ROK ENERGETYCZNY – ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH MIESIĘCY

Rok energetyczny to uporządkowana struktura organizacji przestrzeni rozwoju na wszystkich poziomach istnienia. Umożliwia świadomą atencję w procesach wzrostu oraz samodoskonalenia. Dzięki znajomości naturalnych cykli i rocznych rytmów rozwojowych możemy złapać tzw. „kosmiczny wiatr” w żagle i jak najlepiej wykorzystać energie sprzyjające konkretnym ideom, celom i działaniom. Dostrajając swoje pragnienia i zamiary do naturalnych cykli energetycznych, uniknąć możemy jałowych działań, działania pod prąd i poczucia zagubienia w rzeczywistości. Znajomość struktury roku energetycznego wyposaża nas również w cenne narzędzia do wglądu i interpretacji tego co jest oraz osobistego planowania. Dzięki temu, możemy zintegrować duchowy i materialny wymiar istnienia w spójną, świadomą podróż.

Czytaj dalejROK ENERGETYCZNY – ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH MIESIĘCY

PRAWIDŁOWE OBRAZOWANIE

Prawidłowe obrazowanie polega na umiejętności odczytywania pojęć wyrażanych przez słowa. Za każdym słowem stoją obrazy i wibracje, które reprezentują pierwotne wzorce pojęć i definicji istniejące w zgodzie z naturalnymi prawami. Zapoznanie się z interpretacją pojęcia słów z perspektywy prawidłowego obrazowania jest bezcenną inspiracją, która otwiera nasze serca i umysły na pierwotne znaczenie obrazów i w pozytywny sposób wzbogaca naszą świadomość, dostrajając ją do rozumienia praw kosmicznych. Dzięki temu szybciej uczymy się wzorców uniwersalnych, dzięki którym tworzymy rzeczywistość bardziej świadomie, lekko i przyjemnie - w harmonii z naturą zasad rządzących wszechświatem.

Czytaj dalejPRAWIDŁOWE OBRAZOWANIE