11.08.2018 NÓW - OTWARTOŚĆ SERCA

Nów w znaku Lwa i częściowe zaćmienie Słońca to trzeci etap globalnego procesu transformacji, który funduje nam ciekawą konfrontację testującą wzorzec otwartości Serca, w tym umiar i akuratność w ekspresji swoich potrzeb i pragnień. Szczególnie wyraziste będzie to w kontekście dumy, korzystania z ziemskich przyjemności oraz w tym jak zarządzamy Sercem. Weryfikacji podlega to, z jakiego poziomu reagujemy. 

Gdy reagujemy z poziomu obrazy, urażonej dumy, egoizmu, poczucia zranienia, lęku przed odrzuceniem lub innych ograniczeń, czakra Serca zamyka się. Gdy reagujemy z poziomu autentycznego ja i poczucia harmonii, zachowując zdrowy poziom otwartości, czakra Serca pozostaje zrównoważona. 

Gdy utożsamiamy Otwartość Serca z nadmiernym zaangażowaniem, wylewnością oraz poświęceniem aż do zatracenia, możemy bujać się ze skrajności w skrajność, ponieważ momenty nadmiaru otwartości będziemy rekompensować sobie gwałtownym zatrzaśnięciem się w sobie.

Wraz z zaćmieniem Słońca, wszystko co w naszej naturze dumne, władcze i dominujące (a więc podatne na lęk przed poniżeniem, uwłaczaniem i wykorzystaniem), zostanie obnażone i zakwestionowane. To, co wcześniej było w pozycji autorytetu lub wyznaczało główne wartości, może wymagać korekty i aktualizacji. Nagłe zwroty akcji mogą odsłonić nasz brak elastyczności i tendencje do reagowania pamiętliwością, „oko za oko”, „pięknym za nadobne”. 
To lekcja dojrzałości emocjonalnej, podczas której warto zadać sobie następujące pytania:
Na ile pozwalasz sobie zachować Serce otwarte w zdrowy sposób bez względu na reakcje innych?
Na ile ponowne otwarcie serca utożsamiasz z poniżeniem się? Na ile obawiasz się, że jeśli ponownie otworzysz swe Serce, będzie to oznaką naiwności lub głupoty? Na ile obawiasz się, że wystawisz się na cios i rozczarowanie?
Na ile obawiasz się, czy warto otwierać Serce zwłaszcza na tych, którzy Cię zawiedli? Na czym to miałoby dla Ciebie polegać?
Na ile czujesz, że przyciągasz takie osoby i sytuacje, w których wydaje Cię, że gdy otworzysz swe Serce, to ujmiesz sobie, bo nie uszanujesz swoich odczuć, cierpienia i krzywdy?
Na ile utożsamiasz reakcje z poziomu urażonej dumy z aktem uszanowania siebie, swoich odczuć i granic?
Na ile znasz zdrową granicę Otwartości i elastyczności, bez wątpliwości czy popaść możesz w mechanizm braku szacunku do siebie? 
Na ile potrafisz żyć bez potrzeby zgłębiania częstotliwości urażonej dumy, cierpienia i poniżania siebie?

Przestań utożsamiać otwartość Serca i elastyczność z przesadą, rozmienianiem się na drobne i narażaniem się na wykorzystanie, zranienie lub odrzucenie. Serce otwarte w zdrowy zrównoważony sposób wolne jest od spodziewania się zranienia i potrzeby doświadczania urazy, ponieważ zachowujesz zdrowy dystans. Nie myl dystansu z chłodem emocjonalnym i znieczulicą. Neutralność to nie to samo, co obojętność. 
Urazy i krzywdy biorą się z nadmiaru lub braku, a nie z neutralności.

Na ile masz zdrowy i neutralny stosunek do sytuacji, w których inni reagują z poziomu poczucia zranienia, złości, urażonej dumy, uprzedzeń i rozgoryczenia? Na ile właśnie na takie reakcje potrafisz odpowiedzieć otwartym Sercem?
A może masz dość bycia ciągle tym mądrzejszym, bardziej dojrzałym i wznoszenia się ponad niedojrzałe reakcje innych? To element wywyższania się poprzez zasilanie takiego obrazu innych, którzy są niedojrzali, głupi, aroganccy, itd.

Czas ten sprzyja przyjrzeniu się, jaki obraz innych pielęgnujemy. Czy potrafimy wierzyć, że warto zaufać ludziom? Czy jednak wątpimy w intencje i deklaracje, chroniąc się w ten sposób przed goryczą doświadczoną w przeszłości.

Miej serce otwarte dla siebie. Bez tego trudno zbudować stabilne poczucie własnej wartości i utrzymać stały poziom entuzjazmu.

Ostatnie tygodnie a nawet miesiące, poprzez uzdrawianie różnych wzorców zmierzały ku weryfikacji tego, na ile przyjęty przez Ciebie wzorzec Otwartości Serca jest zdrowy. To okazja, by wyjść z tendencji do porównywania się z innymi, uzależniania swojej reakcji od tego, czy inni są dojrzali, życzliwi, otwarci i elastyczni. Dla wielu osób lekcja dumy i wylewności niesie ze sobą okazję do transformacji w kierunku wyjścia z infantylizmu emocjonalnego lub brania nadmiernej odpowiedzialności za emocje i reakcje innych ludzi.

Na głównym planie znajdzie się też wywieranie wrażenia. Wchodzą w to kwestie aprobaty, akceptacji, podziwu, otwartości, tolerancji, narzucania swojej woli a także stosunku do luksusu. Jednocześnie, możemy ponownie mierzyć się z tendencją do działania z poziomu dawnych ran i walki o siebie, jeśli to jest nieprzepracowane.

Kolejny aspekt to łączność z potencjałem witalności, kreatywności, umiejętność generowania radości istnienia od wewnątrz i doznawania poczucia spełnienia poprzez docenienie daru życia i siebie samych. Sporo lekcji Światła i Miłości testuje, czy i na ile potrafimy poczuć się dobrze sami ze sobą i czy jest w nas jeszcze tendencja do poszukiwania na zewnątrz tego, co sprawić miałoby, że poczujemy się dobrze.

Mówi się „lwie serce” to „waleczne serce”. Jednak w zdrowym i naturalnym wzorcu, chodzi o Serce w pełni otwarte. To stan, w którym jesteśmy w stanie objąć wszelkie uczucia i emocje bez wykorzystywania ich przeciwko sobie lub innym.

Nów ten może nieść gwałtowne przewartościowanie i przyspieszenie, które są zaczątkiem czegoś nowego. Czasem przy zaskakujących zwrotach akcji zamykamy Serce. 
W zależności od programów, zamykamy je sami na siebie a na innych otwieramy, lub odwrotnie – aby móc uszanować własne potrzeby i odczucia, izolujemy się od innych ludzi. Tymczasem, w zdrowym wzorcu Otwartości Serca możemy jednocześnie pozostawić Serce otwarte, bez popadania w nadmiary i braki, które tworzą ryzyko prowadzące do poczucia krzywdy, zranienia, odrzucenia i straty.

Pojawiające się prądy emocjonalne mogą oscylować wokół bieguna niezmienność sądów/tyrania/bezwzględność/apodyktyczność - elastyczność/otwartość/współpraca/wyrozumiałość.

Pozwól sobie na wolność od przekonań, które sabotowały Otwartość Serca poprzez kojarzenie jej z negatywnym ryzykiem w uczuciach. Porzuć mechanizmy zakłócające Ci zdrowy obraz naturalnej granicy „akurat” pomiędzy nadmiarem Otwartości Serca a jej brakiem. 
Pozwól tym, na których Ci zależy, aby umieli w jasny i klarowny sposób okazać otwartość swych Serc. 
Pozwól sobie, by okazywać zaangażowanie i uczucia w zdrowy sposób, aby dla Twoich bliskich było to zrozumiałe i pozytywne.

Odpuść sobie i innym wszelkie błędy, pomyłki, nieporozumienia. W rezultacie wszyscy jesteśmy niewinni - w imię zasady Niewinności. Ponieważ nikt nie może zniweczyć doskonałości wszechświata i synchronii, w której przyciągamy dokładnie to, czego potrzebujemy, aby zebrać swoje lekcje Światła i Miłości. 
Wybaczyć oznacza przestać nosić w sobie ciężar krzywd i uraz, które utrzymują Cię w częstotliwości cierpienia i porażki. 
To pierwszy krok do wyjścia z tożsamości pokrzywdzonej ofiary, kata, sędziego, krytyka, płochliwej zwierzyny i innych mechanizmów obronnych walki lub ucieczki.

Wykorzystaj ten czas na pojednanie. Gdy wrócisz do zdrowego wzorca Otwartości Serca zorientujesz się, że Twoje Serce jest wystarczająco mocne i mądre. Przestaniesz zasilać taki obraz, w którym istnieje wariant, że da się je zranić lub złamać.
Wraz z tym, przestaną być potrzebne sztuczne systemy obronne - maski, fasady, reakcje w schemacie „albo walka, albo ucieczka”.

Poczuj wdzięczność za wielką autentyczną Moc Serca i pozwól jej być przewodnikiem.

Katarzyna