20.09.2017 NÓW - Początek nowego roku numerologicznego

Ten nów w Pannie wyznacza astronomiczny początek kolejnego Nowego Roku numerologicznego – 2018, jako ostatni nów we wrześniu.

To doskonały moment na ostateczne porządki w przestrzeni fizycznej i duchowej, bowiem Panna egzekwuje rzeczowość, skrupulatność, uporządkowanie i doprowadzenie spraw do końca. To może oznaczać również uporządkowanie swojej życiowej postawy i stosunku do dbałości o swoje sprawy, który wynika z przyjętych wzorców reakcji i postępowania. To także czas skłaniający do rozliczeń i podsumowań, dzięki którym możesz zaobserwować na ile Twoja postawa życiowa dostrojona jest do zrównoważonych, zdrowych wzorców pochodzących z Czystego Światła, a w jakich kwestiach wymaga transformacji.  

Pożegnaj poprzedni rok osobisty z wdzięcznością za całą obfitość doświadczeń i mądrość, którą przyniósł. Zachowaj tylko to, co służy Najwyższemu Dobru i podziękuj za wszystkie lekcje Światła i Miłości, bez względu na ich pozorny charakter, trud i wysiłek, który mogły ze sobą przynieść. Wykorzystaj ten Nów, aby ostatecznie oczyścić przestrzeń, ponieważ to także czas Chirona – wewnętrznego uzdrowiciela, który może wydobyć na powierzchnię Twoje wewnętrzne rany. W Czystym Świetle Źródła Wszystkiego Co Jest, pierwotnie energia Chirona wskazuje jedynie na obszar, który ma odpowiedni potencjał i może dzięki temu stać się pomostem do samouzdrowienia. Uszanuj swoje uczucia i emocje, otocz siebie miłością, wyrozumiałością, łagodnością, wsparciem, ciepłem i wszystkim, czego potrzebujesz, aby przeżyć swój smutek i uzdrowić rezonans z bólem.  

Rok 2017 miał wibrację 1, opisaną tu: http://crystalarya.com/blog/crystal-arya/czym-jest-wibracja-roczna-co-wnosi-wibracja-roku-2017-i-jak-ja-spozytkowac

Wchodzimy teoretycznie w rok 2, który odnosi się do kontynuacji pomysłów i działań rozpoczętych w 2017 roku, ale koncentracja energii przenosi się na aspekt współpracy z ludźmi i zawiera w sobie katalizator dualistycznej (biegunowej) natury rzeczy (np. światło / ciemność, mężczyzna / kobieta, prawo/podstępnie, yin / yang, itd.). Oznacza to również, że 2 wydobywa naszą zdolność uznania oddzielania i tęsknoty za spotkaniem z jednością, weryfikuje skłonność do przywiązania, lęku przed zmianą lub pielęgnowania poczucia straty. Energia 2 tonu skłania do rozważenia pozytywów i negatywnych aspektów, oraz skutków danego działania - to weryfikacja czystości intencji i zdolności dokonywania wyborów, które mają być wdrożone w działanie. 

W praktyce, Nowy rok numerologiczny 2018 ma mistrzowską wibrację 11, więc te lekcje przeniesione są na poziom mistrzowski i wymagają szczególnej czystości Serca, aby je zasymilować i przepracować.  

Co jeszcze mówią poszczególne wibracje 2018 o energiach katalizujących wpływy:

2 (20) – dwójka na początku jako wartość tysiąclecia, mówi o tym, że jesteśmy w Erze partnerstwa, nawiązywania dialogu oraz współpracy opartej na równości i wzajemnym szacunku. Dwójka jest energią empatii, wrażliwości i łagodności, symbolizuje uczucia i emocje. To era, w której uczymy się współpracować z otwartym oraz pokojowym nastawieniem, działać z poziomu serca i brać pod uwagę intuicję. To także energia symbolizująca dualizm, dwubiegunowość – doświadczanie przeciwieństw i nauka, że tak naprawdę doskonale uzupełniają się one i wspierają, zamiast zwalczać lub dominować. Dwójka to cyfra dyplomacji, mediacji i kompromisu. Tutaj w centrum zainteresowania jest człowiek w relacji i jej jakość. Na pierwszy plan wysuwa się to jak traktujemy innych i jak jesteśmy traktowani.

Biegun cienia, który jest do przepracowania w energii 2 wiąże się z mechanizmami uległości, skłonnością do urazy i wycofania, nadwrażliwości oraz pasywności. 

20 mówi o uczuciowości, przebudzeniu świadomości i uwolnieniu od materializmu. Daje szansę przejrzenia na oczy, wykorzystania intuicji i wyobraźni.

18 (1+8=9) – podlega wpływom Księżyca, może przynosić okazje do testowania zdolności rozpoznania złudzeń i rozpoznanie tendencji do popełniania błędów w wyniku nieumiejętnej oce­ny sytuacji. To również okazja do uświadomienia sobie własnego negatywnego  rezonansu z rozczarowaniami, opóźnieniami, emocjonalnym dyskomfortem. 18 może generować częste zmiany i komplikacje, dając nam okazję do rewizji swojego poczucia stabilności, równowagi i zaufania, że wszystko dzieje się dla Najwyższego Dobra. To także możliwość posługiwania się władzą dla radosnej służby Najwyższemu Dobru lub generowanie nadużyć i wykorzystywanie innych dla ugrania własnych interesów – tutaj testowana jest czystość intencji. Możliwa samotność, podsumowywanie i rozliczanie oraz żegnanie się z układami i ludźmi, którzy przestali nam służyć. Możliwe wycofanie się w świat wewnętrzny, trudności w ustabilizowaniu się (podróże, przeprowadzki). Jednocześnie, możliwe sukce­sy, popularność, intuicyjność i uzdrawianie.

1  jako energia początku, wyzwania i pionierstwa, siła oraz impuls do działania i realizacji Celu.  Łączy się z 8 – aktywnością, gwałtownością, urzeczywistnianiem. 8 to liczba materializacji i zbierania plonów. W zależności od wysiłku i intencji wniesionych wcześniej, zbieramy owoce swojej pracy. To także liczba władzy i nawiązywania kontaktów, która rozbudza w nas potrzebę działania i celowość, spryt, skuteczność, ale również może obnażać nadmierne oczekiwania i wymagania, żądze, bezkompromisowość, gwałtowność i ekstremizm, oraz skłonność do nadużyć. Potrzebna jest uczciwość, zdrowa dyscyplina, cierpliwość i wytrwałość.   

Wreszcie, wibracja roczna ze składowych 2+9 = 11 podkreśla rolę harmonijnej współpracy z innymi, panowanie uczuciowości i opanowanie emocjonalności, ponieważ atrybutem 11 jest kształtowanie siły psychicznej poprzez mistrzowską rozpiętość emocjonalną i sięganie skrajnych strun, od nieba aż do dna, od euforii po nienawiść czy depresję. Istotne staje się zrewidowanie swojego obrazu innych i sposobu obrazowania jak inni się zachowują wobec nas i innych, oraz swoich wzorców towarzyskości, relacji, związku, współpracy, umów, kooperacji, itd.

11 będzie wskazywać nam również na ile zdolni jesteśmy do humanitaryzmu, wielkiej, bezinteresownej szlachetności, oraz na ile mamy w sobie wytrzymałość i niezłomność.11 zbada czystość naszych intencji na tym polu.

To może być bardzo ciekawa wibracja dla artystów i osób rozwijających w sobie twórczą moc. Kreatywne ujście dla trudnych emocji i refleksji jest bardzo wskazane, stanowiąc narzędzie uzdrawiania i ekspresji, która może zaowocować czymś bardzo wartościowym i ponadczasowym.  

 


Katarzyna