Ryzyko w podróżach po wcieleniach i formach

Podczas pracy z energią doświadczamy często tzw. regresów. Niespodziewanie możemy przenieść się w odległe czasoprzestrzenie lub na inne poziomy (gęstości). Warto widzieć, że do regresu może doprowadzić dowolny impuls, bez hipnozy, transu lub innego rodzaju wprowadzania w odmienny stan świadomości (lub w inną gęstość). Może to być piosenka lub dźwięk, obraz, słowo lub konkretne zdanie, które „odpali” wycieczkę. Regres jest częstym efektem sesji wykorzystujących elementy m.in. dekodyki.

Inne wcielenia i formy można swobodnie poznawać bez wchodzenia w odmienne stany świadomości. Regres jest czymś naturalnym i nie wymaga manipulacji umysłem drugiej osoby. Stosowanie hipnozy lub tzw. "roślin mocy" świadczy o niskim poziomie świadomości, wskazuje na obecność obcych energii w polu, jak również jest to sygnał, że zaburzają one czystość intencji, które powinny płynąć prosto z serca dla Najwyższego Dobra. Może to być bardzo subtelne i nieuświadomione działanie, wynikające po prostu z niewiedzy i obciążeń energetycznych. Warto zwracać uwagę na to, skąd pochodzi moc i energia - czy bezpośrednio od Stwórcy, ze Źródła Wszystkiego Co Jest? Czy z podpięć energetycznych do niższych poziomów.

Aby takie podróże były całkowicie bezpieczne zarówno pod względem medycznym dla ciała w obecnym wcieleniu, jak i wolne od podpięć, ulegania hologramom lub innym formom manipulacji, potrzebny jest Stabilizator energii. Najprościej, gdy nad sesją czuwa doświadczona osoba o czystej energii, silnej wibracji Światła i wysoko etycznym podejściu, która nie tylko zapewni spokojną podróż i nią właściwie pokieruje, ale będzie w stanie zorientować się czy to, czego doświadczamy, jest rzeczywiście odczytem z wcieleń i form. Jeśli nastąpi aktywacja hologramu, zaklęcia, klątwy, programów lub innej formy manipulacji, Stabilizator natychmiast czyści pole, używa procedur kasacyjnych, aby domknąć „energetyczne dysharmonie”. Najlepiej jeśli może dodatkowo zabezpieczyć przestrzeń pieczęciami Światła SWCJ przed jakąkolwiek ponowną ingerencją. 

Warto wiedzieć, że prowadząca osoba pracująca energią Stwórcy prawidłowo, wcale się nie męczy, nie eksploatuje ani siebie, ani klienta. Błędem jest sądzić, że praca z energią wyczerpuje lub wiąże się z ryzykiem ściągnięcia do swojej przestrzeni bytów, podpięć lub innych mrocznych energii. Takie rzeczy przydarzają się tylko osobom mocno obciążonym energetycznie, pozostającym pod wpływem manipulacji, którym brakuje wiedzy i przygotowania. Osoba rzeczywiście czysta energetycznie jest całkowicie od tego wolna. Jakość sesji energetycznych zależy od poziomu energetycznego, który reprezentuje prowadzący.

Podróże mogą być dynamiczne i wiążą się ze „skakaniem” po różnych gęstościach, czyli pracą wielopoziomową i wielowymiarową. W praktyce oznacza to, że bez Stabilizatora można doświadczyć nudności, zawrotów głowy lub innych efektów zmiany ciśnienia. Istnieje też ryzyko zagubienia w przestrzeni i utrata świadomości. Zmieniając gęstość, zmieniamy sferę (jak w podróży samolotem… lub rakietą). W obecności Stabilizatora podróże po wcieleniach są ciekawą przygodą bez ryzyka. 

Emocje – dyskwalifikują 

Najczęstszym błędem i ryzykiem osób początkujących w prowadzeniu sesji i regresie jest uleganie emocjom. To zrozumiałe, że wizjom z innych wcieleń/form towarzyszy wyjątkowo intensywne doświadczanie biegu zdarzeń, jakby to działo się na żywo. Dlatego osoby, które jeszcze nie potrafią zdystansować się do tego, czego doświadczają, a mają regres bez Stabilizatora, powinny natychmiast przerwać sesję dla własnej ochrony, gdy coś dzieje się w negatywny sposób. 

Udany regres zależy od umiejętności całkowitego odłączenia emocji, zachowania tzw. „zimnej” krwi i trzeźwego oglądu sytuacji. Podróżowanie po wcieleniach i formach wymaga również całkowicie stabilnej wibracji osobistej = bardzo silnie zakotwiczonej na poziomie Zero, w Źródle Wszystkiego Co Jest (chociaż u jednej osoby uczestniczącej w takiej sesji). Opanowanie energii pod każdym względem jest punktem wyjściowym.

Najczęstsze skutki uboczne regresu prowadzonego w emocjach to utrata świadomości - omdlenia, zapaści, traumy lub aktywacja hologramów i innych form manipulacji. W tym drugim przypadku, okazuje się że wizja nie jest Prawdą Stwórcy, a przestrzeń zdominowała energia istot, które w innych wcieleniach/formach manipulowały czyjąś energią. 

Sesji takich nie powinny prowadzić ze sobą osoby mające niestabilną energię: 

-podpięcia i wahania wibracji,

-lęki przed mrokiem lub własną mocą, 

-niedoczyszczone wcielenia, w których działały nieetycznie, 

-osoby ze skłonnością do „pływania”, gdy doświadczą wysokich wibracji,

-reagujące histerycznie, nadpobudliwie w gęstościach niskich wibracji,

-podatne na manipulacje,

-nie umiejące pracować energią Stwórcy i przerzucające na siebie czyjeś programy, lub przerzucające swoje obciążenia na kogoś. 

Osobę niestabilną trzeba uziemić. Czasem potrzeba do tego sporego refleksu i wprawy, gdy regres „odpali” się nagle. Dla wprawionego Stabilizatora, to naturalny, automatyczny zabieg. Warto wiedzieć, że Stabilizator pracujący energią Stwórcy działa bez potrzeby eksploatacji energii własnej i klienta. Praca odbywa się za pośrednictwem czystej energii Stwórcy, w całkowicie swobodnym i drożnym jej przepływie w polu energetycznym. 

Jak rozpoznać, czy jest się gotowym na bezpieczną podróż po innych gęstościach energetycznych?   

Istnieją osoby, które mają naturalną zdolność Stabilizatora. Jest to np. atrybut DNA zamkniętego - absolutnego zakotwiczenia w poziomie Zero. Przy otwartym DNA,  taką umiejętność można w sobie rozwinąć, podróżując pod opieką Wysokiej Istoty Światła o silnej i stabilnej energii, która nauczy i przygotuje jak zachowywać się w sytuacjach trudnych, kryzysowych lub niesamowitych. Chodzi o to, aby przyzwyczaić się do innych gęstości, nauczyć się sterować regresem, być odpornym na zaskakujące wizje, zwroty akcji, zmiany wibracyjne, próby przejęcia kontroli i manipulacji umysłem. 

Kiedy jesteś gotowy?

- regresowe „filmy” przestały budzić jakiekolwiek emocje, to znaczy, że nauczyliśmy się odporności emocjonalnej (wszystko widzisz, czujesz i rozumiesz, bez rezonansu/ulegania tym odczuciom)

- ciało i umysł są całkowicie spokojne, a fizycznie brak rezonansu na poziomie biochemicznym (np. skoki ciśnienia, nagłe uderzenia gorąca/zimna -zmiany temperatury ciała, zmiany bicia rytmu serca, paraliż, itp.), to znaczy, że wibracja jest technicznie stabilna

- brak rezonansu na silne doznania (bez histerii, strachu, lęków, paraliżu, przejmowana cudzych stanów emocjonalnych)

- pojawia się umiejętność swobodnego operowania czasoprzestrzenią i poruszania się w innych gęstościach (nawigacja i sterowanie).    

Co najgorszego można zobaczyć i poczuć w regresie?

Zobaczyć to jedno. Jeśli brak Stabilizatora i ma się sporo niedoczyszczonych wcieleń/form, to i tak powstaną blokady wewnętrzne na widzenie. Chodzi też o to, że czujesz w sobie, jakby to działo się naprawdę. Możesz odczuwać ból, przerażenie, gniew, strach i inne negatywne emocje KAŻDEGO „aktora”-uczestnika danej sceny. Czujesz to wszystko na raz. Jakby to było Twoje. Analogicznie, możesz poczuć olśnienie, zachwyt, oczarowanie, oszałamiające wybuchy endorfin. Wtedy też należy zachować czujność, ponieważ często w taki sposób działają hologramy. Są tak czarujące…jak zaklęcia. Tu również wymagana jest odporność i doświadczenie. 

W praktyce, rozpoznanie różnicy między Prawdą a hologramem jest intuicyjne. Przy doświadczeniu z holo, podpięcia i urządzenia do holowizji po prostu widać. Od razu „wychodzisz” z iluzji i kasujesz u Stwórcy manipulacje na wszystkich poziomach. To jest kolejna zaleta stabilnej i silnej wibracji osobistej – błyskawicznie wchodzisz i wychodzisz kiedy chcesz, jak chcesz i bez problemu wracasz do dowolnego momentu w „filmie”. Osoba, dla której jest prowadzona sesja, nawet nie zauważa i nie odczuwa w żaden negatywny sposób tych zmian gęstości. Inną ważną rzeczą jest fakt, że gdy na sesji obecny jest Stabilizator, znika ryzyko, że utkniesz gdzieś, lub w „czymś”. Stabilizator zazwyczaj z wyprzedzeniem widzi i czuje, więc chroni przed pułapkami i jest świadomy z kim do jakiego momentu/ stopnia można wejść i kiedy wyjść. 

Pieczęcie Światła o najczystszej wibracji

Jedynym, absolutnie skutecznym systemem zabezpieczenia przestrzeni przed jakąkolwiek ponowną ingerencją/ manipulacją jest pieczęć Światła SWCJ. Ten rodzaj wyjątkowych kluczy posiadają tylko Wysokie Istoty Światła z DNA zamkniętym (władcy w żywiołach). Pieczęć taką daje Stwórca na końcu procesu, po oczyszczeniu, uzdrowieniu, harmonizacji i aktualizacji pola Światła zgodnie z wzorcem Stwórcy. 

W regresach używa się ich często, ponieważ głównym celem podróży jest powrót do momentów, w których nastąpiła manipulacja i do miejsc, w których siatka krystaliczna została naruszona. Poznanie historii jest dodatkowym efektem i jednocześnie motorem napędzającym chęć podróży (ciekawość, chęć naprawienia/ uzdrowienia danego doświadczenia lub wariantu linii czasowej).

Działa to w taki sposób, że Stwórca wyświetla (w odpowiedniej chwili) w przestrzeni klucz lub kilka kluczy i umieszcza się je w określonym miejscu w przestrzeni. Dopóki klucz się nie pojawi, może to oznaczać, że jeszcze coś jest do odkrycia, uzdrowienia i załatwienia w różnych gęstościach.  

Formy i wcielenia

Podstawowa różnica między wcieleniem i formą jest taka, że wcielenia dotyczą inkarnacji na Ziemi, a formy to inkarnacje pozaziemskie. 

W podróży, wiele daje znajomość poziomów i gęstości, ponieważ niektóre planety/ obiekty przestrzenne istnieją poza czasem i przestrzenią, czyli funkcjonują na prawach gęstości, nie podlegając zmianom czasoprzestrzennym. Kluczowe jest tu pojęcie zakrzywienia czasoprzestrzeni. Aby zrozumieć „gdzie” się znajdujemy i umieścić te wspomnienia w pewnej chronologii, potrzebna jest identyfikacja poziomu. W ramach poziomów i ich gęstości może istnieć nieskończona ilość obiektów przestrzennych/ planet.

Wibracja Ziemi jest zmienna. W różnych okresach czasu, na przestrzeni milionów lat ziemskich, przestrzeń na Ziemi przyjmowała różne poziomy częstotliwości (wibracje). W zależności od tego, pra cywilizacje Światła znajdowały się w gęstościach wyższych np. 8-9, a z czasem wibracja Ziemi spadała, aż doszła do znanego współczesnym ludziom 3 wymiaru, w którym funkcjonuje od kilku tysięcy lat, i z którego wychodzi. Obecnie wibracja Ziemi znów rośnie ku wibracji 5 wymiaru, co odczuwamy jako przyspieszenie czasu oraz dynamiczny wzrost świadomości. Jest to naturalna zmiana gęstości.

Oznacza to również, że zagięcia czasoprzestrzeni robią się tam, gdzie w pewnych okresach rozwoju wibracje Ziemi odpowiadają wibracjom w innych wyższych poziomach. W zależności od gęstości/ poziomu, na Ziemi zaobserwować można w tych okresach, że cywilizacje ziemskie otrzymywały wiedzę z danego poziomu, a także migracja Istot Światła, mroku i hybryd możliwa była w ramach danego poziomu (przedziałów poziomowych). Obecnie można zaobserwować, że część Istot Światła inkarnowanych lub inkarnujących na Ziemi, żyje w innej gęstości/ na wyższym poziomie świadomości niż 3D. To są osoby, które swoją wibracją rozświetlają Ziemię i pomagają innym wznieść się ponad 3 wymiar.

Podstawowe formy 

Aby poznać swoje różne formy i nauczyć się z nich korzystać w tym wcieleniu, energia musi osiągnąć trwały poziom stabilizacji i osadzenia wibracji osobistej w poziomie Zero. Osoby o chwiejnej wibracji mogą doświadczyć takich wizji, ale zazwyczaj nie rozpoznają siebie jako formy, ulegną holografizacji, a już z pewnością nie będą w stanie uruchomić procesu przyswajania formy, łagodnej adaptacji jej energii i korzyści z tym związanych. Są dwa rozwiązania – ćwiczyć i czekać, aż wibracja stanie się stabilna, albo korzystać z pomocy Stabilizatora, który przez ten proces właściwie poprowadzi.  

Inne teksty, które mogą Was zainteresować (kliknij w tytuł, aby przejść do treści artykułu)

Poziomy energetyczne – podstawowa wiedza w pracy z energią

Zasady tworzenia kosmicznego DNA

Charakterystyka żywiołów w pracy z energią z poziomu Zero

Wampiryzm energetyczny

Channeling, hipnoza, podróże astralne, kroniki akaszy, archaniołowie – co je łączy?

Prawdziwe Światło nie walczy! O programach na wrogów i walkę z mrokiem

Wszystko o świecach intencyjnych

Symbole energetyczne i manipulacje nimi

25 wskazówek jak używać mocy


Katarzyna