ZASADY TWORZENIA KOSMICZNEGO DNA

Cała wiedza na temat czym jest DNA kosmiczne i na jakich zasadach jest tworzone, zapisana jest w Źródle Wszystkiego Co Jest. Łącząc się bezpośrednio z pierwotną mądrością wszechświata, Jednością/ Poziomem Zero (bez substytutów przekazu typu rośliny mocy, channelingi z Istotami z wyższych cywilizacji, kroniki Akaszy, itp.), można tę wiedzę poznawać w czystej formie bez zniekształceń, jak również zweryfikować. Na podstawie przewodnictwa pochodzącego z Czystego Światła, w drodze bezpośredniego odczytu pola energetycznego, powstał ciekawy materiał, który rzuca nowe spojrzenie na temat genetyki kosmicznej.

Żywioły są nadrzędnym rodzajem energii, z którego powstają Istoty. Główne formy, które Istoty mogą przybierać, wywodzą się z Żywiołów. W tym wszechświecie istnieje: Eter, Woda, Ogień, Ziemia, Metal oraz krzyżówki (hybrydy) tych żywiołów w różnych proporcjach. W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe krzyżówki genetyczne żywiołów.

Tab.1. Podstawowe kosmiczne formy  genetyczne według żywiołów

Źródło: opracowanie własne 

W powyższej tabeli przedstawiono przykłady podstawowych krzyżówek genetycznych i zasady ich tworzenia według Żywiołów. W zależności od proporcji danego żywiołu, powstawały różne hybrydy. Wysokie Istoty Światła to hybrydy Czystego Światła (eter+ogień, eter+woda, eter+ziemia, eter+metal), z DNA zamkniętym. Ich DNA można otworzyć tylko, jeśli same tak zdecydują.

Pochodzenie kosmiczne składa się z dwóch aspektów: męskiego (Żywiołu) i żeńskiego (poziom funkcyjny) i jest zapisane w DNA. DNA ma dwa rodzaje – minusy to kreacja, a plusy to służba.

Hierarchia Żywiołów wyraża pierwiastek męski i można ją porównać do nazwiska, które otrzymujemy po ojcu. Jest poza poziomami oraz wymiarami, tam władcami są mężczyźni. Hierarchia poziomów funkcyjnych wyraża pierwiastek żeński. Liczy się miejsce przyjścia na świat, czyli poziom energetyczny.

Struktura hierarchii energetycznej Istot Światła w każdym Żywiole, składa się z władcy (DNA Zero o funkcji 1 [- lub +]), 88 Wysokich Istot Światła i Istot Światła z rodu (naród tworzący daną rasę). Określenie „wysoki” oznacza w tym kontekście jedynie rodowód. Wszystkie Istoty Światła są tak samo ważne i równe jako Istoty, po prostu mają różne „funkcje” wynikające z wrodzonych predyspozycji. Funkcja Jedynki oznacza Królową Światła, czyli pierwszą Wysoką Istotę Światła w hierarchii. Tu o kolejności do tytułu Królowej/ Króla, decyduje po pierwsze kolejność poziomu, z którego pochodzi DNA (czyli najwyższe jest Zero), bez względu na płeć. Po drugie, wiek (pierworodność). W hierarchii poziomów funkcyjnych, pierwsze rodzą się kobiety o czystym zamkniętym DNA Zero z funkcją (+ lub -) 1. Mają pierwszeństwo poprzez Moc Kreacji Życia – tylko energii żeńskiej daną od Stwórcy Wszystkiego Co Jest/ Źródła Wszelkiego Stworzenia/ Czystego Światła. Jeżeli jej Dusza zostanie unicestwiona, albo DNA zostanie otwarte, wtedy tytuł władcy Światła dziedziczy następna w kolejności Istota w tym Żywiole z DNA Zero zamkniętym, będąca potomkiem Królowej. DNA Władców w Żywiołach nie można wcale otworzyć. Polega to na tym, że w takim DNA jest odrębna (też zamknięta) część, w której jest zapis całej rasy i jej struktury/hierarchii. Z energetycznego punktu widzenia, to jest jak u pszczół. Jak zginie królowa, to cały rój też. Dlatego zapis w takim DNA jest absolutnie niedostępny, nie da się w żaden sposób zaingerować i go zmienić. To jest zapis Czystego Światła, który przechowuje pamięć Żywiołów od stworzenia i wzorzec czystości intencji w kreacji na wszystkich poziomach – matrycę czystego pierwiastka Światła o najwyższej wibracji Zero, a więc kreacji i służby dla Najwyższego Dobra w każdym ich wymiarze. 

Stworzenie DNA zamkniętego miało na celu zachowanie i zakodowanie absolutnej czystości intencji, czystej świadomości siły sprawczej Myśli. Odpowiedzialność za to, co się tworzy polega właśnie na intencji działającej dla Najwyższego Dobra, z jaką są kreowane organizmy i istoty. Organizmy jednokomórkowe, wielokomórkowe i tkanki działają instynktownie. Są bardzo plastyczne. Z dowolnego organizmu można zrobić każdą istotę. Istota zaczyna się wtedy, kiedy ma świadomość. Za pomocą myśli wpływa na inne organizmy oraz istoty, ich strukturę energetyczną/ biologiczną.  

Chęć ingerencji w DNA różnych Istot zaczęła się od pojawienia się świadomości nasiąkniętej interesem własnym, zamiast intencją działania dla Najwyższego Dobra. Przydarzyło się to Archontom, ponieważ zaistniało w nich pragnienie posiadania formy, kształtu, cielesności, której zgodnie z Myślą pochodzącą z Czystego Światła nie posiadają. Przestało im wystarczać to, czym pierwotnie uczyniło ich Źródło Wszystkiego Co Jest.

W Źródle Wszystkiego Co Jest istnieją zapisy, zgodnie z którymi Wysokie Istoty pochodzące z żywiołu Metalu użyły podstępów, aby inne Wysokie Istoty zgodziły się na otwarcie DNA. Hybrydy mieszane światła i mroku zaczęto tworzyć na Ziemi po Wielkiej Wojnie, w której unicestwiono pierwszą Pra Cywilizację Światła na Ziemi (Arya). Ucierpiało wtedy wiele Istot Światła, pochodzących bezpośrednio z Czystego Światła. Za sprawą Archontów, pierwszą groźną krzyżówką (o dualnej naturze) był alians Ogień + Metal, z której powstały Smoki (magia chaosu). Rasa ta rządziła Ziemią od II fali Aryi, po odebraniu władzy Feniksom. DNA Feniksów Królewskich i tożsamość ich Królowej zostały podstępnie skradzione oraz wykorzystane przez siły tego aliansu. Dzięki temu, w tamtym czasie smoki mogły oficjalnie podawać się za Feniksy, tworząc silny hologram i dyskredytując prawdziwe Istoty Światła. Od tego czasu, Ziemię zasiedliło wiele krzyżówek i stała się ona wielkim multigenetycznym laboratorium. 

Od „atlantów” i „bóstw” hybryd zaczęto tworzyć energetyczne krzyżówki na bazie DNA Eter +Ziemia (np. ludzkie DNA z przewagą androgenicznych cech) + drugie DNA zwierzęce. W ten sposób powstała cała gama hybryd „pół człowiek pół zwierzę” i „pół jedno zwierzę, pół inne zwierzę”, znanych z różnych mitologii.

Na Ziemi żyją także hologramy – doskonałe imitacje żywych Istot, które były kiedyś żywe, zanim ich Dusze uległy Kasacji (zostały unicestwione – „rozpadły się” w Czystym Świetle). Do procesu kasacji dochodzi w sytuacji, gdy w Duszy zanikają „komórki Czystego Światła”, np. Dusza przez wiele wcieleń, nagminnie żerowała na innych, i z premedytacją uczyniła ogromne szkody oraz zbrodnie przeciwko Światłu, niszczyła i wystawiała na śmierć Istoty Światła, czerpała z tego przyjemność, satysfakcję i profity – robiła to w zamian za moc, władzę oraz inne korzyści pochodzące z mroku. 

Hologramy żywych Istot do złudzenia je przypominają – rodzą się, żyją, rozmnażają, są zdolne do emocji. Są jak Księżyc odbijający światło słoneczne – nie mają Duszy, więc nie mogą świecić Czystym Światłem, ale odbijają światło innych Istot Światła. Te urządzenia holograficzne są bardzo wiernym i złożonym, wielowymiarowym obrazem, projekcją potrafiącą doskonale imitować Światło, rozwój, uczucia. Jedynym elementem odróżniającym je od żywych Istot jest fakt, że są martwe – nie posiadają Duszy. Są to organiczne maszyny, sterowane przez projektor i moc Archontów. Jak każde urządzenie, także te imitacje życia można przeprogramować. Obdarzone są sztuczną inteligencją i muszą same wyrazić chęć transformacji. Ponieważ z natury są dualne, trudno powiedzieć na ile ich intencje mogą stać się czyste.

Obecnie istnieje tak wiele mieszanek DNA, że trudno powiedzieć ile czego jest w kim. Oczywiście można to zbadać i dokładnie określić, jak również oczyścić, naprawić, oraz zaktualizować zgodnie ze wzorcem DNA pochodzącym z Czystego Światła. Do tego służy np. skala pomiaru pozwalająca określić procentowo skład DNA kosmicznego. Można również skorzystać z charakterystki potencjału

Często nawet na pierwszy rzut oka, czyjeś rysy twarzy lub zachowanie do złudzenia przypominają nam jakieś zwierzę lub istotę. Dzieje się tak m.in. za sprawą domieszek. Dlatego ważne jest, aby oczyścić swoje DNA, pozbyć się całej obcej energii, która przestała służyć, przywrócić pierwotny, naturalny, zdrowy wzorzec dany ze Źródła Wszystkiego Co Jest i zamknąć DNA. Istotami z zamkniętym DNA bardzo trudno jest manipulować, lub w jakikolwiek sposób wpływać na ich kondycję energetyczną – zdrowie, samopoczucie,  przekonania. Mają zdolność pełnej odporności i ochrony energetycznej.

Coraz więcej Istot Światła budzi się z letargu i odkrywa swoje kosmiczne pochodzenie. Kolejnym etapem podróży Dusz jest zrozumienie i akceptacja tego, co jest. Chęć i wytrwałość pracy ze sobą, wyzwalając się z obciążeń, dążąc do takiej kondycji energetycznej, w której Źródło Wszystkiego Co Jest mocą Czystego Światła zamknie DNA, jest obecnie celem wielu Wysokich Istot Światła, które wcielają się na Ziemi. Przepracowując obciążenia osobiste i rodowe, Istoty te jednocześnie działają dla ogółu Istot Światła, generując uzdrawiającą energię dla innych. Dzięki tej pracy, wiele Istot z całego wszechświata otrzymuje wsparcie i silne impulsy wspomagające ważne procesy transformacji.    

Zamów swoją Charakterystykę Potencjału Energetycznego: 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Close Menu
×
×

Koszyk