HIPERAKTYWNOŚĆ CZAKR

Wiele mówi się o tym, co się dzieje, kiedy czakry są słabe, otwarte, zamknięte lub zablokowane. A co to znaczy, że dana czakra jest nadaktywna lub obsesyjna? Poznaj obciążenia z tego wynikające i wiedzę na temat postaw życiowych, na które przekłada się hiperaktywność.

Wiele mówi się o tym, co się dzieje, kiedy czakry są słabe, otwarte, zamknięte lub zablokowane. A co to znaczy, że dana czakra jest nadaktywna lub obsesyjna? Jak to przekłada się na życiową postawę i na jakie programy mentalne wskazuje? 

Generalnie, z poziomu Źródła Wszystkiego Co Jest, dysharmonie dolnych czakr (podstawa, podbrzusze, splot słoneczny) występują u osób podatnych na uwikłanie w negatywne mechanizmy związane ze sferą materialną i żyjących w konflikcie oddzielenia od Istoty Światła/duchowości/ duchowej mocy. Nadaktywność i inne dysharmonie górnych czakr (trzecie oko, korona) występują u osób podatnych na iluzje wiedzy duchowej i mocy, „kompleks mistrza”, mających do przepracowania uziemienie, i często wiąże się to z potrzebą gruntownego uporządkowania pojęć dotyczących sfery duchowej oraz jej relacji ze sferą materialną.  

Nadaktywność przestrzeni serca i komunikacji sygnalizuje klarownie, w jaki sposób zniekształcone są wzorce i jak postawy życiowe manifestują przekonania na temat relacji pomiędzy duchowością i fizycznością. Często, w tym leży klucz do zrozumienia tego, czym jest istota rozwoju, autentyczna praca ze sobą, i jak uczynić proces transformacji ścieżką uporządkowaną, harmonijną z naturalnymi prawami i zdrowymi wzorcami dla pracy z energią.   

Czakra podstawy (korzenia)

Odpowiada za poczucie więzi ze światem fizycznym i własnym ciałem, za poczucie stabilności i życiowej siły, wytrwałość i energię do działania. Wiąże się z uziemieniem, konkretnym działaniem w materialnym świecie. 

Nadaktywność tej czakry może powodować zbytnie przywiązanie do sfery materialnej, materialistyczne podejście, a nawet negację sfery duchowej. W tym przypadku, wykres pola energetycznego jest rozszerzony u podstawy i zawężony, a nawet zamknięty u góry, odcinając wyższe czakry. 

Rys 1. Obsesyjna czakra podstawy

Może pojawiać się tendencja do kierowania się przekonaniami typu: „przezorny, ubezpieczony”, „strzeżonego pan bóg strzeże”, itp. Istnieje skłonność do zbytniej fiksacji na punkcie dorobku, gromadzenia majątku, dóbr, tytułów lub przedmiotów. Pojawia się nadmierna aktywność i zbytnia potrzeba ciągłego bycia „w akcji”. Stanowczość może przeradzać się w nacisk, tyranię, despotyzm, surowość lub nadmierne poczucie odpowiedzialności. Może istnieć tendencja do wybuchowości, uprzedmiotowiania, jak również nadmierne zdyscyplinowanie, skłonności do tresury, nadmierny kult ciała i zbytnie przywiązanie do tego, co cielesne i namacalne, które utrudniać będzie równowagę ducha i materii. Może pojawiać się zbytnia potrzeba forsowania się lub udowadniania sobie swojej siły, wytrzymałości, zaradności, wytrwałości, cierpliwości, odpowiedzialności i przedsiębiorczości, dzięki którym wierzymy, że wzbogacamy się. Możemy mieć zbyt rozwinięty węch. Może pojawiać się trudność w zrozumieniu osób biernych, słabych, flegmatycznych, którym brak uziemienia, dyscypliny i motywacji do zdobywania, ponieważ nadaktywność pierwszych trzech czakr zamyka czakrę serca, trzeciego oka i korony, a czakra gardła zostaje podporządkowana komunikacji odzwierciedlającej poziom obciążeń. To może objawiać się także jako zbytnia rzeczowość, lakoniczność, sztywność obyczajów lub trudność w porozumieniu z tym, co eteryczne, duchowe, beztroskie, łagodne i infantylne, czyli oddalone od realistycznego planu finansowego rozwoju.     

Czakra podbrzusza (sakralna)

Odpowiada za zdolność czucia się pod pieczą, za odczuwanie przyjemności, spełnienia, radości istnienia, satysfakcji, entuzjazmu i za połączenie z kreatywną mocą. Hiperaktywność tej czakry często przekłada się na uzależnienie od bodźców i podniet zmysłowych, zbyt wysokie libido, zbytnią emanację seksualnością, wyuzdanie, napastliwość, rubaszność, rozwiązłość, skłonność do flirtowania, obsesje seksualne, (np. fetysze, dewiacje, masturbacja i porno), które mają ułatwić zaspokojenie nadmiernych potrzeb w celu poprawy samopoczucia. W innych przypadkach, tę funkcję może spełniać hiperkreatywność, która powoduje dominację pasji, oraz trudność w nadążeniu z realizacją zbyt licznych pomysłów. 

Rys 2. Obsesyjna czakra sakralna

Nadproduktywność twórcza może być frustrująca, prowadzić do pracoholizmu i w rezultacie do spalania się, ponieważ wewnętrzny płomień kreatywności jest zbytnio rozkręcony i trudno jest wtedy przestać działać. Ciągle chcielibyśmy coś robić, osiągnąć, aby rozładować nadmiar energii i dogodzić sobie, poprawiając cielesny komfort życia. Może pojawiać się postawa hedonistyczna – zbytnie nastawienie na przyjemności, beztroskę i przywiązanie do wygody. Zbytnia aktywność czakry sakralnej wiąże się też ze wzmożonym zapotrzebowaniem na dopaminę i adrenalinę, więc prowadzi do intensyfikacji emocji. Zbytnia emocjonalność wywołuje skłonność do nadmiernego przeżywania, co przejawia się doświadczaniem życia często w dramatyczny sposób, wywołując poczucie zaskoczenia zwieńczone pytaniem „jak ktoś mógł mi to zrobić?”. Może to być również zbytnia gwałtowność, bezpośredniość i brak łagodności, lub łagodność pojawia się tylko wtedy, gdy chcemy coś osiągnąć.

Czakra splotu słonecznego

Daje nam poczucie istnienia, swojej roli w tym świecie i manifestacji osobowości. To poczucie własnej wartości, wykazywanie inicjatywy i decyzyjność. W stanie zrównoważonym, to śmiałość i pewność siebie, siła woli, zaufanie do naturalnych procesów życia, poczucie wewnętrznego spokoju i swobody działania, otwartość, radość życia i poczucie pełni, postawa pełna optymizmu i w zdrowy sposób nastawienia na sukces. To naturalność w dawaniu i przyjmowaniu komplementów, gratulacji, miłości, akceptacji – bez egoizmu, zazdrości i żądzy wygranej. To asertywność, naturalność w konfrontowaniu uczuć i emocji oraz poczucie dostatku. 

Gdy czakra splotu słonecznego jest hiperaktywna, możemy doświadczać nadpobudliwości, złości, skłonności do dominacji i zbytniego pędu ku władzy. Może kierować nami ego – zbytnia koncentracja na sobie i brak dostrzegania oraz doceniania wartości innych ludzi, nieliczenie się z odmiennym zdaniem, potrzeba rywalizacji i udowadniania swojej wartości, siły lub wytrzymałości. Pojawia się zachłanność, zbytnia pewność siebie, pretensjonalność, brawura lub nadmierna potrzeba narażania się na sytuacje, w których demonstrujemy nieustraszoność i siłę przebicia.

Rys 3. Obsesyjna czakra splotu słonecznego

Może pojawiać się zbytnie nastawienie na zwycięstwo, lęk przed porażką i program „cel uświęca środki”. Skłonność do narzucania swojej woli, ignorowanie uczuć innych i działanie „po trupach do celu”, zraża do nas ludzi. Jako, że splot słoneczny wiąże się z metabolizmem, może objawiać się to jako zbyt szybka przemiana materii.   

Czakra serca (Przestrzeń Serca)

W stanie zrównoważonym to zdolność do działania dla Najwyższego Dobra, poczucia jedności, miłości bezwarunkowej, akceptacji, radości, wzruszenia i zachwytu, bezinteresowności, miłosierdzia.

Hiperaktywność tej czakry może przejawiać się jako nadwrażliwość, zbytnie przejmowanie się, co inni pomyślą, nadopiekuńczość, nadgorliwość i naiwność. Tzw. „małpia miłość”, skłonność do osaczania swoją miłością, zbytnia potrzeba koncentrowania swojej uwagi na innych, przesada w manifestowaniu postawy altruistycznej i chęci pomagania innym. Istnieje ryzyko popadania w rozdawnictwo energetyczne, w postawy służalcze, przez co pozwalamy siebie wykorzystywać innym i szantażować emocjonalnie. Dolne czakry są wtedy odcięte, lub funkcjonują słabo.

Rys 4. Obsesyjna czakra serca

Jednocześnie, istnieje silna tendencja do samooszukiwania się, którą pogłębia dodatkowo brak zdolności do otwartej konfrontacji w sytuacjach konfliktowych. Obsesyjność czakry serca może prowadzić do postrzegania swojego życia jako mniej ważnego lub mniej wartościowego od życia innych. Może pojawiać się potrzeba ratowania innych za wszelką cenę, wchodzenie w rolę opiekuna, matkowania innym. To także negatywny biegun poświęcenia, lub tendencja do kierowania się przekonaniem, że „moje życie bez ciebie nie ma sensu”. Obsesyjność czakry serca może prowadzić do zachowań patologicznych „w imię miłości”. Trudno jest skupić się na sobie i dawać sobie wystarczająco dużo uwagi i miłości tak, jak innym. Empatia i współodczuwanie stają się uciążliwie, z powodu ciągłego odbioru przepływu emocji i uczuć, których nie da się wyłączyć. Równowaga dawania i przyjmowania jest zachwiana, albo w stronę ciągłego dawania, co prowadzi do zmęczenia i poczucia, że inni pogwałcają osobiste granice, wykorzystują Twoje dobre serce, albo jesteś nastawiony tylko na branie, co prowadzi do braku umiejętności cieszenia się tym, co jest, a nawet do poczucia winy. Nadaktywność może objawiać się jako oderwanie od rzeczywistości i „życie na chmurce”. Inni ludzie, którzy nie mają hiperaktywnej czakry serca, będą wydawać się nam zbyt gwałtowni, za mało delikatni i współczujący, a nawet możemy postrzegać ich jako tyranów i despotów, ponieważ każde zachowanie, w którym odczuwamy agresywność, jest wtedy odbierane ze zduplikowaną energią jako negatywne i niedopuszczalne. Brakuje także zdrowych granic lojalności, uczynności i miłosierdzia. Może pojawiać się także branie na siebie odpowiedzialności za to, jak czują się inni i ciągłe szukanie w sobie winy, że coś poszło źle.      

Czakra gardła

Odpowiada za sferę komunikacji ze sobą i z innymi. Hiperaktywna czakra gardła przejawia się jako gadatliwość, skłonność do paplaniny, wyrażania swoich opinii bez względu na to, czy nas o to poproszono, oraz jako tendencja do nadmiernego angażowania się w dyskusję, aż do przegadywania się i przekrzykiwania się z innymi, byle tylko wyrazić swoje zdanie. 

Rys 5. Obsesyjna czakra gardła

Pojawia się potrzeba udowadniania swoich racji. Trudno jest wysłuchać rozmówcę do końca, a w trakcie jego wypowiedzi pojawia się w głowie już własna odpowiedź. Istnieje silna potrzeba dokładania „swoich pięciu groszy” oraz narzucania swoich poglądów lub prawd. Może pojawiać się zbytnia potrzeba rozbudowywania wypowiedzi, lub hałaśliwość. Może też ujawniać się nadmierne rozśpiewanie, tendencja do ciągłego prowadzenia wewnętrznych dialogów ze sobą, zbytnia auto refleksyjność i skupienie na samookreśleniu, co sprawia że w oczach innych uchodzimy za rozkojarzonych, nieobecnych lub roztargnionych. 

W zależności od kondycji pozostałych czakr, przestrzeń komunikacji sygnalizuje, na jakim poziomie istnieją dysharmonie w funkcjonowaniu poszczególnych czakr. 

Czakra trzeciego oka

Odpowiada za intuicję, kontakt z Duszą i zdolność widzenia lub odczuwania tego, w jaki sposób energia przejawia się w materii. Zbytnia aktywność tej czakry może prowadzić do sytuacji, w której mamy tendencje do nadmiernego przywiązywania się do przekazów intuicyjnych, prorokowania, poświęcania zbyt wiele czasu na duchowy wgląd, zaniedbując inne sfery życia. Może pojawiać się zbytnia potrzeba uwypuklania duchowej strony życia, skłonność do zbytniego filozofowania, poszukiwania doznań mistycznych, „znaków” od wszechświata, synchroniczności i wyjątkowości zdarzeń, która uczyni życie bardziej „magicznym” i „nie z tej ziemi”. Z tego powodu, może istnieć silna podatność i pociąg do substancji psychoaktywnych, okultyzmu i innych iluzji wiedzy i mocy, dzięki którym można przeżyć coś „niesamowitego” pod wpływem hologramu. 

Rys 6. Obsesyjna czakra trzeciego oka

Bez tego pierwiastka, życie wydaje się nudne, puste lub niespełnione. Energia u góry jest rozszerzona, ale zawęża się lub zamyka u dołu. Jednocześnie, ciągłe zatopienie w dialogu z „wewnętrznym głosem” wyłącza nas z realnego życia. Pojawia się skłonność do bólów głowy i migren z powodu przemęczenia natłokiem myśli oraz z potrzeby ciągłego analizowania (z poziomu umysłu i kombinowania). Może istnieć silna tendencja do projektowania wielu scenariuszy, doświadczania psychodelicznych wizji, co prowadzi do poczucia zagubienia w świecie wyobraźni i mistycyzmu, a jednocześnie pogłębia to uczucie wyobcowania w codziennej rzeczywistości. Może to prowadzić do paranoi. 

W innych przypadkach, może pojawiać się negacja duchowości i skłonność do poszukiwania naukowych dowodów, które potwierdziłyby słuszność przekazów duchowej wiedzy. Może pojawiać się tendencja do manipulowania ludźmi i sytuacjami poprzez nadużywanie mocy, siły woli lub perswazji, wyłącznie dla własnych korzyści lub po to, aby pokazać swoją siłę lub umiejętności. Ostatecznie, wszystkie te mechanizmy generują poczucie oddzielenia i izolują nas od poczucia jedności z innymi, z rzeczywistością, z samym sobą, z naturalnymi cyklami i rytmami.      

Czakra korony

Wykres hiperaktywnej przestrzeni korony wygląda podobnie jak w przypadku nadaktywności czakry trzeciego oka. Zbytnia koncentracja energii na górnych czakrach zwykle odcina pierwsze trzy czakry, powodując, że brak nam uziemienia i pragmatyzmu, ponieważ nasza postawa życiowa jest oderwana od rzeczywistości. 

Nadaktywność tej czakry może objawiać się jako skłonność do zaniedbywania sfery materialnej, zbytnie „pływanie” w energiach, zbytnie rozmarzenie, idealizowanie i oderwanie od twardych realiów, z powodu nadmiernej potrzeby utrzymywania się w „wysokich wibracjach”. Zależy to od przekonań na temat duchowości i przyjętych wzorców relacji pomiędzy tym, co duchowe i tym, co fizyczne. Może pojawiać się skłonność do stawiania świata duchowego ponad światem fizycznym i zbytnie pragnienie, aby osiągnąć stan oświecenia. Brak zdrowej definicji duchowości pochodzącej z Czystego Światła, prowadzi do generowania sytuacji, w których tracimy zdrowy dystans i zdolność swobodnego łączenia sfery duchowej i materialnej. Ten stan może prowadzić do chęci bycia poza ciałem, nostalgii za kosmicznym domem, źródłem. Może generować niechęć do tego, co ziemskie i cielesne. 

Harmonizacja centr energetycznych

Podsumowując, nadmiar energii skoncentrowany w jednym miejscu powoduje niedobór w innym. Rysunki w tym opracowaniu są jedynie przykładami obrazującymi to, w jaki sposób energie mogą się kumulować zbytnio na poziomie danej przestrzeni. Oczywiście tych wariantów kumulacji jest wiele i należy dokonać indywidualnego wglądu, aby je sprecyzować u konkretnej osoby. Energia przepływa nieustannie, każda chwila i sytuacja wpływa na poziom harmonii/dysharmonii naszego systemu energetycznego i jest okazją do identyfikacji naszej życiowej postawy wraz z tym, co jest w nas do uzdrowienia. To także ścieżka mówiąca o tendencjach przepływu energetycznego.   

Istotą harmonizacji czakr jest ich doskonałe zrównoważenie. Dzięki temu można połączyć je w jedno połączone pole Światła – skrystalizowane i odporne na wszelkie manipulacje energią. Jest to często proces trwający w czasie, ponieważ utrzymanie stabilnego pola energetycznego zakotwiczonego non stop na poziomie Zero (Źródło Wszystkiego Co Jest), wymaga umiejętności jednoczesnego funkcjonowania w zdrowych, zrównoważonych wzorcach w każdej sferze życia. Transformacja i doskonalenie to również proces, który trwa wiecznie. Im więcej wzorców zidentyfikujemy, oczyścimy i dostroimy do naturalnych praw, tym łatwiej i bardziej stabilnie osadzimy się w biegunie Światła i utrzymujemy swoje pole energetyczne w stanie równowagi, a więc i odporności energetycznej. To także nauka dysponowania energią życiową i potencjałem osobistej mocy.    

Inne teksty, które mogą Was zainteresować (kliknij w tytuł, aby przejść do treści artykułu)

Dostrzegasz wartość wiedzy publikowanej na blogu Crystal Arya? Wesprzyj rozwój strony: [wpedon id=34

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest