26.02.2017 NÓW - GŁAGOL

„Jako w niebie, tak i Na Ziemi”. Dokładnie tak jak litera Głagol w Głagolicy mówi o sprowadzaniu energii duchowych do świata fizycznego i doskonałym odzwierciedleniu ich działania w materii. Materia to zagęszczona energia. Rozumienie natury energii pozwala na opanowanie materii w każdej sferze życia.

Medytacja Drzewa Życia symbolizująca doskonałą równowagę energii duchowych i fizycznych oraz ich przenikanie i uzupełnianie się, wspiera harmonizację sfery duchowej i materialnej oraz zdolność do tego, aby być połączonym z duchową Mądrością Źródła i jednocześnie pozostać stabilnym wibracyjnie oraz uziemionym w świecie ziemskim. To umiejętność łączenia w sobie wiedzy i energii pochodzących od Stwórcy i Matki Ziemi tak, aby w pełni cieszyć się ziemską egzystencją i żyć w pełnej harmonii z naturalnymi prawami. 

Nowiu w Rybach w najbliższą niedzielę towarzyszy obrączkowe zaćmienie Słońca. Z komunikatywnego i energicznego Wodnika przechodzimy do rozmarzonych i nostalgicznych Ryb. To dobry czas na introspekcję, połączenie się z Intuicją i pielęgnację duchowości, ale takiej, która jest pragmatyczna i dobrze uziemiona, ma konkretne i praktyczne przełożenie na codzienne działania.

Księżyc w Rybach symbolizuje marzenia i mocne duchowe przeżycia, wrażliwość, empatię i nadwrażliwość, skłonność do brania wszystkiego do siebie, uleganie wpływom i emocjom.  

To dobry czas na eliminację wszelkich przyczyn, które oddalają nas od realizacji celów i marzeń:

- huśtawek nastrojów, depresji, skłonności do dumy i urazy

- podatności na zranienia i bycie wykorzystywanym

- braku szczerości z samym sobą i z innymi

- przyciągania negatywnej krytyki i oceny oraz potrzeby osądzania i oceniania innych

- braku asertywności, wiary we własne możliwości i braku motywacji do działania

- tendencji do poddawania się i wycofywania

-wszelkich blokad, które sprawiają, że „cel jest mglisty” – nieosiągalny, odległy i wymaga zbyt wiele wysiłku, by go zrealizować.

To dobry czas, aby uświadomić sobie, w których sferach życia i tematach mamy skłonności do wyolbrzymiania, lęków, pozoranctwa i tej mglistości celu, które powodują, że brak nam uziemienia i praktycznego podejścia. Z drugiej strony warto spojrzeć, w których dziedzinach jesteśmy zbyt przyziemni i brakuje nam zdolności do podążania za intuicją i marzeniami, empatii i wrażliwości na problemy innych.

Na ile potrafisz w sobie zharmonizować oba te pierwiastki i czego potrzeba Ci, aby osiągnąć stan równowagi, dzięki któremu swobodnie i radośnie poruszać będziesz się w świecie energii i jej materializacji? Na ile obdarzasz siebie empatią i czułością, motywujesz do działania i inspirujesz do rozwoju? Na ile pozwalasz wewnętrznemu dziecku spełniać marzenia?

Co jeszcze oznacza „jako w niebie tak i na ziemi”? Chodzi o umiejętność odczytywania energetycznych wpływów z obserwacji mechaniki nieba oraz o zdolność wykorzystania tej wiedzy jak najlepiej, aby panujące w danym czasie energie wspierały zaplanowane działania, (i planować takie  cele, których realizacji  wpływy energetyczne natury najbardziej sprzyjają). Wtedy dużo łatwiej jest obrać jasny i konkretny cel zgodny z marzeniami oraz zdecydowanie, konsekwentnie i cierpliwie dążyć do jego realizacji.

Katarzyna