CZYM RÓŻNIĄ SIĘ USTAWIENIA W ŹRÓDLE ŻYCIA OD USTAWIEŃ HELLINGEROWSKICH?

Poznaj 6 głównych błędów powszechnej metody ustawień hellingerowskich, które prowadzić mogą do poważnych energetycznych powikłań poustawiennych. Dowiedz się, czym różnią się ustawienia w Źródle Życia wykonywane w zdrowym wzorcu pracy z energią bez ryzyka astralnych podpięć i negatywnych skutków ubocznych. Odkryj inspiracje, co i jak ustawiać z poziomu Źródła Życia.

Czytaj dalejCZYM RÓŻNIĄ SIĘ USTAWIENIA W ŹRÓDLE ŻYCIA OD USTAWIEŃ HELLINGEROWSKICH?

CZEGO BRAKUJE W „KODZIE EMOCJI” B.NELSONA?

Poznaj brakujące elementy struktury „Kodu emocji”, które są standardem w zdrowym wzorcu świadomej pracy z energią. Odkryj 8 niezwykłych korzyści ze stosowania „Kodu emocji” dostrojonego do poziomu Źródła Życia! Dowiedz się, dlaczego zaktualizowany „Kod emocji” jest świetną alternatywą dla skomplikowanej kinezjologii neuroenergetycznej.

Czytaj dalejCZEGO BRAKUJE W „KODZIE EMOCJI” B.NELSONA?

REKTYFIKACJA DROGI ŻYCIA I CECH OSOBOWOŚCI

Metody obliczeniowe drogi życia i cech osobowości bazujące na astrologii charakteryzują się dużymi uproszczeniami prowadzącymi do przekłamania faktycznego położenia planet w stopniach i przypisanych im znakach. Może być to szczególnie widoczne w portrecie energetycznym ludzi, którzy bardzo dynamicznie rozwijają się w zdrowym wzorcu istnienia i funkcjonują na wielopoziomowej matrycy Życia. Istnieje jednak możliwość rektyfikacji danych horoskopowych w Źródle Życia.

Czytaj dalejREKTYFIKACJA DROGI ŻYCIA I CECH OSOBOWOŚCI

ROK 2024 – UKIERUNKOWANIE POPRZEZ ŚWIADOMĄ OBECNOŚĆ W RUCHU

Energia ukierunkowania dominująca we wzorcu równowagi dynamicznej pojawia się ponownie w kontekście sprzymierzeńca, który wskazuje nam, w jaki sposób nasza uwaga zostaje rozproszona w zbyt wielu kierunkach poprzez uwarunkowania współbrzmienia, przez co nie możemy scentralizować swojej energii i tracimy uważność. Gdy nie jesteśmy w pełnowartościowy sposób Obecni, jak możemy czuć się dobrze w dynamice życia, trafnie postrzegać istotę spraw, cieszyć się życiem i kreować świadomie? Wzorce równości i różnorodności, współpracy, odpowiedzialności, lojalności, wierności i sprawiedliwości stają w tym roku w centrum uwagi. Zaburzenia Świadomej Obecności identyfikować będą ogniska zapalne wskazujące na przyczyny zakłóceń prawości w tych obszarach. Poprzez zyskanie Świadomej Obecności pomagają uzdrowić blokady swobodnego współtworzenia.

Czytaj dalejROK 2024 – UKIERUNKOWANIE POPRZEZ ŚWIADOMĄ OBECNOŚĆ W RUCHU

4 ETAPY WZROSTU ŚWIADOMOŚCI W PROCESIE ROZWOJU

Jak rozpoznać poziom świadomości? Jak zacząć proces we właściwy sposób, bez kręcenia się w kółko? Skąd bierze się struktura świadomego rozwoju? Sporo ludzi rozwija się „od przypadku do przypadku”, a większość tych, którzy już wkroczyli na ścieżkę rozwoju (a nawet aspirują do prowadzenia innych w procesach), rozwija się chaotycznie. Oznacza to, że powszechnym błędem w podejściu jest brak klarownej i zdrowej struktury świadomego rozwoju, która porządkuje istotę procesów, obszary tematyczne i narzędzia świadomego rozwoju, które najlepiej nadają się do pracy z danym aspektem. Wynika to z podejścia ambicjonalnego do rozwoju oraz uwięzienia umysłu na poziomie astralnych iluzji wiedzy i mocy, dlatego można zaobserwować szum informacyjny powstały przez modę na coaching czy duchowe przewodnictwo oraz zalew ofert rozwojowych pozbawionych zakotwiczenia w Uniwersalnej Świadomości – Mądrości Wszechświata. Brak ugruntowania świadomości człowieka w częstotliwości Źródła Życia (oraz brak doświadczenia w pracy z tego poziomu świadomości) wypacza istotę i przebieg procesów rozwoju. Przez to stają się powierzchownie potraktowane i mało efektywne. W rezultacie, ludzie mają dużo „liźniętych” wątków, napoczętych procesów, a wciąż brakuje im zdrowych fundamentów istnienia i funkcjonowania, więc cała ich wiedza okazuje się nie do końca przydatna lub wystarczająca, by uporać się cieniem blokujących uwarunkowań.

Czytaj dalej4 ETAPY WZROSTU ŚWIADOMOŚCI W PROCESIE ROZWOJU

TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA. TRANSPŁCIOWOŚĆ. WZORZEC RÓWNOŚCI I RÓWNOUPRAWNIENIE W CZYSTYM ŚWIETLE

Zdrowy wzorzec tożsamości (w tym tożsamości płciowej) uwzględnia wszystkie Żywe Istoty, przyjmuje i szanuje wszelkie możliwe punkty widzenia w temacie. Każda Żywa Istota ma prawo definiować swoje poczucie tożsamości i przynależności wedle własnej Wolnej Woli, a Wszechświat nie ogranicza żadnych wariantów doświadczeń. Jednocześnie, każda historia o wykluczeniu, dyskryminacji lub szantażu emocjonalnym, jest okazją, by przyjrzeć się pra przyczynom programu życiowego opartego na doświadczeniu bieguna cienia. Otwartość na harmonizację ze zdrowymi wzorcami tożsamości, płciowości i przynależności jest fundamentalnym krokiem do tego, by móc zacząć żyć w wariancie, w którym różnorodność i równość jest naturalnym podejściem, o które nie trzeba walczyć. W imię którego nikt nie musi umierać, cierpieć, ani prowadzić „krucjat”.

Czytaj dalejTOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA. TRANSPŁCIOWOŚĆ. WZORZEC RÓWNOŚCI I RÓWNOUPRAWNIENIE W CZYSTYM ŚWIETLE

CYBERNETYCZNE ASPEKTY ŚWIADOMEGO ROZWOJU

Świadomy rozwój rozumiany jako praca ze sobą z poziomu Źródła Życia – w zgodzie z Zasadami Naturalnego Prawa oraz ukierunkowana na procesy harmonizacji ze zdrowymi wzorcami istnienia, charakteryzuje się specyficzną strukturą odczuwania, myślenia i działania. Można ją określić jako metodykę świadomej pracy z energią, ze sobą i świadomego modelowania rzeczywistości. Systemowa natura rzeczywistości zwraca naszą uwagę m.in. na element cybernetyki, której istotą jest sterowanie ze względu na określony cel i metodę (komunikacja i mechanizmy kontroli). Z punktu widzenia Uniwersalnej Świadomości, łączymy wszelkie ujęcia w głębszy kontekst o kluczowej wartości dla zdrowego rozwoju Życia, odnajdując w nich echo Mądrości Wszechświata, zamiast stawiając cokolwiek „naprzeciw”. Wprowadzając element koherencji wszystkich aspektów, nawiązujemy łączność z Uniwersalną Prawdą istniejącą przed wszelkimi naukami i filozofiami oraz zjawiskiem atomizacji wiedzy.

Czytaj dalejCYBERNETYCZNE ASPEKTY ŚWIADOMEGO ROZWOJU

ROK 2023 – MAGNETYCZNY REZONANS

Magnetyczny rezonans przygotowuje nas do Wspólnoty Otwartych Serc. Obserwując swoje uwarunkowania dotyczące współistnienia i współbrzmienia, przeglądamy się w lustrze prawdy o jakości i aktualnej kondycji nas samych jako indywidualnych tożsamości. Im bardziej harmonijna to energia, tym przyjemniej doświadczamy Synergii i Synarchii, podnoszących Moc Kreacji na nowy i niezwykle ekscytujący poziom współtworzenia.

Czytaj dalejROK 2023 – MAGNETYCZNY REZONANS

RYTMY I RYTUAŁY

W częstotliwości Nowej Ziemi istota świadomego rozwoju nierozerwalnie połączona jest z kulturą człowieka, jego trybem życia, codziennymi wyborami i kierunkiem skupienia uwagi. Świadomy rozwój i spokojny wzrost w częstotliwości Dobrostanu możliwy jest przy zdrowej organizacji życia codziennego. Potrzebujemy struktury i dobrych nawyków, które wspierają procesy rozwoju, tworzą życiodajną, zdrową atmosferę -bioarchitekturę, w której łatwiej przetworzyć intensywne procesy transformacji i akceleracji potencjału twórczego. Współczesna kultura pełna jest wypaczonych pojęć i rytuałów, które przekształciły się w zbiorowe ograniczające nawyki wręcz uniemożliwiające odzyskanie łączności ze Zdrową Istotą Życia i odcinające od zdrowego rytmu istnienia. Poznaj główne błędy organizacji życia i wskazówki tworzenia na co dzień Dobrostanu.

Czytaj dalejRYTMY I RYTUAŁY

ROK 2022 – RÓWNOWAGA DYNAMICZNA A RÓWNOWAGA HARMONICZNA

Nie jesteśmy w stanie dostać od innych tego, czego sami nie chcemy sobie dać, ponieważ nie potrafimy przyjąć z zewnątrz tego, z czego sami się ograbiamy. Ucząc się równowagi harmonicznej, uczymy się równowagi dynamicznej. By docelowo ze swobodą i Radością Istnienia współtworzyć zdrową Wspólnotę Serc.

Czytaj dalejROK 2022 – RÓWNOWAGA DYNAMICZNA A RÓWNOWAGA HARMONICZNA