STARA ZIEMIA. NOWA ZIEMIA. MEDYCYNA WIBRACYJNA.

Od początku istnienia Ziemia funkcjonowała w różnych częstotliwościach energetycznych. W związku z procesem wznoszenia na wyższe częstotliwości istnienia, powracamy do składowej energetycznej, której adaptacja wiąże się z procesami transformacji energii. Procesami przemiany zajmuje się medycyna wibracyjna oparta na inżynierii kwantowej. Umożliwia głębsze pojęcie tego, jak energia działa w materii i jak te procesy przekładają się na to, czego doświadczamy w ziemskim życiu.

Czytaj dalejSTARA ZIEMIA. NOWA ZIEMIA. MEDYCYNA WIBRACYJNA.

PRACA ZAROBKOWA Z ENERGIĄ I ROZDAWNICTWO ENERGETYCZNE

Wielu łączy prawdziwą duchowość z ubóstwem, pracą za darmo lub za „co łaska”. Brak definicji zdrowej istoty duchowości powoduje wiele zniekształceń prawidłowego obrazowania tej sfery, jak również przesunięcia w pojęciu dobroczynności, altruizmu, miłosierdzia, pomocy, wsparcia, poświęcenia, równowagi dawania i brania, równowagi sfery ducha i materii, istoty pracy z energią i zarabiania na tym oraz zarabiania i gromadzenia dóbr materialnych w ogóle. Poznaj popularne negatywne mechanizmy myślenia związane z tym tematem. Szanuj siebie i innych, doceniaj wartość energii i pracy, żyj w zgodzie z Naturalnymi Prawami Wszechświata, bez potrzeby generowania energetycznego długu, nadmiarów i braków, konfliktów i negatywnych emocji.

Czytaj dalejPRACA ZAROBKOWA Z ENERGIĄ I ROZDAWNICTWO ENERGETYCZNE