KARMA, DŁUGI KARMICZNE I OCZYSZCZANIE KARMY

Czym jest pojęcie karmy rozumiane z poziomu Źródła Wszystkiego Co Jest i na czym polega oczyszczanie karmicznych obciążeń i długów?
karmiczne obciążenia

Istnieją różne koncepcje na temat karmy i możliwości jej oczyszczenia, adekwatnie do zakotwiczenia świadomości na danym poziomie energetycznym, przyjętych przez ludzi wzorców i przekonań na ten temat. Dlatego opinie w różnych kwestiach różnią się od siebie i przedstawiają odmienne opcje.   

Czym jest karma widziana z poziomu Źródła Wszystkiego Co Jest? 

W każdej chwili, każdą myślą i działaniem kreujemy swoją rzeczywistość zgodnie z aktualnymi przekonaniami i wzorcami, które przyjęliśmy za własne. Jeśli te wzorce i przekonania są zniekształcone, wtedy efekt – manifestacja rzeczywistości również będzie zniekształcona. Będzie odbiegać w jakimś stopniu od zdrowych i zrównoważonych wzorców pochodzących z Czystego Światła, ponieważ jeśli z jednej strony tworzymy nadmiar, to z drugiej będzie proporcjonalny brak i odwrotnie. Wynika to z Zasad Uniwersalnego Prawa, m.in. Prawa przyczyny i skutku. Wszechświat działa według Naturalnych Praw i każda taka reguła zawiera w sobie własność energii, jaką jest dążenie do zrównoważenia. 

Dlaczego do czegoś doszło, lub nie? Co jest nadużyciem? To na bieżąco weryfikuje rzeczywistość, a każda sytuacja w naszym życiu jest odpowiedzią na pytanie, na jakim poziomie świadomości jesteśmy aktualnie i w jaki sposób rozmijamy się z biegunem Światła = Naturalnymi Prawami = zdrową równowagą = poziomem Zero (vector equlibrium). Wystarczy chcieć się temu przyjrzeć, wyciszyć umysł i pozwolić sobie dostrzec lekcje Światła i Miłości, które na bieżąco ukazują nam mądrość i drogę do zachowania równowagi energetycznej.   

Można powiedzieć, że cały czas generujemy sobie pozytywną albo negatywną karmę, w zależności od tego, czy działamy dla Najwyższego Dobra i w harmonii z Naturalnymi Prawami, czy dla własnego interesu – w braku wiedzy i w oddzieleniu od zrozumienia pojęć takimi, jakie są w w swej istocie, co przekłada się na stopień zrozumienia tego, jak energia działa w materii. Karma to po prostu efekt w ciągu przyczynowo-skutkowym. Jak alchemiczna reakcja, która pokazuje nam to, jaki rezultat uzyskamy w zależności od parametrów, składników, proporcji i kolejności wykonywanych działań.

Ten obszar karmiczny przewiduje i uwzględnia wszystkie nasze procesy nauki, potknięcia i błędy. Obowiązuje naturalna Zasada Niewinności, ponieważ wszyscy przyciągamy się wzajemnie według tego, czego potrzebujemy aktualnie do rozwoju. Przykładowo, jeśli ktoś ma programy ofiary, to przyciągnie sobie kogoś z programem kata. Obie strony uczą się tego, co w ich percepcji jest zniekształcone i powoduje uwikłanie w schemat oraz jak z niego wyjść.  

Drugim rodzajem tzw. karmy, jest świadome działanie na szkodę Istot Światła. Jeśli z jakiegoś powodu z premedytacją ktoś wykorzystuje inne Istoty Światła i żeruje na nich, aby osiągnąć korzyści, zdobyć moc lub władzę, wtedy zazwyczaj sterowany jest przez opętanie biegunem cienia, tzw. mroczne istoty, jak również kapłanów, magów, itp. Działając z poziomu Źródła Życia, w każdej chwili można anulować wszelkie kontrakty, umowy i inne zobowiązania, na podstawie których odbywa się służba mroku oraz zainicjować zwroty długów energetycznych na zdrowych uniwersalnych zasadach z Czystego Światła. Często jest to proces, w którym obciążona Dusza mierzy się z własnymi lękami przed poniesieniem negatywnych konsekwencji i wahaniem w chęci rezygnacji z iluzji mocy.

Najbardziej ostatecznym rozwiązaniem tej kwestii jest kasacja Duszy i polega to na oświetleniu istoty Czystym Światłem. Dopóki w istocie żywa jest choć jedna komórka Światła, można odbudować całą istotę Światła. Jeśli cała istota jest mroczna, zareaguje na Światło spaleniem się – zostanie unicestwiona, ponieważ jej forma nie jest zdolna do absorpcji i przetwarzania Światła.        

Istnieje jeszcze kwestia „przerzuconej karmy”. Istoty, które przerzucają swoją karmę na czyjąś Duszę, robią to tylko wtedy, gdy Dusza jest zagubiona w gąszczu częstotliwości, układów, intencji i staje się łatwym łupem dla wahadeł żerujących na braku wiedzy. W ten sposób, Dusze zamiast inkarnować w Czystym Świetle i realizować swój autentyczny Plan Duszy, wikłają się w obce cykle karmiczne sterowane przez hologramy z Arktura (brama nieba) i w rezultacie żyją nie swoim życiem, które przyjęły za własne. 

Zgodnie z zasadą Wolnej Woli, istota Światła może zgłosić swoją chęć kompensacji nadużyć wobec niej uczynionych i otworzyć się na zwrot karmicznego długu na zasadach Czystego Światła, jeśli według Źródła taki istnieje. 

Podobnie w drugą stronę, istota Światła, która podejrzewa, że może być zadłużona, wyraża chęć dokonania zwrotu na zasadach Czystego Światła.       

Najczęstsze szkodliwe mity o karmie

1. Karmę trzeba odpokutować

Rozumienie długów karmicznych w sposób dosłowny jako negatywne konsekwencje i zadośćuczynienie przez np. mękę, trudności, odpokutowanie, cierpienie, itp. jest podejściem z poprzednich epok zatrutych religijnym fermentem i fałszywymi wzorcami, które zupełnie rozmijają się ze zdrtową istotą karmy tak, jak ją widać w Źródle Wszystkiego Co Jest. Czym innym jest chęć wzięcia odpowiedzialności za rzeczywistość, którą stworzyliśmy (akceptacja, pogodzenie się, że coś takiego jest, chęć zrównoważenia energii zgodnie z naturalnymi wzorcami), a czym innym demonizowanie odpowiedzialności, wykorzystywanie błędów z przeszłości, aby osądzać, piętnować, karać lub usprawiedliwiać wszelkie bezwzględne postępowanie. Działanie dla Najwyższego Dobra przynosi rozwiązania, które kładą kres agresji, przemocy, walce, zmaganiu się i uwzględniają dobro wszystkich uczestników sytuacji jednocześnie. Wszelkie cierpiętnictwo, męczeństwo, wyrzeczenie Energii Życia, pokuta, składanie ofiar, negatywne poświęcanie się i upatrywanie w tym uszlachetniającej wartości, dalekie są od zdrowych wzorców istnienia, promując jedynie drugą skrajność w biegunie dawania i przyjmowania, miłosierdzia i obojętności, itd. Jeżeli komuś z trudem przychodzi zdrowa postawa w biegunie Światła i uważa, że zasługuje tylko na cierpienie, to również dla niego cenna lekcja. Warto przyjrzeć się swoim wzorcom i zastanowić, jaką korzyść przynosi cierpiętnictwo, piętnowanie i samosąd, skoro nie są zdrową postawą? Jakie wahadła zasilamy swoją energią i uwagą, gdy kierują nami toksyczne przekonania?

Warto pamiętać, że największą sztuką w oczyszczaniu jest umiejętność transformacji emocjonalnej trucizny w najwyższą częstotliwość Mądrej Miłości i Radości Życia. Jest to możliwe, gdy nasza percepcja dostrojona jest do częstotliwości Źródła Życia, a Serce otwarte na dostrzeżenie doskonałości każdej sytuacji.  

2. Dług karmiczny spłaca się całe życie

To jest kolejny program mentalny zaszczepiony w świadomości zbiorowej oddzielonej od Źródła. Jeżeli ktoś w to wierzy i ma korzyści z takiego podejścia do pracy z energią, to będzie całe życie zajmował się procesem, który mógłby uzdrowić w kwadrans, godzinę, tydzień lub miesiąc. Albo będzie wykorzystywał sytuację, by pielęgnować toksyczne wzorce. Kwestia pozwolenia sobie na współdziałanie z Czystym Światłem i przyjęcie zdrowych wzorców. Obowiązuje wolna wola także w kwestii tego, jakie wyobrażenia decydujemy się wzmacniać swoją życiową energią, ile ma trwać uzdrowienie i w jaki sposób się odbędzie. Nadawanie ciężaru procesom, które usprawiedliwia znaczne ich rozciąganie w czasie ziemskim, zasila jedynie wahadła żerujące na naszym poczuciu winy, tendencjach do cierpiętnictwa, autoagresji czy potrzeby tworzenia sobie ograniczeń i trudności.   

3. Karma nie istnieje

Spory co do faktu, czy karma istnieje, zwykle dotyczą semantyki. Ludzie różnie postrzegają pojęcia takie jak karma, sprawiedliwość oraz odpowiedzialność. Z tego względu, jedni uważają, że karma istnieje, a inni temu zaprzeczają. Pojęcie karmy zostało wyjaśnione na wstępie artykułu. Jako naturalny efekt działań stanowiących przyczynę, karma istnieje. Jako wzorzec wikłający ludzi w cierpiętnictwo i recykling energetyczny – istnieje tylko dla tych, którzy potrzebują cierpienia, aby sabotować autentyczne życie w zdrowych wzorcach. 

Warto pamiętać, że na co dzień widzimy tylko drobny wycinek tego co jest. Wielu ludzi wpada w pułapkę osądu i fałszywego pojęcia sprawiedliwości, oceniając co jest słuszne i sprawiedliwe, tylko na podstawie zaobserwowanego przez siebie wąskiego fragmentu rzeczywistości. Jeśli wydaje Ci się, że Prawa Naturalne nie istnieją lub nie działają, świadczy to o ubogiej świadomości ograniczonej filtrami percepcji, które utrudniają pełnowartościowy wgląd i mądry przegląd rzeczywistości z poziomu Zero – częstotliwości Uniwersalnej Prawdy poza wszelkimi ograniczeniami, iluzjami wiedzy i mocy. Innymi słowy, Sprawiedliwość Wszechświata nie musi dokonywać się na Twoich oczach. Często byłoby to niemożliwe, ponieważ nie towarzyszysz innym w każdej sekundzie ich życia. Możliwe, że nawet we własnym życiu nie zawsze uczestniczyć potrafisz w pełni świadomie i trudno Ci błyskawicznie rozpoznać wszystkie lekcje Światła i Miłości przeznaczone dla Ciebie. 

Wielu z nas żyje w poczuciu braku sprawiedliwości. Trudno nam pojąć podłość, okrucieństwo, wyrachowanie, oszustwo, itd. Gdy zasilamy swoją uwagą obraz świata, w którym takie rzeczy uchodzą bezkarnie lub czujemy potrzebę osądzania sytuacji, zapominamy, że istnieje i doskonale działa wyższy rodzaj sprawiedliwości – Zasady Uniwersalnego Prawa. 

Zastanów się, czy naprawdę chcesz wierzyć w brak sprawiedliwości? Jaką masz korzyść z tego, że osądzasz na podstawie tego małego wycinka sytuacji, a resztę tak łatwo sobie doprojektować w umyśle? Skąd masz pewność, że coś uszło komuś na sucho? Skąd przekonanie, że niektórzy mogą uchylić się od odpowiedzialności i żyć poza Prawami Naturalnymi, poza konsekwencjami? 

Przecież w naturze nic nie ginie! Energia zawsze dąży do równowagi. Gdy zrozumiesz, że każda sytuacja jest sprawiedliwie rozstrzygana w Źródle Wszystkiego Co Jest, wtedy znika potrzeba stawania w roli sędziego i osądzania oraz wymierzania samodzielnie sprawiedliwości lub kary. Istota Światła żyje w pełnej akceptacji, świadomości doskonałej synchronizacji i działania Naturalnych Praw. Wtedy znika potrzeba negatywnego rezonansu i przestajemy przyciągać do swojej przestrzeni sytuacje, w których wydaje nam się, że świat ogarnięty jest brakiem sprawiedliwości. Wtedy uczymy się kreować zdrową wizję świata i wolną od cierpienia. Im lepiej się tego nauczymy, tym szybciej nasza rzeczywistość transformuje w kierunku pozytywnym. 

Wielu argumentuje: „co to za Bóg, który pozwala na krzywdę, głód, śmiertelne choroby u dzieci, itd.?” No właśnie. Co to za „Bóg”, bo na pewno nie Stwórca/ Źródło Wszystkiego Co Jest! Przyjrzyj się, skąd pochodzi pomysł, aby utożsamiać to z Bogiem? Czy to na pewno jest przekaz Prawdy i pierwotnej Mądrości Wszechświata płynący swobodnie w czystej Przestrzeni Serca z poziomu zdrowej częstotliwości istnienia? 

Źródło wszelkiego Stworzenia jest Miłością Bezwarunkową i świadomością bez oceny. Każda istota ma wolną wolę i ma pełne prawo doświadczać nawet krzywdy, głodu i cierpienia, jeśli jej świadomość obciążona jest przez takie programy mentalne. Ludzie sami skazują siebie na cierpienie i trudności, a także na to, aby być ich świadkiem. Dopóki w polu energetycznym Duszy istnieje cokolwiek, co rezonuje z taką wizją siebie i świata, dopóty będzie się przyciągało właśnie takie doświadczenia. Aż Dusza zrozumie i nauczy się gdzie rozmija się z biegunem Światła i przestanie mieć potrzebę doświadczania bieguna cienia.  

4. Karmy nie da się oczyścić/zmienić 

Tylko w przypadku, gdy brak pozwolenia i gotowości, gdy ludzie korzystają z metod wybiórczych, ich świadomość zakotwiczona jest poza Źródłem Życia, np. w pseudo szamańskich, magicznych lub paranaukowych dogmatach. Prawdopodobne, że naturalny wzorzec oczyszczania karmy pochodzący z Czystego Światła leży wtedy poza ich wyobrażeniem, ponieważ częstotliwości uwikłania w ograniczeniach nie oferują takich rozwiązań. Magię, szamanizm i naukę charakteryzuje tendencja do czerpania życiowej energii z ciągłego, nieustannego odprawiania teatrzyków: jedni poprzez rytuały oczyszczająco-ochronne, a drudzy filozofując, rozprawiając i dogmatyzując, lecz wszystko to jest substytutem wiedzy i mocy, oraz iluzją działania ukierunkowanego. Magowie i szamani nie byliby już do tego potrzebni, gdyby ludzie zrozumieli, że istotą autentycznego oczyszczania jest skupienie się na działaniach, dzięki którym dostrajamy się do naturalnych wzorców i praw kosmicznych, przez co przestajemy przyciągać do swojej przestrzeni to, z czego trzeba było się oczyszczać lub coś „odrabiać”. Istotny staje się również powrót do zdrowego obrazowania, wskazującego co znaczy „odrabiać/ przepracować”. W uproszczeniu, chodzi o umiejętność życia w zrównoważonych wzorcach pojęć i o zdolność działania dla Najwyższego Dobra. Przepracowanie wskazuje na proces transformacji, podczas którego wykonujemy pracę ze sobą i z wzorcami, aby uzdrowić wszystko, co było zniekształcone.  

Czym jest oczyszczanie karmy i zwroty długów karmicznych z poziomu Źródła Życia?

Jeśli pracujemy z energią z poziomu Źródła Życia i według naturalnych, zdrowych wzorców istnienia, dokładnie wyświetla się stan energetyczny, ewentualny dług i jak należy zadziałać dla Najwyższego Dobra, aby uzdrowić sytuację łagodnie, z Miłością i bez generowania tendencji do wpadania przy tym w biegun cienia. 

Jednym ze sposobów zmiany uwarunkowań karmicznych, jest świadoma praca z przekonaniami, uzdrawianie wzorców i sposobu obrazowania. Wiąże się to z przeprogramowaniem umysłu i aformacją naturalnych, zdrowych wzorców, pojęć, programów funkcjonowania. 

Kolejny element wiąże się z usuwaniem/ wypalaniem/ kasacją karmicznych obciążeń Czystym Światłem wraz z uzdrawianiem pola po tym, co usunięte. 

Kolejny aspekt to zwroty karmiczne. Ogólnie, wykonanie zwrotów długów karmicznych na poziomie energetycznym to absolutna podstawa, aby zainicjować (w harmonii z Naturalnymi Prawami) wyjście z negatywnych schematów w świecie fizycznym i przestać kreować nadmiary lub braki, które wcześniej wygenerowały dług. Taki zwrot robi dobrowolnie każda Istota Światła – czysto formalnie, aby mieć pewność, że oddane jest wszystko, co ewentualnie mogło być kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób przywłaszczone, a co należy do innych istot. Jest to standardowa procedura, jeśli ktoś interesuje się świadomym rozwojem na ścieżce Czystego Światła. Jednocześnie, proces ten doskonale pokazuje nasze przekonania na temat tego, jak działają zwroty karmiczne, obnaża ewentualny negatywny rezonans, tendencje lękowe i obawy przed negatywnymi konsekwencjami.   

Szczegółowo, rozkład Dusz dokładnie pokazuje rodzaj obciążeń pomiędzy konkretnymi osobami i charakter lekcji mających na celu wyzwolenie Dusz z potrzeby kontynuacji schematów, które przestały im służyć.

Są różne rodzaje długów i gdy obejrzymy je w Źródle Życia, dostaniemy od razu rozwiązanie autentyczne, zrównoważone, asertywne i będące Miłością bezwarunkową, ponieważ tak działają lekcje Światła. Jeśli jest 100% czystości intencji zwrotu i zaufanie do Mądrości Wszechświata, lekcje te są naprawdę łagodne, choć wymagają od nas absolutnej otwartości, szczerości i gotowości do zmiany. 

To opór, strach, demonizowanie i brak zrozumienia Naturalnych Praw, powodują utrudnienia i dramaty. W postępowaniu w biegunie Światła chodzi właśnie o to, aby zrobić to lekko, z radością, naturalnie i z wdzięcznością. Nie jest to równoznaczne ze zwalnianiem się z odpowiedzialności. Zrównoważone wzorce odpowiedzialności i zadośćuczynienia wolne są od ciężaru oraz potrzeby nadawania im negatywnego zabarwienia. Każdy wzorzec i działanie dostrojone do częstotliwości Czystego Światła, zakłada postawę pozytywną, otwartą, lekką i naturalną. Tylko wtedy to, co z siebie dajemy innym, jest intencyjnie czyste, radosne i ma pozytywną moc sprawczą. Miłość i Radość to najwyższej wibrujące częstotliwości i tylko taka szczera postawa wyjściowa daje nam możliwość działania w biegunie Światła, obdarzając wszystkich najwyższym potencjałem twórczym.   

To, co często dociąża karmiczne obciążenia powodując trudny przebieg w materii, to zniekształcony obraz pojęć, definicji i samej w sobie sytuacji, przez co dokarmiana jest m.in. potrzeba obwiniania, poczucie winy, potrzeba piętnowania, odpokutowania, samoudręki, karania się, uwłaczania sobie lub innym, itd. Zastanów się, czy oddając komuś dług z tak ciężkimi wibracjami, jesteś w stanie ofiarować to, co najlepsze? Czy naprawdę chcesz odwdzięczyć się toksyczną energią zatruwającą Twoje wnętrze? Czy jako wierzyciel chciałbyś przyjąć taką truciznę w ramach rekompensaty? Oddajesz bo musisz, czy dlatego, że chcesz być w porządku? Na ile potrafisz zwracać długi z czystą energią radości i wdzięczności? Na ile potrafisz przyjąć zwrot bez potrzeby odczuwania negatywnego rezonansu? Skąd pochodzi przekonanie, że czyjeś cierpienie mogłoby przynieść komuś jakąkolwiek zapłatę? Zastanów się, kim są ci, którzy czerpią przyjemność z patrzenia, jak inni cierpią lub pokutują? Czy zdrowa istota Światła potrafiłaby się mścić i radować z przemocy? Jaką naturę ma przyznawanie sobie prawa do osądzania i ferowania wyroków? To zwykłe złorzeczenie, które sprawia, że często ci, którzy uważają się za pokrzywdzonych, stają się gorszymi katami od swoich oprawców. Zamiast pozostać przy tym, aby zaufać naturalnym procesom życia i w swobodny sposób pozwolić naturalnym prawom egzekwować wszelkie dysharmonie i przywracać równowagę, w tym czasie pielęgnując w sobie neutralność, akceptację i wyższe zrozumienie. 

Jeśli ubiegasz się o zwrot energii, zacznij od przebaczenia, aby oczyścić swoją przestrzeń z potrzeby chowania urazy i emanacji toksyczną energią. Dopóki trwasz w wibracjach nienawiści, złości, mściwości i zawiści, również generujesz sobie tzw. negatywną karmę.  

Jeśli zwracasz energię, niechaj będzie ona czysta, radosna i zdrowa.  

5. Długi karmiczne w numerologii

Zazwyczaj, gdy natrafimy na archetyp karmicznego długu, tworzy się wokół tego ciężka otoczka demonizująca moc liczb karmicznych. Liczby te determinują nasze życie tylko w takim stopniu, w jakim zasilamy ich moc sprawczą. Jeżeli rachunek życia doskonale wpisuje się w negatywną charakterystykę danej karmicznej liczby, oznacza to jedynie, że przez całe życie powielaliśmy wzorzec z bieguna cienia. Uświadomienie sobie tego jest okazją, aby pożegnać zniekształcone wzorce i przyjąć obrazowanie zdrowe. W ten sposób, obecność karmicznej lekcji zostaje zrozumiana i przepracowana, a ewentualny negatywny impakt liczby zneutralizowany. 

Numerologia może jedynie wskazywać na obszar, ale nie określa „kwoty” energetycznej tak, jak ją widać w Źródle Życia. Często opieranie się wyłącznie na numerologii lub innych narzędziach pochodzących z astralnych poziomów energetycznych 5-6, prowadzi do skazywania się na lęki, obawy, projekcje i negatywne schematy, ponieważ sporo opisów również jest zanieczyszczonych wzorcami pochodzącymi z innych źródeł niż Czyste Światło. W rezultacie, zamiast patrzeć i działać z poziomu Źródła Życia, ludzie wpadają w przygnębienie, potrzebę samosądu oraz inne negatywne wzorce percepcji i postępowania z obciążeniami. Zwracajmy uwagę na to, czy wzorce i opisy pobieramy z Czystego Światła, czy na ślepo przyjmujemy wszystko, co kiedykolwiek powiedziano na dany temat. Wiedza bez mądrości i rozróżnienia może być zgubna i bezwartościowa.  

6. Wszystkie karmiczne tendencje materializują się 

Tylko dopóki zasilane są życiową energią i uwagą. Gdy jesteśmy w procesie transformacji wzorców i przekonań, stare schematy myślowe tracą aktualność oraz moc sprawczą. Przechodzimy na nową linię czasową, wolną od dawnych motywów działania. Jeśli jednak część z nich jeszcze zdąży zmaterializować się, istotna jest obserwacja tego, jak na to zareagujemy. Często procesy dają nam również okazję do weryfikacji własnej postawy wobec siebie w danym procesie i ukazują, na ile tak naprawdę mamy neutralny stosunek do przepracowywanego tematu.  

Podsumowując, „przepracowanie” obciążeń według definicji i wzorca zrównoważonego pochodzącego z poziomu Uniwersalnej Świadomości, polega na uświadomieniu sobie, czym w istocie jest zdrowy wzorzec postawy oraz w jaki sposób został on zniekształcony. Proces transformacji obejmuje dostrojenie się do częstotliwości Czystego Światła i przyjęcie zdrowej postawy życiowej wobec potencjalnych wyzwań. W momencie osadzenia się w zdrowym wzorcu, lekcja jest przepracowana. To nie uzdrowiciele czy terapeuci, a Czyste Światło i sprawiedliwość Źródła Życia oczyszczają obciążenia, dokładnie wskazując też na to, jaki charakter będzie miał proces, jak to zrobić uczciwie, łagodnie, z miłością i bez generowania dodatkowego dyskomfortu. W przypadku osób pracujących inną energią niż Czyste Światło i z innych poziomów niż Źródło Wszystkiego Co Jest, trudno określić na ile podejmowane działania mogą być autentyczne, a na ile są podpięte do hologramów wiedzy i mocy imitujących procesy naturalne (np. biały astral). Jeśli chcesz mieć pewność, że pracujesz z obciążeniami w biegunie Światła, rób to z poziomu Zero – Źródła Wszystkiego Co Jest.  

Gdy równowaga zostaje przywrócona, nie ma potrzeby błądzić, cierpieć i pokutować w materii, bo to nie są postawy pochodzące z Czystego Światła i jedynie żerują na toksycznych emocjach.

Częstotliwość Czystego Światła to najwyższa istniejąca wibracja i moc twórcza. Każde obciążenie, bez względu na jego charakter czy ciężar, można zdjąć, usunąć oraz uzdrowić lekko, błyskawicznie i przyjemnie. Nie ma to nic wspólnego z modleniem się do kogokolwiek, rytualizmem, składaniem ofiar czy wykorzenianiem czegokolwiek, ponieważ takie metody obciążone są wzorcami zniekształconymi. Praca Czystym Światłem łączy kompleksowo kwantowe oczyszczanie wielopoziomowe ze świadomym programowaniem przekonań i umiejętnym formułowaniem intencji z poziomu Zero. Zależy to jedynie od pozwolenia Duszy i kreacji, aby to się stało w ten sposób – w biegunie Światła. Jedni ludzie potrafią w kwadrans oczyścić eony czasu, a inni będą miesiącami zmagać się z jednym programem. Wolna wola. Warto pamiętać, że to, co czasem dla nas jest zbyt trudne do pojęcia lub niemożliwe do zrobienia, dla innych może być naturalne, proste i lekkie. To kwestia świadomości, czystości intencji, rodzaju narzędzi oraz sztuki umiejętnego z nich korzystania.

Inne teksty, które mogą Was zainteresować (kliknij w tytuł, aby przejść do treści artykułu)

Dostrzegasz wartość wiedzy publikowanej na blogu Crystal Arya? 

Wesprzyj utrzymanie strony, rozwój bloga i newslettera 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest