​CZYM JEST WYSOKA WIBRACJA OSOBISTA I CO TO DAJE?

Istnieją różne rodzaje wysokich wibracji, rozumiane jako częstotliwość pola energetycznego danej Istoty. Często można spotkać się ze sformułowaniem "wyższe wibracje". Co to znaczy? Wyższe od czego? Czym wyższe wibracje różnią się od wibracji Czystego Światła? Jak zadbać o wibrację osobistą i po co ją podnosić?

Co to jest wibracja osobista?

Istnieją różne rodzaje wibracji osobistych, rozumianych jako częstotliwości pola energetycznego danej Istoty. Rodzaj częstotliwości przekłada się na potencjał (dodatni lub ujemny), przyjęte wzorce istnienia i fukcjonowania, system wartości i hierarchię ważności, podejście do życia, dojrzałość emocjonalną przejawiającą się w sposobie reagowania, predyspozycje, dary, lekcje życiowe i wyzwania. Im wyższa częstotliwość istnienia, tym bardziej harmonijna osobowość i zdolność do Autentyczności. Tym większe predyspozycje do sprawnego przetwarzania informacji i wibracji o różnej częstotliwości. Tym większa swoboda zarządzania swoją autentyczną Mocą i wiedzą, aby tworzyć życiodajną, kreatywną i pożyteczną energię. Tym bardziej Otwarte Serce w zdrowy sposób. Tym szybsza, bardziej elokwentna i wizjonerska Myśl, czerpiąca z uniwersalnej Mądrości Wszechświata. Tym czystsza intencja, bardziej krystaliczne cele i zamiary. Tym głębsza łączność z Uniwersalną Prawdą i poczucie Jedności z wszelkim Stworzeniem. Tym bardziej dynamiczny wzrost i procesy transformacji.  

Pułapki wiedzy i mocy na temat wibracji  

Często można spotkać się ze sformułowaniem wyższe wibracje”. Co to znaczy? Wyższe od czego? Czym wyższe wibracje różnią się od wibracji Czystego Światła (Poziom Zero = Źródło Wszystkiego Co Jest)?

Ważne skąd pochodzi energia, czyli na jakim poziomie energetycznym zakotwiczona jest świadomość oraz intencja, ponieważ nie tylko Istoty pochodzące z Czystego Światła, żyjące w zdrowym systemie wartości i pracujące czystą energią, mogą uzdrawiać czy jasno widzieć. Te umiejętności nie są wyznacznikiem autentycznej wartości mocy, ponieważ mają je różne istoty bez względu na ich zamiary, jak również astralne byty (pasożyty). Potrafią naśladować – holografizować Istoty Światła pochodzące z cywilizacji o częstotliwościach wyższych niż tzw. matriks 3D, w którym jeszcze funkcjonuje część ludzkości. Już od 4-5 poziomu posiadają tę zdolność nawet tzw. „rośliny mocy”. Różnica polega na tym, że moc pochodząca z astrala wiąże się z czerpaniem energii od innych istot w zamian za „cuda” i „moce”. Czyli najpierw jest podstępna eksploatacja mocy, a potem mniej lub bardziej mistyczna jej manifestacja.

Na stabilnym poziomie częstotliwości Czystego Światła, potrafimy już rozpoznać, skąd pochodzi energia – z kim lub czym mamy do czynienia. Czy jest to czysta energia ze Źródła Życia, czy jej astralna imitacja pochodząca z kradzieży życiowej energii. Na tym etapie rozwoju pojawia się także okazja, potrzeba i zdolność dokonania świadomego wyboru: czy chcemy pracować tylko energią Czystego Światła, czy jeszcze astralne iluzje wiedzy i mocy wydają nam się atrakcyjne? Jeśli brak przekonania, pewności swobodnej determinacji aby działać tylko na czystej energii i intencji, to brak świadomości, zdrowych fundamentów i systemu wartości. Taka wibracja nie jest ani czysta, ani realnie wysoka. Za to konstrukcja uzależnienia od iluzorycznej mocy i pozornych z niej korzyści, może być u takiej osoby bardzo silnie rozbudowana. Większość osób, które pojmują duchowość i pracę z energią jako magię polegającą na zaklinaniu rzeczywistości wedle swojego widzi mi się, reprezentuje świadomość uwięzioną w niskich częstotliwościach astrala. Takie osoby Moc utożsamiają z materialną skutecznością, a nie z jej czystością. Czystość Intencji i czystość wibracji są znakiem rozpoznawczym, ile rzeczywiście w tym „świetle” jest Czystego Światła, czy ta moc jest zdrowa i wolna od obciążeń – na ile jest autentyczna. 

Wibracja Czystego Światła zaczynać się może od 5.000.000 (Bovis), ale to przede wszystkim jest absolutnie czysta intencyjność, jasne widzenie, czucie i słyszenie, oraz zdolność samouzdrowienia bez posiłkowania się energią pochodzącą z innych źródeł, np. takich jak podpięcia pod astralny okultyzm, rośliny mocy, guru, mediumizm, channeling np. z istotami anielskimi czy “kosmicznymi braćmi”, itp. W częstotliwości Czystego Światła nie ma potrzeby wchodzenia w odmienne stany świadomości, hipnozę, zażywanie roślin mocy, rytualizm, itd. Działa to tak, że jest się cały czas podłączonym do Źródła Wszystkiego Co Jest, ponieważ każda żywa istota ma w sobie cząstkę pra stwórczej mocy istnienia – Istotę Światła, a zdrowa częstotliwość istnienia jest naturalnym stanem. Taką wibrację bardzo trudno jest obniżyć lub na nią wpłynąć w negatywny sposób. Nie działają wirusy, chemtrails, klątwy, złorzeczenia ani inne podpięcia energetyczne, ponieważ one należą do częstotliwości astrala – niższych poziomów energetycznych. Pracując Czystym Światłem znika negatywny rezonans z takimi zjawiskami. W obecności wibracji Zero, tzw. „fałszywe światło” zawsze zostanie skatalizowane i zdemaskowane. Każda Istota Światła, niezależnie od poziomu, na którym się obecnie znajduje, może podnieść swoją wibrację do najwyższej częstotliwości i tam ją utrzymać, ponieważ pierwotnie jest to naturalny stan istnienia. 

Najbardziej stabilne wibracje Istot Światła możliwe są u osób z zamkniętym DNA. Oznacza to, że na takim polu energetycznym nie można eksperymentować, z niczym go genetycznie skrzyżować, ani w żaden sposób „zatruć” lub obciążyć. DNA Zerowe czyli zamknięte można otworzyć tylko, jeśli Istota Światła sama tak zadecyduje. Zamknięte DNA z natury posiadają tylko Wysokie Istoty Światła (władcy w Żywiołach). Pozostałe Istoty mają otwarte DNA, ale w odpowiednim momencie można je zamknąć. 

W kreacji ziemskiej, Istoty z DNA Zero, które nie było otwierane, to są osoby o wibracji z natury czystej, nieskażonej i bardzo potężnej – mają bezpośrednią zdolność przewodzenia pierwotnej mądrości wszechświata, naturalną łączność z Źródłem Wszystkiego Co Jest, rodzą się z naturalną umiejętnością nieograniczonego odczytu z pamięci komórkowej i nie muszą się „przebudzić”, chyba, że w poprzednich wcieleniach zebrały programy mentalne, które ograniczają im świadomość tych umiejętności w obecnej kreacji. Są naturalnymi jasnowidzami. Mają stały i nieograniczony dostęp do mądrości, doskonałą intuicję i nie można ich przepiąć niżej (np. do sieci guru, religii i kultów, nauki, czy innych iluzji wiedzy i mocy oraz fałszywego światła). Nie da się ich zaimplantować, ani też w żaden sposób skrzywdzić na poziomie genetycznym.

Po co warto podnosić swoją wibrację do poziomu Zero?

 • Wibracja Czystego Światła jest ekonomiczna – rośnie odporność fizyczna i psychiczna. Zapominamy o atakach energetycznych, chorobach, lekach, lekarzach, szamanach, wróżkach, rytuałach, magii, itd. Sami wiemy, co się z nami dzieje na innych poziomach i wiemy co robić, aby przywrócić harmonię. Wystarczy nam do tego Świadoma Obecność i uwaga dana obszarom, które się jej domagają. 
 • Wibracja Źródła to świadomość dynamicznie rozwijająca się w harmonii z Naturalnymi Prawami i wzorcami zdrowymi – większa zdolność do kreacji rzeczywistości z mniejszą ilością błędów, skutków negatywnych i potrzeby reagowania z poziomu negatywnego rezonansu. Większa umiejętność reagowania w zdrowy sposób i kierowania się Czystą Intencją. 
 • Wibracja Czystego Światła to poszukiwana umiejętność – generuje energię samowystarczalności w wielu dziedzinach życia, takich jak rozwój duchowy, zdrowie, kreatywność, kariera i umiejętność tworzenia zdrowych relacji. 
 • Im wyższa częstotliwość, tym bardziej odporni stajemy się na wszystkich poziomach, tym szybciej możemy oczyszczać karmiczne obciążenia własne, rodowe, narodowe czy planetarne, dla Najwyższego Dobra i z pożytkiem dla siebie i innych.
 • Wibracja Czystego Światła to przede wszystkim naturalna Radość z faktu współistnienia i współodczuwania z innymi Istotami Światła o czystych intencjach płynących 100% z serca.

BHP energetyczne dla wysokiej wibracji

Początkowo, zakotwiczenie i utrzymanie wibracji osobistej na poziomie Zero może wymagać zastosowania dyscypliny energetycznej, dzięki której wzmacniamy swoje pole energetyczne, aby osadziło się w zdrowym systemie wartości, jak również utrwaliło w jedności z częstotliwością Czystego Światła. Służy to przestawieniu się na zdolność funkcjonowania we wzorcach zdrowych i zrównoważonych. Jeżeli dotychczas funkcjonowaliśmy w niskich częstotliwościach istnienia (astral), zanim nasza wibracja zakotwiczy się do końca na poziomie Zero i ustabilizuje, możemy skorzystać z energetycznego wsparcia. W codziennej praktyce może pomóc:

 • Kryształowe pole energetyczne w domu i w pracy – przebywanie wyłącznie w przestrzeni wysokowibracyjnej zdecydowanie chroni nas przed uszczerbkami energii, pomaga w regeneracji i przyspiesza procesy życia. Taką przestrzeń możemy zbudować np. w oparciu o:

– zasady Feng Shui dla naszego KUA, z jak największej ilości materiałów organicznych (dobrej jakości drewno, naturalne tkaniny)
– odpromienniki i harmonizery, np. orgonity i kryształowe kręgi zaprogramowane w Czystym Świetle (dbamy o kondycję kamieni, regularnie oczyszczamy, rozładowujemy i ładujemy, to też można zrobić w polu energii za pomocą formuł Czystego Światła); możemy umieścić obrazy mocy, symbolikę świętej geometrii zaprogramowaną w Czystym Świetle na służbę Najwyższemu Dobru
– pozbywamy się z przestrzeni wszystkiego co stare, zepsute, nieharmonijne, łącznie z nietrafionymi upominkami i rzeczami, których nie dotknęliśmy ani razu przed rok
– możemy używać świec z naturalnego wosku, aby jonizować powietrze i palimy je także po doraźnym, regularnym oczyszczaniu szałwią, aby żywioł ognia spalił wszystko, co szałwia wyciągnęła
– niech codzienne towarzyszy nam muzyka harmoniczna – np. binaurale, muzyka klasyczna lub relaksacyjna, np. solfeggio 432Hz, 528Hz, 639Hz, 714Hz, itd.

 • Wysokoenergetyczna dieta – żywa, magnetyzowana woda i pożywienie – bezmięsne, bezglutenowe, bez alkoholu, laktozy i cukrów złożonych, a co najważniejsze przygotowywane z miłością, afirmacją i programowane pozytywnie.
 • Rozkład dnia, w którym jest zachowana równowaga pracy i odpoczynku – wystarczająca ilość pełnowartościowego snu, medytacji, ćwiczeń fizycznych, pobudzania kreatywności.
 • Warunki, w których możemy obserwować procesy i je natychmiast przepracowywać
 • Regularny dostęp do łona natury – las, woda, ogródek – kontakt z naturą jest koniecznym elementem zdrowej i harmonijnej egzystencji.
 • Unikanie szumu informacyjnego – życie bez TV, radia, gazet i ludzi, którzy tym żyją.
 • Unikanie toksycznych ludzi, miejsc i sytuacji – pozbywamy się z życia wampirów energetycznych, karmicznych więzów, przestajemy robić zakupy w sieciówkach, gościć w pubach i dyskotekach lub fitness klubach i przychodniach lekarskich. 😉 Wszędzie tam panuje energetyczny chaos, który z początku zbieramy na siebie i obniża nam to wibracje.
 • Inspiracja – dbałość o kontakt z ludźmi o czystych sercach, lub jeśli to możliwe – na wysokim poziomie energetycznym np. uczestnictwo w warsztatach.
 • Ekspresja – czas na twórcze wyrażanie siebie w spokoju, zdolność realizacji pomysłów w postaci rękodzieła (w sensie tego, co możemy samodzielnie zrobić rękoma, nie musi to być od razu wielka sztuka).
 • Regularne zabiegi dla Duszy i ciała – oczyszczanie energetyczne, masaże, kąpiele aromaterapeutyczne, warsztaty rozwoju, rachunek wdzięczności, hoponopono, radykalne wybaczanie, dekodyka, 3U i inne metody wspierające rozwój oraz pozytywne programowanie umysłu.
 • Przejście na tryb życia, w którym zajęcia podporządkowane są naszym autentycznym potrzebom i naturalnym chęciom, zamiast działania z poziomu przymusu, poczucia obowiązku lub szantażu. 
 • Nauka życia w naturalnym rytmie osobistym, zestrajanie się z rytmami i cyklami Wszechświata  
Przynajmniej w początkowym okresie fazy oczyszczania z energetycznych złogów i przestrajania na wibrację Istoty Miłości i Dobrostanu, taka organizacja życia może ułatwić nam procesy, które nie zawsze są komfortowe fizycznie i psychicznie. Ważne, aby elementów tych nie traktować jak protezy autentycznej mocy, a raczej podejść do nich jako do przyjaciół w procesie. Gdy dotrzemy do punktu stabilności wibracji osobistej, przestajemy potrzebować czegokolwiek z zewnątrz i odkrywamy, że coraz szerszym zakresie jesteśmy już samodzielni, uodpornieni i stoimy w swojej mocy – coraz mniej w nas podatności na zewnętrzne wpływy.  
 

Sprawdź narzędzia wspierające proces harmonizacji z naturalnymi, zdrowymi wzorcami istnienia. Pozwól, by Twoja wibracja wzrastała i rozwijała się w harmonii z naturalnymi prawami i wzorcami: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest