KONFLIKT ODDZIELENIA OD ŹRÓDŁA

Wiele ludzi jest głęboko przekonanych o swoim oddzieleniu od Źródła Życia – Miłości, Mocy, Zdrowia, Pomyślności, Akceptacji, itd. Mimo, że poczucie oddzielenia jest iluzją, dla tkwiących w mechanizmach separacji jest to bardzo realne wrażenie. Przepracowanie konfliktu oddzielenia od Źródła sprawia, że z naszej rzeczywistości znika brak zrozumienia i akceptacji, potrzeba udowadniania czegokolwiek, energia walki, konfliktów, ataków i obrony, wyobcowanie, niechęć i irytacja do odmiennych poglądów, oraz wiele innych mechanizmów, które utrudniały nam swobodne istnienie w poczuciu jedności i współpracy. Sprawdź, czy masz w sobie do uzdrowienia jakieś elementy należące do zestawu składającego się na konflikt oddzielenia.

Czytaj dalejKONFLIKT ODDZIELENIA OD ŹRÓDŁA