katalog

KATEGORIE

Fundamentalne wzorce i przekonania kształtujące zdrowy system wartości, podejście do siebie, życia, tego co jest, do pracy ze sobą. Uniwersalna wykładnia Mądrości Wszechświata – w harmonii z Naturalnymi Prawami.