Odporność na ataki energetyczne

Czym jest prawdziwa odporność energetyczna na manipulacje energią, wampiryzm energetyczny, klątwy i inne formy kontroli umysłu?

Wszelkie formy ataków energetycznych, pasożytnictwa oraz manipulacji umysłem to iluzja – holograficzny obraz pochodzący z poziomów 4-6 i zasilany jest podatnością – ludzką wiarą w istnienie energii, które mają moc szkodzenia i coś mogą. 

Podatność, która objawia się poprzez lęk, strach, niepokój i potrzebę demonizowania obcych wpływów, jest paliwem zasilającym ten hologram. Przestań oddawać swoją moc i energię. Przestań zasilać iluzoryczny obraz siebie i świata, w którym jesteś istotą słabą i podatną, a mroczne energie coś mogą zrobić Tobie i Twoim bliskim. Dopóki wierzysz, że to jest możliwe, że coś Ci zagraża, dopóty zasilasz swoją uwagą taki obraz i będziesz przyciągać takie sytuacje do swojej przestrzeni. Ponieważ Twoja rzeczywistość odzwierciedla Twoje przekonania. 

Jaką masz korzyść z tego lęku? Co daje Tobie przekonanie, że istnieje cokolwiek, co mogłoby Tobie zrobić na złość, uprzykrzyć Ci życie, skrzywdzić Ciebie lub bliskie Ci osoby? 

Co daje Tobie ciągłe obawianie się, oczyszczanie i obwieszanie symbolami ochronnymi w nadziei, że zrobią coś za Ciebie? Jak to wszystko może uchronić Ciebie skutecznie przed atakiem, skoro podświadomie i tak wpuszczasz do swojej przestrzeni żerców, pasożyty i złorzeczenia, spodziewając się, że istnieje coś, co może naruszyć Twoją przestrzeń? 

Stosunek do przedmiotów mocy

Zadaj sobie proste pytanie: Czy postrzegając artefakty ochronne i przedmioty mocy jako panaceum na wszystko, stajesz we własnej mocy czy się osłabiasz?

Przedmioty mocy tworzone z Czystą Intencją jedynie wspierają na etapie przepracowywania lęków i innych obciążeń, wspomagając Cię w procesie powrotu do autentycznej mocy.

Przedmioty fałszywej mocy reklamowane są jako panaceum na Twoje problemy. 

Moc będzie taka, jaką nadasz przedmiotom. Dbaj o to, by nie robić tego kosztem własnej autentycznej mocy. Dbaj o to, by obchodziło Cię SKĄD pochodzi moc? Czy jest autentyczna i pochodzi z Czystego Światła, czy jest atrapą - fałszywym światłem podpiętym do tzw. białego astrala.

Korzystając z pomocy osób, których świadomość ograniczona jest negatywnymi schematami, zakotwiczona w astralu, energiach walki i zmagania się z mrokiem, wierzących w moc złorzeczeń, i które same zasilają obraz lęku i niemocy, możesz przyciągnąć do swojej przestrzeni jeszcze więcej problemów, zamiast uwolnić się od takich podpięć raz na zawsze. Zwracaj uwagę, czy oferty te pochodzą od istot wolnych od wszelkiej podatności, czy od takich, które same kwalifikują się na sesję uzdrawiającą. Pamiętaj, że czysta praca z energią nie ma nic wspólnego z walką, new age, hipnozą, reiki, channelingiem czy egzorcyzmami. Stabilna i odporna energetycznie osoba jest od tego całkowicie wolna i pracuje bez pośrednictwa energią Czystego Światła - z poziomu Źródła, a nie uwikłań w astralny śmietnik. 

Główne przekłamania na temat odporności energetycznej

  1. Gdy mylisz siłę z autentyczną mocą 

Wiele osób podziwia moc, która zatrzymuje kulę jak Neo z Matrixa. W zdrowym wzorcu odporności energetycznej chodzi o to, by przestać przyciągać sytuacje, w których kula wycelowana jest w Twoim kierunku. Program demonstracji mocy jest dalej kompleksem mocy i potrzebą udowadniania sobie własnego wpływu. Dalej jest to blokada mentalna, przez którą trwoni się tylko życiową energię na tworzenie wrogów, przyciąganie i zmaganie się z przeciwnikiem. 

Wiele osób zapomina, że Matrix ukazuje dualizm, czyli poziom uwikłania. Wolność nie zaczyna się tam, gdzie dostrzegamy dualizm. Zaczyna się w częstotliwości wolnej od percepcji w kategoriach „dobra i zła”.

Nie chodzi o to, by przeciwstawiać się złu. A o to, by wznieść się na częstotliwość istnienia Dobrostanu - wolną od oporu, walki, rywalizacji, zmagania, cierpienia, wyzysku - czyli tego, co nazywa się złem. Kwestia rezonansu. 

Zdrowy wzorzec odporności energetycznej zakłada wolność od przyciągania tego, czemu wcześniej musieliśmy się przeciwstawiać. Dążenie do wywierania większego wpływu i nacisku na wpływ zewnętrzny to jest przekłamanie w rozumieniu autentycznej mocy człowieka i zarządzania potencjałem ludzkim na zasadach z Czystego Światła. Jeśli jest negatywny rezonans i potrzeba siłowania się z wpływem, to znaczy, że dalej jest program blokujący - jakiegoś rodzaju podatność na manipulację, która wikła Cię w mentalność zmagania się z przeciwnikiem i udowadniania swojej siły. Chodzi więc o dojście do stanu, w którym w ogóle przestajemy generować w swojej przestrzeni coś takiego. Wtedy jest neutralny stosunek= brak negatywnego rezonansu. Znika popyt, znika produkt. 

2. Gdy mylisz odpowiedzialność za własną rzeczywistość z samotnym działaniem

Zarządzanie mocą i potencjałem człowieka na najwyższym poziomie wynika z umiejętności dostrojenia się do naturalnych praw, cykli i rytmów, oraz korzystania z tego wsparcia dla Najwyższego Dobra. Stopień opanowania tej umiejętności świadczy o świadomości zakotwiczonej we wzorcach zdrowych i zrównoważonych - autentycznym poczuciu jedności z mądrością wszechświata, zdolności współdziałania w harmonii z Naturą i zdrowym poczuciu akuratności (czyli kiedy, ile i jak własnej inicjatywy w stosunku do poddania się synchronii). 

Gdy przyciągasz okazje do zademonstrowania swojej siły, brak w tym podejściu uszanowania twórczej mocy istnienia, która jest energią pokoju i harmonii, wszystko organizuje  w sieci kreacji i przepływa także przez Ciebie. Gdy zapominasz o współpracy z naturalnym procesem życia oznacza to, że nie znasz autentycznej wartości synchronii, mądrości wszechświata - czyli Mocy, do której aspirujesz. 

Twoją autentyczną mocą nie jest siła przeciwstawiania się i mistrzostwo w kombinatorstwie jak wyjść na swoje. Prawdziwa mocą jest naturalna, przyrodzona moc twórcza, za pomocą której kreujesz siebie jako wzorzec - energetyczny odpowiednik Dobrostanu. Bez walki, zmagania, pokonywania czegokolwiek. Po prostu trenujesz koncentrację uwagi na tym, by stać się i BYĆ tym, co chcesz przyciągnąć - Miłość, Radość, Dobrobyt, Szczęście.

3. Gdy wierzysz, że im więcej mocy, tym silniejsze ataki mroku

Zdrowa i stabilna przestrzeń energetyczna przepuszcza tylko 100% Czyste Intencje płynące z Czystego Serca, a wszystko inne transformuje, rozpuszcza w Czystym Świetle lub odsyła na rejony dla tych rzeczy przeznaczone. To stan mentalnej wolności od podatności na jakiekolwiek mechanizmy kontroli i manipulacji umysłu. Osobie wolnej od negatywnych przekonań i prawidłowo oczyszczonej energetycznie nie da się ponownie wtłoczyć lęków, założyć żadnych pieczęci, implantów, rzucić na nią uroku ani sprowokować do siłowania się z mrokiem/ biegunem cienia. 

W zdrowym i zrównoważonym wzorcu energetycznej odporności, po prostu brak podatności na te mechanizmy, poprzez które wiele osób przyciąga do swojej przestrzeni zazdrość, nienawiść, strach i złorzeczenia.

Potrzeba utożsamiania autentycznej mocy ze zdolnością do odpierania ataków wynika z niskiego poczucia własnej wartości, braku znajomości wartości Czystego Światła, braku zrozumienia czym jest naturalny, zdrowy wzorzec odporności energetycznej.

4. Gdy szukasz tarczy, aby się osłonić.

Dopóki wierzysz, że jedyne co możesz zrobić, to się zasłonić, żyjesz w iluzji mocy. 

 Masz obce implanty lub inne mechanizmy kontroli i manipulacji umysłem? Jesteś podatny na ataki energetyczne? Wierzysz, że można Ci zaszkodzić? Coś lub ktoś czerpie z Ciebie energię? Na Twoim rodzie wisi klątwa? 

Przestań być dawcą energii dla astralnych pasożytów. Zamiast bez końca oczyszczać i zabezpieczać, usuń źródło problemu - pozbądź się skutecznie wszelkich obciążeń, przepracowując programy uwikłania, poprzez które przyciągasz energetyczne byty żerujące na Twojej energii. 

Najważniejszym elementem pracy z energią, jak również swobodnego funkcjonowania w świecie jako Wolna i Suwerenna Istota Światła, jest wykształcenie całkowitej odporności na działania „Mind Control” czyli na wszelkie formy manipulacji umysłem i wampiryzm energetyczny. Istotne staje się poszerzanie świadomości na temat poziomów energetycznych, metod ochrony przed energią strachu, zawłaszczenia, kradzieży mocy, przerzucania karmy i negatywnych programów i podporządkowania wahadłom energetycznym, itd.

Najskuteczniejszą ochroną jest wyzwolenie się z programów mentalnych i konstrukcji energetycznych, zgodnie z którymi wierzysz, że można Tobie zaszkodzić. Brak rezonansu sprawia, że z naszej przestrzeni po prostu znikają osoby i sytuacje, które próbowałyby nam zaszkodzić. Nie musisz wtedy nacierać się solą, ani nosić żadnych amuletów ochronnych. Twoja przestrzeń jest szczelna, silna i odporna.

Obecna wiedza i nowoczesne metody pracy z energią z poziomu Zero - u Źródła Wszystkiego Co Jest pozwalają działać szybko i skutecznie, bez potrzeby wchodzenia w odmienne stany świadomości, takie jak hipnoza. Pakiet obciążeń, (łącznie z wcieleniami) można zobaczyć świadomie z poziomu Zero/ Czystego Światła. Należy usunąć (przepracować) blokady i negatywne przekonania na wszystkich poziomach, a nie kasować tylko z podświadomości, czy z jakiegoś wcielenia. Pozostawianie resztek i pozostałości niesie ryzyko nawrotu mechanizmów, które wpędzają Ciebie w iluzję słabości. Działanie kompleksowe na poziomie całej siatki krystalicznej i pamięci komórkowej (dotyczącej m.in. sfery granic, pokoju, suwerenności i odporności) zapewnia dokładne i staranne oczyszczanie. Istotne jest również pozytywne przeprogramowanie przekonań, aby odtąd przyciągać do swojej przestrzeni tylko pozytywne energie  - wolne od tego, co szkodliwe. Bez potrzeby udowadniania sobie swojej odporności, bez potrzeby walki i zmagania się z mrokiem, bez potrzeby utożsamiania rozwoju duchowego z walką i stawianiem oporu mrocznym energiom.

Jeśli od lat zmagasz się z atakami energetycznymi, lub spędzasz wiele czasu na rytuałach ochronnych wierząc, że tylko tak możesz się obronić (lub zniwelować skutki ataków), a także jeżeli nie pomogły Ci egzorcyzmy i inne zabiegi, skorzystaj ze sprawdzonej metody Crystal Arya, opartej na kompleksowej pracy z poziomu Zero - ponad iluzjami wiedzy i mocy. Pozwól sobie pożegnać raz na zawsze obawy, zwątpienie, strach i niepokój.   


Inne teksty, które mogą Was zainteresować (kliknij w tytuł, aby przejść do treści artykułu)

Poziomy energetyczne – podstawowa wiedza w pracy z energią

Iluzja "przebudzenia"

Zasady tworzenia kosmicznego DNA

Charakterystyka żywiołów w pracy z energią z poziomu Zero

Wampiryzm energetyczny

Channeling, hipnoza, podróże astralne, kroniki akaszy, archaniołowie – co je łączy?

Prawdziwe Światło nie walczy! O programach na wrogów i walkę z mrokiem

Wszystko o świecach intencyjnych

Symbole energetyczne i manipulacje nimi

25 wskazówek jak używać mocy

Czym różni się praca energią z poziomu Źródła od new age?

Katarzyna