3 KIERUNKI ROZWOJU PO ZMIANIE MATRYCY ŻYCIA NA ZIEMI

Zmiana matrycy życia na Ziemi wiąże się ze zmianą paradygmatu wzorca istnienia - z percepcji 3D na percepcję wielopoziomową. Proces ten uruchomił kolejne, konkretne procesy rozwoju związane z harmonizacją poczucia siebie jako Istoty Wielopoziomowej oraz przewartościowaniem miar i wskaźników wartości. 3 kierunki rozwoju po zmianie matrycy to fundamentalne aspekty, czyli filary fundamentu istnienia, dzięki któremu możliwe jest zdrowe i spełnione funkcjonowanie w Nowej Ziemi - wzrastającej linii czasu, na której częstotliwość istnienia wznosi się stopniowo ku manifestacji mocy Uniwersalnej Świadomości w fizycznym świecie.

Czytaj dalej3 KIERUNKI ROZWOJU PO ZMIANIE MATRYCY ŻYCIA NA ZIEMI