OPERACJA FANTOMOWA I USZLACHETNIONE STRUKTURY FANTOMOWE

Pojęcie operacji fantomowej spopularyzowało się głównie w kontekście alternatywy dla zabiegów medycyny klasycznej, np. chirurgii. Pojęcie to ma jednak znacznie szersze zastosowanie w pracy energią Czystego Światła. W swej istocie odnosi się do pracy na poziomie podstawowej struktury energetycznej, która tworzy materię. Można powiedzieć, że zasady pracy energią Czystego Światła stosowane w operacjach fantomowych związanych z ludzkim ciałem są takie same, jak w operacjach na innego rodzaju strukturach istniejących w materialnym świecie. Procesy harmonizacji i uszlachetniania można stosować wobec dowolnej struktury energetycznej (niematerialnej lub zmaterializowanej).

Co to jest struktura fantomowa?

Każda materialna forma jest polem energii, które tworzy strukturę o konkretnych właściwościach i parametrach. Jest to tzw. siatka krystaliczna. W zależności od tego, według jakich wzorców istnienia i funkcjonowania uporządkowana jest ta struktura, działała będzie adekwatnie do wzorca. Może to być struktura żywa, życiodajna, zdrowa, albo chora, toksyczna lub martwa. Niemal każda materialna forma, (np. woda, ziemia, ciało, a nawet przedmioty wykonane z syntetycznych materiałów, itd.), może zostać poddana procesowi harmonizacji i uszlachetniania. Polega to m.in. na przeprogramowaniu wzorców istnienia i funkcjonowania. W bardziej wymagających przypadkach, potrzebna będzie wymiana poszczególnych elementów struktury, bądź całej struktury (na taką, która może funkcjonować w zdrowy i zrównoważony sposób dla Najwyższego Dobra). Zmieniając parametry funkcjonowania danego pola energii, możemy dostrajać je do wzorca zdrowego i zrównoważonego. W ten sposób struktura, która była chora lub nijaka, zaczyna pracować w harmonii z naturalnym wzorcem istnienia i funkcjonowania jako pole życiodajne, uszlachetnione. Działa wówczas jak harmonizer lub odpromiennik, czyli równoważy wibrację otoczenia i obiektów w nim funkcjonujących. Jesteśmy otoczeni wieloma przedmiotami wytworzonymi przez człowieka w procesie rozwoju cywilizacji, dlatego warto uświadomić sobie, jaka jest energetyczna kondycja tych tworów? Czy można ją wesprzeć w procesie harmonizacji (uszlachetnić)?  Warto zainteresować się tematem, aby także przedmioty codziennego użytku i przedmioty mocy służyły nam jak najlepiej. 

Operacja fantomowa w Czystym Świetle – co to takiego?

Pojęcie operacji fantomowej spopularyzowało się głównie w kontekście alternatywy dla zabiegów medycyny klasycznej, np. chirurgii. Pojęcie to ma jednak znacznie szersze zastosowanie w pracy energią Czystego Światła. W swej istocie odnosi się do pracy na poziomie podstawowej struktury energetycznej, która tworzy materię. Można powiedzieć, że zasady pracy energią Czystego Światła stosowane w operacjach fantomowych związanych z ludzkim ciałem są takie same, jak w operacjach na innego rodzaju strukturach istniejących w materialnym świecie. Procesy harmonizacji i uszlachetniania można stosować wobec dowolnej struktury energetycznej (niematerialnej lub zmaterializowanej). 

Jak działa struktura fantomowa?

W pracy Czystym Światłem, w ogólnym zarysie pojęcie fantomu odnosi się do istnienia naturalnego i zdrowego wzorca funkcjonowania (dla każdego pojęcia, zjawiska, emocji, reakcji, działania, elementu ludzkiego organizmu, i każdej żywej istoty). Wszystko, co istnieje, ma swój odpowiednik zapisany w matrycy energetycznej, która jest bazą dla manifestacji energii w formie materialnej. Wzorzec ten może być zdrowy i zrównoważony, albo zniekształcony (chory). Zanim cokolwiek się zmaterializuje, wcześniej pojawia się na poziomie wzorca. Jeśli materia jest dysfunkcyjna (np. choroba, toksyczny schemat, brak czegoś), oznacza to zniekształcenie konkretnych wzorców (nie tylko danego organu/ narządu/układu, który choruje, lecz także wzorców składających się na programy mentalne i przekonania, które w sekretnym języku ciała mają odzwierciedlenie m.in. w pracy tego obszaru w organizmie). Choroby i problemy w różnych sferach życia nie biorą się spontanicznie znikąd. Są wynikiem długotrwałego zaniedbania pola energii, które wyrzuca złogi w postaci materii o charakterze dysfunkcyjnym. W ten sposób ciało i pole dają nam sygnały w bardziej dla nas widoczny sposób, nakierowując nas na to, z jakimi wzorcami mamy pracować.     

Tworzenie struktur fantomowych polega na głębokiej pracy z poziomu Zero (Czyste Światło = Źródło Życia), na najbardziej podstawowej strukturze pola – DNA, siatce krystalicznej i pamięci komórkowej. Niektóre fragmenty mogą wymagać usunięcia i zastąpienia ich świeżą strukturą z Czystego Światła, która zostanie zbudowana w miejsce starej. Ważne jest to, by wziąć pod uwagę wszystkie parametry funkcjonowania związane z budową i organizacją danej struktury, oraz z funkcją, którą ma spełniać docelowo. Dlatego oprócz zdrowego wzorca dla danej struktury, ważne jest zaprogramowanie całego pakietu wzorców związanych z tą strukturą. “Inżynieria pola” wymaga zatem “chirurgicznej” precyzji, jak również zaufania do mądrości wszechświata, która nawiguje czynności w polu energii. Gdy struktura otrzyma zdrowe wzorce istnienia i funkcjonowania, zaczyna przekształcać się i do nich dostrajać. Czasem dzieje się to w sposób błyskawiczny, innym razem stopniowo, więc proces trwa dłużej (tak długo, aż w Czystym Świetle zostanie ukończony w naturalny sposób). Na tej samej zasadzie przywracamy harmonię w Duszy i w ciele podczas zabiegów oczyszczających, regenerujących i programując na końcu zdrowe wzorce. Z poziomu energii rodzaj dysfunkcji nie ma znaczenia. Wzorzec to wzorzec, program to program – bez względu na charakter obciążeń widocznych na poziomie materii, zasada pracy (mającej na celu przywrócenie harmonii) jest zawsze taka sama.  

Czy to działa? 

Aktualnie dominujące wzorce pracy z energią, które upowszechniły się w społeczeństwie, najczęściej pochodzą z niskich częstotliwości istnienia (astral), czyli z przestrzeni iluzji wiedzy i mocy. Przez to są zniekształcone, często ograniczające, wybiórcze, niekompletne, skostniałe i nie oddają prawdziwej natury pracy czystą energią o najwyższej częstotliwości istnienia. Z tego powodu nawet osoby, które pracują zawodowo z energią, nie znają  – wcale lub wystarczająco dobrze – dziedziny programowania strukturalnego Czystym Światłem. Negacja możliwości uszlachetniania i tworzenia struktur fantomowych na niemal każdej bazie, wynika z niewiedzy na temat istnienia takich możliwości. To, co wydaje się dla jednego niemożliwe, inny pójdzie i po prostu zrobi. Nawyk mierzenia tego, co jest możliwe, wąską miarą doświadczeń i postrzegania zjawisk duchowych wyłącznie za pośrednictwem umysłu skorumpowanego ograniczeniami, jest wielką pułapką rozwoju. Dlatego najpierw potrzebna jest praca ze sobą u podstaw, aby uzdrowić sabotujące przekonania m.in. o potencjale pracy energią (w ogóle), stosunek do własnego potencjału, pojęcie autentycznej wartości Czystego Światła, wyobrażenie o możliwościach istoty ludzkiej, blokady mocy, wzorce dyspozycji mocą, itd. Pakiet obciążeń w tym temacie jest kwestią indywidualną, tak samo jak czas potrzebny na pełne zakotwiczenie się w zdrowych, naturalnych wzorcach istnienia i funkcjonowania. Często temat struktury fantomowej może wpływać w szczególnie mocny sposób zwłaszcza na osoby, które same są fantomami (np. byty bez Duszy udające Istoty Światła, istoty dualne, hybrydy). Poza tym, na osoby z nieprzepracowanym konfliktem splamienia, kompleksem władzy i mocy, kompleksem maga, z kapłańskimi kontraktami na oddawanie mocy i z programami na konkurencję. Ludziom z tego typu obciążeniami, proces uszlachetniania materii nieszlachetnej może wydawać się niedorzeczny, abstrakcyjny lub trudny.    

Nie na wszystkich strukturach zabieg operacji fantomowej się udaje. Bywają struktury oporne i wręcz odporne na transformację wzorców, lub tak do cna martwe, że nie da się tam zakotwiczyć żywego pola. Wtedy taki przedmiot nadaje się tylko do zakopania w ziemi. Jednak, skoro z powodzeniem można uszlachetniać strukturę wody, pożywienia, uzdrawiać szlachetne istoty kryształu, które chorowały lub byłe nieszczęśliwe, uzdrawiać faunę, florę i w końcu ludzki organizm, to warto zastosować ten sam patent także w tworzeniu struktur fantomowych na przedmiotach wykonanych z syntetycznych materiałów, półproduktów, na biżuterii, itd. To samo dotyczy intencji, z którą te przedmioty wykonywano. Część energii tworzenia, produkcji i emocji włożonych w materię, zostaje w polu. Można te zapisy energetyczne zidentyfikować i oczyścić świadomie, lub nawet puścić ogólną Czystą Intencję oczyszczającą z poziomu Zero, by zainicjować procesy uszlachetniania. Nie musimy być inżynierami mechaniki kwantowej, aby w samodzielny sposób poradzić sobie z oczyszczaniem i programowaniem pola energii. Wystarczy Czyste Serce, intencja działania 100% w harmonii z naturalnymi prawami dla Najwyższego Dobra, oraz ufność w mądrość wszechświata przepływającą przez każdą żywą istotę (więc także przez Ciebie).  

Po co stosować programowanie strukturalne w Czystym Świetle?

W wielu przypadkach, np. wydobywanie kryształów, to odrywanie na siłę struktury Ziemi, co prowadzi do niewłaściwej lub nadmiernej jej eksploatacji. Co innego, jak kryształ sam odpadnie, lub Ziemia nam go podaruje. Często sama potrzeba wydobywania bogactw naturalnych wynika z głodu energetycznego – nieprzepracowanej zachłanności na moc i Obfitość. Po co to robić, skoro autentyczną moc generuje się w sobie? W obiegu jest tak wiele materiału, z którego można korzystać, gdy się go uzdrowi i uszlachetni. Po co jeszcze cokolwiek “wydobywać” fizycznie z Ziemi? Wszystkie Istoty Światła tworzą jedno połączone, żywe pole energii, dzięki czemu możemy korzystać z właściwości tego pola, kopiując je do swojej pamięci komórkowej. Przynajmniej 70 % Istot Kryształów (prawdziwych i syntetycznych) funkcjonujących w obiegu sprzedażowym, nadaje się do operacji fantomowej i przyjmie się na nich zdrowa struktura. Nie trzeba być wprawnym alchemikiem, aby z byle czego zrobić fantomową siatkę krystaliczną w Czystym Świetle, jeśli podstawowa struktura materii wykazuje minimum potencjału transformacji. Nie musi być to materiał pierwotnie 100% szlachetny. Taką stuprocentową zdrową, szlachetną strukturę można pobrać bezpośrednio z Czystego Światła i nauczyć jej dane pole, które chcemy uszlachetnić.

Mechanizmy sabotujące struktury fantomowe

Ortodoksja i przesada w czymkolwiek, świadczy o utracie punktu Akuratności w podejściu do tego co jest. Wskazuje na uwikłanie w mechanizmy cienia. Konserwatyzm zdarzający się wśród poszukiwaczy i sympatyków szlachetnych materiałów służących do pracy z energią (np. kamieni, suplementów, ekstraktów, itp.), reprezentuje biegun cienia na osi władza-moc-dyspozycja. Zbytnie przywiązywanie wagi i nadawanie mocy istotom, bytom lub przedmiotom, to biegun nadmiaru, który po drugiej stronie ujawnia poczucie braku. Ci, którzy przywiązują nadmierną wagę do naturalnych struktur, i na zewnątrz poszukują czystości oraz szlachetności (zamiast te jakości generować od wewnątrz), zazwyczaj na pewnych poziomach istnienia przechowują w swoim polu konflikt splamienia – ukryte poczucie nieczystości, niedoskonałości, kompleks tzw. “psiego DNA”, traumy Duszy i pola po eksperymentach kosmicznych, lub nieprzepracowane aspekty mrocznej historii doświadczeń Duszy. Formą kompensacji tego typu obciążeń, może stawać się dyskredytacja mocy Czystego Światła, próba przerzucania na zewnątrz swoich własnych ograniczeń, negatywnych programów, problemów z emocjami i z czystością intencji. Szczególnie silna kataliza (jako przyspieszona sposobność do transformacji przekonań) następować może w styczności z Istotami Światła, które na Ziemi pracują w roli katalizatorów zmiany, nauczycieli, harmonizerów czy tzw. “influencerów” niosących wiedzę, która przez długi czas była ukryta. Z kolei dla istot z takimi Darami i funkcjami, jest to zazwyczaj nauka harmonizacji stosunku do świadomości ograniczonej blokadami. Lekcja ta wiąże się z umiejętnością zachowania Otwartości Serca nawet wtedy, gdy inni nie potrafią reagować z tego poziomu. Kolejna lekcja Światła i Miłości ukryta w tym schemacie, wiąże się z akceptacją bezsilności wobec ślepoty, powierzchownego osądu, i innych pasywno-agresywnych reakcji na tematy nowe, nieznane lub wywołujące kontrowersje. Uczymy się wtedy, jak w neutralny i zrozumiały sposób przekazywać wiedzę, oraz z Miłością odpowiadać na jej brak. Dla Istot Światła świadomych naturalnych wzorców i praw, często może to być test umiejętności stawania w obronie prawdy uniwersalnej, nawet jeśli powszechnie jest ona nieznana. 

Reszta mechanizmów sabotujących może dotyczyć niuansów związanych z pryzmatami zniekształcającymi pojęcie Mocy i wiedzy. Pokłosiem tych obciążeń jest brak znajomości autentycznej wartości wiedzy i mocy tak, jak to widać poza ich iluzjami, z poziomu Czystego Światła.  

Różnica między powszechnym wzorcem operacji fantomowej a operacjami fantomowymi w Czystym Świetle

Jednym z podstawowych założeń w procesie uzdrawiania Czystym Światłem jest zasada INFORMACJI. Człowiek chorujący (na ciele lub pragnący uzdrowić jakąś sferę życia) zazwyczaj jest niedoinformowany. Świadomość, wola transformacji zniekształconych wzorców i umiejętność pracy ze sobą, tworzą swoistą trójcę samouzdrowienia. Większość operacji fantomowych przeprowadzana jest z intencją usunięcia dysharmonii w ciele. W takim podejściu brak uwzględnienia lekcji Światła i Miłości, czyli brak  zrozumienia (przez osobę, na której wykonywany jest zabieg), pierwotnej przyczyny powstania dysfunkcji. W następstwie powstaje brak identyfikacji programów obciążających i zniekształconych wzorców. Zdejmowanie choroby bez zaangażowania świadomości klienta może prowadzić do sytuacji, w których choroby lub problemy nawracają, ponieważ zabrakło informacji – istota sytuacji nie została zrozumiana, przyjęta i przepracowana świadomie. W ten sposób, świadomość utknęła w punkcie wyjścia i przyciągnie jeszcze raz schemat dysfunkcji, aby przyswoić swoje lekcje, które poprzednio zostały zignorowane. Praca w Czystym Świetle nie jest uwalnianiem choroby bez świadomości chorującego. Polega zatem na świadomej współpracy osoby szukającej wsparcia w samouzdrowieniu z uzdrowicielem, który w tym przypadku najpierw wprowadza klienta w proces, identyfikację obciążających wzorców i programów, nawiguje po etapach procesu uzdrawiania i uczy jak przepracować i uzdrowić samodzielnie blokady. Elementy operacji fantomowej w powszechnie utartym pojęciu stosuje się tylko wtedy, gdy jest to konieczne i wskazane w Czystym Świetle jako wsparcie dla Najwyższego Dobra. Czyli nie pozbawia chorującego okazji do przyjęcia swojej lekcji Światła i Miłości, ani nie służy jako substytut jego świadomej pracy własnej ze sobą. Ci, którzy utożsamiają pomoc z działaniem w stylu “zrób to za mnie”, mają dodatkowo do przepracowania zdrowy wzorzec uzdrawiania, pomocy, wsparcia, odpowiedzialność za siebie i stworzoną przez siebie rzeczywistość. Ci, którzy biorą czyjeś obciążenia na siebie i pomijają etap informacji w pracy uzdrowiciela, również otrzymują sygnały, które wzorce istnienia i funkcjonowania ukazują się im do uzdrowienia, aby mogli wyzwolić się z iluzji wiedzy i mocy, oraz zacząć działać 100% dla Najwyższego Dobra.   

Jak rozpoznać strukturę fantomową? Jak odróżnić, czy struktura nadaje się do transformacji?

To dwa najtrudniejsze pytania w temacie, ponieważ zataczają koło do procesu pracy ze sobą. Umiejętność rozpoznawania skąd pochodzi energia i jakiej jest jakości, może wiązać się z bardzo subtelnymi aspektami odczuwania ponadzmysłowego. Na pewnym etapie rozwoju i doświadczenia w pracy Czystym Światłem, możemy zaufać swojej intuicji. Trening pracy Czystym Światłem utwierdził nas już na przestrzeni lat w możności zaufania przewodnictwu godnemu zaufania i samym sobie, bo to się po stokroć sprawdziło z dłuższej perspektywy czasu. Dzięki wprawie po prostu czujesz, z jakim materiałem energetycznym masz do czynienia, oraz czy (i jak) z nim pracować dla Najwyższego Dobra. Gdy brak nam tej wprawy, pracujemy wtedy z zaufaniem do mądrości wszechświata i z poczuciem pewności, że widzimy prawdę tak, jak ją widać poza iluzjami wiedzy i mocy. Na tym polu mogą wykładać się podpięcia do astrala, zniekształcone wzorce wartości, niestabilność wibracji osobistej, programy sabotujące pewność i klarowność wglądów oraz inne mechanizmy kontroli i manipulacji zakłócające swobodną, bezpośrednią łączność z mądrością wszechświata.  

Wszystko, co dotyczy rozwijania talentów ponadzmysłowych, wiąże się z samodzielną pracą ze sobą. Nikt nie nauczy Cię czuć i ufać sobie. Może jedynie pokazać Ci, jak z tym pracować i jak to trenować. Gdy już zadeklarowaliśmy potrzebę i wolę funkcjonowania w naturalnych i zdrowych wzorcach istnienia, wszechświat na pewno zsynchronizuje potrzebne nam lekcje, inspiracje i sposobności, dzięki którym doświadczać możemy bezpośredniej relacji z mądrością Źródła – choćby przez wzmożoną indukcję obciążeń do przepracowania. Szlifujemy wówczas otwartość, gotowość, swoje własne kanały energetyczne Czystego Światła, a nasze własne poczucie drożności przepływu staje się coraz bardziej naturalne i stabilne (gdy jest swoboda wyzwalania się z blokujących wzorców i przekonań). Najprostszym sposobem, by nauczyć umysł pewności i zaufania, jest danie sobie zdrowych i naturalnych wzorców funkcjonowania w obrębie tematyki, w której czujemy się dyskomfortowo. Wtedy dopiero odkrywamy, czym dla nas osobiście jest ten zdrowy wzorzec i jak funkcjonuje w naszym życiu.     

Podsumowując, otwartość na pracę ze strukturami w Czystym Świetle i tworzenie struktur fantomowych daje nam ogromne pole możliwości harmonizowania tego, co już zostało stworzone. Ziemia jest zasypana ludzkimi tworami, które mają różnej jakości struktury oraz częstotliwości istnienia. Nasza uwaga jest potrzebna Tu i Teraz, aby być świadomym struktur nas otaczających. Ewentualnie, jeśli czujemy ku temu potrzebę, możemy uczyć się je uzdrawiać, aby mogły emanować coraz czystszą energią – życiodajną i wspierającą nas dla Najwyższego Dobra. 

Biżuteria mocy, litoterapia i kryształowe kręgi – naturalne a syntetyczne

Skłonność do traktowania tytułowych narzędzi do pracy z energią jako protezy mocy i wykorzystywanie ich do realizacji podświadomej ucieczki od przepracowania swoich lekcji, prowadzi do wypaczenia naturalnego wzorca przedmiotów mocy oraz ich funkcji. Nadinterpretacja może również powodować przypisywanie przedmiotom nie tylko uzdrawiającej mocy sprawczej, lecz także tworzenie wyobrażeń i oczekiwań, zgodnie z którymi, to od jakości tych przedmiotów zależy nasza moc lub uzdrowienie. Ten mechanizm manipulacji jest pułapką autentycznego rozwoju i oddala od zdrowego pojęcia pracy z energią. Co więcej, utrwala podświadome przekonanie, że moc jest na zewnątrz, a nie w nas. Przez to, sami osłabiamy swój potencjał. Jednocześnie, osoby uwięzione w tego typu podejściu, mają podstawową ukrytą korzyść – przerzucanie na zewnątrz odpowiedzialności za swoje programy. Szukanie dróg rozwoju na skróty, niechęć do uczciwej pracy ze sobą lub kompleksy mocy (np. u osób aspirujących do pracy z ludźmi), to tylko niektóre obciążające schematy mentalne, które mogą utrwalać podejście roszczeniowe i tendencję do upodmiotowienia przedmiotów. W zdrowym i naturalnym wzorcu pracy energią Czystego Światła, Istoty Kryształów i biżuteria energetyczna to jedynie przyjaciele w procesach, którzy pomagają nam stanąć we własnej mocy i skonfrontować się z przeznaczonymi dla nas Lekcjami Światła i Miłości, których nie unikniemy. 

Człowiek z kompleksem mocy będzie poszukiwał silnej Istoty Kryształu, na mocy której będzie pasożytować, kompensując sobie poczucie braku. Taki człowiek nie pracuje energią Czystego Światła, tylko cudzą mocą lub własną. Dlatego niechętnie skorzysta ze struktury fantomowej stworzonej na syntetycznej bazie materialnej, ponieważ taka konstrukcja tworzona jest z poziomu Czystego Światła i nie można na niej żerować, ani w żaden sposób wykorzystać inaczej, niż dla Najwyższego Dobra. Człowiek, który poszukuje jedynie wsparcia w procesie samopoznania, by wyzwolić się z blokujących go ograniczeń, weźmie z każdej struktury to, co mu potrzebne, aby przepracować obciążenia i stanąć we własnej mocy. Potrafi wykorzystać Światło i cień, by wzrastać. Gotowość do transformacji i otwartość na wsparcie pozwala takiej osobie przyjmować energię Czystego Światła w 100% z każdego pola, a ewentualne inne energie, które się w nim znajdują, są syntetyczne lub zbędne, zostają automatycznie wyselekcjonowane i pominięte w procesie absorpcji uzdrawiającej energii.

Jeśli żywa Istota Kryształu choruje lub jest nieszczęśliwa, jej moc również jest taką energią przesiąknięta. Struktury fantomowe mają tę zaletę, że się nie eksploatują i nie męczą. Nie wymagają takiej opieki, jakiej potrzebują Istoty Kryształu, fauna i flora. Raz stworzona i zaprogramowana struktura fantomowa, przeważnie od początku do końca funkcjonuje na stabilnej wibracji. Dzięki temu, możemy korzystać z przedmiotów mocy, nie zamęczając swoimi obciążeniami Istot kryształowych. Wiele osób nie dba o kamienie, podobnie jak nie dbają o zwierzęta, czy rośliny. Wiele kryształów to istoty wyczerpane i straumatyzowane, nie mogą więc służyć jako akcesoria do pracy z energią. Mimo to, dalej są nagminnie eksploatowane, dopóki nie pękną. Istnieje wiele wysokich Istot Kryształu, które chętnie służą w pracy z energią, i czują się do tego powołane. Wiele z nich pracuje również przy tworzeniu struktur fantomowych, służąc zdrowymi wzorcami danej energii i swoim doświadczeniem. Bywa i tak, że struktura fantomowa wspiera Istoty Kryształu, gdy potrzebują odżywczej energii Czystego Światła i regeneracji. Wystarczy nawet krótka obecność ich pól obok siebie, aby nastąpiła wymiana informacji energetycznej i harmonizacja. Pole struktury fantomowej szybko się uczy od żywych Istot, a potem przez całe swoje istnienie przekazuje dalej Miłość i Mądrość. 

Dobrze jest mieć styczność z różnymi rodzajami kryształów, zarówno tymi naturalnymi, surowymi i poddanymi obróbce, jak i kamieniami syntezowanymi z postawioną strukturą fantomową. Dopiero wtedy tak naprawdę możemy poczuć, jak to wszystko przekłada się na użyteczność, skuteczność i efektywność w codziennej higienie energetycznej. Istoty Kryształu, które mają dostęp do struktur fantomowych, również wymagają nieco mniej naszej uwagi i czasu, ponieważ część procesów regeneracyjnych odbywają w polu z pomocą struktur fantomowych. 

Eksperymenty ze strukturą fantomową

Umiejętność tworzenia struktury fantomowej na czymkolwiek, jest nie tylko praktyczna i ekonomiczna, ale stanowi także świetną zabawę i trening pracy Czystym Światłem. Możemy dać drugie życie przedmiotom codziennego użytku, programując dowolne pole energii pod konkretne funkcje uzdrawiające. Kapcie działające jak kryształy, talerze odpromienniki, ubrania harmonizujące, syntetyczne opakowania lub kosmetyki ze zmienioną strukturą. Czemu nie?

Haczyk tkwi w wyobraźni i pełnym pozwoleniu sobie na to, aby to działało w naszej rzeczywistości. Bo czemu nie. Jaka jest korzyść z upierania się, że coś nie może zadziałać? Oprócz potrzeby podsycania fermentu związanego z pogardą i potrzebą zwalczania nieszlachetnej materii, by zrekompensować sobie poczucie własnej ułomności, może chodzić o zazdrość o moc, która wydaje się poza naszym zasięgiem. Skoro nieszlachetna materia już istnieje, zaśmieca naszą planetę i bardzo długo się rozkłada, niech chociaż ma praktyczne, energetyczne zastosowanie dla Najwyższego Dobra. W ten sposób, chociaż część takiej materii może zostać zneutralizowana energetycznie.       

Struktury fantomowe w ofercie Crystal Arya 

W ofercie Crystal Arya znajdują się 2 osobne kolekcje struktur fantomowych z Czystego Światła (w kategorii różdżki oraz wisiorki heksagonalne). Nie są promowane jako biżuteria autorska (choć mogłyby, z uwagi na unikane struktury fantomowe w nich zawarte). Jak najbardziej zaliczają się do biżuterii mocy, z uwagi na swoją strukturę, oprogramowanie z Czystego Światła oraz działanie wspierające w procesach transformacji i harmonizacji. Struktury te, nie tylko często działają w bardziej sprawny sposób, niż ich 100% naturalne odpowiedniki bez programowania. Dodatkowo, po zakupie każdy z osobna jest personalizowany do wibracji osobistej, aby służył dla Najwyższego Dobra jako wsparcie w osobistych procesach dostrajania się do naturalnych, zdrowych wzorców. Choć dotyczą kamieni, nie są to przedmioty litoterapeutyczne, ponieważ ich działanie dalece wykracza poza tę dziedzinę. Pod względem struktury fantomowej, bliżej im do mocy np. orgonitów, a nawet katalizatorów.  

Zanim pojawiły się w ofercie, testowałam je przez 1,5 roku na sobie i w gronie znajomych, z których większość to osoby wysoko sensytywne, lub zawodowo pracujące z energią. Początkowo też zaskoczyło mnie, że to jest możliwe, aby na syntetyku postawić strukturę życiodajną, która zachowuje się i działa lepiej, niż kamień szlachetny. Jako córka jubilera, miałam dość wysokie standardy jubilerskiej jakości biżuterii. Gdy ze Źródła nadeszła informacja, że czas podzielić się wiedzą i produktem opartym na strukturze fantomowej, powstała cała kategoria w sklepie. Nie jest tajemnicą, że takie wzory biżuterii można kupić tanio w Internecie. Cena biżuterii mocy w ofercie Crystal Arya jest kilkukrotnie wyższa, niż możliwość zakupu tak wyglądających półproduktów gdzie indziej, ponieważ płacisz za fantomową strukturę i energię harmonizującą, która dopiero czyni to pełnowartościowym energetycznie przedmiotem mocy. Czy taka biżuteria jest w tej czy innej oprawie wizualnej, jest kwestią gustu, potrzeb lub finansów. Oczywiście można sobie kupić “tanio” przedmiot pusty energetycznie i bez struktury fantomowej, jeśli zwraca się uwagę tylko na wygląd zewnętrzny wisiorka, lub jeśli sami potrafimy przeprowadzić operację fantomową na jego strukturze energetycznej.   

Wybrane modele struktur okazały się pracować lepiej, niż się spodziewałam i takie sprawdzone harmonizery są jeszcze dostępne w ofercie do wyczerpania zapasów. Jest to 4 razy tańsza alternatywa, niż inne moje autorskie talizmany mocy wykonywane na kaboszonach. Dzięki temu, każdy ma dostęp do biżuterii mocy programowanej w Czystym Świetle, jeśli sam jeszcze nie potrafi tego robić.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest