ZASADA 5 PRZEMIAN

Człowiek jest częścią Natury i podlega jej prawom. Gdy żyjemy w harmonii z naturalnymi prawami, otrzymujemy naturalne wsparcie Przyrody, w tym żywiołów. Zależność ta znajduje odzwierciedlenie w budowie energetycznej i fizycznej człowieka, zatem warto tę kolejność stosować również w codziennym życiu, aby zestroić swój osobisty rytm i rozwój do odwiecznego rytmu wszechświata, i w ten sposób czerpać jeszcze więcej przyjemności z życia ziemskiego. W tym pomaga znajomość zasady 5 przemian.

Zasada 5 Przemian zachowała się w kulturze chińskiej, pierwotnie jest to pakiet zasad opisujących podstawowe Naturalne Prawa oraz cykle i rytmy, zgodnie z którymi funkcjonują Żywioły we Wszechświecie. Człowiek jest częścią Natury i podlega jej Prawom. Gdy o tym zapominamy, pojawia się konflikt oddzielenia i element zmagania się z Przyrodą. Gdy żyjemy w harmonii z Naturalnymi Prawami, respektujemy odwieczne cykle i rytmy, i przychodzi to bez wysiłku. Wtedy otrzymujemy naturalne wsparcie Przyrody, w tym żywiołów. Zależność ta znajduje odzwierciedlenie w budowie energetycznej i fizycznej człowieka, zatem warto tę kolejność stosować również w codziennym życiu, aby zestroić swój osobisty rytm i rozwój z odwiecznym rytmem Wszechświata. 

Harmonizacja żywiołów

Istotą zasady 5 przemian jest harmonizacja żywiołów. Zrównoważony poziom każdego żywiołu umożliwia swobodne funkcjonowanie w codziennej rzeczywistości. Wykorzystując twórczo wsparcie aktualnie panujących żywiołów, możemy zmierzyć się w spokojny sposób z życiowymi wyzwaniami, unikać zbędnych napięć, stresu, dolegliwości, negatywnego ryzyka i planowania działań, które mogą okazać się nieefektywne w danym czasie. Pozwala to również łatwiej, szybciej, lżej i z przyjemnością dostrajać się do naturalnych wzorców, cykli osobistych i rytmu Wszechświata. Dzięki temu, możemy cieszyć się świadomą obecnością Tu i Teraz, być swobodnym Obserwatorem tego co jest – zachować dystans do pojawiających się emocji, twórczo i konstruktywnie spożytkować nawet negatywne emocje, przemieniając je w mądrość i okazję do rozwoju. Zasada 5 przemian oferuje również wsparcie doraźne w postaci zastosowania diety oraz zabiegów uzupełniających lub równoważących poziom danego żywiołu w naszym ciele i przestrzeni. 

Zastosowanie zasady 5 przemian    

Z poziomu Źródła Wszystkiego Co Jest wiadomo, że zasada 5 przemian obowiązuje nie tylko w kuchni i feng shui. Można ją z powodzeniem stosować w gimnastyce (np. qi gong 5 elementów), w pracy Czystym Światłem (energią z poziomu Źródła), oraz pracy z emocjami. 

Na schemacie poniżej przedstawiono przełożenie energii żywiołów na konkretne uczucia i emocje.

Rys. 1.  Zasada 5 przemian w pracy z emocjami 

Źródło: Opracowanie własne

 

W zależności od poziomu zrównoważenia i intensywności danego żywiołu w wibracji osobistej człowieka (w tej kreacji) i w jego DNA kosmicznym (pierwotne pochodzenie Istoty Światła), możemy ułatwić sobie proces poznawczy naszej emocjonalnej natury i żywiołowości. W praktyce oznacza to, że w zależności od poziomu przepracowania wzorców energetycznych (przekonania tworzące życiowe postawy i ewentualne blokady) oraz od aktualnie panujących energii dziennych, miesięcznych i rocznych, możemy w różny sposób doświadczać wpływu żywiołów. Umiejętność przełożenia pojawiających się stanów emocjonalnych na żywioły w nas to cenna informacja, która pokazuje czy funkcjonujemy w równowadze danego żywiołu, czy jest w nas nadmiar lub brak. Np. tendencje do wybuchowości mogą wskazywać na problemy z właściwą dyspozycją żywiołem Ognia. Skłonność do zatrzymywania wody, problemy ze stawami czy tendencje do kontrolowania wskazują na zaburzenia swobodnego przypływu żywiołu Wody. Skłonność do pamiętliwości, chowania urazy i trudności w wybaczaniu mogą sygnalizować obciążenie energią z żywiołu Metalu. Korelacja emocjonalnej postawy z energiami żywiołów często podsuwa inspiracje i rozwiązania mające na celu fizyczną oraz duchową harmonizację. 

Przemiany żywiołów

Fizycznym, namacalnym wyrazem naturalnych cykli i rytmów są pory roku, następujące kolejno po sobie: wiosna, lato, późne lato, jesień, zima, znowu wiosna, itd. Porom roku odpowiadają kolejno żywioły (czyli przemiany): Drzewo, Ogień, Ziemia, Metal, Woda. Żywiołom odpowiadają kolejno smaki: kwaśny, gorzki, słodki, ostry i słony, oraz kierunki geograficzne: wschód, południe, centrum, zachód i północ. 

Na rysunku poniżej przedstawiono schemat działania żywiołów według cyklu pięciu przemian.

Rys. 2  Przemiany Żywiołów

Źródło: Opracowanie własne 

Cykl rozpoczyna żywioł Drzewa, a kończy żywioł Wody. Podział ten stosowany jest w feng shui i chińskiej astrologii, doskonale odzwierciedlając naturę żywiołów – nieustannie towarzyszących nam energii (np. dziennych, miesięcznych czy rocznych), które również cyklicznie zmieniają się, stwarzając w ten sposób sprzyjające warunki i odpowiedni czas na konkretne działania lub ich zaniechanie. 

Czasem możemy łapać się na myśli, „no nie, znowu jakiś układ natury krzyżuje moje plany”. Może pojawiać się niechęć, złość i bunt, ponieważ tak naprawdę coś próbujemy wymusić i eskalacja negatywnych emocji odzwierciedla stopień naszego wewnętrznego oporu. Spójrz na to zjawisko z innej strony, uświadamiając sobie, że trudno Ci uszanować prawa Natury, ponieważ żyjesz w oddzieleniu od naturalnych cykli. To okazja by zidentyfikować aspekty, które bronią się przed pełną jednością z Naturą i je uzdrowić. Możesz także próbować działać wbrew niej, brnąc uparcie na przekór, ale licz się z faktem, że prędzej czy później energia może się napiętrzyć i objawi się nieokiełznana potęga żywiołu, który rozładowując napięcie by przywrócić stan równowagi, zniszczy sztuczne ludzkie twory powstałe w braku poszanowania przyrody. Zdrowo jest zatem jednak uznać moc Natury i współdziałać z nią w harmonii bez obaw, że w ten sposób oddajesz władzę nad swoim życiem. Ponieważ też jesteś częścią przyrody, więc uznasz w ten sposób swoją autentyczną naturę.  

Cykle rozwoju człowieka również można porównać do przemiany żywiołów. Gdy płód opuszcza łono (Żywioł Wody) i niemowlę przychodzi na świat, jest jak kiełkująca roślina, która gromadzi zapasy odżywczej energii, by wzrastać (Drzewo). Czas dorastania i młodości reprezentuje niedojrzałość, witalność, entuzjazm, zapał i aktywność, charakterystyczne dla żywiołu Ognia. Młodość kojarzy nam się z wielkimi pokładami życiowej energii, lecz może być także gwałtowna, wybuchowa i intensywna emocjonalnie. Czas życiowej stabilizacji, w którym osiadamy i zakładamy gniazdo rodzinne reprezentuje energię Ziemi. Wówczas dysponujemy już plonami, które zaczynamy zbierać. W czas dojrzałości, w którym czynimy pierwsze podsumowania życia i możemy doświadczać kryzysu, uczymy się odpuszczać to, co odchodzi lub nie wyszło. To Żywioł Metalu, który w biegunie Światła stwarza przestrzeń oczyszczenia i kreatywności poprzez duchowe inspiracje, lub w biegunie cienia przynosi poczucie żalu pustki i przywiązania do pory, która minęła. Gdy nasza jesień życia dobiega końca i nauczyliśmy się już akceptacji przemijania, wchodzimy w Żywioł Wody, który jest czasem transformacji, odejściem z planu materii, powrotem Duszy do Źródła Życia. Ponieważ istnieje możliwość doświadczenia kilku wcieleń w jednej kreacji, te cykle możemy przejść więcej niż jeden raz. Czasem pewne życiowe fakultety na spirali rozwoju również układają się w podobne cykle i możemy wyczuć, na jakim etapie jesteśmy (jaki żywioł dominuje). 

Jeśli interesują Cię prognozy oparte na analizie żywiołów, zachęcam do sprawdzania bardzo trafnej, comiesięcznej prognozy feng shui, przygotowywanej przez Mistrzynię Feng Shui – Małgorzatę Gałkowską – Błądek. Nie każdy laik zna i rozumie nazewnictwo związane z chińską astrologią, ale znajdziecie tam przyjazne opisy tego, w jaki sposób żywioły na nas oddziałują w danym miesiącu, co jest bardzo przydatne każdemu niezaznajomionemu z terminologią. Warto to uwzględnić przy obserwacji zdarzeń i planując zajęcia. Z czasem wystarczy tylko hasło dla energii miesięcznych i już wiadomo, jaki żywioł dominuje oraz co to oznacza. 

Dieta 5 przemian

Warto wiedzieć, że zasada 5 przemian jest jednym z podstawowych elementów projektowania wysokowibracyjnej diety, ale nie jedynym.

Gotowanie według 5 przemian polega na odpowiednim doborze i klasyfikacji pożywienia według Żywiołów (tworzy się do tego specjalne tabele, które można, a nawet lepiej opracować według indywidualnych potrzeb dopasowanych do wibracji osobistej człowieka). W zasadzie 5 przemian, istotna jest kolejność dodawania składników, oraz zachowanie umiaru w ich ilości. Im prostsza i mniej przetworzona potrawa, tym lepiej. Sekret nie tylko smacznej, ale wysokoenergetycznej strawy polega m.in. na tym, że produkty odpowiadające poszczególnym żywiołom przygotowuje się w kolejności, jaką wyznacza koło pięciu przemian, przedstawione na rys.2.

Rys. 3. Przykładowa tabela żywności według 5 przemian, grupa krwi B

W powyższej tabeli umieszczono większość składników, zalecanych dla grupy krwi B. Można zauważyć, ze figuruje w niej nawet mięso, ponieważ dieta 5 przemian tego nie wyklucza. Z punktu widzenia energii Czystego Światła, należy w ogóle wykluczyć z diety produkty pochodzenia zwierzęcego i produkty przetworzone, szczególnie na etapie początkowym, gdy osoba jest bardzo obciążona energetycznie, podatna na niskie wibracje, ma niską odporność, i dopiero zaczyna swoją przygodę z harmonizacją do naturalnych wzorców. Teoretycznie, gdy wibracja jest zdrowa, mocna, wysoka i stabilna, wówczas mięso, produkty przetworzone i inne toksyczne energie nie są w stanie jej obniżyć. Jednak wtedy, zazwyczaj świadomość człowieka podnosi się a wraz z nią wrażliwość rozumiana jako zdolność rozróżnienia częstotliwości na życiodajne i toksyczne. Taki człowiek jest pełen empatii, szanuje przyrodę i traktuje zwierzęta jako mniejszych braci, a także wyczulony jest np. na smród cierpienia, strachu i dyskomfortu, które zwierzęta odczuwają przed śmiercią, co często wiąże się z decyzją utrzymania diety wegetariańskiej i chęcią dążenia do kolejnych szczebli (weganizm, witarianizm, frutarianizm, bretarianizm). Odczuwa również znaczącą różnicę w jakości powietrza, wody, żywności, miejsc, osób a nawet energii przedmiotów.    

Prawdziwa kuchnia 5 przemian, to również kultura przygotowywania posiłków z należytą uwagą, spokojem i pozytywną energią. Generalnie, bez względu na to, czy gotujemy według 5 przemian, nie powinno się w ogóle obcować z pożywieniem, gdy jesteśmy zdenerwowani, zestresowani lub pod wpływem innych negatywnych emocji. Żyw-ność jest żywa, jak nazwa wskazuje, przejmuje zatem wszelkie wibracje. Jeśli są one ciężkie i niskie, nasze potrawy i napoje również nasiąkają toksyczną energią i przestają być odżywcze, a stają się trucizną. W Internecie można znaleźć wiele eksperymentów naukowo-badawczych przeprowadzonych na wodzie (Masaru Emoto) oraz inspirowanych nimi kolejnych badań na roślinach i żywności, które potwierdzają ten fakt. Jak we wszystkim, zalecany jest UMIAR i zdrowe przekonania, ponieważ jeśli demonizujemy zewnętrzne wpływy, będą nam one szkodzić. Jeśli mamy całkowicie neutralny stosunek, wtedy też neutralizują się wpływy. 

Zasady i ciekawostki w ramach kuchni 5 przemian:

 • dodawanie składników według 5 przemian zmienia smak – te same potrawy przyrządzone według tej zasady smakują inaczej, zazwyczaj podświadomie uznajemy je za bardziej smaczne i pożywne
 • każdą potrawę można przyrządzić według 5 przemian bez względu czy jest to śniadanie, podwieczorek, obiad czy przekąska
 • dodawanie składników kończymy na żywiole, od którego zaczęliśmy
 • dodajemy po jednym składniku na każdy żywioł po kolei, powtarzając cykl, aż dodamy wszystkie elementy – jeśli zapomnisz o czymś, nie przejmuj się i dodaj to w kolejnej rundzie
 • lepiej ograniczyć ilość składników do wykonania maksymalnie dwóch pełnych rund cyklu przemian żywiołów
 • dbaj, aby nie zabrakło danego żywiołu, to również zachęca do eksperymentowania i łączenia
 • istnieją składniki, które różnie się klasyfikuje, w tym przypadku dominuje zasada indywidualnego smaku – sprawdź, jakie to jest dla Ciebie i tak klasyfikuj pokarmy, co do których masz wątpliwości
 • większość świeżych ziół i przypraw ma przewagę żywiołu Ognia, a większość suszonych nabiera cech Metalu
 • w zależności od tego, który żywioł chcesz dodatkowo wesprzeć (np. z powodu niedoboru danej energii w organizmie), ten żywioł może przez jakiś czas dominować w posiłkach, ale nie kosztem innych żywiołów, tylko oprócz
 • analogicznie do poprzedniego punktu, jeżeli jest w Tobie zdecydowany nadmiar danego żywiołu, ogranicz jego spożycie do minimum (tę zasadę świetnie odzwierciedlają diety dla ludzi z ADHD)
 • to, co rośnie (żywioł Drzewa, Ognia i Ziemi) może stale przeważać w diecie, aby inspirować organizm do wzrostu, odnowy, odmładzania i regeneracji – szczególną rolę ma zielenina, sałata, orzechy i owoce
 • jeśli potrzebujesz uziemienia, włączaj do diety więcej produktów z Ziemi (marchew, ziemniaki, buraki, brokuły, cukinia, dynia, itp.)
 • jeśli jesteś osobą nadpobudliwą albo taką, którą łatwo wyprowadzić z równowagi, albo masz tendencje do zapaleń, raczej ograniczaj produkty z żywiołu Ognia
 • jeśli jesteś osobą zbyt przyziemną, wprowadź do diety więcej żywiołu Wody
 • jeśli brak Ci pewności siebie i śmiałości, jesteś osobą flegmatyczną, cierpisz na brak energii i znużenie, lub gdy jest Ci ciągle zimno, zadbaj o solidne akcenty z żywiołu Ognia lub Metalu

Te przykładowe wskazówki to prosty sposób na to, by codziennymi działaniami wspierać procesy oczyszczania, odżywiania, regeneracji i dostrajania się do zdrowej częstotliwości istnienia, wspierając się również poprzez świadomą pracę z energią i transformację przekonań.  

Reasumując, znajomość natury żywiołów pomaga lepiej zrozumieć Matkę Naturę i otoczenie, w którym żyjemy oraz różnorodne wpływy energetyczne, które kreują pewne tendencje pozytywne lub negatywne. Im bardziej jesteśmy świadomi natury Autentycznego Ja i zestrojeni wewnątrz, tym mniej odczuwamy zewnętrzne wpływy jako uciążliwe, a bardziej poddajemy się i ukierunkowujemy temu, co może zadziałać w korzystny sposób. Warto pamiętać, że energia pozostaje w ciągłym ruchu, więc mimo charakterystycznych cech i możliwości, które możemy przyporządkować konkretnym żywiołom, energie przenikają się, ulegają przemianom i mogą wykazywać właściwości przypisywane innym elementom.     

 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest