4 ETAPY WZROSTU ŚWIADOMOŚCI W PROCESIE ROZWOJU

Jak rozpoznać poziom świadomości? Jak zacząć proces we właściwy sposób, bez kręcenia się w kółko? Skąd bierze się struktura świadomego rozwoju? Sporo ludzi rozwija się „od przypadku do przypadku”, a większość tych, którzy już wkroczyli na ścieżkę rozwoju (a nawet aspirują do prowadzenia innych w procesach), rozwija się chaotycznie. Oznacza to, że powszechnym błędem w podejściu jest brak klarownej i zdrowej struktury świadomego rozwoju, która porządkuje istotę procesów, obszary tematyczne i narzędzia świadomego rozwoju, które najlepiej nadają się do pracy z danym aspektem. Wynika to z podejścia ambicjonalnego do rozwoju oraz uwięzienia umysłu na poziomie astralnych iluzji wiedzy i mocy, dlatego można zaobserwować szum informacyjny powstały przez modę na coaching czy duchowe przewodnictwo oraz zalew ofert rozwojowych pozbawionych zakotwiczenia w Uniwersalnej Świadomości – Mądrości Wszechświata. Brak ugruntowania świadomości człowieka w częstotliwości Źródła Życia (oraz brak doświadczenia w pracy z tego poziomu świadomości) wypacza istotę i przebieg procesów rozwoju. Przez to stają się powierzchownie potraktowane i mało efektywne. W rezultacie, ludzie mają dużo „liźniętych” wątków, napoczętych procesów, a wciąż brakuje im zdrowych fundamentów istnienia i funkcjonowania, więc cała ich wiedza okazuje się nie do końca przydatna lub wystarczająca, by uporać się cieniem blokujących uwarunkowań.

Czytaj dalej4 ETAPY WZROSTU ŚWIADOMOŚCI W PROCESIE ROZWOJU