Plan Duszy i życiowy cel

Plan Duszy

Jaki jest cel tego życia? Po co ja właściwie żyję? Po co to wszystko? Dlaczego to mi nie wychodzi? Każdy czasem zadaje sobie takie pytania, doświadcza bólu istnienia i poczucia braku sensu życia. Można rozchwiać te wątpliwości i poznać szczegóły swojego Planu Duszy.

Metoda „Plan Duszy” opracowana przez Blue Mardsena śpieszy z pomocą i w bardzo trafny sposób identyfikuje: Przeznaczenie Duszy, Cele Ziemskie, Cele Duchowe, Talenty Ziemskie, Talenty Duchowe, Wyzwania Ziemskie, Wyzwania Duchowe oraz Przekaz od Twojej Duszy w formie skutecznych afirmacji. Ich układ w heksagramie daje kluczowy zarys atrybutów (rozumianych jako silne i słabe strony) energii w Planie. Dobre wykorzystanie talentów pomoże w przepracowaniu aspektów dotyczących wyzwań i wesprze w dotarciu do pozytywnych atrybutów celów. Gdy posiadamy w portrecie te same talenty i wyzwania, można powiedzieć, że jesteśmy lepiej wyposażeni do pracy z celami. Realizacja Przeznaczenia Duszy to z jednej strony umiejętność przepracowania wyzwań, a z drugiej zdolność do pełnego wykorzystania talentów. Nic tu nie jest przypadkowe, ani oderwane od siebie. Cały Plan Duszy w bardzo klarowny sposób pokazuje kierunek, obszar i sposób działania tak, aby kroczyć ścieżką obraną przez Duszę w tej kreacji, i aby móc odczuwać radość oraz entuzjazm z powodu bycia na Ziemi, w tej inkarnacji i w takim Planie.  

Dodatkowo metoda ta zawiera tzw. symbole Aplera, które działają na poziomie komórkowym. To 21 znaków graficznych zaprojektowanych tak, aby komunikować się bezpośrednio na poziomie nieświadomego umysłu i tym sposobem docierać do intuicji. Podobnie jak święta geometria, symbole te działają niezależnie od tego, czy w nie wierzymy.

Już samo uświadomienie sobie tych kluczowych elementów powoduje zmianę w człowieku. Przychodzi zrozumienie, a wraz z nim ulga i akceptacja tego, co jest. Cel życia rozjaśnia się, przychodzi uzdrowienie i poprawa samopoczucia. Nagle wszystkie te wydarzenia, które wcześniej postrzegaliśmy jako swoje osobiste porażki, trudności i zmagania zostają wyjaśnione, a całość naszych doświadczeń nabiera głębokiego sensu. Przestajemy odczuwać ból i bezsens, a w ich miejsce pojawia się inspiracja, otucha i motywacja do działania. Wiadomo także, w jakim kierunku należy podjąć kroki, aby zacząć realizować życiowe cele w zgodzie z Duszą radośnie i przyjemnie.

Znajomość swoich życiowych talentów i wyzwań pomaga wejść na ścieżkę realizacji życiowego celu, jakim ogólnie jest praca w kierunku wyrażania pozytywnych atrybutów - talentów duchowych i ziemskich. Dodatkowo, uczymy się lepiej rozumieć siebie jako kreację Duszy, która przyszła uczyć się konkretnych lekcji. 

Zamów Twój osobisty Plan Duszy: http://crystalarya.com/kategoria/analizy-energetyc...

Katarzyna