PRAWDZIWE ŚWIATŁO NIE WALCZY! O PROGRAMACH NA WROGÓW I WALKĘ Z MROKIEM

Jeśli jest w Tobie przekonanie, że masz wrogów, przeciwników, że istnieją osoby lub istoty, które źle Ci życzą, jeśli musisz z czymś walczyć, jeśli wierzysz, że Ziemia to miejsce owładnięte mrokiem i masz potrzebę poświęcania uwagi na teorie spiskowe - wiedz, że jest to obca energia. Jeśli wydaje się Tobie, że jesteś „pracownikiem światła”, lub co gorsza „wojownikiem światła”, oznacza to podpięcia energetyczne i programy na walkę. Często bazujące na twojej empatii i i fałszywych przekonaniach na temat światła i mroku, „dobra i zła" oraz innych konfliktach o zabarwieniu dualistycznym. Im bardziej zasilasz swoją energią negatywny obraz świata, ludzi czy nawet mroku, im bardziej wierzysz w to, że można Tobie zaszkodzić, uprzykrzyć życie, tym więcej oddajesz swojej mocy, czasu i uwagi, którymi znowu ten fałszywy obraz jest zasilany.

Pułapka świadomości

Jeśli jest w Tobie przekonanie, że masz wrogów, przeciwników, że istnieją osoby istoty lub byty, które źle Ci życzą, jeśli musisz z czymś walczyć, jeśli wierzysz, że Ziemia to miejsce owładnięte mrokiem i masz potrzebę poświęcania uwagi na teorie spiskowe – wiedz, że jest to obca energia manipulacji żerująca na Twojej uwadze. Jeśli wydaje się Tobie, że jesteś „pracownikiem światła”, „strażnikiem światła” lub co gorsza „wojownikiem światła”, oznacza to podpięcia energetyczne do astrala i programy na walkę. Często bazujące na Twojej empatii, fałszywych przekonaniach na temat światła i mroku, uwikłaniu w dualizm „dobra i zła”, oraz innych konfliktach wewnętrznych o zabarwieniu dualistycznym. 

Istota żyjąca w zdrowych wzorcach istnienia wolna jest od potrzeby walki. Istnieje w bezwarunkowej Miłości i pokoju. Skupia uwagę na tym, co tworzy i wzmacnia Dobrostan. W naturalny sposób transformuje mroczną energię w lekcje Światła i Miłości, z której można wynieść mądrość i dzięki temu przestać przyciągać schematy, które wcześniej zakłócały równowagę. Wie, że ważniejszy od sytuacji, w których się znajdzie, jest neutralny stosunek do tego, co się przydarza. Przestaje walczyć, gdy uświadamia sobie, że w całym istnieniu zawierają się przeciwstawne sobie bieguny, które się doskonale uzupełniają tworząc Jednię (dążąc do zrównoważenia energii, bo każdy nadmiar w jednym miejscu tworzy brak w innym). To są naturalne prawa, cykle i rytmy, które uczy się rozumieć i ukierunkowywać. Pełnia przychodzi z poziomu Zero = Źródła Wszystkiego Co Jest (naturalne zdrowe wzorce) i jest Czystą Miłością. Najpierw jest impuls. Następnie, zaistniały stan energii przejawia się naturalnie w swojej formie. Trzeci aspekt to reakcja – odpowiedź na impuls, która odzwierciedla poziom zrozumienia tego, co powstało. Ta reakcja określa neutralność postawy, lub odzwierciedla stopień uwikłania w negatywny rezonans. 

Zapamiętaj: 

1. Nie ma „dobra i zła”. To tylko iluzja odciągająca Twoją uwagę (od autentycznej duchowej podróży) na poziom astralnego uwikłania, oddzielająca Cię od świadomości Jedności – Obfitości doświadczeń w oceanie rozwoju, które są najlepsze takie, jakie są – bo doskonale odzwierciedlają Twoje lekcje do przerobienia. Nie zawsze to, co wygląda na „złe” jest złe, a to co wydawałoby się „dobre” działa dla  Dobra Najwyższego. To poziom Twojej świadomości przyciąga określone sytuacje, determinuje stosunek do nich i tworzy w umyśle ich obraz. Dopóki oceniasz sytuację z poziomu umysłu skorumpowanego obciążeniami, Twój odbiór zaciemniony jest zniekształceniami percepcji tego, co jest. 

2. Wszyscy jesteśmy Niewinni. Zasada niewinności mówi o tym, że nikt nie jest w stanie zniweczyć doskonałości stworzenia, ponieważ wszyscy przyciągamy sobie idealne osoby, sytuacje i energie, które potrzebne są nam do rozwoju (wedle poziomu naszej aktualnej świadomości i przekonań). Każda sytuacja jest zatem okazją do samopoznania i uwolnienia się z blokad i ograniczających przekonań, poprzez które przyciągamy sobie walkę, przykrości, traumy i trudności. Wyjdź ze świadomości ofiary, porzuć iluzje duchowości, osądy i piętnowanie. Weź odpowiedzialność za rzeczywistość, którą tworzysz, ponieważ Twoje życie i relacje odzwierciedlają dokładnie Twoje przekonania. 

3. Znika popyt, znika produkt. Najprościej wyeliminować mrok/ wrogów/ potrzebę walki, poprzez podnoszenie świadomości na częstotliwość istnienia, w której naturalny jest brak potrzeby dawania temu uwagi. Istnieją skuteczne metody pracy energią Czystego Światła oraz transformacji wzorców i przekonań, dzięki którym możesz się tego nauczyć i powrócić do życia w zdrowym wzorcu – postawie życiowej wolnej od uwikłania w walkę. 

4. Przestań utożsamiać neutralność z ignorancją i obojętnością. Po prostu masz wybór swoich myśli. Koncentruj się na zdrowych i zrównoważonych pragnieniach i doświadczeniach, zamiast na obawach i zachłanności na astral. Gdy pojawiają się konflikty i obawy, wykorzystaj je, aby przepracować swoje obciążenia, bo tylko po to się pojawiają i tak długo, aż przepracujesz lekcję. Myśl na przekór – afirmuj w sytuacjach kryzysowych, zamiast dołować się, lękać i barykadować w okopach pesymizmu. Jednocześnie, uszanuj te części Ciebie, które czują się źle. Zgodnie z Prawem Przyciągania, więcej zdziałasz pozytywnym myśleniem i otwartością na pojęcie istoty bieguna cienia. W ten sposób, odcinasz dopływ energii negatywizmowi, którym dokarmiał się Twój wewnętrzny mrok i stwarzasz okoliczności, aby zrozumieć dlaczego Twoje życie pełne było energii zmagania się, cierpienia, poczucia braku sprawiedliwości i siłowania się.   

5. Im bardziej zasilasz swoją energią życiową i uwagą negatywny obraz świata, ludzi, istot czy mroku, im bardziej wierzysz w to, że można Tobie zaszkodzić, uprzykrzyć życie, tym więcej oddajesz mocy, którą znowu ten obraz jest zasilany. To zamknięty obieg energii. Błędne koło astralnych uwikłań. To Twoje wyobrażenia decydują o tym, co widzisz. Przerwij zaklęty krąg, w którym tkwisz i zacznij wspierać swoją intencją obieg energii Czystego Światła działający na rzecz pozytywnego, pięknego świata, ludzi o czystych intencjach, wzajemnej życzliwości i pomyślności. Zamiast wyolbrzymiać to, co według Ciebie jest źle, dostrzegaj to, czego się uczysz transformując wyzwania w mądrość, co sprawia Tobie radość, przyjemność, ciepło na Sercu, co buduje Ciebie i wzmacnia, co współtworzy życiodajną energię dla Istot żywych.   

6. Tylko biegun cienia/ mrok walczy i stawia opór. Wszelkie idee walki duchowej są jak bitwy różnych mrocznych frakcji (w tym organizacji fałszywego światła), które walczą o władzę nad Twoją Duszą jako źródłem energii, które chcą pozyskać, i na które można by przerzucać np. obciążenia karmiczne. Odpowiedz sobie na pytanie, od czego zatem odciągać ma uwagę wciąganie ludzi w ideologiczne wahadła zwalczania czegokolwiek? Jaką szansę uwolnienia się z negatywnych schematów mają ci, którzy zajęci są stawaniem po przeciwnych stronach? Jak mają wyjść z dualizmu ci, którzy potrzebują, aby inni się z nimi zgadzali i podzielali ich preferencje – i od tego uzależniają swoją zdolność do czucia się jednością z innymi? Dopóki w odmiennych zdaniach i opiniach upatrujesz konfliktu, wrogości i wyobcowania, dopóty zasilasz swój wewnętrzny konflikt oddzielenia.

7. Przestań mylić akceptację z tolerancją. Akceptacja sprawia, że otwieramy się na prawdę o sobie, jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność za rzeczywistość, którą stworzyliśmy, i w której żyjemy. Po to, aby móc ją uzdrowić, zmienić, pozbyć się obciążeń i żyć swobodnie. Im bardziej czegoś nienawidzisz, nie znosisz, nie akceptujesz oraz im bardziej coś wywołuje w Tobie irytację, gniew i wstręt, tym więcej oddajesz swojej energii na zasilanie właśnie tego. To także doskonałe lustro, gdzie i w jakich sytuacjach masz w sobie wyparte to, czego tak bardzo nie chcesz, to czym obiecałeś sobie, że nigdy się nie staniesz. Ale z powodu tej niechęci i koncentracji swojej uwagi właśnie na negacji, przyciągasz jeszcze więcej tego, co cię wkurza. I nie widzisz, kiedy stałeś się aktywną częścią mechanizmu, który zwalczasz. Wystarczy raz stawić temu czoło. Np. „Nienawidzę przemocy, głodu i wojen” – czyli „Odczuwam lęk przed tym, albo boję się, że stracę nad sobą kontrolę. Ludzie gniewni wyżywają się na innych. Nie chcę taki być, bo taki był np. mój ojciec. Nie chcę być taki jak mój ojciec”. To tylko przykład mechanizmu. Gdy zidentyfikujesz czego lękasz się (w tym, czego nie znosisz), opuści Cię ciśnienie i brak akceptacji. Pełna akceptacja poprowadzi Ciebie do uwolnienia się od negatywnych przekonań. Z czasem brak rezonansu z przemocą, wojnami, głodem, fałszem, „matrixem”, itd. sprawi, że zaczną znikać po prostu z Twojego życia. Jak uwierzysz na 100%, że możesz żyć w wolnej rzeczywistości i mogą otaczać Cię tylko ludzie pokojowo nastawieni i życzliwi.

8. Prawdziwe Światło Jest (Jam Jest). Jego czysta moc jest tak wielka, że błyskawicznie rozpuszcza fałszywe hologramy i cały astralny mrok. Oznacza to, że widać wtedy Uniwersalną Prawdę taką, jaka ona jest w Źródle Wszystkiego Co Jest. Jeśli jednak brak w Tobie gotowości do zmiany i akceptacji Prawdy, Światło nie będzie na siłę i wbrew Twojej woli Ciebie ratować, nawracać, itd. Potrzebna jest Twoja zgoda, współpraca i zaufanie do naturalnych procesów życia. To Ty masz chcieć i z determinacją sięgać po wsparcie. Polega to na rezonansie. Jeśli Twoją Intencją jest działanie dla Najwyższego Dobra i życie w harmonii ze zdrowymi wzorcami, procesy oczyszczania i uwalniania są często błyskawiczne. Im większy w Tobie opór, tym mniej Czystego Światła wpuszczasz do przestrzeni i w ten sposób zabraniasz mu działać pełną mocą wspierającą Cię w harmonizacji. Tylko Ty możesz Światłu dodać mocy w sobie, pozwalając na swobodny i całkowity przepływ. Dopóki uważasz, że silniejszy jest w Tobie mrok i negatywizm, dopóty odbierasz sobie moc działania i dynamikę zmian. Masz też ukryte korzyści z pielęgnowania zniekształconego wzorca mocy Czystego Światła, nadawania większej mocy mrokowi i własnym słabościom. Zmiana jest możliwa, gdy jesteś osobą otwartą i szczerą ze sobą. Aby Czyste Światło płynęło pełną mocą, potrzebna jest Twoja wola rozpuszczenia tego, co ten przepływ tamuje. Zamiast blokować Czyste Światło, pomóż sobie nauczyć się przyjmować jego moc 100%.

Warto pamiętać, że negatywny rezonans (z czymkolwiek) obniża wibracje. Oznacza to, że poświęcając zbyt dużo energii i uwagi na osąd, lęki, złość, irytację czy niechęć, po prostu ściągasz się w dół. Cienka jest granica między rezonansem, a pozwalaniem na swobodny przepływ tego, co jest. OBSERWACJA pomoże Ci taką granicę dostrzec i poczuć – kiedy jeszcze obserwujesz, a kiedy już rezonujesz w negatywny sposób, tracisz neutralny stosunek i emocje panują nad Tobą, zamiast Ty nad nimi.   

Inne teksty, które mogą Was zainteresować (kliknij w tytuł, aby przejść do treści artykułu)

Dostrzegasz wartość wiedzy publikowanej na blogu Crystal Arya? Wesprzyj rozwój strony: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest