18.12.17 NÓW - KIERUNEK W ZGODZIE Z IDEĄ WOLNOŚCI

Dzisiejszy Nów w Strzelcu zbiega się energetycznie z tym, co zwiastuje przesilenie zimowe 21 grudnia. To energia przełomu, końca pewnej epoki w naszym życiu i wejścia w początek kolejnej. Zaprasza do uświadomienia sobie tego, co jest obecnie dla Ciebie ważne i w jakim kierunku chcesz podążać. Kluczową kwestią i przewodnikiem w tym procesie jest Wolność i Autentyczność, ponieważ kierując się tymi wartościami możesz jasno zobaczyć i poczuć, dokąd dalej iść, zachowując pewność, że to zdrowy kierunek. Wciąż jesteśmy w okresie introspekcji (Merkury w retrogradacji), zatem energie sprzyjają wglądowi w siebie i porządkom w przekonaniach.   

Na ile lojalnie zachowujesz się wobec tego, co masz w sercu? Na ile uwzględniasz swoje autentyczne potrzeby przed samym sobą? Na ile swobodnie czujesz się z prawdą pochodzącą z Czystego Światła? Na ile swobodnie czujesz się wyrażając tę prawdę w swoim działaniu?  Czy odnosisz wrażenie, że działając lojalnie wobec autentycznego siebie (rozpoznawszy siebie jako Istotę Światła pozostającą w harmonii z naturalnymi prawami), możesz przez doświadczać oporu otoczenia lub braku zrozumienia? Co sprawia, że czujesz takie ograniczenia lub energię konfliktu, gdy masz jasno i bezpośrednio zaprezentować swój punkt widzenia? Na ile wierzysz, że możesz asertywnie i z miłością przeciwstawić się oczekiwaniom, których spełnienie byłoby zdradą autentycznego siebie? To bardzo ważne pytania, które dają pogląd na to, do czego potrzebujesz zaistnienia sytuacji, w których mierzysz się z negatywnymi konsekwencjami i biegunem cienia odpowiedzialności, ograniczeniami wolności, naciskami lub próbami przytłoczenia Twojej autentyczności. Gdy odważnie, śmiało i swobodnie (jak również łagodnie i życzliwie) zamanifestujesz swoją lojalność wobec zdrowych zasad (pochodzących z Czystego Światła), postawisz zdrowe granice i poczujesz więcej wolności.  

Jak każdy nów, to okazja do pożegnania ograniczających schematów, pozostałości minionego, tego, co już nieaktualne i co mogłoby sabotować swobodę samorealizacji w nowej perspektywie, nowych ramach i celach - z energią wdzięczności za lekcje i wnioski. Strzelec reprezentuje biegun wolności i to, co ją odbiera, odważnie i radośnie odkrywa nieznane, lubi się uczyć i rozwijać, łamie utarte schematy i bariery. Jednocześnie duchowy i emocjonalny entuzjazm tej energii nowych pomysłów i celów zostanie wkrótce poddany weryfikacji pragmatycznej, pod kątem koncentracji na tym, co w zasadniczej strukturze – praw i ograniczeń jest najważniejsze, fundamentalne, praktyczne oraz konkretne. Po okresie wzlotów, w którym nasza uwaga skupiała się bardziej na ideach i poglądach, nadchodzi czas trzeźwego ustalenia priorytetów osadzonych w twardych, ziemskich realiach. To zderzenie może obnażać tendencje do potrzeby kontrolowania, umysłowej kalkulacji, osądu oraz tworzenia ładunków winy i kary. Ważne, aby umieć zastąpić te skłonności zrównoważonym podejściem, dzięki któremu stworzymy zdrowe i solidne podstawy funkcjonowania dla naszych teoretycznych założeń ideologicznych. Dla osób, które mają te tematy nieprzepracowane, będzie to czas uzdrawiania skłonności do irytacji, nauka roztropności, odnajdywania swojego miejsca i zakresu władzy, rozpoznawania różnych norm i granic. Układ ten stwarza doskonałe pole obserwacji oraz weryfikacji teorii i praktyki, pozwalając dokonać korekty – pozbyć się skostniałych przekonań oraz blokujących obrazów siebie, innych i świata, które utrudniałyby odkrycie celu, pełne, radosne skupienie się na przygodzie realizacji, w tym na   pozytywnej mocy sprawczej.

Ważne, aby umieć skierować uwagę na przyciąganie sprzyjających warunków, osób oraz sposobności, dzięki którym śmiało i jako Wolna Istota kroczysz ścieżką Serca, bez obaw, że to, z czym wychodzisz do świata z głębi siebie i z miłością, mogłoby Ci zaszkodzić.     

Pomocne mogą okazać się inspiracje i lekcje opisane w poniższych linkach:

http://crystalarya.com/blog/medytacje-ksiezycowe-w-zrodle/09062017-pelnia-kierunek-i-cel    

http://crystalarya.com/blog/medytacje-ksiezycowe-w-zrodle/31217-pelnia-introspekcja-i-dystrybucja-my...

http://crystalarya.com/blog/medytacje-ksiezycowe-w-zrodle/11022017-pelnia-autentycznosc

Katarzyna