Charakterystyka żywiołów w pracy z energią z poziomu Zero


Aktualizacja charakterystyki żywiołów energetycznych zgodnie ze Źródłem Wszystkiego Co Jest. Określa zakres i właściwości wszelkich struktur na poziomie siatki krystalicznej wszechrzeczy. 

Co nam daje wiedza o żywiołach?

Przydatna w pracy z harmonizacją poziomu danego żywiołu w wibracji osobistej. Pomaga uświadomić sobie, do jakiego żywiołu należą sfery życia, które aktualnie są w procesie uzdrawiania i jakie energie je określają oraz wspomagają.

Z poziomu kosmicznego DNA, chodzi o rodzaj zapisu informacji, który determinuje dążenie do rozwoju i opanowanie energii w zakresie wyznaczonym poprzez dany żywioł. To znaczy, że osoba znająca swoje pochodzenie kosmiczne, może porównać jego cechy z dążeniami Duszy w obecnej inkarnacji i dzięki temu maksymalnie zestroić je ze sobą. Taka harmonizacja znacznie ułatwia dokonywanie właściwych życiowych wyborów i daje zrozumienie dlaczego oraz po co doświadczamy akurat tego, a nie czegoś innego. Dlaczego mamy akurat takie a nie inne talenty, ograniczenia i życiowe wyzwania? Dzięki temu, możemy bardziej dogłębnie zrozumieć swój prawdziwy Plan Duszy i ułatwić sobie życie, podążając w zgodzie z nim. Wtedy życiowa ścieżka wolna jest od błądzenia po omacku i braku pewności, czy to co robimy ma sens. Mamy poczucie bycia na właściwym miejscu i we właściwym czasie. Możemy w pełni korzystać z dobrodziejstw  prawa doskonałej synchronizacji. Jednocześnie, wiedza ta nieustannie wpływa korzystnie na rozwój świadomości i ułatwia uwalnianie się z ograniczeń, blokad oraz dysharmonii energetycznych, które utrudniają nam osiągnięcie celu, swobodną, radosną i spełnioną egzystencję.      

Rys. 1. Charakterystyka żywiołów w pracy z energią z poziomu Zero     

Źródło: opracowanie własne

Legenda

Cztery astrologiczne trygony i dwa energetyczne heksagony określają przyporządkowanie znaków zodiaku do żywiołów. Sprawdź, jakie obszary zainteresowania wybrała Twoja Dusza w tym wcieleniu. Dzięki temu zrozumiesz ogólne i nadrzędne wytyczne doświadczeń, które przyciągasz, i które determinują Twój rozwój. To mogą być sfery, w których wykazujesz szczególne predyspozycje, lub przeciwnie – które sprawiają Ci większą trudność i może wydawać się, że całe życie się z nimi zmagasz, uważając je za swoją achillesową piętę. Razem, wyznaczają one Twój osobisty biegun Światła i cienia, który przepracowujesz nie tylko jako obecne wcielenie, lecz także możesz uzdrawiać i harmonizować to na wszystkich poziomach energetycznych (praca z poziomu Zero).     

Opisy żywiołów stanowią oś zainteresowań i przyciągania do swojej przestrzeni konkretnych doświadczeń, mających wzbogacić świadomość o te elementy. Można je potraktować jako nadrzędne wektory rozwoju, bez względu na to jaki obierzemy kierunek, co reprezentujemy sobą w tym wcieleniu, jaki wykonujemy zawód, jaki mamy obraz siebie, itd.   

Wpływy mechaniki nieba na dany obszar reprezentowany przez żywioły, to głównie retrogradacje i silniejsze układy planet, o których na bieżąco informują nas astrologowie. Można je wykorzystać w świadomej pracy z energią nad konkretnymi tematami. Informują także o możliwości wystąpienia silniejszych wpływów energetycznych w danym obszarze. Istotne znaczenie ma także obsadzenie tych ciał niebieskich w horoskopie urodzeniowym.   

Kolory, kształty i kryształy posiadają energetyczny zapis właściwości danego żywiołu w siatce krystalicznej. Wspierają pracę z energią i mogą być wykorzystywane jako wsparcie w aktywacji tam, gdzie jest niedobór danego żywiołu. Lub można je zastosować do niwelowania i harmonizacji nadmiaru, jeśli znamy zasadę 5 przemian (który żywioł kontroluje inny żywioł).

Poziom Zero = Źródło Wszystkiego Co Jest

Warto zwrócić uwagę na heksoktaedr (szcześcio-ośmiościan, z ang. cuboctahedron). To figura geometryczna reprezentująca Eter – Poziom Zero (vector equlibrium). Oznacza punkt zero, który w ujęciu wektorowym stanowi najbardziej podstawowy nośnik – ukierunkowanie energii wraz z jej zwrotem i orientacją w przestrzeni. Określa także prędkość, siłę i możliwe przyspieszenie. Z energetycznego punktu widzenia, taka konfiguracja odznacza się doskonałą symetrią, ponieważ wszystkie wektory mają równą długość i kąt nachylenia. Wtedy przepływ energii pozostaje w stanie absolutnej równowagi, a zatem pustki i nicości, która stanowi punkt wyjściowy każdego ruchu, i z której powstają wszelkie formy. Jednocześnie, to moment doskonałego zrównoważenia wszelkich czynników, w tym wszelkich doświadczeń wchłoniętych z wszelkich linii czasowych. Bieguny (światła i cienia, przeciwieństwa) równoważą się do Zero - pustka jako brak ruchu. To także moment, w którym początek i koniec stają się Jednią, próżnia i pustka stają się pełnią Całości.

W przełożeniu na przekonania działa jak "złoty środek" - idealne proporcje - prawidłowy obraz zjawiska - czysta Prawda. W przełożeniu na uzdrawiającą pracę z energią i działania w polu kwantowym, punkt zero to Poziom Zero = Źródło Wszystkiego Co Jest, jako macierz wszelkich uniwersalnych praw naturalnych obowiązujących we wszechświecie i definicji pochodzących z Czystego Światła. Sensem pracy z przekonaniami jest właśnie dostrajanie się do nich i pozytywne programowanie przekonań, które polega na usuwaniu zniekształconych wzorców z poziomu siatki krystalicznej i pamięci komórkowej, oraz zastępowaniu ich wzorcami uniwersalnymi, 100% zgodnymi z prawami naturalnymi. Punkt zero/ poziom zero w naturalny sposób określa dla każdej istoty i każdego obiektu indywidualnie wszystkie parametry, które mają być spełnione, aby w danej sferze mogła połączyć się ze Źródłem Wszystkiego Co Jest, zakotwiczyć i osadzić. W praktyce oznacza to naturalność i lekkość kierowania się w życiu prawidłowym obrazowaniem, poprzez stosowanie uniwersalnych wzorców. Im lepiej przepracowany każdy temat i pojęcia składające się na daną sferę egzystencji, tym więcej przyciągamy szczęśliwych przebiegów zdarzeń, bez potrzeby doświadczania negatywizmu.

Heksoktaedr można nałożyć na dowolny obiekt, dzięki czemu przywracamy punkt zero dla tego obiektu. W ten sposób otwieramy dostęp do Mądrości Źródła Wszystkiego Co Jest i czerpiemy prawidłowe obrazowanie tego obiektu - wzorzec pochodzący z Czystego Światła wraz ze wszystkimi definicjami, zastosowaniem i umiejętnością korzystania z tej wiedzy. W ten sposób można aktualizować siatkę krystaliczną wszechrzeczy do wzorca naturalnego.

W zależności od potencjału danej Istoty (wibracja osobista), stopnia jego aktywacji i umiejętności korzystania z niego (zakotwiczenie i osadzenie w Źródle Wszystkiego Co Jest), różne osoby reprezentują różnorodny poziom zestrojenia z energią Zero i oddziaływania na rzeczywistość z poziomu Zero. Naturalnie, można nauczyć się i wytrenować umiejętność pracy z poziomu Źródła Wszystkiego Co Jest. Należy pamiętać, że taka intencja raz wprawiona w ruch, będzie determinować naszą rzeczywistość. Trudno przerwać i wycofać się, ponieważ zainicjowaliśmy pewne procesy na wszystkich poziomach energetycznych. Każdy z nich trwa w innym tempie uzdrawiania i w naturalny sposób pobudza kolejne procesy (energia dąży do równowagi). Tam, gdzie potrzeba, aby odbyło się więcej procesów, możemy odczuwać pewne trudności. Potrzebna jest konsekwencja działania i warto uzbroić się w cierpliwość, wytrwałość, optymizm, zaufanie oraz zdolność obserwacji, bez potrzeby negatywnego rezonansu.

To właśnie znajomość energii żywiołów i tego, gdzie oraz w jaki sposób działają, pomaga uczynić z pracy z energią ciekawy styl życia oparty na działaniu w jedności z prawami naturalnymi. Wtedy nawet to, co wcześniej wydawało się zbyt ciężkie do uzdrowienia, przebiega możliwie jak najbardziej komfortowo.      

Zamów charakterystykę swojego potencjału: kliknij tu

Inne teksty, które mogą Was zainteresować (kliknij w tytuł, aby przejść do treści artykułu)

Poziomy energetyczne – podstawowa wiedza w pracy z energią

Zasady tworzenia kosmicznego DNA

Zasady naturalnego prawa

Fałszywy obraz wpływu ciał niebieskich

Pomiar wibracji (potencjału energetycznego)

Zasada 5 przemian

Praca Czystym Światłem jako terapia naturalna

Wzorce uwagi. Dyspozycja życiową energią


Katarzyna