27.07.2018 PEŁNIA - WOLNOŚĆ I GENIUSZ KREACJI

Dzisiejsza Pełnia w Wodniku to kulminacja dłuższego globalnego procesu transformacji, wiążącego się z pojęciem władzy i wpływu. 
Tym razem, możemy głębiej przyjrzeć się tym wzorcom w kontekście poczucia Wolności, do czego skłania nas mechanika nieba - jeszcze bardziej spektakularna niż przy ostatnim nowiu. „Czerwony Księżyc”, najdłuższe zaćmienie Księżyca w XXI wieku z kulminacją o 22:22 (portal), 6 ciał niebieskich w retrogradacji (Merkury, Mars, Saturn, Uran, Pluton, Chiron) – to wszystko nadaje aktualnym procesom głębokiej transformatywnej intensywności w kontekście samopoznania i uzdrawiania wzorców.

W zaćmienia Księżyca nie wykonuje się żadnych rytuałów. Wszystko co istotne, ukazało się odpowiednio wcześniej, byśmy mogli podjąć stosowne działania korekcyjne. Natomiast jest to dobry czas na Czystą Intencję powrotu do życia jako Wolna i Suwerenna Istota Światła, pogłębioną obserwację i przyjęcie z wdzięcznością Obfitości, rozumianej jako bogactwo doświadczeń i inspiracji do rozwoju.

Portal 22:22 odnosi się do geniuszu kreacji – zdrowa dyspozycja uczuciami i emocjami w przełożeniu na świadomą dyspozycję myślami. Mistrzowska wrażliwość jako dar i umiejętność zarządzania pragmatycznym podejściem. 
To wszystko jest kluczem do tworzenia rzeczywistości w sposób dojrzały i zrównoważony, bazując na głębokim pojęciu naturalnych praw i ich odzwierciedlenia w codziennym życiu.

Zdrowy i naturalny wzorzec Wolności zakłada brak potrzeby kreowania sztucznych ograniczeń i trwania w nich. Lekcja Wolności na zasadach pochodzących z Czystego Światła uczy nas, że bez naszego przyzwolenia nic nie zaistnieje, ani nie może nas niepokoić. Jeżeli w naszej przestrzeni nadal pojawiają się i funkcjonują mechanizmy wtłaczające w poczucie przymusu, uwięzienia w rzeczywistości i działanie z poziomu lęku przed odrzuceniem, to tylko dlatego, że wciąż pielęgnujemy zniekształcone wzorce i przekonania, oraz magazynujemy doświadczenia, które to karmią i umożliwiają.
Lekcja Wolności mówi „wszystko mi wolno, lecz niczemu nie oddaję się w niewolę”.

Tam, gdzie negatywny rezonans ze starymi patriarchalnymi wzorcami władzy i wzajemnego wpływu nie został doczyszczony, to właśnie poczucie ograniczenia Wolności wyznaczy aktualny kierunek pracy ze sobą. Może zatem nastąpić jakaś wewnętrzna rewolucja, lub pojawić się silna potrzeba zamanifestowania odmiennego podejścia w stosunku do głównego nurtu.

Zespół retrogradujących planet zapewnia nam sprzyjające warunki by zwolnić, zanurzyć się w sobie, dokładnie przyjrzeć się i pobrać swoje lekcje samopoznania, których przyswojenie jest warunkiem, aby móc iść dalej w biegunie Światła. Wszelki opór wobec naturalnych rytmów i cykli, oraz utrzymująca się negacja tego co jest, może być wyjątkowo trudna lub przykra w konsekwencjach.

Atmosfera nagłych, szybkich i gwałtownych impulsów w ogólnym wrażeniu spowolnienia, tworzy szczególne pole samoobserwacji. To również sprawia, że możemy w dziwny sposób odczuwać upływ ziemskiego czasu.

Teraz warto postawić na spokój i dokładność. Kolejną lekcją jest stosunek do naturalnego rytmu i cykliczności. Uszanuj moment, w którym jesteś, ponieważ jesteś dokładnie tam, gdzie masz być. Nie ma pomyłek i przypadków.

Obserwuj, na jakich intencjach i energiach chcesz dokonać zmian, albo rewolucji? 
Jakie odczucia i emocje towarzyszą Twojej Myśli? 
Czy są one zdrowe i konstruktywne? 
A może wynikają z poczucia braku, stagnacji i oporu na to, co jest? 
Na ile potrafisz docenić wartość momentu, w którym aktualnie jesteś?
A może już za bardzo chcesz być gdzie indziej?
Czy Twój pęd, by już pójść dalej, być gdzie indziej, jest zdrowy? 
A może chcesz bezrefleksyjnie uciec, z powodu dyskomfortu, którego istoty jeszcze nie pojmujesz?

Uszanuj naturalny czas wzrostu i obumierania, dojrzewania spraw w swoim tempie i zbioru plonów, a zniknie ciśnienie na efekty i analityczna potrzeba bilansowania zysków i strat. Odejdzie fałszywe poczucie porażki i skłonność do obracania przeciwko sobie sytuacji, w których naturalny bieg przynosi co innego, niż oczekujesz. Przejdzie skłonność do wpadania w mechanizm „albo walka, albo ucieczka”. Dopiero wtedy ujrzysz świeżą perspektywę, istotę swojego procesu i przyjmiesz głębię Obfitości ukrytą pod spodem wierzchniej warstwy zdarzeń.
Wciąż trwa weryfikacja przyjętego systemu wartości i obserwacja, co w hierarchii ważności umieszczasz na szczycie. Jeśli Twoim bóstwem jest pieniądz, aprobata, sukces i efektywność, w tych aspektach poczuć możesz stagnację. Retrogradujące planety obnażą ego w Lwie. Po to, aby przestać oddawać władzę nad sobą iluzjom Dobrostanu i wartościom wtórnym, których naturalne miejsce nie jest na szczycie hierarchii wartości, ani w priorytetach. 
Jeśli Twój system wartości jest zdrowy i dostrojony do naturalnego wzorca, priorytet działania dla Najwyższego Dobra i powrotu do harmonii ze sobą obdarzy Cię spokojem, cierpliwością i zaufaniem do naturalnych procesów życia, bez względu na zewnętrzne fluktuacje. Przymus, lęk, spekulacje i presje przestaną wywierać na Ciebie wpływ i wikłać w chęć manipulacji wynikiem poprzez kontrolę biegu zdarzeń. 
Rewolucje, które są Ci pisane i tak się wydarzą, lecz przebiegną w możliwie najbardziej komfortowy i naturalny sposób, ponieważ popłyniesz swobodnie z prądem naturalnego rytmu zmian – bez nawyku kontrolowania wielkiej synchronii i pouczania wszechświata, co, jak i kiedy „powinno być”.

Logiczne myślenie może być teraz utrudnione, ponieważ emocje biorą górę. Dlatego ważna jest samoobserwacja i konstruktywna praca z emocjami.

Zaobserwuj również swoje relacje z pierwiastkiem żeńskim – Mamą Ziemią, matką, kobietami, wewnętrzną kobietą w Tobie. Sygnatury energetyczne mogą wskazywać na zranienie kobiety/ kobiecości, tego co delikatne, łagodne, bierne, lub na to, co odnosi się do mrocznej strony kobiecości : nieobliczalność, nieprzewidywalność, afekt.

Wykorzystaj czas tej globalnej transformacji, aby uporządkować ostatecznie hierarchię wartości i zorientować się czemu tak naprawdę służysz?
Czy zasilasz sobą zdrowy obraz? 
Czy obrazujesz siebie, innych i życie w najwyższym potencjale?
A może oddajesz władzę nad kreacją Twojej rzeczywistości obrazowaniu, które pozbawia Cię wpływu?
W drugą stronę, może chęć wywierania wpływu prowadzi Cię na ścieżkę ignorancji nadrzędnej zasady istnienia, jaką jest harmonijne WSPÓŁISTNIENIE i WSPÓŁTWORZENIE z wszechświatem? 
Może za bardzo jesteś przysłowiową Zosią samosią i zapominasz, że siła i moc to nie to samo? 
Zanim zrobisz jakąś rewolucję, upewnij się, że kierujesz się Najwyższym Dobrem, a podłoże Twoich pragnień, celów i decyzji jest zdrowe - wolne od iluzji wiedzy i mocy, oparte na zrównoważonym podejściu i neutralnym stosunku. 
Portal 22:22 zweryfikuje, czy podążasz za naturalnym geniuszem kreacji, czy rządzi Tobą świadomość braku.
Ten strumień transformacyjny prowadzi nas ku koniecznej do mistrzostwa wewnętrznej etyce, opartej na zasadach pochodzących z Czystego Światła, by móc tworzyć Nową Ziemię.

Katarzyna