Sesja na wybrany temat

Czas dostawy: 7 dni
600.00 zł

  • 2 godziny sesji na wybrany temat, według ustaleń z klientem
  • Opłacenie tego zamówienia jest gwarancją rezerwacji terminu ustalonego z klientem. Brak wpłaty na co najmniej 2 dni przed terminem sesji, jest równoznaczny z rezygnacją z rezerwacji terminu.   
  • W przypadku braku zgłoszenia chęci zmiany terminu przynajmniej 24 godziny przed ustalonym terminem sesji, lub braku kontaktu z klientem w terminie ustalonym na sesję, zwrot wpłaty zostaje pomniejszony o 50% netto (600 zł : 2 = 300 zł).  
  • W przypadku chęci ograniczenia czasu sesji wyłącznie do 2 godzin, należy zgłosić ten fakt w dniu sesji na początku rozmowy. Wtedy sesja zostanie przerwana po upłynięciu 2 godzin.
  • W przypadku chęci przedłużenia czasu sesji powyżej 2 godzin w celu dokończenia procesu uzdrawiania, po sesji należy wpłacić brakującą kwotę należności na konto bankowe podane mailem crystalarya@o2.pl przez osobę prowadzącą sesję

  • NIE prowadzę sesji krótszych niż 2 godziny, ponieważ jest to minimalny czas, aby cokolwiek zrobić z należytą rzetelnością
  • NIE pracuję za darmo z obcymi ludźmi.  Moje poglądy o rozdawnictwie energii przeczytasz tu: http://crystalarya.com/blog/cr...
  • Rabaty na sesje obejmują wyłącznie stałych klientów, którzy zamówili wcześniej Plan Duszy, Portret Energetyczny, brali udział w moim kursie lub mają za sobą minimum 6 godzin wspólnej pracy sesyjnej

Opłacenie tego zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków. 


Udostępnij