednię – pełne spektrum doświadczenia. Obejmuje także uczucia i emocje, które wiążą się z daną sferą. Dodatkowo, każdej literze przyporządkowana jest liczba, a czasem również inne atrybuty, które stanowią kolejne narzędzie odczytu, co poszerza zakres informacyjny. Wszystkie te obrazy, które zawiera w sobie dane słowo, interpretuje się biorąc pod uwagę takie szczegóły jak pozycjonowanie obrazu w słowie i wzajemny wpływ obrazów na siebie, ponieważ jeden obraz wprowadza kolejny i następny. Ich kolejność nadaje obrazom pewną spójność i całość, niczym historia opowiedziana w sensie chronologicznym. 

Co nam daje nauka prawidłowego obrazowania?

Aby człowiek nauczył się obrazować świat w prawidłowy sposób, potrzeba najpierw zechcieć otworzyć się na Uniwersalne Prawa Natury i przestrzegać ich dobrowolnie. Tylko wtedy zacznie dostrzegać inną jakość życia i korzyści płynące z tworzenia naturalnej harmonii w sobie i wokół siebie. [2] Zapoznanie się z interpretacją pojęcia słów z perspektywy prawidłowego obrazowania jest bezcenną inspiracją, która otwiera nasze serca i umysły na pierwotne znaczenie obrazu i w pozytywny sposób wzbogaca naszą świadomość, dostrajając ją do rozumienia Naturalnych Praw kosmicznych. Pisząc językiem obrazowym, możemy zobrazować wszystkie elementy składające się na dane pojęcie, czyli uświadomić sobie określające je energie i relacje pomiędzy nimi. Korzystanie z języków obrazowych pomaga rozwinąć umiejętność rozpoznania i odczytu energii, jak również rozwija wyobraźnię i zdolność asymilacji uzdrawiających aspektów poszczególnych energii. Rozważanie słów i tworzących je składowych obrazów podnosi nam zatem wibrację, czyli wznosi świadomość na wyższy poziom, bez elementu doświadczania iluzji wiedzy i mocy. Dzieje się to na poziomie komórkowym – pod wpływem tych wibracji struktura energetyczna materii wraca do swojego naturalnego, zdrowego kształtu. Gdy człowiek przekona się, że może doskonalić jednocześnie wszystkie poziomy jakości życia tylko dzięki przestrzeganiu praw natury i odczuje z tego realną satysfakcję, wtedy sam zazwyczaj porzuca to, co mu utrudnia dalszy rozwój [2]. Jeszcze lepiej, kiedy wymawiamy na głos pewne dźwięki. Warto pamiętać, że Słowo jako pierwotna wibracja Wszechświata wprawiło pramaterię w ruch. Wibracja jako częstotliwość fal dźwiękowych przyjmuje formę materialną i wpływa na jakość wizualną otoczenia. Może przybierać częstotliwości harmoniczne o właściwościach uzdrawiających żywe komórki, lub destruktywne [5]. Dlatego ważne jest to, aby posługiwać się językiem miłości i zmiany, a unikać języka nienawiści i języka sabotażu. Dlatego również, intencje i pozytywne programowanie umysłu wymawia się na głos, jednocześnie mając na uwadze to, jakie tak naprawdę obrazy stoją za słowami, które wypowiadamy. Świadomość tych zależności diametralnie zmienia (wzmacnia lub osłabia) moc sprawczą słów. 

GŁAGOLICA

Najstarszy język obrazowy na Ziemi, którym posługiwano się już od czasów pra Aryi. Inspiracją do stworzenia głagolicy był algorytmiczny język programowania pochodzący z ósmego poziomu. Głagolica ma szczególną energię, silnie wyczuwalną nawet pod dłońmi. Jej wysokie wibracje i właściwości potwierdzają bioenergoterapeuci i osoby pracujące z energią. Teksty pisane głagolicą działają jak odpromiennik. System głagolicy jest bardzo rozbudowany. Istnieją zasady, jak prawidłowo pisać litery i ligatury głagolicowe. Głównym badaczem i propagatorem nie tylko Głagolicy, ale także pierwotnej wiedzy o mechanice nieba jest Tadeusz Pruss Mroziński [3]. Jest to podstawowa wiedza dla osób zainteresowanych dostrajaniem się do życia w zgodzie z naturalnymi cyklami i rytmami Wszechświata. Interpretacje Głagolicy w tym artykule (poniżej), wykonano na podstawie wiedzy przekazanej przez Tadeusza i zweryfikowanej z poziomu Zero.    

FUTHARK

Istnieje wiele odmian języków runicznych. Futhark klasyczny to prosty i sprawdzony zestaw 24 znaków runicznych (+ 25 runa Yrd), które także jako formy graficzne zawierają informacje o rodzaju energii, który reprezentują. Istnieje również gimnastyka runiczna oparta na tym alfabecie. Często futhark sprzedawany jest w formie dywinacyjnych kart z obrazkami, co jest dodatkowym ułatwieniem dla początkujących. Najpiękniejsza talia, najbardziej znana i najbardziej reprezentatywna w sensie zgodności opisów, to słynna „The Power of The Runes” Voenix’a. 

Futhark jest dość intuicyjny i łatwy do nauczenia. Jego zaletą jest prostota i przejrzystość. Posiada także sympatyczną energię natury, bardzo łatwo oczyścić go z różnych wpływów (mogących zniekształcać odczyt) i podpiąć do Czystego Światła. 

NUMEROLOGIA

Systemów dywinacji liczbowej jest bardzo wiele. W swoich analizach prawidłowego obrazowania, do opisu pozycjonowania liter w słowie wykorzystuję autorskie opisy integrujące wiedzę opartą na numerologii klasycznej (pitagorejskiej) i tonach majańskich z kalendarza Tzolkin. Połączenie tych dwóch systemów tworzy bardzo spójny i wygodny schemat charakterystyk opisowych, którego zgodność zsynchronizowałam ze Źródłem Wszystkiego Co Jest, aby uzyskać czysty obraz energii z poziomu Zero, wolny od potencjalnych zniekształceń pojęciowych i naleciałości, które mogły zawierać późniejsze źródła wiedzy – przekazy, w których zachowały się informacje na ten temat. Czasem intuicyjnie zwracam uwagę także na to, jaki ładunek energetyczny do interpretacji słowa wnoszą pewne liczby odczytywane przez pryzmat Planu Istnienia, która składa się z 22 archetypów i sama w sobie zawiera kolejny język obrazowy, złożony energetycznych symboli, które działają uzdrawiająco na poziomie komórkowym. Oznacza to, że ich wibracja ma właściwość wpływania na umysł człowieka w taki sposób, że mimo sabotujących przekonań, Serce otwiera się na łączność z Duszą i jej przekazem. Pomaga to w procesie dostrajania się aktualnej kreacji z autentycznym Planem Istnienia.

KOLORY I KSZTAŁTY

Tematy kolorów i kształtów w pracy z energią poruszam szerzej m.in. w artykułach o promieniach kosmicznychświecach intencyjnych i symbolach energetycznych. Zachęcam serdecznie do codziennej obserwacji barw i form, oraz nauki wykorzystywania ich dobroczynnej, pierwotnej energii w procesach wspierających uzdrawianie energią, podnoszenie wibracji oraz poszerzanie świadomości.     

Rozważanie słów i ich prawidłowego obrazowania

W tabelach poniżej przedstawiono przykładowe rozważania na temat prawidłowego obrazowania wybranych pojęć w 3 systemach: futhark klasyczny, głagolica i numerologia. Niektóre opisy mogą różnić się od innych opisów podawanych w książkach i Internecie, ponieważ są wynikiem bezpośredniego przekazu czystej energii z poziomu Zero.

Analizując takie tłumaczenie języków obrazowych można zauważyć, że w głagolicy istotnym elementem widocznym w każdym słowie jest harmonia z naturalnymi prawami i rozumienie działania energii w świecie fizycznym. Z kolei, za pomocą futharku możemy dokładnie prześledzić kolejne etapy przepracowywania aspektów składających się na obrazowanie danego pojęcia. Dodatkowo, informacje o liczbach wzbogacają te rozważania o możliwość interpretacji numerologicznej.   

Podsumowując, jeśli masz problem ze zrozumieniem jakiegoś pojęcia i trudno Ci przyswoić jego zdrowy wzorzec, możesz pracować z prawidłowym obrazowaniem i zgłębiać naturę słów poprzez tłumaczenie ich na języki obrazowe. W ten sposób, jednocześnie jest to programowanie umysłu skoncentrowane na przyswajanie naturalnych wzorców, które ozumienie działania energii w świecie fizycznym. Z kolei, za pomocą futharku możemy dokładnie prześledzić kolejne etapy przepracowywania aspektów składających się na obrazowanie danego pojęcia. Dodatkowo, informacje o liczbach wzbogacają te rozważania o możliwość interpretacji numerologicznej.   

Podsumowując, jeśli masz problem ze zrozumieniem jakiegoś pojęcia i trudno Ci przyswoić jego zdrowy wzorzec, możesz pracować z prawidłowym obrazowaniem i zgłębiać naturę słów poprzez tłumaczenie ich na języki obrazowe. W ten sposób, jednocześnie jest to programowanie umysłu skoncentrowane na przyswajanie naturalnych wzorców, które wspierają egzystencję w harmonii z naturalnymi prawami. 

Jeżeli tłumaczenie z języków obrazowych sprawia Ci trudność i obawiasz się, że źle to zrobisz, wykonam ją dla Ciebie na zamówienie. Napisz do mnie na facebook lub na e-mail crystalarya@o2.pl w celu ustalenia szczegółów tłumaczenia i interpretacji.

Literatura:

[1] http://sjsw-aqva.blogspot.com/…    

[2] http://sjsw-aqva.blogspot.com/2014/04/jakosc-wizualna-w-kulturze-sowian.html

[3] https://www.facebook.com/G%C5%… , https://www.facebook.com/profi…

[4] http://sjsw-aqva.blogspot.com/2015/09/swieta-geometria-jako-archetyp-jakosci.html

[5] http://sjsw-aqva.blogspot.com/2014/11/jakosc-wizualna-dzwieku.html

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest