Plan Duszy i życiowy cel

Plan Duszy

Jaki jest cel tego życia? Po co ja właściwie żyję? Po co to wszystko? Dlaczego to mi nie wychodzi? Każdy, kto nie ma kontaktu z Duszą czasem zadaje sobie takie pytania, doświadcza bólu istnienia i poczucia braku sensu życia. Można rozchwiać te wątpliwości i poznać szczegóły swojego Planu Duszy. Jest to pierwszy krok do tego, by odzyskać łączność z własną Duszą. 

Metoda „Plan Duszy” opracowana przez Blue Mardsena śpieszy z pomocą i w bardzo trafny sposób identyfikuje: Przeznaczenie Duszy, Cele Ziemskie, Cele Duchowe, Talenty Ziemskie, Talenty Duchowe, Wyzwania Ziemskie, Wyzwania Duchowe oraz Przekaz od Twojej Duszy w formie skutecznych afirmacji. Ich układ w heksagramie daje kluczowy zarys atrybutów (rozumianych jako silne i słabe strony) energii w Planie. Dobre wykorzystanie talentów pomoże w przepracowaniu aspektów dotyczących wyzwań i wesprze w dotarciu do pozytywnych atrybutów celów. Gdy posiadamy w portrecie te same talenty i wyzwania, można powiedzieć, że jesteśmy lepiej wyposażeni do pracy z celami. Realizacja Przeznaczenia Duszy to z jednej strony umiejętność przepracowania wyzwań, a z drugiej zdolność do pełnego wykorzystania talentów. Nic tu nie jest przypadkowe, ani oderwane od siebie. Cały Plan Duszy w bardzo klarowny sposób pokazuje kierunek, obszar i sposób działania tak, aby kroczyć ścieżką obraną przez Duszę w tej kreacji, i aby móc odczuwać radość oraz entuzjazm z powodu bycia na Ziemi, w tej inkarnacji i w takim Planie. 

To nie zastąpi kontaktu z Duszą i nie powinno być wykorzystywane jako proteza relacji z Duszą. Można powiedzieć, że Plan Duszy otwiera nas i przybliża ścieżkę edukacyjną, która Dusza zaplanowała sobie, tworząc taką kreację jak my w tym wcieleniu.   

Dodatkowo metoda ta zawiera tzw. symbole Aplera, które działają na poziomie komórkowym. To 22 znaki graficzne zaprojektowane tak, aby komunikować się bezpośrednio na poziomie nieświadomego umysłu i tym sposobem docierać do intuicji. Podobnie jak święta geometria, symbole te działają niezależnie od tego, czy w nie wierzymy.

Już samo uświadomienie sobie tych kluczowych elementów powoduje zmianę w człowieku. Przychodzi zrozumienie, a wraz z nim ulga i akceptacja tego, co jest. Cel życia rozjaśnia się, przychodzi uzdrowienie i poprawa samopoczucia. Nagle wszystkie te wydarzenia, które wcześniej postrzegaliśmy jako swoje osobiste porażki, trudności i zmagania zostają wyjaśnione, a całość naszych doświadczeń nabiera głębokiego sensu. Przestajemy odczuwać ból i bezsens, a w ich miejsce pojawia się inspiracja, otucha i motywacja do działania. Wiadomo także, w jakim kierunku należy podjąć kroki, aby zacząć realizować życiowe cele w zgodzie z Duszą radośnie i przyjemnie.

Znajomość swoich życiowych talentów i wyzwań pomaga wejść na ścieżkę realizacji życiowego celu, jakim ogólnie jest praca w kierunku wyrażania pozytywnych atrybutów - talentów duchowych i ziemskich. Dodatkowo, uczymy się lepiej rozumieć siebie jako kreację Duszy, która przyszła uczyć się konkretnych lekcji. 

Zamów Twój osobisty Plan Duszy: http://crystalarya.com/kategoria/analizy-energetyc...

Katarzyna