RODZAJE KSZTAŁTU PROMIENIOWANIA ENERGII

Istnieją różne teorie, na bazie których tworzone są spekulacje na temat pojęcia i wartości światła. Jak działają teorie deprecjonujące Światło w sensie duchowym, i jak to się ma do pojęcia Czystego Światła?

Istnieją różne teorie, na bazie których tworzone są spekulacje na temat pojęcia i wartości światła. Jak działają teorie deprecjonujące Światło w sensie duchowym, i jak to się ma do pojęcia Czystego Światła?

Semantyka

Główną przyczyną rozdźwięku i sprzeczności wynikającej z hipotez oraz postulatów na temat pojęcia i wartości światła, są różnice we wzorcach przyjętych przez różnych autorów, oraz w zakresie pojęć i ich definicji. Wzorce istnienia i funkcjonowania mogą być zdrowe i zrównoważone, albo zniekształcone. Wzorce zniekształcone są domeną świadomości zakotwiczonej na poziomach astralnych. Poprzez pryzmaty i filtry ograniczające percepcję Uniwersalnej Prawdy, na zdrowy obraz nałożone są fałszywe hologramy, deformujące pierwotny sens i jakość – prawidłowe obrazowanie.

Wielu autorów w swych rozważaniach o duchowej mocy, bazuje na pojęciach naukowych. Już sama koncepcja wartościowania zjawisk transcendentnych z poziomu dogmatów nauki powszechnej, stanowi ciekawy przykład subtelnej astralnej manipulacji umysłem, wiedzą i mocą. Jako, że autentyczna duchowość niewiele ma wspólnego z astralnym jej pojęciem, tym bardziej trudno byłoby ją zmierzyć szkiełkiem i okiem (może prędzej wahadełkiem). Tylko świadomość zakotwiczona w astralu jest w stanie dostrzec sens i słuszność podejścia, w którym używamy miar i wskaźników pięciozmysłowego pojęcia, by filozofować na tematy transcendencji, do odbioru której służą nadzmysły. W budowie świata energii takie podejście jest to dokładnie poziom 6. Nauka, wiedza i magia to jeszcze nie jest uniwersalna Mądrość Wszechświata (poziom Zero). Poziom szósty może zawierać elementy uniwersalnej prawdy, może też (z racji swej dualnej natury) tworzyć jej przekłamania. Wszelka wiedza jest jedynie inspiracją do rozwoju i własnych poszukiwań, a nie wykładnią Uniwersalnej Prawdy. Dopiero umiejętność przekucia wiedzy i doświadczenia w mądrość uniwersalną, tworzy czysty zamiar działający dla Najwyższego Dobra, który stanowi pożyteczną wykładnię i pełnowartościowy wkład dla jednostki, wszystkich żywych istot i Wszechświata.

Dlaczego nie da się umysłowo, ani za pomocą dogmatów nauki powszechnej, wyjaśnić niektórych aspektów duchowości, więc także esencji tego, jak energia działa w materii?

Samym umysłem trudno byłoby pojąć Mądrość Wszechświata, naturalne wzorce istnienia i funkcjonowania. Tym trudniej poczuć umysłem, jakie to jest dla nas, ponieważ sam w sobie umysł ma za słabą moc obliczeniową, by rozpędzić Myśl ponad szóstą gęstość, a tym bardziej do częstotliwości Czystego Światła (lub wystarczająco szybkiej/ wysokiej, by pojąć istotę wykładni uniwersalnych praw). Dopiero Przestrzeń Serca współpracująca w zdrowym wzorcu z umysłem, intuicją, Duszą i mądrością wszechświata, tworzy środowisko energetyczne (pole), w którym poprzez czucie, Myśl zostaje wzniesiona na pożądaną częstotliwość Uniwersalnej Prawdy. Jednocześnie, w tym wzorcu umysł już zna swoje miejsce i uczy się funkcjonować w zdrowy sposób, więc przestaje zakłócać odbiór bez zniekształceń. Z poziomu Zero (vector equlibrium) mamy możliwość obserwacji natury wszechrzeczy takiej, jaką ona jest – poza ograniczeniami ludzkiej percepcji, filtrami kontroli i manipulacji wiedzą oraz mocą. Dzięki temu, CAŁYM tak wibrującym polem wchłaniamy na różnych poziomach istnienia i odczuwamy co jest jakie, odkrywając, przypominając sobie i zgłębiając uniwersalną mądrość wszechświata.

Podejście tylko naukowe, a zatem fragmentaryczne, wybiórcze i pozbawione łączności z resztą elementów koniecznych do pełnowartościowego wglądu z poziomu Czystego Światła, w konsekwencji wytwarza jedynie próby rozumienia tego co jest – z poziomu umysłu skorumpowanego ograniczeniami.   

Czyste Światło i fale światła

W nomenklaturze duchowości, Czyste Światło to pojęcie, którego używam dla odróżnienia od fałszywego astralnego blasku, mistycyzmu, manipulacji energią i tzw. różowej duchowości. Czyste Światło jest pojęciem umownym, a nie bazującym na wzorcach naukowych (czyli pochodzących z astrala). Może nawet nieco abstrakcyjnym lub poetyckim dla tych, których świadomość zakotwiczona jest poza poziomem Zero – Źródłem Wszystkiego Co Jest, przez co potrzebują naukowych dowodów i wyjaśnień spójnych z dogmatami religii lub nauki, lub oczekują więcej mistycznej magii dorównującej psychodelicznym tripom w odmiennych stanach świadomości. 

Pojęcie Czystego Światła nie odnosi się do naukowej terminologii próbującej sklasyfikować rodzaje promieniowania. Stoi za nim też zupełnie inna semantyka, obrazowanie, wytwarzając konkretną wibrację. Dlatego Serce poszukujące autentycznej Mądrości Wszechświata wchodzi w naturalny, spontaniczny sposób w zdrowy rezonans ze zwrotem „Czyste Światło” i odbiera je w pozytywie/ jako bezwarunkową Miłość, Prawdę Uniwersalną, Dobrostan i inne jakości charakteryzujące najwyższą częstotliwość istnienia.

To pojęcie zawiera w sobie pierwotny obraz autentycznej Jedności, której poszukujemy wśród blasków i cieni podróży Dusz, gromadząc różne doświadczenia. Ich charakter jest tylko informacją zwrotną o naszych uwarunkowaniach, ukazując jak konkretne programy mentalne manifestują się w materialnym świecie. Stanowią także informację o ciągu przyczynowo-skutkowym istniejącym pomiędzy jakimś zbiorem parametrów (wzorców i przekonań) przyjętych przez nas za własne oraz wypadkową ich działania, a efektem, który uzyskamy, żyjąc i funkcjonując w danym zestawie wzorców. Gdy zmieni się wzorzec, zmieni się częstotliwość istnienia, a przez to zmieni się charakter doświadczeń.   

Czyste Światło nie ma przypisanego kształtu, jedynego “słusznego” i “właściwego”. Czyste Światło nie jest falą materii, tylko esencją Żywiołu Eteru, który jest konieczną składową kosmicznego DNA, by stworzyć Życie, żywą istotę. Ideą istnienia na częstotliwości najwyższej jest doskonała harmonia i równowaga, czyli istnienie oparte na Radości i wdzięczności za wszelką Obfitość. To, że wszystko co żywe, zawiera w sobie to DNA, tworzy zapis energetyczny w strukturze pola. Dzięki temu, jeśli tylko otworzymy się na powrót do harmonijnej częstotliwości istnienia, będziemy naprowadzani krok po kroku do tego celu. Fenomen energii Czystego Światła polega na tym, że jednoczy wszelkie Stworzenie w poczuciu przynależności do Źródła Życia, Miłości i Dobrostanu. Choć Eter nie pochodzi z materii, może na nią wpływać i w zasadzie bez tego trudno mówić o strukturze życiodajnej. 

Fale światła w pojęciu nauki powszechnej odnoszą się do fal elektromagnetycznych, które nie mają nic wspólnego z pojęciem Czystego Światła. Fale elektromagnetyczne są falami materii. Często jest to pół martwa albo martwa (niezbyt lub nieżyciodajna energia), zawierająca fragment kosmicznego DNA Żywiołu Metalu, lub z niego pochodząca (a raczej z eksperymentów archontów). Energia o takim pochodzeniu nie jest w pełni żywa, pełnowartościowa w naturalnym sensie. Przykładowo, choć roślina wyrośnie w sztucznym świetle i na chemicznych środkach, to nie według jej obrazu o najwyższym potencjale istnienia i życiodajnej jakości, z jaką może wyrosnąć w środowisku zdrowym, życiodajnym (odżywianym głównie energią niematerialną – Czystym Światłem). 

Fale duchowe o różnych częstotliwościach mogą przybierać kształt fal elektromagnetycznych, ale nie muszą.

Kształty promieniowania energii

Istnieją różne kształty promieniowania, zróżnicowane w swojej funkcji i natężeniu, np.:

Radiacja

To rodzaj promieniowania pulsacyjnego, które można postrzegać lub odczuwać ponadzmysłowo jako jądro o ciepłej naturze, z delikatną falą rozproszenia energii jak kropla na tafli wody. Zdecydowanie, jest to energia statyczna (naukowo – elektrostatyczna). Jeżeli Czyste Światło przybiera taką formę, można powiedzieć, że jest to żeński aspekt Żywiołu Ognia (łagodnie grzeje, nie spala). Można zauważyć, że energia skażenia środowiska też rozprzestrzenia się radialnie. Teorie, zgodnie z którymi pierwotna moc stwórcza (utożsamiana mylnie z “bogiem”) lub nazywana absolutem, jest tylko energią o kształcie radialnym, nie znajduje żadnego uzasadnienia. 

Pole skalarne

Widzenie i czucie w formie pola skalarnego wydaje się czymś naturalnym w jasnym czuciu i widzeniu ponadzmysłowym. Skalarność odnosi się do pól energii i stanowi atrybut budowy pola, co pozwala odczuwać różne natężenie i gęstość częstotliwości. Zmianę poziomów energetycznych w (transcendentnym) świecie energii widać skalarnie, bez względu na to jaki charakter mają częstotliwości i jakie formy przyjmują. Mapa skalarna jest jak nakładka – aplikacja, która umożliwia obserwację właściwości pola.    

Fale sinusoidalne

Czyli fale materii, fale elektromagnetyczne, pod względem wartości energetycznej mogą być zdrowe i życiodajne, lub toksyczne i śmiercionośne. Kształt fali nie wpływa na jej charakter.

Święta geometria

Formy łączące poprzednie typy przepływu i dodatkowo takie, które mogą generować różne dalsze kształty promieniowania. Inny kształt promieniowania będzie miała Vesica Piscis, inny pentagram, czy heksaoktaedr. Przypisywanie jakości energetycznej w sensie duchowym częstotliwościom na bazie samego kształtu, może być ślepym zaułkiem, szczególnie w odniesieniu do medycyny wibracyjnej.

Wpływ promieniowania na funkcje istot żywych 

Kolejnym aspektem wartym uwagi, są wzorce odbioru wpływu promieniowania i reakcje na to. Wiele osób nadaje różnym rodzajom promieniowania negatywną moc sprawczą, nie zdając sobie sprawy z tego, że demonizują szkodliwe wpływy i sami zasilają takie ich działanie. Gdy powrócimy do życia w zdrowym wzorcu energetycznej odporności, wiele rodzajów promieniowania przestaje nam szkodzić. Dzieje się tak, ponieważ wzmacniamy swoją życiową uwagą i energią tylko taki obraz siebie oraz otoczenia, w którym osiągamy maksymalny potencjał odporności. W ten sposób, przestajemy czuć się podatni np. na 5G, cieki wodne, chemtrails lub podprogowe przekazy w mediach. Nie znaczy to, aby zupełnie nie dbać o to, co jemy, czy w jakim natężeniu fal elektromagnetycznych na co dzień przebywamy. Podstawą zbudowania zdrowej odporności energetycznej jest umiejętność zachowania neutralnego stosunku do zjawisk postrzeganych jako szkodliwe. W ten sposób, przestajemy je zasilać własną życiową energią, a zachowaną moc możemy spożytkować dla Najwyższego Dobra – wzmacniając w sobie, Ziemi i każdej żywej istocie jej najwyższy pozytywny potencjał. 

Podsumowując, radiacja, skalarność czy fale sinusoidalne, odnoszą się do formy w jakiej przepływa energia. Czyste Światło, gdyby je przełożyć na rodzaje kształtów fal, nie ma ograniczeń w formie. Te ograniczenia występują na poziomie obiektu (odbiornika) i jego zdolności do absorpcji, przetwarzania i transformacji częstotliwości o różnym ładunku i natężeniu. Ciekawie widać to na przykładzie kasacji Duszy. Odbywa się w polu, które można odbierać skalarnie, ale promień decydujący jest prostą o bardzo skondensowanym ładunku. Wygląda trochę jak laser. 

Warto zwracać uwagę na poziom energetyczny, z którego pochodzą różne koncepcje, teorie i przekazy. Uważność wobec języka, jakim sformułowane są myśli i wobec modeli obrazowania, które stoi za słowami, bardzo wiele mówi o jakości informacji, z którymi mamy do czynienia. 

Inne teksty, które mogą Was zainteresować (kliknij w tytuł, aby przejść do treści artykułu)

Dostrzegasz wartość wiedzy publikowanej na blogu Crystal Arya? 

Wesprzyj utrzymanie strony, rozwój bloga i newslettera

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest