Krystalizacja


O co chodzi dokładnie w krystalizacji i pracy z poziomu siatki krystalicznej? Co to znaczy, że na poziomie energetycznym jakiś narząd, organ krystalizuje?

W terminologii uzdrawiającej pracy z energią, pojęcie „krystalizować” oznacza oczyszczać z energetycznych obciążeń i złogów, doprowadzać uzdrawianą formę kwantowo do stanu czystości i przejrzystości, aż w naturalny sposób staje się lżejsza (podwyższa się jej wibracja). Na subtelnym poziomie widzenia energii, pełna krystalizacja wygląda jako rozświetlenie, a nawet rozpuszczenie się danej struktury w Świetle. Ona dalej tam jest, ale jako forma wyższa, znacznie lżejsza - eteryczna i niematerialna. 

W ujęciu paradygmatu kwantowego pojęcie krystalizacji wiąże się z biologią komórkową, medycyną energetyczną i modelowaniem rzeczywistości poprzez wpływanie na struktury energetyczne zjawisk. Polega zatem na działaniu na poziomie pamięci komórkowej i tzw. siatki krystalicznej.   

Siatka krystaliczna jest to przestrzenna sieć - energetyczna matryca rozumiana jako elementarna konfiguracja zapisu materii i sposobu w jaki jest ona rozmieszczona w przestrzeni (pamięć komórkowa). Każda istota i przedmiot, a nawet emocja czy uczucie posiadają określoną strukturę energetyczną, której podstawową konstrukcją jest siatka krystaliczna. Na podstawie tego zapisu, energia materializuje się w konkretnej indywidualnej formie, na którą składa się ogół jej potencjału i fizycznych właściwości - kształt, kolor, charakter, moc, itd., określony poprzez częstotliwość fali światła.

Działanie z poziomu siatki krystalicznej powoduje, że możemy wpływać na dany obszar na najgłębszym poziomie elementarnych cząstek. Wpływ ten polega na prawidłowym obrazowaniu energetycznym obiektu uzdrawianego według naturalnego i aktualnego wzorca pochodzącego ze Źródła Wszystkiego Co Jest dla tego obiektu. W ten sposób usuwane są defekty i obce wzorce (zakotwiczone na wszystkich poziomach energetycznych). 

Najczęstszymi defektami siatki krystalicznej są zanieczyszczenia, luki i szczeliny, domieszki i dyslokacje.  Powodują one zaburzenia w swobodnym przepływie energii, co w praktyce przekłada się na obciążenia, np. nadmiar lub niedobór natężenia powoduje utratę równowagi energetycznej w danej sferze zdrowia i dziedzinie życia, co bezpośrednio przekłada się na aktualny stan przekonań na ten temat. Choroby są późniejszym efektem jako objaw fizyczny w ciele, symbolizując konkretne obciążenia i stopień dysharmonii energetycznej. Dzięki temu można łatwo zauważyć i zidentyfikować źródło obciążenia.

Dzięki umiejętności wprowadzania zmian w polu energetycznym z poziomu siatki krystalicznej, możemy dokonywać zmian w pamięci komórkowej. W praktyce zmiana wzorca energetycznego pola przekłada się na usunięcie defektów, co umożliwia błyskawiczną zmianę wzorca reakcji.

W języku powszechnym „krystalizować” oznacza także rzucać na coś światło, klarować np. myśli, co doskonale odzwierciedla naturę tego pojęcia. Sensem krystalizacji jest zatem nie samo w sobie oczyszczanie, a kreacja czystej wibracyjnie formy, która rezonuje z częstotliwością czystego Światła. Jako praca z przekonaniami polega to na usunięciu zniekształconych wzorców myślowych i wszystkiego, co zasila negatywne przekonania na wszystkich poziomach energetycznych oraz na zastąpieniu ich prawidłowym obrazowaniem, aby zacząć żyć zgodnie z definicjami i wzorcami pochodzącymi ze Źródła Wszystkiego Co Jest.     


Katarzyna