Pielęgnacja biżuterii mocy

Jak dbać o energetyczną biżuterię   i przedmioty mocy

ENERGETYCZNA BIŻUTERIA TO ŻYWA ISTOTA

K L E J N O T Y    C Z Y S T E J    Ś W I A D O M O Ś C I

CZYM JEST BIŻUTERIA MOCY?

Na rynku znajdziemy wiele propozycji biżuterii mocy – biżuterii energetycznej, ezoterycznej, której nadawane są właściwości ochronne, uzdrawiające, harmonizujące. Nie tylko biżuteria, lecz także inne przedmioty reklamowane są często jako ezoteryczne panaceum na wszelkie Twoje problemy. Pewne kształty, formy, kamienie, kolory mają określone właściwości, lecz wiedz, że Moc jest w nas a nie w przedmiotach. Możemy przedmiotom nadawać moc, jednak jeśli wierzymy, że przedmiot ma moc a my nie, robimy to kosztem poczucia własnej mocy sprawczej. W ten sposób oddajemy podświadomie swoją życiową moc i energię przedmiotom, więc powstaje podpięcie energetyczne, które ograbia nas z poczucia własnej przyrodzonej mocy – życiowej energii, która jest pierwotną stwórczą mocą istnienia. Zwracaj zatem uwagę, z jaką intencją poszukujesz przedmiotów mocy i z jaką intencją są one oferowane.
Biżuteria mocy tworzona i programowana z poziomu Czystego Światła, czyli najwyższej, zdrowej częstotliwości istnienia – pierwotnej mocy stwórczej, działa w szczególny sposób. Wspiera w nas procesy przemiany i otwiera na pracę z blokadami w sferze życia, której jest dedykowana.
Jest to przyjaciel, kompan i wsparcie w procesie uzdrawiania, a nie proteza autentycznej mocy, która ma sprawić, że temat rozwiąże się sam, bo schowamy się za mocą talizmanu. Energia Czystego Światła wspiera nas w uzdrowieniu blokad, zamiast dawać złudzenia pomyślności. Żaden przedmiot nie zrobi tego za nas – nie uchroni przed uczciwą pracą ze sobą, ale emanuje energią mądrości Źródła Życia i wsparciem, byśmy sami otworzyli się na transformację i harmonizację oraz przeszli ją w jak najbardziej zdrowy i komfortowy sposób, mając w tym czasie ochronę i wsparcie Wszechświata.
Biżuteria mocy z Czystego Światła nie jest substytutem ochrony ani żadnego innego stanu pożądanego, który pragniemy osiągnąć. Jej zadaniem jest ukazanie nam blokad i wsparcie w nas poczucia, że możemy to uzdrowić, że mamy wszystko, czego potrzebujemy do wzniesienia się świadomość na poziom jakości życia wolnego od blokujących schematów. 

Biżuteria mocy towarzyszy nam w procesach przemiany tak, aby jednocześnie uzupełniać to, czego nam brakuje do czasu, aż przepracujemy wzorce i przekonania blokujące – czyli staniemy we własnej autentycznej mocy. Przedmioty mocy stworzone z czystą, zdrową intencją będą nam ukazywać wszystko, co jest do uzdrowienia.
Raz zaprogramowane, przechowują w sobie zdrowe wzorce i energię wsparcia z Czystego Światła.

CO TO ZNACZY, GDY BIŻUTERIA ULEGNIE ZNISZCZENIU?

Czasem przedmioty mocy odchodzą, ponieważ już spełniły swoją rolę. Możemy cieszyć się nimi bardzo długo, mogą też popsuć się, jak tylko ich dotkniemy. Nie ma reguły.
Jeśli coś się stanie z Twoją biżuterią lub innym przedmiotem mocy oznacza to, że mogły wziąć na siebie jakąś negatywną energię, aby pomóc. Czasem takie zdarzenie może pokazywać nasz brak gotowości, opór lub innego rodzaju sabotaż, poprzez który bronimy się przed transformacją, wzbraniamy przed zmianami lub nawet własną mocą. Takie zdarzenie zwraca również naszą uwagę, by przyjrzeć się swojej postawie i przekonaniom.

Nie ma jedynej słusznej metody pracy i pielęgnacji, która miałaby zapobiec np. zniszczeniu biżuterii energetycznej. Przedmioty mocy dostrojone do wibracji Czystego Światła otwierają nas na to, by CZUĆ. By odkryć, co jest jakie w świetle Uniwersalnej Prawdy, a jakie coś jest dla nas. Uczą nas zwracać się do swego wnętrza i poszukiwać tam odpowiedzi – dostrajać się do Istoty Światła w sobie i funkcjonować na częstotliwości harmonijnej z tą istotą. Dodają nam otuchy w procesie, pobudzając naszą własną wiarę w siebie i we wsparcie Wszechświata.
Jeśli przedmiot mocy ulegnie zniszczeniu, podziękuj mu za jego pracę i oddaj go żywiołowi Ziemi – zakop na łonie Natury. 

JAK DBAĆ O BIŻUTERIĘ MOCY

Biżuteria mocy tworzona z poziomu Czystego Światła działa jak odpromiennik i harmonizer, czyli działa w korzystny sposób na pole energetyczne żywych istot i otocznia. Cały czas pracuje w polu energii, równoważąc ładunki dodatnie i ujemne, czyli przywracając energię na swoje miejsce. Może zbierać na siebie różne Twoje dysharmonie i obciążenia.
Kamienie to żywe istoty, które podobnie jak inne żywe istoty, mogą być witalne lub wyczerpane. Możesz oczyszczać przedmioty mocy regularnie i ładować. Możesz to robić doraźnie, gdy poczujesz, żeprzedmiot coś wziął na siebie, jest zmęczony, pusty, rozładowany. Wystarczy sama intencja dla Najwyższego Dobra w celu rewitalizacji iregeneracji do pierwotnego stanu, który przedmiot ma zapisany w swojej siatce krystalicznej – podstawowej strukturze energetycznej.
Możesz profilaktycznie raz na jakiś czas oczyścić biżuterię mocy za pomocą białej szałwii i czystej intencji. Następnie podładować ją również za pomocą intencji lub na kryształowej druzie, w porannym słońcu albo w świetle Księżyca (w zależności od specyfiki kamieni). Jeżeli nie wiesz, które kamienie jak oczyszczać lub ładować ze względu na ich fizyczne właściwości, wystarczy zrobić to z poziomu intencji.

STRUKTURA FANTOMOWA

Biżuteria mocy, która ma postawioną tzw. strukturę fantomową nie męczy się tak, jak istoty kryształowe (kamienie i minerały). Jest bardziej stabilna energetycznie i nie wymaga takiej troskliwej pielęgnacji. Struktura fantomowa to pole energii, które można stworzyć niemal na każdej strukturze szlachetnej lub syntetycznej. Z punktu widzenia energii, tak uszlachetniona nawet syntetyczna struktura, np. imitacja kamienia, działa równie dobrze jak istota kryształu w naturalnym kamieniu.
Programowanie struktury fantomowej to również formuła intencyjna, którą wykonujemy z poziomu Czystego Światła, co oznacza, że robimy to w częstotliwości Zero, językiem Światła (używamy słów i formułujemy intencję świadomie, unikając języka autosabotażu, sformułowań astralnych imitujących zdrową pracę z energią). 

JAK PRACOWAĆ Z BIŻUTERIĄ MOCY?

Biżuteria mocy jest jak przyjaciel i kompan w Twoim procesie. Jeśli czujesz taką potrzebę, możesz z nią medytować. Możesz zapalić intencyjną świecę z czystą intencją nawiązania kontaktu, współpracy i wzmocnienia Twojego czucia przewodnictwa godnego zaufania – czyli płynącego bezpośrednio z poziomu Uniwersalnej Prawdy.
Możesz użyć np. takiej intencji:
Źródło Wszystkiego Co Jest, dziękuję, że jest we mnie pełna otwartość na lekcję Światła i Miłości oraz wszelkie wsparcie oferowane mi przez Czyste Światło poprzez ten przedmiot mocy, moją Duszę i Wszechświat. Moim naturalnym stanem jest całkowita łączność i pewność, że znam i rozumiem Prawdę tak, jak ją widać w Czystym Świetle. Pozwalam sobie w pełni przejść przez proces uzdrawiania i dostrojenia do naturalnych, zdrowych wzorców w atmosferze łagodności, wyrozumiałości, czułości i miłości. Wierzę, że mam już wszystko, czego potrzebuję, aby zmierzyć się z moimi lekcjami w biegunie Światła. Przyjmuję całe wsparcie, Uniwersalną Mądrość, ochronę i przewodnictwo godne zaufania. Dziękuję, tak się stało. I tak jest.”

Nic specjalnego nie musisz robić, oprócz dbałości o to, by pozostać w stanie neutralności – otwartości i braku oporu. Czyste Światło działa dla Najwyższego Dobra i jedyne, co jest istotne, to Twoja otwartość na to, by każdą osobę i codzienną sytuację, która wzbudza w Tobie negatywny rezonans, potraktować jak drogowskaz – okazję do rozwoju i obserwacji swojej postawy emocjonalnej. Każda emocja i reakcja pokażą Ci, na ile jesteś w harmonii ze sobą, Prawdą i Naturalnymi Prawami a w jaki sposób rozmijasz się ze zdrowym i naturalnym wzorcem (co masz do przepracowania). Biżuteria mocy tworzy dodatkowy inkubator, „kwarantannę” – przestrzeń pod pieczą, w której możesz doświadczyć swojego procesu bez lęku, że gdy poddasz się mu, to coś z zewnątrz wykorzysta Twoją słabość i inne negatywne emocje lub Twój proces wpłynie negatywnie na Twoje życie lub otocznie. Możesz poczuć spokój i pełne prawo, do „wyprocesowania się”.
Kamienie to żywe istoty, które podobnie jak inne żywe istoty, mogą być witalne lub wyczerpane. Możesz oczyszczać przedmioty mocy regularnie i ładować. Możesz to robić doraźnie, gdy poczujesz, że przedmiot coś wziął na siebie, jest zmęczony, pusty, rozładowany. Wystarczy sama intencja dla Najwyższego Dobra w celu rewitalizacji i regeneracji do pierwotnego stanu, który przedmiot ma zapisany w swojej siatce krystalicznej – podstawowej strukturze energetycznej. 

 

Napisz do mnie: info@crystalarya.com

 

SSL  Zakupy pod pieczą

        Mocna energia Czystego Światła            bez astralnych podpięć

Najwyższa jakość programowania energetycznego

Skrojona na miarę Twoich autentycznych potrzeb rozwoju