Proces aktywacji i odzyskiwania pamięci komórkowej


Czym jest pamięć komórkowa?

Zgodnie z paradygmatem fizyki kwantowej, wszystko we wszechświecie składa się z pól informacyjnych. Każda żywa istota, a także miejsce lub przedmiot na podstawowym poziomie posiada matrycę - strukturę energetyczną, w której zapisane są wszelkie informacje, na podstawie których wszystko materializuje się w określonej formie, kształcie, kolorze i działa na określonych zasadach. Co więcej, ta struktura cały czas jest zmienna, ponieważ przepływ energii jest nieustanny i nieustannie wpływa na pole energetyczne. Pamięć komórkowa jest niczym rejestr, który gromadzi i przechowuje wszelkie informacje na temat obiektu, oraz innych obiektów, które miały z nim styczność. Dlatego każda komórka – każdy element struktury kwantowo-fizycznej posiada zapis wszystkiego, a nawet pamięta poprzednie wcielenia i formy. Bezpośrednio z pola energetycznego można dokonywać odczytów, jak również uzdrawiać pamięć komórkową danej struktury.

Pamięć komórkowa jest niezwykle rozległa i wielowymiarowa, dlatego różne doświadczenia i sytuacje mogą znajdować się na innej warstwie wglądu, mimo, że składają się na jeden pakiet obciążeń.

Wgląd w pamięć komórkową jest atrybutem jasnego widzenia, czucia i słyszenia. Jest to naturalny stan człowieka połączonego ze sobą, z własną Duszą i Źródłem Wszystkiego Co Jest. Oczywiście, wiele osób pobiera informacje z innych poziomów niż źródło stworzenia (np. channeling z istotami z poziomów 4-6 zwanymi astralem, który jest omyłkowo utożsamiany z całym światem energii, tymczasem jest jedynie przedsionkiem i kosmicznym przemysłem holowizji), dlatego muszą liczyć się z tym, że doświadczać mogą obcych hologramów -scenariuszy, które mało będą miały wspólnego z prawdziwym odczytem, zgodnym z prawdą pochodzącą z Czystego Światła. Proces uzdrawiania czegoś, co nigdy nie miało miejsca, prowadzi do uwięzienia w iluzji mocy i wiedzy. 

Skuteczna praca z odzyskiwaniem pamięci komórkowej jest procesem odbywającym się na wielu poziomach. Czas powrotu do stanu jasnego widzenia, jasnego czucia i jasnego słyszenia jest kwestią indywidualną w zależności od ilości obciążeń funkcjonujących w polu energetycznym. Aby trwale i skutecznie zmienić negatywne przekonania, które blokują wgląd w siatkę krystaliczną i prawidłowy odczyt bezpośrednio z pól informacyjnych, trzeba najpierw przygotować swoją przestrzeń na zmiany, które mają się wydarzyć w naszym życiu. Każda sesja uzdrawiająca siatkę krystaliczną owocuje transformacją naszej rzeczywistości. Zastanów się, czy jest w Tobie pełna gotowość i otwartość, aby zaakceptować nową wiedzę? Oczyszczanie tej przestrzeni i robienie miejsca na Nowe wymaga także znajomości skutecznych narzędzi i umiejętności ich zastosowania.    

Skąd bierze się autosabotaż jasnego widzenia i czucia?

Blokady na pozwolenie

Wiele osób żyje w przekonaniu, że nie mogą lub nie potrafią widzieć i czuć pozazmysłowo. Jedni negują to w ogóle, a inni dopuszczają koncepcję, że „tylko nieliczni, wyjątkowi i obdarzeni mocą” mają dar jasnego widzenia i czucia. Często są to osoby, które na poziomie fizycznym mają wady wzroku lub słuchu. Po przepracowaniu obciążeń, większość tych wad bezpowrotnie znika, ponieważ odzyskujemy gotowość i otwartość widzenia, słyszenia i czucia Prawdy taką, jaka ona jest w Źródle. Może także pojawiać się przekonanie, że niemożliwe jest posiadanie bezpośredniego połączenia ze Źródłem Wszystkiego Co Jest, lub indukuje się brak zaufania i pewności siebie, gdy już się je odzyska. To czas osadzania się świadomości zakotwiczonej w Źródle – Świetle Prawdy. Polega na docieraniu się i zjednoczeniu intuicji, serca i umysłu z Myślą pochodzącą z Czystego Światła, oraz na różnych etapach procesu uzdrawiania coś wymaga korekty lub dodatkowej pracy. Częstą blokadą na pozwolenie swobodnego odczytu energii i jej widzenia jest program „gdy zobaczę, to coś muszę z tym zrobić” – a nie chcę, ponieważ tu może kryć się lęk przed odpowiedzialnością, czy dam radę, albo po prostu niechęć wynikająca z braku gotowości do konfrontacji z sytuacją. Kolejną blokadą z pakietu pozwolenia jest wybiórcze traktowanie sytuacji, oparte na programach typu „to się da zrobić, a tego nie”. Dopóki wierzysz, że czegoś nie możesz, to tak będzie. Pytanie brzmi, po co Ci taka niemoc?   

Protezy mocy i wiedzy

Wszelkie pośrednictwo typu channeling oraz narzędzia mające służyć uzyskaniu dostępu do wglądu takie jak wahadełka, karty i inne systemy dywinacyjne - choć pomocne i ułatwiają swobodne wyrażanie oraz opisywanie tego, co jest – w istocie mogą ograniczać trening bezpośredniego jasnego widzenia i czucia. Uświadom sobie, do czego one są podpięte? Czy Twoją intencją są odczyty zakotwiczone są w Źródle na poziomie Zero, czy wszystko Ci jedno, skąd ta wiedza pochodzi? Czy pomoce, z których korzystasz są oczyszczone z podpięć do niższych poziomów, które mogłyby zaburzać i sabotować prawidłowe obrazowanie? 

Skłonność do wspomagania się artefaktami może powodować, że bardziej zawierzymy pomiarom i rozkładom niż własnej intuicji i jej połączeniu z Prawdą pochodzącą ze Źródła Wszystkiego Co Jest. Oczywiście, właściwy odczyt i dar interpretacji jest kwestią indywidualną. Zupełnie inny będzie odbiór osoby wprawionej w pracy z energią, niż osoby „zielonej” w odczytach energetycznych. Ważne, aby nie traktować dywinacji jak wyroczni i nie zastępować własnej mocy protezą wiedzy. Warto używać narzędzi wspomagających odczyty jedynie jako wsparcia, kiedy potrzebujemy szerszej perspektywy. To jest tylko obraz aktualnej sytuacji na danej linii czasu i świadomości, na którą mamy przecież dowolny wpływ. To nie proroctwo, a jedynie informacje dodatkowe o istniejących energiach i wskazują często na źródło obciążeń, z powodu których znaleźliśmy się w konkretnej sytuacji. To także wsparcie na etapie, gdy rozwijamy umiejętność ekspresji tego, co intuicyjnie wyczuwamy i ćwiczymy łatwość, płynność oraz lekkość objaśniania energii, jak również narzędzie, które może wzbogacać zdolność interpretacji o nowe symbole i związki znaczeniowe. Tak naprawdę głęboko w sobie wiemy – wszystkie odpowiedzi już istnieją w nas, nawet na te pytania, które dopiero zadamy.

Lęk przed traumą

Obawy przed widzeniem czegoś „strasznego” biorą się z ukrytej potrzeby demonizowania tego, co istnieje za eteryczną zasłoną w sferze niewidzialnego. Czasem łączy się to z obawą przed doświadczaniem i przeżywaniem strachu, lęku, stresu, wstrętu, słabości czy niepewności, a często wskazuje także na obawę przed utratą zmysłów z powodu zobaczenia czegoś nadprzyrodzonego. Może to być również blokada na widzenie niewygodnej Prawdy, która mogłaby zachwiać naszym systemem wartości lub układem rzeczywistości. Warto pamiętać, że hiperbolizacja mrocznych istot i energii jest jedynie wynikiem hologramów. Tak naprawdę to kwestia oświetlenia. Mała rzecz może rzucać duży cień. Jeżeli uważasz, że istnieje cokolwiek silniejszego od czystego Światła, to wskazuje na bycie pod wpływem obcej kontroli i manipulacji. Uwierz, że nie ma nic oprócz Twoich własnych myślokształtów, co mogłoby Cię zaatakować, skrzywdzić lub negatywnie na Ciebie wpłynąć. To, czego się lękasz, jest wypadkową Twoich obciążeń energetycznych i przyzwolenia na traktowanie siebie w taki sposób. Czas pozbyć się takich przekonań, które wpuszczają do Twojej przestrzeni strach, niepokój, bezsilność i inne pożywki wampiryzmu energetycznego.

Lęk przed karą

Istnieją obciążenia karmiczne, które sprawiają, że w tym życiu panicznie będziemy bać się sytuacji, że gdy dokonamy wglądu w świat energii i dowiemy się Prawdy, to przypłacimy to zdrowiem, życiem swoim lub ukochanej osoby lub, że stanie się coś strasznego. Posiadanie takiej Wiedzy kojarzyć może się z wyrokiem śmierci, torturami lub nieprzyjemnościami. Nie chcemy więc niczego widzieć ani wiedzieć. Jednym z ciekawych mechanizmów blokujących jest także przekonanie, że poprzez sam wgląd możemy coś nieopatrznie zmienić, i to na  gorsze - tzw. „efekt motyla". Jeżeli działasz świadomie z poziomu czystych intencji i dla Najwyższego Dobra, mając prawidłowe obrazowanie pracy z energią pochodzące ze Źródła Wszystkiego Co Jest, to możesz jedynie uzdrowić te linie czasowe, na których zdarzyły się traumy. Działa to tak, że uzdrawiana  (transformowana) jest cała siatka krystaliczna i pamięć komórkowa. Jakiekolwiek warunkowanie negatywnie "albo.. albo", "jak naprawię jedno, to zepsuje się drugie" to iluzje, które odbierają lub deformują obraz Twojej mocy sprawczej. Coś takiego przydarzyć się może tylko, gdy żyjesz w takim przekonaniu. Nie jest to pochodzący z bieguna Światła prawidłowy obraz pracy z pamięcią komórkową poprzednich wcieleń i form.       

Programy na  prawdę, konfrontacje i konflikty

Wiele osób zmaga się z przekonaniami typu „gdy powiem całą prawdę, to zostanę odrzucony, opacznie zrozumiany, osądzony, zraniony, to popsuje się relacja, itd”; „prawda jest niewygodna/nieprzyjemna”, „prawda musi boleć”, „konfrontacja jest trudna i może wiązać się z nieprzyjemnościami”, „gdy wyrażę prawdę, to wejdę w konflikt”, „ludzie nie są gotowi na prawdę”. To tylko klika przykładów mechanizmów klasycznego autosabotażu, które wskazują nie tylko na konflikt oddzielenia, lecz także ograniczają chęć widzenia i słyszenia Prawdy ponadzmysłowo i zazwyczaj chodzą one całymi pakietami. Dopóki zbyt wiele obciążeń będzie w tym temacie, dopóty będą sprawiać, że więcej z tym jasnowidzeniem kłopotu niż pożytku. Widzieć i wiedzieć to jedno, a zdolność do działania odważnie, pewnie i w harmonii z Prawdą to drugie. Tu potrzebna jest autentyczność, dla której Prawda nie jest ciężarem a wyzwoleniem z toksycznych więzów.

Urządzenia Kontroli Umysłu

Większość z nich generuje programy opisane powyżej, a także rozmaite hologramy. Czasem w przestrzeni energetycznej istnieje wiele studio holowizji wraz z ekranami, projektorami i innymi urządzeniami np. pryzmatami zniekształcającymi obraz Prawdy pochodzącej ze Źródła. Ciekawe, że wiele z tych konstrukcji ograniczających dostęp do jasnego widzenia - odczytu z pamięci komórkowej pochodzi z Antares. Zdarza się, że przypominają one piękne diademy, korony i inne klejnoty w postaci wykwintnej biżuterii, aby trudniej było się z nimi rozstać i dostrzec manipulację. Wielu osobom brakuje nawyku sprawdzania skąd pochodzą różne artefakty w przestrzeni energetycznej, a te atrakcyjne wizualnie - "magiczne" i wytworne, mogą uważać za coś wartościowego. Dlatego warto zawsze zadać sobie pytanie - czy to jest niezbędne i działa dla Najwyższego Dobra? Czy pochodzi ze Źródła Wszystkiego Co Jest? Gdy złożymy intencję o rozpuszczenie hologramów, powinno pokazać się prawidłowe obrazowanie energetyki i źródła ich pochodzenia, jak również można wtedy zobaczyć cel instalacji takich urządzeń mind control.      

Kontrakty, umowy, ślubowania i przyrzeczenia

To kolejna forma kontroli, manipulacji i zawłaszczenia energetycznego, która może ograniczać nam zdolność wglądu w pamięć komórkową i powodować obecność w przestrzeni obcych urządzeń do sterowania umysłem. W takich przypadkach samo usunięcie urządzeń i hologramów może nie zadziałać i będą się one „odradzać” po ich wyciągnięciu. To psychodeliczne uczucie powielania lub zapętlenia bywa dezorientujące dla osoby, która posiada w przestrzeni takie obciążenia. Usuwając wszelkie umowy należy pamiętać o kasacji ich duplikatów, kopii zapasowych i lustrzanych odbić oraz szczelin i mechanizmów, które mogłyby w przyszłości powodować uruchomienie się podobnych konstrukcji.

Pamięć komórkowa może uruchamiać się znienacka, pod wpływem skojarzenia – obrazu, dźwięku, słowa, sytuacji. Taki naturalny regres jest czymś normalnym, zwłaszcza u osób wrażliwych energetycznie, o stabilnej i wysokiej wibracji, otwartych na wiedzę. Ważne jest to, aby nie przechowywać w pamięci komórkowej traum, urazy i cierpienia. Jeśli odkrywamy takie wcielenia lub sytuacje, należy je uzdrawiać i puszczać. Po to, aby zrobić miejsce na nowe, przyjemne doświadczenia pochodzące z czystego Światła i harmonijne z prawidłowym obrazowaniem.

Odzyskiwanie pamięci komórkowej jest ciekawą przygodą, lecz wiąże się także z odpowiedzialnością – gotowością na wiedzę, która może zburzyć nasz dotychczasowy obraz siebie, świata i ludzi, przewrócić nasz system wartości do góry nogami, strącić z piedestałów autorytety i obnażyć ciemne zakamarki świadomości zbiorowej uwięzionej w iluzji. To wszystko wymaga mądrości i dojrzałości, dystansu, zdolności do akceptacji i ogromnej ilości wyrozumiałości. Wszystko ma prawo być takie, jakie jest. Każda informacja z poziomu pamięci komórkowej istot lub miejsc i przedmiotów ma nas zbliżać do siebie, a nie oddalać i powodować konflikty. Dlatego często wraz z intencją odzyskiwania wglądu w pamięć komórkową, uruchamiają się procesy wskazujące na to, co jeszcze jest w nas do uzdrowienia i zrównoważenia, aby ten wgląd doceniać, traktować jak dar i korzystać z niego mądrze, zamiast doszukiwać się w tym piętna, ciężaru i problemów.  

Katarzyna