FAQ – PROCES KWANTOWY

Co to jest proces kwantowy – sesja kwantowa – terapia kwantowa z poziomu Źródła Życia w wykonaniu Crystal Arya?

Jest to działanie w polu energii z poziomu najwyższej częstotliwości energetycznej istnienia mające na celu przywrócenie cząsteczek kwantowych na swoje prawowite miejsce zgodnie ze zdrowym wzorcem istnienia. Procesy kwantowe, sesje kwantowe, terapia kwantowa nie zastępują leczenia medycznego, terapii psychologicznych ani psychiatrycznych. 

Nadrzędną zasadą pracy z energią z poziomu Źródła Życia  Czystego Światła jest praca przyrodzoną Energią Życia, czyli bez posiłkowania się astralnymi iluzjami wiedzy i mocy takimi jak rytualizm magiczny, wprowadzanie w odmienne stany świadomości (hipnoza, hiperwentylacja), wzywanie jakichkolwiek bytów (anioły, mistrzowie oświeceni, postacie czczone w religiach i kultach, itd.) i proszenie ich o prowadzenie procesu zamiast własnej decyzyjności.

Jak często można stosować procesy kwantowe?

Dla praktyków świadomej pracy z energią, którzy od wielu lat intensywnie stosują techniki rozwoju, oczyszczanie energetyczne, pracę z emocjami, programowanie umysłu i są biegle zaznajomieni z reakcjami swojego ciała i psychiki na procesy kwantowe, nie ma przeszkód, aby stosować je nawet codziennie.

Ci, którzy nie korzystali dotąd z procesów kwantowych Crystal Arya, lepiej aby na początek zachowali uważność i conajmniej 2-3 tygodniowy odstęp czasu pomiędzy kolejnymi procesami. Przy dużej ilości obciążeń energetycznych i nieprzepracowanych blokad,  zbyt częste stosowanie procesu kwantowego może spowodować wydobycie na powierzchnię dużej ilości wzorców emocjonalnych i mentalnych do harmonizacji, które są w fazie oczyszczania, lecz może być to dyskomfortowe i uciążliwe. Dlatego warto zaobserwować swoją gotowość do procesów i zdolność ich przetwarzania, dać sobie czas, aby wybrzmiały się a energia ustabilizowała, zamiast intensyfikować kumulację kolejnych procesów oczyszczania i integracji.

Nie ma jednej właściwej reakcji psycho-fizycznej na proces kwantowy. Niektórzy ludzie mogą czuć bardzo namacalnie wzrost swojej wibracji, ulgę, lekkość, radość, szczęście i wolność. Mogą doświadczać błyskawicznej poprawy swojej sytuacji emocjonalnej, mentalnej czy materialnej. Inni mogą odczuwać zmęczenie, różne stany emocjonalne i procesy w ciele, ponieważ Energia Życia wydobywa na powierzchnię wiele zablokowanych wzorców i ciężaru energetycznego latami uwięzionych głębiej w polu energii człowieka. Wieloletnie obserwacje procesów kwantowych pokazują, że im więcej negatywnych odczuć po sesji, tym większy opór człowieka na puszczenie blokad i przyjęcie zdrowego wzorca energetycznego. Dokładnie tak, jakby bolał nas nasz własny opór, upór, uzależnienie, sabotaż i brak szczerej otwartości na integrację z Energią Życia. Warto o tym pamiętać, gdy pojawia się ból, cierpienie, przytłoczenie i trudne stany emocjonalne lub cielesne.  

Jeżeli stany te staną się zbyt męczące, warto zastosować narzędzia do świadomej pracy ze sobą w Czystym Świetle, aby wesprzeć procesy oczyszczania i integracji aktualnie pracujących tematów, z czystą intencją uwalniania się z trudnych emocjonalnie stanów, blokujących przekonań, czy negatywnych sytuacji na planie materii. Im większa samoświadomość i otwartość na naturalny przepływ Energii Życia, tym lżejsze procesy transformacji. Oczywiście ważny jest tutaj przyjęty przez Klienta sam wzorzec transformacji i obraz siebie w procesach energetycznych – na ile jest zdrowy i wspierający wariant lekki, szybki i spełniony, a na ile to blokuje?

Czy to normalne, że po procesie kwantowym czuję osłabienie/senność/rozchorował_m się?

Tak. Na poziomie fizycznym odbywa się intensywny etap oczyszczania i ciało może reagować na wiele sposobów. Wszelkie sygnały ciała, takie jak ból, infekcje wirusowe, wysypki i nieżyty są przejściowe. Warto pamiętać, że choroby i dolegliwości są dowodem, że ciało wspiera w rozwiązaniu energetycznych konfliktów, z którymi nie umieliśmy poradzić sobie na poziomie pola energetycznego. Wiele z tych efektów oznaczają fazę rozwiązania konfliktu mentalnego i emocjonalnego. Ponadto, energetyczne pole (czyli kwantowe) jest połączone z ciałem fizycznym, więc jeżeli oczyszczamy blokady z poziomu energetycznego, ciało też może zacząć się oczyszczać   tak jak potrafi i tego potrzebuje. Warto wesprzeć ciało i zaakceptować, że proces kwantowy działa doskonale, skoro nawet ciało intensywnie wyrzuca z siebie pozostałości. 

Jeżeli coś Cię niepokoi pod względem zdrowia fizycznego lub psychicznego, zasięgnij diagnozy lekarza. Oczywiście nie każdy proces kwantowy musi skończyć się chorobą, nie każde ciało intensywnie się oczyszcza ani nie każdy człowiek doświadcza uczucia, jakby proces go “sponierwierał” czy “przeorał”. 

Czy procesy kwantowe w Źródle Życia można łączyć z innymi rodzajami pracy z energią?

Tak, praca z energią z poziomu Źródła Życia co najwyżej oczyści podpięcia do niższych poziomów energetycznych obecne w wielu popularnych metodach rozwoju duchowego i osobistego oraz da więcej świadomości na temat zdrowego wzorca istnienia. 

Czy od razu po sesji mogę brać aktywny udział w życiu?

Proces kwantowy może być głębokim doświadczeniem, dlatego nie należy od razu po sesji włączać się w aktywny tryb życia ani wykonywać czynności, które wymagają skupienia lub dużej odpowiedzialności. Warto dać sobie czas wolny, ponieważ możesz potrzebować drzemki, odpoczynku, relaksującej kąpieli lub po prostu spokoju i wyciszenia. 

Czy proces kwantowy działa, jeżeli nic nie czuję?

Tak, Energia Życia zawsze dociera tam, gdzie jest taka możliwość i wykonuje z rzetelnością swoją pracę. Nie jest konieczne, aby doświadczać intensywnego działania emocjonalnego, mentalnego lub na poziomie materii   ciała i życia codziennego. U niektórych ludzi procesy energetyczne często działają we śnie, a na kanwie codzienności czują oni niewiele. 

Kiedy mogę liczyć na efekty procesu?

Efekty działania energii zawsze są, jednak nie zawsze dostrzegamy tzw. realne efekty, ponieważ uwaga umysłu może być skupiona tylko na efektach założonych przez siebie na początku. Oczekiwania umysłu nie muszą pokrywać się z autentycznym celem i głębszym sensem procesu, a zazwyczaj w ogóle nie biorą pod uwagę współpracy z naturalnym procesem życia. Z punktu widzenia Czystej Świadomości, tytułowe pytanie jest przykładem błędu kierunku intencji na proces i obnaża przedmiotowe, zawężone podejście do działania energii w materii. Taka postawa może generować autosabotaż procesu transformacji i manifestacji najwyższego, spełnionego wariantu rozwoju sytuacji. Kiedy jesteśmy w energii oczekiwań i ciśnienia na efekty, ograniczając swoje pojęcie efektu i sukcesu tylko do zaspokojenia wyobrażeń ego, fiksujemy się na iluzję, że efekt jest tylko wtedy, gdy wszystko wydarzy się dokładnie tak jak tego chcę i kiedy chcę, więc możemy podświadomie odrzucać dużo lepsze efekty i możliwości od Mądrości Wszechświata, których nie dopuszczamy swoją wolą do działania. Proces przynosi wiele innych korzyści niż te, których się spodziewamy, dlatego warto otworzyć się na zdrowe podejście – zdrowy wzorzec do procesów i efektów. Zamiast martwić się o efekt, wzmacniaj swoją uważność i receptywność na to, co możesz zrobić, by dostroić swoją postawę do pełnego zaufania w najlepszy, możliwy efekt dla Najwyższego Dobra. Bez względu na to, czy jesteś w stanie namacalnie to poczuć i zobaczyć. Bo czemu nie? 

Wielu ludzi doświadcza niesamowitych sytuacji nawet po jednym procesie kwantowym, jednak NIE ISTNIEJĄ gwarancje dla abstrakcyjnych przepływów Energii Życia. Najlepszą gwarancją, aby zamanifestować najwyższy wariant spełnienia jest całkowite poddanie swojej osobistej woli, chciejstwa, oczekiwań i pragnień Mądrości Wszechświata poprzez intencję: Niech mi się zadzieje dla Najwyższego Dobra. 

Odpuść nadmiar zaangażowania na rzecz postawy Akuratności. Żaden świadomy człowiek pracujący z energią nie da nikomu takich gwarancji. Poza tym, każdy proces jest indywidualny a potrzeba porównywania siebie z procesami innych jest informacją o zaburzonym systemie wartościowania  zaproszeniem do uzdrowienia przyjętych przez siebie miar i wskaźników wartości, więc najlepiej dostroić je do zdrowych wzorców. 

Po czym poznać, że sytuacja jest rozwiązana?

Najbardziej wiarygodne odczucie to takie, gdy orientujesz się, że nie czujesz już negatywnych emocji, a nawet zapominasz, z jakim  ciężarem żyło się dotąd. Pojawia się także odczucie: “Jak mogł_m tyle czasu żyć w taki sposób? Teraz już nie wyobrażam sobie tego.” Takie odczucie mówi o tym, że jeden z ostatnich etapów transformacji lub kwantowego skoku dokonał się, a świadomość człowieka ustabilizowała się w zintegrowanej formie.  Z poziomu Czystej Świadomości nie istnieje uogólniony zestaw wskazówek na ten temat, ponieważ często może być tak, że na danym etapie sytuacja została rozwiązana, lecz z czasem, gdy pojawi się właściwy impuls i moment w czasoprzestrzeni, rozbudzą się jakieś głębsze i uśpione wcześniej warstwy uwarunkowań. Czasem nawet po wielu latach świadomej pracy ze sobą mogą aktywować się takie zestawy obciążeń, ponieważ wcześniej nie było możliwości, aby energetycznie zrobić jeszcze więcej, niż zostało zintegrowane. Nie oznacza to wcale, że wszystko, co dotąd zalchemizowaliśmy w Źródle Życia nic nie dało, ani że nasze działania nie miały sensu. Oznacza to jednak, że rozwój jest inherentnym atrybutem Energii Życia. Ewolucja jest wpisana w naturę istnienia i odbywa się ruchem spiralnym, a na kolejnych okrążeniach spirali rozwoju otrzymujemy zaproszenie do zgłębienia tematu na jeszcze bardziej zaawansowanych poziomie. Zwłaszcza, jeśli jest to intencją Duszy i łączy się z fakultetami, które obrała sobie jako doświadczenie tej ziemskiej Kreacji. Podobnie jak w systemie edukacji  można poprzestać na maturze, a można zrobić studia, podyplomówkę, doktorat i habilitację. Czasem, jeśli przez wiele lat intensywnie doświadczasz co jakiś czas nawrotu tematu, który był już wielokrotnie traktowany różnymi metodami, celem Twojej Duszy jest habilitacja.  

Życzę Ci owocnych procesów